Tin tức & hoạt động

Lịch ngừng, giảm cung cấp điện

Đăng bởi | 09:56 | 06/01/2022

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 10/01/2022 ĐẾN 16/01/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà Mau, U Minh, Trần Văn Thời, Đầm Dơi, Năm Căn, Ngọc Hiển, Phú Tân, Thới Bình, Cái Nước thực hiện công tác sửa chữa trên lưới điện. Để thực hiện các công tác nêu trên, Công ty Điện lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện cụ thể như sau:

1. Thứ Hai, ngày 10/01/2022

    -    Từ 09h00 đến 10h00.

    Khu vực mất điện: Toàn bộ trạm Bảy Nhãn và trạm NTCN Trần Văn Tuấn Kinh Bảy Nhãn, xã Tân Hải, huyện Phú Tân.

    2. Thứ Ba, ngày 11/01/2022

    Từ 08h00 đến 11h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Ấp 1, xã Khánh Tiến, huyện U Minh.

  • Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện:

+ Một phần Ấp 10, 12, xã Nguyễn Phích, huyện U Minh.

+ Xã Trần Phán, Quách Phẩm Bắc và một phần xã Tân Duyệt, huyện Đầm Dơi.

-    Từ 09h00 đến 12h00.

    Khu vực mất điện: Ấp Mương Điều B, xã Tạ An Khương, huyện Đầm Dơi.      

  • Từ 14h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Ấp Thuận Lợi B, xã Tân Thuận, huyện Đầm Dơi.

  • Từ 09h00 đến 13h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Nam Nghĩa, ấp Ông Định, ấp Đường Kéo, xã Tân Ân Tây, một phần ấp Tam Hiệp, thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển.

    3. Thứ Tư, ngày 12/01/2022

    -    Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Nội bộ Cục thuế Cà Mau, Công ty Camimex, Xí nghiệp CB MH Mới, Xữ lý nước thải, KTDVTS Cà Mau, Nước đá Quang Đại, Xưỡng may Hoàng Tâm, một phần ấp Chánh (đoạn trạm bơm Kinh Huế), xã Lý Văn Lâm, TP.Cà Mau.

  • Từ 09h00 đến 11h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Cây Me, xã Viên An, ấp Kinh Ranh, xã Viên An Đông, huyện Ngọc Hiển.

    4. Thứ Năm, ngày 13/01/2022

    -    Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện:

+ Nội bộ Sách Bưu điện, Doanh nghiệp Mun, Cụm CN Số 2, BS Nam, Nước đá Quốc Doanh 1, Nước đá Mai Hương, Nước đá Dũng Quốc 2, một phần Kinh Sông Cửu, phường Tân Xuyên, TP. Cà Mau.

+ Một phần Ấp 12, 13, 14, 15, 16, xã Nguyễn Phích, huyện U Minh.

  • Từ 09h00 đến 12h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Bà Khuê, xã Viên An, huyện Ngọc Hiển.

  • Từ 09h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Ông Quyền, ấp Nam Nghĩa, xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển.

    5. Thứ Sáu, ngày 14/01/2022

    -    Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Nội bộ Công ty Nguyễn Huỳnh, Cảnh Sát biển, DN Quế Trân, Nhà máy xử lý rác thải, Công ty Hồng Sương, Trường Đại học Y Dược, Khách sạn Mường Thanh, Đài Truyền hình, Nước đá Phương Nam, Trường Chính trị, TP. Cà Mau.

  • Từ 08h30 đến 14h30.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Xẻo Bè, Trại Xẻo,  xã Viên An, huyện Ngọc Hiển.

    6. Thứ Bảy, ngày 15/01/2022

    -    Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Ấp 14, 15, xã Nguyễn Phích, một phần Ấp 8, 9, 10, 11, 12, xã Khánh Tiến,huyện U Minh.

    7. Chủ Nhật, ngày 16/01/2022

    -    Từ 08h30 đến 14h30.

    Khu vực mất điện: Một phần thị trấn Sông Đốc, Huyện Trần Văn Thời.

  • Từ 10h00 đến 13h00.

    Khu vực mất điện: Một phần thị trấn Trần Văn Thời, một phần xã Khánh Bình, một phần xã Trần Hợi, toàn bộ xã Khánh Bình Đông, Huyện Trần Văn Thời.

Chú ý:

- Khi đóng điện lại sẽ không thông báo, báo trước.

- Thời gian đóng điện lại có thể thay đổi theo tiến độ công tác.

- Khi có sự cố trên hệ thống điện, Công ty Điện lực Cà Mau sẽ cắt tải khẩn cấp một số phát tuyến ngoài thông báo này.


TIN LIÊN QUAN

(10:22 - 26/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 26/09/2022 ĐẾN 02/10/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(10:48 - 14/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 19/09/2022 ĐẾN 25/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(07:45 - 06/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 12/09/2022 ĐẾN 18/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(09:33 - 05/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 05/09/2022 ĐẾN 11/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(15:18 - 29/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 29/08/2022 ĐẾN 04/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(08:32 - 17/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 22/08/2022 ĐẾN 28/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(08:20 - 12/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 15/08/2022 ĐẾN 21/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(09:17 - 05/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 08/08/2022 ĐẾN 14/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(22:07 - 26/07/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 01/08/2022 ĐẾN 07/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(13:51 - 21/07/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 25/07/2022 ĐẾN 31/07/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...