Tin tức & hoạt động

Tin tức & hoạt động

Đăng bởi | 17:19 | 16/12/2021

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI "CÀI APP NGAY, QUÀ LIỀN TAY" NĂM 2021

Công Ty Điện lực Cà Mau trân trọng thông báo những khách hàng trúng giải thưởng:

Tải File đính kèm

TT Đơn Vị Khu vực Mã KH Tên Khách Hàng Điện thoại Giải thưởng Số tiền
1 Thành Phố Cà Mau Phường 1 PB14010044616 Phan Kim Huệ 0944438004 Giải Nhất 1,000,000
2 Thành Phố Cà Mau Phường 1 PB14010021577 Mã Hoàng Việt 0919086527 Giải Khuyến Khích 500,000
3 Thành Phố Cà Mau Phường 1 PB14010034284 Tô Thành Tân 0939749114 Giải Khuyến Khích 500,000
4 Thành Phố Cà Mau Phường 1 PB14010035236 Hứa Hồng Thắm 0943591979 Giải Khuyến Khích 500,000
5 Thành Phố Cà Mau Phường 2 PB14010004627 Trần Huê Thương 0917616275 Giải Nhất 1,000,000
6 Thành Phố Cà Mau Phường 2 PB14010004795 Huỳnh Văn A 0986827001 Giải Khuyến Khích 500,000
7 Thành Phố Cà Mau Phường 2 PB14010004797 Phan Tú Ngọc 0846444789 Giải Khuyến Khích 500,000
8 Thành Phố Cà Mau Phường 2 PB14010006999 Ngô Hoài 0916881821 Giải Khuyến Khích 500,000
9 Thành Phố Cà Mau Phường 4 PB14010057896 Trần Vĩ Quốc 0949806763 Giải Nhất 1,000,000
10 Thành Phố Cà Mau Phường 4 PB14010007651 Lê Đình Thiêm 0854799045 Giải Khuyến Khích 500,000
11 Thành Phố Cà Mau Phường 4 PB14010027830 Lâm Ngọc Thanh 0919349070 Giải Khuyến Khích 500,000
12 Thành Phố Cà Mau Phường 4 PB14010079762 Võ Văn Lộc 0947998652 Giải Khuyến Khích 500,000
13 Thành Phố Cà Mau Phường 5 PB14010001676 Huỳnh Văn Khương 0833220322 Giải Nhất 1,000,000
14 Thành Phố Cà Mau Phường 5 PB14010015158 Trần Văn Bình 0948602749 Giải Khuyến Khích 500,000
15 Thành Phố Cà Mau Phường 5 PB14010017295 Nguyễn Thị Chín 0949640949 Giải Khuyến Khích 500,000
16 Thành Phố Cà Mau Phường 5 PB14010019834 Huỳnh Văn Xe 0945637181 Giải Khuyến Khích 500,000
17 Thành Phố Cà Mau Phường 6 PB14010077327 Phạm Điện Biên 0983737219 Giải Nhất 1,000,000
18 Thành Phố Cà Mau Phường 6 PB14010021137 Trần Văn Của 0919606281 Giải Khuyến Khích 500,000
19 Thành Phố Cà Mau Phường 6 PB14010022902 Võ Minh Luân 0939907772 Giải Khuyến Khích 500,000
20 Thành Phố Cà Mau Phường 6 PB14010029060 Trần Thị Duyên 0916517558 Giải Khuyến Khích 500,000
21 Thành Phố Cà Mau Phường 7 PB14010021250 Nguyễn Kỳ Trung 0913500524 Giải Nhất 1,000,000
22 Thành Phố Cà Mau Phường 7 PB14010026884 Huỳnh Thị Đẹp 0914138212 Giải Khuyến Khích 500,000
23 Thành Phố Cà Mau Phường 7 PB14010051777 Võ Thị Châu Mai 0946844144 Giải Khuyến Khích 500,000
24 Thành Phố Cà Mau Phường 7 PB14010073601 Nguyễn Thành Lập 0919546703 Giải Khuyến Khích 500,000
25 Thành Phố Cà Mau Phường 8 PB14010044421 Phạm Thành Công 0913144695 Giải Nhất 1,000,000
26 Thành Phố Cà Mau Phường 8 PB14010012910 Tạ Hán Kiệt 0854353580 Giải Khuyến Khích 500,000
27 Thành Phố Cà Mau Phường 8 PB14010046944 Phan Nguyễn Huyền Trần 0918044847 Giải Khuyến Khích 500,000
28 Thành Phố Cà Mau Phường 8 PB14010055127 Mai Thị Trâm 0942227353 Giải Khuyến Khích 500,000
29 Thành Phố Cà Mau Phường 9 PB14010082822 Lê Thị Trang 0916910222 Giải Nhất 1,000,000
30 Thành Phố Cà Mau Phường 9 PB14010018596 Phạm Thị Thu 0944655799 Giải Khuyến Khích 500,000
31 Thành Phố Cà Mau Phường 9 PB14010037270 Trần Văn Hùng 0915591085 Giải Khuyến Khích 500,000
32 Thành Phố Cà Mau Phường 9 PB14010050480 NGUYỄN BÍCH CHÂN 0948591149 Giải Khuyến Khích 500,000
33 Thành Phố Cà Mau Phường Tân Thành PB14010076057 Phan Văn Xin   Giải Nhất 1,000,000
34 Thành Phố Cà Mau Phường Tân Thành PB14010052907 Phạm Thái Linh   Giải Khuyến Khích 500,000
35 Thành Phố Cà Mau Phường Tân Thành PB14010075801 Trịnh Hải Đông 0913412441 Giải Khuyến Khích 500,000
36 Thành Phố Cà Mau Phường Tân Thành PB14010082666 Trịnh Minh Đê 0947148551 Giải Khuyến Khích 500,000
37 Thành Phố Cà Mau Phường Tân Xuyên PB14010075701 Bùi Thị Thương 0916335439 Giải Nhất 1,000,000
38 Thành Phố Cà Mau Phường Tân Xuyên PB14010056107 Lê Văn Nhãn 0942544870  Giải Khuyến Khích 500,000
39 Thành Phố Cà Mau Phường Tân Xuyên PB14010081316 Nguyễn Hữu Nghị 0919370340 Giải Khuyến Khích 500,000
40 Thành Phố Cà Mau Phường Tân Xuyên PB14010082069 Nguyễn Quốc Trung 0919950767 Giải Khuyến Khích 500,000
41 Thành Phố Cà Mau Xã An Xuyên PB14010030100 Khương Lệ Hoa 0907431584 Giải Nhất 1,000,000
42 Thành Phố Cà Mau Xã An Xuyên PB14010024503 Tăng Văn Liêm 0948202994 Giải Khuyến Khích 500,000
43 Thành Phố Cà Mau Xã An Xuyên PB14010025481 Nguyễn Thanh Bình 0919527252 Giải Khuyến Khích 500,000
44 Thành Phố Cà Mau Xã An Xuyên PB14010034520 Đỗ Thúy Ly 0888470539 Giải Khuyến Khích 500,000
45 Thành Phố Cà Mau Xã Định Bình PB14010059021 Trương Hoàng Vân 0947957837 Giải Nhất 1,000,000
46 Thành Phố Cà Mau Xã Định Bình PB14010070669 Hà Thị Kiều Phương 0917644670 Giải Khuyến Khích 500,000
47 Thành Phố Cà Mau Xã Định Bình PB14010071493 Nguyễn Thị Nhung 0974833709 Giải Khuyến Khích 500,000
48 Thành Phố Cà Mau Xã Định Bình PB14010074844 Nguyễn Văn Tiền 0942200661 Giải Khuyến Khích 500,000
49 Thành Phố Cà Mau Xã Hòa Tân PB14010077463 Trần Hồng Thắm 0906908854 Giải Nhất 1,000,000
50 Thành Phố Cà Mau Xã Hòa Tân PB14010059524 Nguyễn Trung Trực 0833076147 Giải Khuyến Khích 500,000
51 Thành Phố Cà Mau Xã Hòa Tân PB14010060267 Ngô Thị Huôi 0939319744 Giải Khuyến Khích 500,000
52 Thành Phố Cà Mau Xã Hòa Tân PB14010069587 Nguyễn Thị Bích Thủy 0917124491 Giải Khuyến Khích 500,000
53 Thành Phố Cà Mau Xã Hòa Thành PB14010036099 Ông Thị Xây 0919397951 Giải Nhất 1,000,000
54 Thành Phố Cà Mau Xã Hòa Thành PB14010068871 Hồ Thanh Tuấn 0907868749 Giải Khuyến Khích 500,000
55 Thành Phố Cà Mau Xã Hòa Thành PB14010071820 Dương Văn On 0914470635 Giải Khuyến Khích 500,000
56 Thành Phố Cà Mau Xã Hòa Thành PB14010074580 Trần Quang Hưng 0944207329 Giải Khuyến Khích 500,000
57 Thành Phố Cà Mau Xã Lý Văn Lâm PB14010057420 Lê Thị Quyên 0813973939 Giải Nhất 1,000,000
58 Thành Phố Cà Mau Xã Lý Văn Lâm PB14010041942 Lê Thị Ngoan   Giải Khuyến Khích 500,000
59 Thành Phố Cà Mau Xã Lý Văn Lâm PB14010082418 Trần Minh Muộng 0946041041 Giải Khuyến Khích 500,000
60 Thành Phố Cà Mau Xã Lý Văn Lâm PB14010082733 Nguyễn Thảo Trân 0852609199 Giải Khuyến Khích 500,000
61 Thành Phố Cà Mau Xã Tắc Vân PB14010065807 Nguyễn Văn Phán 0943677900 Giải Nhất 1,000,000
62 Thành Phố Cà Mau Xã Tắc Vân PB14010058728 Trần Văn Đức 0944637263 Giải Khuyến Khích 500,000
63 Thành Phố Cà Mau Xã Tắc Vân PB14010071681 Lê Văn Ngại 0913187262 Giải Khuyến Khích 500,000
64 Thành Phố Cà Mau Xã Tắc Vân PB14010074483 Huỳnh Văn Hiếu 0946080821 Giải Khuyến Khích 500,000
65 Thành Phố Cà Mau Xã Tân Thành PB14010062840 Trần Tấn Lực 0984125736 Giải Nhất 1,000,000
66 Thành Phố Cà Mau Xã Tân Thành PB14010061877 Trần Hồng Hạnh 0949138456 Giải Khuyến Khích 500,000
67 Thành Phố Cà Mau Xã Tân Thành PB14010063058 Đặng Lâm Tuấn 0916270581 Giải Khuyến Khích 500,000
68 Thành Phố Cà Mau Xã Tân Thành PB14010081660 Phạm Thanh Trung 0913998337 Giải Khuyến Khích 500,000
69 Huyện Cái Nước Thị trấn Cái Nước PB14020055198 Huỳnh Thế Anh 0919940940 Giải Nhất 1,000,000
70 Huyện Cái Nước Thị trấn Cái Nước PB14020002292 Lê Hoàng Phong 0987678270 Giải Khuyến Khích 500,000
71 Huyện Cái Nước Thị trấn Cái Nước PB14020002581 Ngô Thanh Tuyền 0943791179 Giải Khuyến Khích 500,000
72 Huyện Cái Nước Thị trấn Cái Nước PB14020002758 Tô Hoàng Huy 0947526307 Giải Khuyến Khích 500,000
73 Huyện Cái Nước Xã Đông Hưng PB14020015734 Nguyễn Thị Hương 0832228515 Giải Nhất 1,000,000
74 Huyện Cái Nước Xã Đông Hưng PB14020016421 Đặng Hoài Thanh   Giải Khuyến Khích 500,000
75 Huyện Cái Nước Xã Đông Hưng PB14020040265 Huỳnh Phong Phú 0913873389 Giải Khuyến Khích 500,000
76 Huyện Cái Nước Xã Đông Hưng PB14020054751 Dương Quốc Vương 0944385591 Giải Khuyến Khích 500,000
77 Huyện Cái Nước Xã Đông Thới PB14020010146 Phan Văn Đông 0918627068 Giải Nhất 1,000,000
78 Huyện Cái Nước Xã Đông Thới PB14020010356 Huỳnh Văn Ky   Giải Khuyến Khích 500,000
79 Huyện Cái Nước Xã Đông Thới PB14020010729 Nguyễn Văn Thanh   Giải Khuyến Khích 500,000
80 Huyện Cái Nước Xã Đông Thới PB14020041504 Trương Văn Ngưng   Giải Khuyến Khích 500,000
81 Huyện Cái Nước Xã Hòa Mỹ PB14020037999 Trần Tiến Lên 0912020266 Giải Nhất 1,000,000
82 Huyện Cái Nước Xã Hòa Mỹ PB14020015822 Nguyễn Thị Lý   Giải Khuyến Khích 500,000
83 Huyện Cái Nước Xã Hòa Mỹ PB14020016964 Dư Hữu Nghĩa   Giải Khuyến Khích 500,000
84 Huyện Cái Nước Xã Hòa Mỹ PB14020045681 Nguyễn Quốc Hưng   Giải Khuyến Khích 500,000
85 Huyện Cái Nước Xã Hưng Mỹ PB14020007564 Trần Văn Thiện   Giải Nhất 1,000,000
86 Huyện Cái Nước Xã Hưng Mỹ PB14020007340 Trịnh Văn Sự   Giải Khuyến Khích 500,000
87 Huyện Cái Nước Xã Hưng Mỹ PB14020024962 Nguyễn Trung Hiếu 0946948976 Giải Khuyến Khích 500,000
88 Huyện Cái Nước Xã Hưng Mỹ PB14020044230 Trần Thị Huỳnh Trang 0919406221 Giải Khuyến Khích 500,000
89 Huyện Cái Nước Xã Lương Thế Trân PB14020012031 Nguyễn Văn Hậu 0829056486 Giải Nhất 1,000,000
90 Huyện Cái Nước Xã Lương Thế Trân PB14020044880 Lê Thanh Phong 0912020266 Giải Khuyến Khích 500,000
91 Huyện Cái Nước Xã Lương Thế Trân PB14020048574 Trần Văn Khởi 0919478856 Giải Khuyến Khích 500,000
92 Huyện Cái Nước Xã Lương Thế Trân PB14020054809 Lê Thị Lượm 0947683727 Giải Khuyến Khích 500,000
93 Huyện Cái Nước Xã Phú Hưng PB14020049849 Nguyễn Văn Đảm   Giải Nhất 1,000,000
94 Huyện Cái Nước Xã Phú Hưng PB14020010943 Phạm Văn Hằng 0949674056 Giải Khuyến Khích 500,000
95 Huyện Cái Nước Xã Phú Hưng PB14020011481 Phạm Văn Lam   Giải Khuyến Khích 500,000
96 Huyện Cái Nước Xã Phú Hưng PB14020034621 Trần Văn Có   Giải Khuyến Khích 500,000
97 Huyện Cái Nước Xã Tân Hưng PB14020018298 Trần Văn Chí   Giải Nhất 1,000,000
98 Huyện Cái Nước Xã Tân Hưng PB14020006082 Bao Văn Bé 0853754264 Giải Khuyến Khích 500,000
99 Huyện Cái Nước Xã Tân Hưng PB14020020801 Lâm Văn Vinh 0919453030 Giải Khuyến Khích 500,000
100 Huyện Cái Nước Xã Tân Hưng PB14020022553 Bùi Văn Thể   Giải Khuyến Khích 500,000
101 Huyện Cái Nước Xã Tân Hưng Đông PB14020016598 Trần Văn Diễn   Giải Nhất 1,000,000
102 Huyện Cái Nước Xã Tân Hưng Đông PB14020033122 Võ Văn Cũa   Giải Khuyến Khích 500,000
103 Huyện Cái Nước Xã Tân Hưng Đông PB14020040633 Nguyễn Minh Chà   Giải Khuyến Khích 500,000
104 Huyện Cái Nước Xã Tân Hưng Đông PB14020041757 Nguyễn Thanh Sang   Giải Khuyến Khích 500,000
105 Huyện Cái Nước Xã Thạnh Phú PB14020016842 Nguyễn Văn Hổ   Giải Nhất 1,000,000
106 Huyện Cái Nước Xã Thạnh Phú PB14020023265 Trần văn Thuận   Giải Khuyến Khích 500,000
107 Huyện Cái Nước Xã Thạnh Phú PB14020024395 Nguyễn Thị Điểm 0918062987 Giải Khuyến Khích 500,000
108 Huyện Cái Nước Xã Thạnh Phú PB14020041227 Lê Văn Dụ 0945472819 Giải Khuyến Khích 500,000
109 Huyện Cái Nước Xã Trần Thới PB14020008389 Mai Thị An   Giải Nhất 1,000,000
110 Huyện Cái Nước Xã Trần Thới PB14020008126 Lê Văn Soái   Giải Khuyến Khích 500,000
111 Huyện Cái Nước Xã Trần Thới PB14020008903 Lê Văn Khang   Giải Khuyến Khích 500,000
112 Huyện Cái Nước Xã Trần Thới PB14020009024 Trần Thanh Bình   Giải Khuyến Khích 500,000
113 Huyện Năm Căn Thị trấn Năm Căn PB14030021135 Thái Thị Hằng 0913411314 Giải Nhất 1,000,000
114 Huyện Năm Căn Thị trấn Năm Căn PB14030015659 Đoàn Mỹ Luận 0828754322 Giải Khuyến Khích 500,000
115 Huyện Năm Căn Thị trấn Năm Căn PB14030017382 Nguyễn Văn Chua 0947745834 Giải Khuyến Khích 500,000
116 Huyện Năm Căn Thị trấn Năm Căn PB14030018497 Đinh Văn Tinh 0916831483 Giải Khuyến Khích 500,000
117 Huyện Năm Căn Xã Đất Mới PB14030030122 Trạm NTCN Tô Văn Châu 1 0913780542 Giải Nhất 1,000,000
118 Huyện Năm Căn Xã Đất Mới PB14030007900 Nguyễn Văn Đức 0826600029 Giải Khuyến Khích 500,000
119 Huyện Năm Căn Xã Đất Mới PB14030007926 Nguyễn Văn Hùng 0838770470 Giải Khuyến Khích 500,000
120 Huyện Năm Căn Xã Đất Mới PB14030012708 Lê Văn Khởi   Giải Khuyến Khích 500,000
121 Huyện Năm Căn Xã Hàm Rồng PB14030014363 Huỳnh Văn Đô   Giải Nhất 1,000,000
122 Huyện Năm Căn Xã Hàm Rồng PB14030014131 Nguyễn Hoàng Y   Giải Khuyến Khích 500,000
123 Huyện Năm Căn Xã Hàm Rồng PB14030014682 Cao Văn Hài   Giải Khuyến Khích 500,000
124 Huyện Năm Căn Xã Hàm Rồng PB14030028904 Nguyễn Trường Sơn 0366320144 Giải Khuyến Khích 500,000
125 Huyện Năm Căn Xã Hàng Vịnh PB14030000657 Quách Văn Mến 0913864883 Giải Nhất 1,000,000
126 Huyện Năm Căn Xã Hàng Vịnh PB14030001047 Ngô Thị Sinh 0888368350 Giải Khuyến Khích 500,000
127 Huyện Năm Căn Xã Hàng Vịnh PB14030001106 Đỗ Thị Hải 0947027127 Giải Khuyến Khích 500,000
128 Huyện Năm Căn Xã Hàng Vịnh PB14030001300 Trần Hữu Thiện 0916984810 Giải Khuyến Khích 500,000
129 Huyện Năm Căn Xã Hiệp Tùng PB14030035239 Trạm NTCN Trần Xuân Thủy 0915040455 Giải Nhất 1,000,000
130 Huyện Năm Căn Xã Hiệp Tùng PB14030020072 Ngô Minh Luân   Giải Khuyến Khích 500,000
131 Huyện Năm Căn Xã Hiệp Tùng PB14030025721 Nguyễn  Văn Tèo 0915962692 Giải Khuyến Khích 500,000
132 Huyện Năm Căn Xã Hiệp Tùng PB14030032038 Trần Chí Hiệp 0916835491 Giải Khuyến Khích 500,000
133 Huyện Năm Căn Xã Lâm Hải PB14030030771 Huỳnh Hải Siêu 0939132003 Giải Nhất 1,000,000
134 Huyện Năm Căn Xã Lâm Hải PB14030012263 Nguyễn Văn Định 0918234470 Giải Khuyến Khích 500,000
135 Huyện Năm Căn Xã Lâm Hải PB14030028514 Trần Quốc Miền 0974804313 Giải Khuyến Khích 500,000
136 Huyện Năm Căn Xã Lâm Hải PB14030030793 Lê Ngọc Chiếp 0917860609 Giải Khuyến Khích 500,000
137 Huyện Năm Căn Xã Tam Giang PB14030031812 Trần Văn Vinh 0948767610 Giải Nhất 1,000,000
138 Huyện Năm Căn Xã Tam Giang PB14030022234 Lê Thanh Hoà   Giải Khuyến Khích 500,000
139 Huyện Năm Căn Xã Tam Giang PB14030022453 Phạm Văn Sở 0916748368 Giải Khuyến Khích 500,000
140 Huyện Năm Căn Xã Tam Giang PB14030035266 Trạm NTCN Bùi Huy Tập   Giải Khuyến Khích 500,000
141 Huyện Năm Căn Xã Tam Giang Đông PB14030032654 Huỳnh Văn Tám 0942666503 Giải Nhất 1,000,000
142 Huyện Năm Căn Xã Tam Giang Đông PB14030024395 Trương Văn Hớn   Giải Khuyến Khích 500,000
143 Huyện Năm Căn Xã Tam Giang Đông PB14030029151 Nguyễn Văn Mau   Giải Khuyến Khích 500,000
144 Huyện Năm Căn Xã Tam Giang Đông PB14030032251 Trương Văn Tuấn 0814379286 Giải Khuyến Khích 500,000
145 Huyện Trần Văn Thời Thị trấn Sông Đốc PB14040051832 Phạm Văn Ân 0918982954 Giải Nhất 1,000,000
146 Huyện Trần Văn Thời Thị trấn Sông Đốc PB14040006890 Trần Văn De 0947355959 Giải Khuyến Khích 500,000
147 Huyện Trần Văn Thời Thị trấn Sông Đốc PB14040007185 Tạ Bửu Châu   Giải Khuyến Khích 500,000
148 Huyện Trần Văn Thời Thị trấn Sông Đốc PB14040007313 Lê Thanh Tùng   Giải Khuyến Khích 500,000
149 Huyện Trần Văn Thời Thị trấn Trần Văn Thời PB14040039527 Võ Tấn Đạt   Giải Nhất 1,000,000
150 Huyện Trần Văn Thời Thị trấn Trần Văn Thời PB14040013587 Mai Thanh Sự   Giải Khuyến Khích 500,000
151 Huyện Trần Văn Thời Thị trấn Trần Văn Thời PB14040025238 Võ Văn Vẹn   Giải Khuyến Khích 500,000
152 Huyện Trần Văn Thời Thị trấn Trần Văn Thời PB14040040460 Lê Thanh Cảnh   Giải Khuyến Khích 500,000
153 Huyện Trần Văn Thời Xã Khánh Bình PB14040033804 Nguyễn Văn Thuận   Giải Nhất 1,000,000
154 Huyện Trần Văn Thời Xã Khánh Bình PB14040020835 Nguyễn Thành Đô   Giải Khuyến Khích 500,000
155 Huyện Trần Văn Thời Xã Khánh Bình PB14040059083 Châu Văn Trung 0946634061 Giải Khuyến Khích 500,000
156 Huyện Trần Văn Thời Xã Khánh Bình PB14040060991 Phạm Văn Hiếu 0916797021 Giải Khuyến Khích 500,000
157 Huyện Trần Văn Thời Xã Khánh Bình Đông PB14040008273 Thái Văn Khải   Giải Nhất 1,000,000
158 Huyện Trần Văn Thời Xã Khánh Bình Đông PB14040026016 Lê Văn Minh   Giải Khuyến Khích 500,000
159 Huyện Trần Văn Thời Xã Khánh Bình Đông PB14040029643 Nguyễn Văn Cưng   Giải Khuyến Khích 500,000
160 Huyện Trần Văn Thời Xã Khánh Bình Đông PB14040061561 Ngô Trọng Vinh 0966041368 Giải Khuyến Khích 500,000
161 Huyện Trần Văn Thời Xã Khánh Bình Tây PB14040037240 Phạm Thị Nguyệt 0916229394 Giải Nhất 1,000,000
162 Huyện Trần Văn Thời Xã Khánh Bình Tây PB14040022873 Trạm Bơm Nước Hòn Đá Bạc   Giải Khuyến Khích 500,000
163 Huyện Trần Văn Thời Xã Khánh Bình Tây PB14040032022 Tô Việt Thắng 0947035448 Giải Khuyến Khích 500,000
164 Huyện Trần Văn Thời Xã Khánh Bình Tây PB14040034500 Lê Văn Lớn   Giải Khuyến Khích 500,000
165 Huyện Trần Văn Thời Xã Khánh Bình Tây Bắc PB14040052009 Phạm Thị Nhanh   Giải Nhất 1,000,000
166 Huyện Trần Văn Thời Xã Khánh Bình Tây Bắc PB14040011040 Lê Hoài Ẩn   Giải Khuyến Khích 500,000
167 Huyện Trần Văn Thời Xã Khánh Bình Tây Bắc PB14040032747 Thái Văn Hòang   Giải Khuyến Khích 500,000
168 Huyện Trần Văn Thời Xã Khánh Bình Tây Bắc PB14040052309 Diệp Văn Toàn   Giải Khuyến Khích 500,000
169 Huyện Trần Văn Thời Xã Khánh Hải PB14040060492 Nguyễn Quốc Sử 0919716100 Giải Nhất 1,000,000
170 Huyện Trần Văn Thời Xã Khánh Hải PB14040007816 Đặng Văn Đạt 0365653680 Giải Khuyến Khích 500,000
171 Huyện Trần Văn Thời Xã Khánh Hải PB14040019889 Đặng Văn Sơn 0915658156 Giải Khuyến Khích 500,000
172 Huyện Trần Văn Thời Xã Khánh Hải PB14040050956 Nguyễn Hồng Nghi 0836122453 Giải Khuyến Khích 500,000
173 Huyện Trần Văn Thời Xã Khánh Hưng PB14040001613 Hà Văn Đậu   Giải Nhất 1,000,000
174 Huyện Trần Văn Thời Xã Khánh Hưng PB14040000973 Trần Văn Ngoán   Giải Khuyến Khích 500,000
175 Huyện Trần Văn Thời Xã Khánh Hưng PB14040036050 Trần Thị Châu   Giải Khuyến Khích 500,000
176 Huyện Trần Văn Thời Xã Khánh Hưng PB14040051029 Doãn Ngọc Kiểng   Giải Khuyến Khích 500,000
177 Huyện Trần Văn Thời Xã Khánh Lộc PB14040061133 Ngô THị Bé Hai   Giải Nhất 1,000,000
178 Huyện Trần Văn Thời Xã Khánh Lộc PB14040035532 Nguyễn Văn Tèo   Giải Khuyến Khích 500,000
179 Huyện Trần Văn Thời Xã Khánh Lộc PB14040048459 Phạm Thị Sự   Giải Khuyến Khích 500,000
180 Huyện Trần Văn Thời Xã Khánh Lộc PB14040053039 Trương Thị Hơn   Giải Khuyến Khích 500,000
181 Huyện Trần Văn Thời Xã Lợi An PB14040012445 Trương Hoàng Thiên   Giải Nhất 1,000,000
182 Huyện Trần Văn Thời Xã Lợi An PB14040000611 Huỳnh Văn Hổ   Giải Khuyến Khích 500,000
183 Huyện Trần Văn Thời Xã Lợi An PB14040009429 Nguyễn Văn Hải   Giải Khuyến Khích 500,000
184 Huyện Trần Văn Thời Xã Lợi An PB14040012373 Phạm Thanh Liêm   Giải Khuyến Khích 500,000
185 Huyện Trần Văn Thời Xã Phong Điền PB14040049034 Lê Thị Tuyết   Giải Nhất 1,000,000
186 Huyện Trần Văn Thời Xã Phong Điền PB14040035115 Nguyễn Chí Thành   Giải Khuyến Khích 500,000
187 Huyện Trần Văn Thời Xã Phong Điền PB14040036082 Phạm Minh Chữ 0919023600 Giải Khuyến Khích 500,000
188 Huyện Trần Văn Thời Xã Phong Điền PB14040037656 Phạm Mỹ Lệ   Giải Khuyến Khích 500,000
189 Huyện Trần Văn Thời Xã Phong Lạc PB14040004225 Tô Văn Dang   Giải Nhất 1,000,000
190 Huyện Trần Văn Thời Xã Phong Lạc PB14040002962 Nguyễn Văn Thắng   Giải Khuyến Khích 500,000
191 Huyện Trần Văn Thời Xã Phong Lạc PB14040002964 Võ Thị Có   Giải Khuyến Khích 500,000
192 Huyện Trần Văn Thời Xã Phong Lạc PB14040024656 Phan Thị Loan   Giải Khuyến Khích 500,000
193 Huyện Trần Văn Thời Xã Trần Hợi PB14040024800 Nguyễn Văn Tùng   Giải Nhất 1,000,000
194 Huyện Trần Văn Thời Xã Trần Hợi PB14040000125 DNTN Tấn Đạt   Giải Khuyến Khích 500,000
195 Huyện Trần Văn Thời Xã Trần Hợi PB14040024798 Nguyễn Văn Đường   Giải Khuyến Khích 500,000
196 Huyện Trần Văn Thời Xã Trần Hợi PB14040030577 Phạm Việt Hùng   Giải Khuyến Khích 500,000
197 Huyện U Minh Thị trấn U Minh PB14050023118 Tô Thanh Công   Giải Nhất 1,000,000
198 Huyện U Minh Thị trấn U Minh PB14050022825 Trần Văn Hăng   Giải Khuyến Khích 500,000
199 Huyện U Minh Thị trấn U Minh PB14050033762 Trần Thanh Thủy   Giải Khuyến Khích 500,000
200 Huyện U Minh Thị trấn U Minh PB14050048826 Lê Huy Hùng 0919162550  Giải Khuyến Khích 500,000
201 Huyện U Minh Xã Khánh An PB14050045002 Phạm Văn Tuấn 0913275497  Giải Nhất 1,000,000
202 Huyện U Minh Xã Khánh An PB14050034318 Phạm Yên Nơi   Giải Khuyến Khích 500,000
203 Huyện U Minh Xã Khánh An PB14050048861 Nguyễn Văn Châu 0919638138  Giải Khuyến Khích 500,000
204 Huyện U Minh Xã Khánh An PB14050053137 Lê Văn E 0945396976  Giải Khuyến Khích 500,000
205 Huyện U Minh Xã Khánh Hòa PB14050021543 Phạm Văn Út 0919906744  Giải Nhất 1,000,000
206 Huyện U Minh Xã Khánh Hòa PB14050028934 Lê Văn Thảo   Giải Khuyến Khích 500,000
207 Huyện U Minh Xã Khánh Hòa PB14050046318 Đặng Văn Dũng 0941062660  Giải Khuyến Khích 500,000
208 Huyện U Minh Xã Khánh Hòa PB14050048880 Hoàng Quốc Hằng 0858416711  Giải Khuyến Khích 500,000
209 Huyện U Minh Xã Khánh Hội PB14050010530 Trần Thị Ba 0943814495  Giải Nhất 1,000,000
210 Huyện U Minh Xã Khánh Hội PB14050026448 Quách Văn U 0947688944  Giải Khuyến Khích 500,000
211 Huyện U Minh Xã Khánh Hội PB14050027532 Lâm Kim Trắng II 0833348012  Giải Khuyến Khích 500,000
212 Huyện U Minh Xã Khánh Hội PB14050043710 Tăng Văn Sol   Giải Khuyến Khích 500,000
213 Huyện U Minh Xã Khánh Lâm PB14050009767 Đoàn Thị Voi 0818175769  Giải Nhất 1,000,000
214 Huyện U Minh Xã Khánh Lâm PB14050010853 Vũ Hà Bắc   Giải Khuyến Khích 500,000
215 Huyện U Minh Xã Khánh Lâm PB14050038951 Nguyễn Thị Hẹn   Giải Khuyến Khích 500,000
216 Huyện U Minh Xã Khánh Lâm PB14050046207 Lê Quốc Thanh 0914460868  Giải Khuyến Khích 500,000
217 Huyện U Minh xã Khánh Thuận PB14050037509 Nguyễn Thị Bé 0782888267  Giải Nhất 1,000,000
218 Huyện U Minh xã Khánh Thuận PB14050048996 Nguyễn Hải Châu 0947524734  Giải Khuyến Khích 500,000
219 Huyện U Minh xã Khánh Thuận PB14050051933 Trần Văn Đắc 0368036138  Giải Khuyến Khích 500,000
220 Huyện U Minh xã Khánh Thuận PB14050051993 Diệp Văn Luyến 0941902106  Giải Khuyến Khích 500,000
221 Huyện U Minh Xã Khánh Tiến PB14050042255 Trần Văn Duy   Giải Nhất 1,000,000
222 Huyện U Minh Xã Khánh Tiến PB14050011637 Trần Văn Ngọc 0916723302  Giải Khuyến Khích 500,000
223 Huyện U Minh Xã Khánh Tiến PB14050012073 Ngô Thị Lựu   Giải Khuyến Khích 500,000
224 Huyện U Minh Xã Khánh Tiến PB14050031095 Hình Ích Ân   Giải Khuyến Khích 500,000
225 Huyện U Minh Xã Nguyễn Phích PB14050023524 Nguyễn Thanh Chủ 0915020081  Giải Nhất 1,000,000
226 Huyện U Minh Xã Nguyễn Phích PB14050042341 Nguyễn Thị Huyền   Giải Khuyến Khích 500,000
227 Huyện U Minh Xã Nguyễn Phích PB14050043152 Võ Văn Nhì   Giải Khuyến Khích 500,000
228 Huyện U Minh Xã Nguyễn Phích PB14050046618 Du Văn Chính 0918204706  Giải Khuyến Khích 500,000
229 Huyện Đầm Dơi Thị trấn Đầm Dơi PB14060064010 Diệp Thanh Lan   Giải Nhất 1,000,000
230 Huyện Đầm Dơi Thị trấn Đầm Dơi PB14060022503 Phạm Vĩnh Tường   Giải Khuyến Khích 500,000
231 Huyện Đầm Dơi Thị trấn Đầm Dơi PB14060058842 QUẦY THUỐC TÂY THUẬN AN   Giải Khuyến Khích 500,000
232 Huyện Đầm Dơi Thị trấn Đầm Dơi PB14060063260 Võ Minh Triều   Giải Khuyến Khích 500,000
233 Huyện Đầm Dơi Xã Ngọc Chánh PB14060013970 Phạm Minh Đạo   Giải Nhất 1,000,000
234 Huyện Đầm Dơi Xã Ngọc Chánh PB14060026039 Chung Hoàng Xã   Giải Khuyến Khích 500,000
235 Huyện Đầm Dơi Xã Ngọc Chánh PB14060052170 Vũ Thăng Long   Giải Khuyến Khích 500,000
236 Huyện Đầm Dơi Xã Ngọc Chánh PB14060063030 Tạ Văn Vũ   Giải Khuyến Khích 500,000
237 Huyện Đầm Dơi Xã Nguyễn Huân PB14060042993 Mai Văn Sinh   Giải Nhất 1,000,000
238 Huyện Đầm Dơi Xã Nguyễn Huân PB14060006230 Trần Thanh Dũng   Giải Khuyến Khích 500,000
239 Huyện Đầm Dơi Xã Nguyễn Huân PB14060023711 Hồ Minh Phương   Giải Khuyến Khích 500,000
240 Huyện Đầm Dơi Xã Nguyễn Huân PB14060023865 Nguyễn Văn Dũng   Giải Khuyến Khích 500,000
241 Huyện Đầm Dơi Xã Quách Phẩm PB14060039779 Du Văn Linh   Giải Nhất 1,000,000
242 Huyện Đầm Dơi Xã Quách Phẩm PB14060009797 Phan Tấn Lộc   Giải Khuyến Khích 500,000
243 Huyện Đầm Dơi Xã Quách Phẩm PB14060009917 Tô Chí Hướng   Giải Khuyến Khích 500,000
244 Huyện Đầm Dơi Xã Quách Phẩm PB14060021843 Lý Văn Hộp   Giải Khuyến Khích 500,000
245 Huyện Đầm Dơi Xã Quách Phẩm Bắc PB14060058022 Trương Văn Gạch   Giải Nhất 1,000,000
246 Huyện Đầm Dơi Xã Quách Phẩm Bắc PB14060011319 Nguyễn Thị Hương   Giải Khuyến Khích 500,000
247 Huyện Đầm Dơi Xã Quách Phẩm Bắc PB14060017845 Nguyễn Thị Duệ   Giải Khuyến Khích 500,000
248 Huyện Đầm Dơi Xã Quách Phẩm Bắc PB14060054445 Võ Văn Lộc   Giải Khuyến Khích 500,000
249 Huyện Đầm Dơi Xã Tạ An Khương PB14060066300 Đặng Văn Lộc   Giải Nhất 1,000,000
250 Huyện Đầm Dơi Xã Tạ An Khương PB14060006809 Đào Hồng Quân   Giải Khuyến Khích 500,000
251 Huyện Đầm Dơi Xã Tạ An Khương PB14060040368 Hồ Ngọc Mai   Giải Khuyến Khích 500,000
252 Huyện Đầm Dơi Xã Tạ An Khương PB14060057967 Trần Văn Rắc   Giải Khuyến Khích 500,000
253 Huyện Đầm Dơi Xã Tạ An Khương  Đông PB14060015719 Phạm Văn Hiền   Giải Nhất 1,000,000
254 Huyện Đầm Dơi Xã Tạ An Khương  Đông PB14060008701 Nguyễn Minh Đương   Giải Khuyến Khích 500,000
255 Huyện Đầm Dơi Xã Tạ An Khương  Đông PB14060016188 Nguyễn Văn Sen   Giải Khuyến Khích 500,000
256 Huyện Đầm Dơi Xã Tạ An Khương  Đông PB14060027770 Lê Văn Khánh   Giải Khuyến Khích 500,000
257 Huyện Đầm Dơi Xã Tạ An Khương Nam PB14060007607 Hứa Văn Sen   Giải Nhất 1,000,000
258 Huyện Đầm Dơi Xã Tạ An Khương Nam PB14060007789 Trần Văn Lập   Giải Khuyến Khích 500,000
259 Huyện Đầm Dơi Xã Tạ An Khương Nam PB14060008054 Võ Văn Miên   Giải Khuyến Khích 500,000
260 Huyện Đầm Dơi Xã Tạ An Khương Nam PB14060019919 Nguyễn Văn Ngọt   Giải Khuyến Khích 500,000
261 Huyện Đầm Dơi Xã Tân Dân PB14060025026 Trương Việt Trung   Giải Nhất 1,000,000
262 Huyện Đầm Dơi Xã Tân Dân PB14060001916 Nguyễn Văn Hiếu   Giải Khuyến Khích 500,000
263 Huyện Đầm Dơi Xã Tân Dân PB14060045191 Tăng Thu Trang   Giải Khuyến Khích 500,000
264 Huyện Đầm Dơi Xã Tân Dân PB14060058588 Huỳnh Chí Linh   Giải Khuyến Khích 500,000
265 Huyện Đầm Dơi Xã Tân Đức PB14060008170 Hồ Thanh Trúc   Giải Nhất 1,000,000
266 Huyện Đầm Dơi Xã Tân Đức PB14060004163 Trần Văn Nhơn   Giải Khuyến Khích 500,000
267 Huyện Đầm Dơi Xã Tân Đức PB14060004380 Ngô Thanh Thảo   Giải Khuyến Khích 500,000
268 Huyện Đầm Dơi Xã Tân Đức PB14060004588 Đoái Hùng Minh   Giải Khuyến Khích 500,000
269 Huyện Đầm Dơi Xã Tân Duyệt PB14060003538 Mạch Văn Khởi   Giải Nhất 1,000,000
270 Huyện Đầm Dơi Xã Tân Duyệt PB14060002175 Nguyễn Tấn Tài   Giải Khuyến Khích 500,000
271 Huyện Đầm Dơi Xã Tân Duyệt PB14060002899 Trần Văn Bình   Giải Khuyến Khích 500,000
272 Huyện Đầm Dơi Xã Tân Duyệt PB14060060172 Nguyễn Hoàng Hà   Giải Khuyến Khích 500,000
273 Huyện Đầm Dơi Xã Tân Thuận PB14060056817 Lý Văn Vũ   Giải Nhất 1,000,000
274 Huyện Đầm Dơi Xã Tân Thuận PB14060005161 Nguyễn Văn Thương   Giải Khuyến Khích 500,000
275 Huyện Đầm Dơi Xã Tân Thuận PB14060005975 Trần Hoàng Tươi   Giải Khuyến Khích 500,000
276 Huyện Đầm Dơi Xã Tân Thuận PB14060039527 Nguyễn Văn Tấn   Giải Khuyến Khích 500,000
277 Huyện Đầm Dơi Xã Tân Tiến PB14060047582 Bùi Văn Chấy   Giải Nhất 1,000,000
278 Huyện Đầm Dơi Xã Tân Tiến PB14060000297 Trần Quốc Khởi   Giải Khuyến Khích 500,000
279 Huyện Đầm Dơi Xã Tân Tiến PB14060000778 Hồ Xuân Cà   Giải Khuyến Khích 500,000
280 Huyện Đầm Dơi Xã Tân Tiến PB14060021323 Trịnh Hồng Đào   Giải Khuyến Khích 500,000
281 Huyện Đầm Dơi Xã Tân Trung PB14060051680 Võ Hoàng Ân   Giải Nhất 1,000,000
282 Huyện Đầm Dơi Xã Tân Trung PB14060040122 Nguyễn Văn Phận   Giải Khuyến Khích 500,000
283 Huyện Đầm Dơi Xã Tân Trung PB14060041038 Phạm Hoàng Thông   Giải Khuyến Khích 500,000
284 Huyện Đầm Dơi Xã Tân Trung PB14060063774 Đào Minh Te   Giải Khuyến Khích 500,000
285 Huyện Đầm Dơi Xã Thanh Tùng PB14060051228 Trần Quang Toàn   Giải Nhất 1,000,000
286 Huyện Đầm Dơi Xã Thanh Tùng PB14060014226 Nguyễn Văn Hương   Giải Khuyến Khích 500,000
287 Huyện Đầm Dơi Xã Thanh Tùng PB14060014516 Phan Minh Huệ   Giải Khuyến Khích 500,000
288 Huyện Đầm Dơi Xã Thanh Tùng PB14060026142 Trần Công Văn   Giải Khuyến Khích 500,000
289 Huyện Đầm Dơi Xã Trần Phán PB14060011736 Trần Văn Sỏi   Giải Nhất 1,000,000
290 Huyện Đầm Dơi Xã Trần Phán PB14060012588 Trương Văn Dũng   Giải Khuyến Khích 500,000
291 Huyện Đầm Dơi Xã Trần Phán PB14060012597 Huỳnh Văn Ường   Giải Khuyến Khích 500,000
292 Huyện Đầm Dơi Xã Trần Phán PB14060013324 Lý Văn Mến   Giải Khuyến Khích 500,000
293 Huyện Thới Bình Thị trấn Thới Bình PB14080038684 Châu Thành Nghiêm 0917272761  Giải Nhất 1,000,000
294 Huyện Thới Bình Thị trấn Thới Bình PB14080017751 Trịnh Quang Hậu 0918786955  Giải Khuyến Khích 500,000
295 Huyện Thới Bình Thị trấn Thới Bình PB14080040007 Huỳnh Ánh Tuyết 0917529572  Giải Khuyến Khích 500,000
296 Huyện Thới Bình Thị trấn Thới Bình PB14080041606 Nguyễn Thị Ấu   Giải Khuyến Khích 500,000
297 Huyện Thới Bình Xã Biển Bạch PB14080043153 Lâm Ngọc Bích 0333042080  Giải Nhất 1,000,000
298 Huyện Thới Bình Xã Biển Bạch PB14080008133 Châu Kim Hoàng 0123824482  Giải Khuyến Khích 500,000
299 Huyện Thới Bình Xã Biển Bạch PB14080009332 Nguyễn Văn Điền   Giải Khuyến Khích 500,000
300 Huyện Thới Bình Xã Biển Bạch PB14080057196 Võ Văn Tâm 0965669294  Giải Khuyến Khích 500,000
301 Huyện Thới Bình Xã Biển Bạch Đông PB14080054754 Nguyễn Kim Sen 795446478  Giải Nhất 1,000,000
302 Huyện Thới Bình Xã Biển Bạch Đông PB14080038903 Nguyễn Phương Dân 0918163355  Giải Khuyến Khích 500,000
303 Huyện Thới Bình Xã Biển Bạch Đông PB14080051474 Đặng Văn Kiêm 0945369301  Giải Khuyến Khích 500,000
304 Huyện Thới Bình Xã Biển Bạch Đông PB14080054576 Trần Văn An 0382767412  Giải Khuyến Khích 500,000
305 Huyện Thới Bình Xã Hồ Thị Kỷ PB14080059693 Quách Văn Phiếu 0919220673  Giải Nhất 1,000,000
306 Huyện Thới Bình Xã Hồ Thị Kỷ PB14080014785 Nguyễn Thị Đạm   Giải Khuyến Khích 500,000
307 Huyện Thới Bình Xã Hồ Thị Kỷ PB14080040171 Phạm Công Đà 0919110576  Giải Khuyến Khích 500,000
308 Huyện Thới Bình Xã Hồ Thị Kỷ PB14080050326 Đặng Văn Hùng 0856543917  Giải Khuyến Khích 500,000
309 Huyện Thới Bình Xã Tân Bằng PB14080050854 Nguyễn Văn Sơn 0967957542  Giải Nhất 1,000,000
310 Huyện Thới Bình Xã Tân Bằng PB14080046189 Lê Tuấn An 0947809711  Giải Khuyến Khích 500,000
311 Huyện Thới Bình Xã Tân Bằng PB14080059680 Phan Văn Ngại 0949334405  Giải Khuyến Khích 500,000
312 Huyện Thới Bình Xã Tân Bằng PB14080061431 Đoàn Mỹ Nhung 0947372874  Giải Khuyến Khích 500,000
313 Huyện Thới Bình Xã Tân Lộc PB14080001533 Ngô Hùng Anh   Giải Nhất 1,000,000
314 Huyện Thới Bình Xã Tân Lộc PB14080013594 Quách Thanh Tịnh   Giải Khuyến Khích 500,000
315 Huyện Thới Bình Xã Tân Lộc PB14080040356 Huỳnh Văn Khánh 0919635665  Giải Khuyến Khích 500,000
316 Huyện Thới Bình Xã Tân Lộc PB14080052232 Từ Văn Quận   Giải Khuyến Khích 500,000
317 Huyện Thới Bình Xã Tân Lộc Bắc PB14080001952 Lương Văn Phố   Giải Nhất 1,000,000
318 Huyện Thới Bình Xã Tân Lộc Bắc PB14080049254 Nguyễn Văn TyL   Giải Khuyến Khích 500,000
319 Huyện Thới Bình Xã Tân Lộc Bắc PB14080061528 Trương Thị Mơ 0397956047  Giải Khuyến Khích 500,000
320 Huyện Thới Bình Xã Tân Lộc Bắc PB14080061785 Thạch Ngọc PhoL 0949851844  Giải Khuyến Khích 500,000
321 Huyện Thới Bình Xã Tân Lộc Đông PB14080050581 Trần Quang Linh   Giải Nhất 1,000,000
322 Huyện Thới Bình Xã Tân Lộc Đông PB14080042092 Đỗ Văn Cầu   Giải Khuyến Khích 500,000
323 Huyện Thới Bình Xã Tân Lộc Đông PB14080045152 Phạm Văn Bao   Giải Khuyến Khích 500,000
324 Huyện Thới Bình Xã Tân Lộc Đông PB14080051547 Hồ Thị Bé 0948828922  Giải Khuyến Khích 500,000
325 Huyện Thới Bình Xã Tân Phú PB14080000533 Nguyễn Văn Nhân   Giải Nhất 1,000,000
326 Huyện Thới Bình Xã Tân Phú PB14080054038 Dương Văn Điền 0836973579  Giải Khuyến Khích 500,000
327 Huyện Thới Bình Xã Tân Phú PB14080058752 Trần Văn Đấu 0915864781  Giải Khuyến Khích 500,000
328 Huyện Thới Bình Xã Tân Phú PB14080059187 Nguyễn Văn Giá 0919929842  Giải Khuyến Khích 500,000
329 Huyện Thới Bình Xã Thới Bình PB14080029894 Phùng Văn Lịch 0828883050  Giải Nhất 1,000,000
330 Huyện Thới Bình Xã Thới Bình PB14080043377 Dương Phước Thiện   Giải Khuyến Khích 500,000
331 Huyện Thới Bình Xã Thới Bình PB14080048400 Nguyễn Thị Bình   Giải Khuyến Khích 500,000
332 Huyện Thới Bình Xã Thới Bình PB14080059213 Trần Văn Trà 0378584688  Giải Khuyến Khích 500,000
333 Huyện Thới Bình Xã Trí Lực PB14080048213 Lê Văn Mưa   Giải Nhất 1,000,000
334 Huyện Thới Bình Xã Trí Lực PB14080054221 Nguyễn Chí Khuynh 0937378172  Giải Khuyến Khích 500,000
335 Huyện Thới Bình Xã Trí Lực PB14080054457 Nguyễn Thị Muội 0842691866  Giải Khuyến Khích 500,000
336 Huyện Thới Bình Xã Trí Lực PB14080056893 Trương Hoàng Phương 0909272426  Giải Khuyến Khích 500,000
337 Huyện Thới Bình Xã Trí Phải PB14080055699 Huỳnh Tấn Thanh 0917940269  Giải Nhất 1,000,000
338 Huyện Thới Bình Xã Trí Phải PB14080027364 Nguyễn Văn Tuấn   Giải Khuyến Khích 500,000
339 Huyện Thới Bình Xã Trí Phải PB14080054977 Lê Văn LuôL 0856912245  Giải Khuyến Khích 500,000
340 Huyện Thới Bình Xã Trí Phải PB14080060176 Trần Thị Năm 0917170005  Giải Khuyến Khích 500,000
341 Huyện Phú Tân Thị trấn Cái Đôi Vàm PB14090025670 Phan Văn Thước 0949391421 Giải Nhất 1,000,000
342 Huyện Phú Tân Thị trấn Cái Đôi Vàm PB14090021361 Nguyễn Thu Nguyệt 0917710878 Giải Khuyến Khích 500,000
343 Huyện Phú Tân Thị trấn Cái Đôi Vàm PB14090039354 Trương Hoàng Cầu 0919940011 Giải Khuyến Khích 500,000
344 Huyện Phú Tân Thị trấn Cái Đôi Vàm PB14090041171 Đoàn Duy Toán 0914678681 Giải Khuyến Khích 500,000
345 Huyện Phú Tân Xã Phú Mỹ PB14090035975 Nguyễn Văn Hút   Giải Nhất 1,000,000
346 Huyện Phú Tân Xã Phú Mỹ PB14090003584 Lê Văn Lợi   Giải Khuyến Khích 500,000
347 Huyện Phú Tân Xã Phú Mỹ PB14090014375 Nguyễn Thị Thảnh   Giải Khuyến Khích 500,000
348 Huyện Phú Tân Xã Phú Mỹ PB14090046860 Nguyễn Văn Khởi   Giải Khuyến Khích 500,000
349 Huyện Phú Tân Xã Phú Tân PB14090019439 Nguyễn Văn Hận   Giải Nhất 1,000,000
350 Huyện Phú Tân Xã Phú Tân PB14090009516 Trần Văn Chừng   Giải Khuyến Khích 500,000
351 Huyện Phú Tân Xã Phú Tân PB14090019254 Trần Thanh Khuẩn   Giải Khuyến Khích 500,000
352 Huyện Phú Tân Xã Phú Tân PB14090032378 Nguyễn Thị Thu Kiều   Giải Khuyến Khích 500,000
353 Huyện Phú Tân Xã Phú Thuận PB14090018875 Võ Văn Tèo   Giải Nhất 1,000,000
354 Huyện Phú Tân Xã Phú Thuận PB14090018932 Đinh Trung Vui   Giải Khuyến Khích 500,000
355 Huyện Phú Tân Xã Phú Thuận PB14090032549 Võ Kim Thơ   Giải Khuyến Khích 500,000
356 Huyện Phú Tân Xã Phú Thuận PB14090045187 Võ Văn Chơi   Giải Khuyến Khích 500,000
357 Huyện Phú Tân Xã Rạch Chèo PB14090053717 Phan Kiều Trang 0947304466 Giải Nhất 1,000,000
358 Huyện Phú Tân Xã Rạch Chèo PB14090032455 Lâm Hoàng Đảo 0944485128 Giải Khuyến Khích 500,000
359 Huyện Phú Tân Xã Rạch Chèo PB14090043673 Lâm Văn Sil 0915888292 Giải Khuyến Khích 500,000
360 Huyện Phú Tân Xã Rạch Chèo PB14090047133 Huỳnh Văn Hậu 0944668841 Giải Khuyến Khích 500,000
361 Huyện Phú Tân Xã Tân Hải PB14090044687 Phạm Thị Phương   Giải Nhất 1,000,000
362 Huyện Phú Tân Xã Tân Hải PB14090016812 Quách Văn Lớn   Giải Khuyến Khích 500,000
363 Huyện Phú Tân Xã Tân Hải PB14090021071 Huỳnh Phục Hưng   Giải Khuyến Khích 500,000
364 Huyện Phú Tân Xã Tân Hải PB14090052944 Phạm Hồng Lĩnh 0832293995 Giải Khuyến Khích 500,000
365 Huyện Phú Tân Xã Tân Hưng Tây PB14090050816 Tiêu Văn Bi 0949699444 Giải Nhất 1,000,000
366 Huyện Phú Tân Xã Tân Hưng Tây PB14090018543 Triệu Quốc Măng   Giải Khuyến Khích 500,000
367 Huyện Phú Tân Xã Tân Hưng Tây PB14090049725 Trần Hữu Phước 0973828384 Giải Khuyến Khích 500,000
368 Huyện Phú Tân Xã Tân Hưng Tây PB14090050751 Mai Trường Đức 0931574713 Giải Khuyến Khích 500,000
369 Huyện Phú Tân Xã Việt Khái PB14090051996 Trần Văn Minh 0837000739 Giải Nhất 1,000,000
370 Huyện Phú Tân Xã Việt Khái PB14090000934 Dương Hồng Phúc   Giải Khuyến Khích 500,000
371 Huyện Phú Tân Xã Việt Khái PB14090013673 Nguyễn Văn Rỉ   Giải Khuyến Khích 500,000
372 Huyện Phú Tân Xã Việt Khái PB14090049642 Tô Công Hậu 0945122299 Giải Khuyến Khích 500,000
373 Huyện Phú Tân Xã Việt Thắng PB14090045730 Nguyễn Thị Ngọc Huyền   Giải Nhất 1,000,000
374 Huyện Phú Tân Xã Việt Thắng PB14090038158 Tô Văn Điệp   Giải Khuyến Khích 500,000
375 Huyện Phú Tân Xã Việt Thắng PB14090038683 Mã Văn Thái   Giải Khuyến Khích 500,000
376 Huyện Phú Tân Xã Việt Thắng PB14090050482 Nguyễn Văn Thóc 0945062195 Giải Khuyến Khích 500,000
377 Huyện Ngọc Hiển Thị Trấn Rạch Gốc PB14100037399 Nguyễn Chí Tân 0979572258 Giải Nhất 1,000,000
378 Huyện Ngọc Hiển Thị Trấn Rạch Gốc PB14100003333 Trần Minh Nguyệt   Giải Khuyến Khích 500,000
379 Huyện Ngọc Hiển Thị Trấn Rạch Gốc PB14100032623 Dương Thanh Điểu   Giải Khuyến Khích 500,000
380 Huyện Ngọc Hiển Thị Trấn Rạch Gốc PB14100036450 Nguyễn Thu Ba   Giải Khuyến Khích 500,000
381 Huyện Ngọc Hiển Xã Đất Mũi PB14100032669 Hồ Hữu Quyền   Giải Nhất 1,000,000
382 Huyện Ngọc Hiển Xã Đất Mũi PB14100006360 Nguyễn Trọng Hải   Giải Khuyến Khích 500,000
383 Huyện Ngọc Hiển Xã Đất Mũi PB14100006671 Trương Hoàng Nghiệm   Giải Khuyến Khích 500,000
384 Huyện Ngọc Hiển Xã Đất Mũi PB14100010054 Hồ Việt Thế   Giải Khuyến Khích 500,000
385 Huyện Ngọc Hiển Xã Tam Giang Tây PB14100034618 Trần Quốc Khởi   Giải Nhất 1,000,000
386 Huyện Ngọc Hiển Xã Tam Giang Tây PB14100007158 Trịnh Văn Phúc   Giải Khuyến Khích 500,000
387 Huyện Ngọc Hiển Xã Tam Giang Tây PB14100023152 Nguyễn Công thành   Giải Khuyến Khích 500,000
388 Huyện Ngọc Hiển Xã Tam Giang Tây PB14100033730 Trần Văn Lên   Giải Khuyến Khích 500,000
389 Huyện Ngọc Hiển Xã Tân Ân PB14100008259 Lê Thanh Sơn   Giải Nhất 1,000,000
390 Huyện Ngọc Hiển Xã Tân Ân PB14100002602 Tiết Văn Tân   Giải Khuyến Khích 500,000
391 Huyện Ngọc Hiển Xã Tân Ân PB14100003179 Lương Văn Minh   Giải Khuyến Khích 500,000
392 Huyện Ngọc Hiển Xã Tân Ân PB14100021072 Lê Thị Huệ   Giải Khuyến Khích 500,000
393 Huyện Ngọc Hiển Xã Tân Ân Tây PB14100003381 Phạm Anh Tuấn   Giải Nhất 1,000,000
394 Huyện Ngọc Hiển Xã Tân Ân Tây PB14100024974 Trần Thị Sinh   Giải Khuyến Khích 500,000
395 Huyện Ngọc Hiển Xã Tân Ân Tây PB14100025241 Huỳnh Văn Diển   Giải Khuyến Khích 500,000
396