Tin tức & hoạt động

Lịch ngừng, giảm cung cấp điện

Đăng bởi | 15:37 | 15/12/2021

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 20/12/2021 ĐẾN 26/12/2021

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà Mau, U Minh, Trần Văn Thời, Đầm Dơi, Năm Căn, Ngọc Hiển, Phú Tân, Thới Bình, Cái Nước thực hiện công tác sửa chữa trên lưới điện. Để thực hiện các công tác nêu trên, Công ty Điện lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện cụ thể như sau:

 1. Thứ Hai, ngày 20/12/2021
 • Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần xã Trí Phải, Xã Tân Phú, huyện Thới Bình.

    -    Từ 08h30 đến 12h00.

    Khu vực mất điện: Khách hàng sử dụng điện Ấp Thuận Hòa A, B xã Tân Thuận huyện Đầm Dơi.

 • Từ 12h30 đến 14h30.

    Khu vực mất điện: Một phần khách hàng sử dụng điện Ấp Thuận Hòa xã Tân Thuận huyện Đầm Dơi.

    2. Thứ Ba, ngày 21/12/2021

    -    Từ 08h30 đến 14h30.

    Khu vực mất điện: Ấp Tân Long, Tân Thành, xã Tân Duyệt và một phần Khóm 1, thị trấn Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi.

 • Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện:

+ Nội bộ Hộ NTCN Bùi Minh Trung, Nguyễn Văn Khanh, NTCN Trương Văn Điểu, HTX Thành Công, NTCN Trần Công Hạt, NTCN Lưu Văn Đoàn, TP. Cà Mau.

+ Một phần Ấp 2, 5, xã Thới Bình, huyện Thới Bình.

 • Từ 09h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Ấp 1, 9 xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình.

 • Từ 08h30 đến 11h30.

    Khu vực mất điện: Một phần Kinh Xóm Hậu, xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân.

 • Từ 12h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Kinh Ngang, xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân.

 • Từ 14h30 đến 16h30.

    Khu vực mất điện: Một phần Kinh Nông Trường, xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân.

    3. Thứ Tư, ngày 22/12/2021

    -    Từ 08h30 đến 14h30.

    Khu vực mất điện: Toàn bộ ấp Tân Thành, xã Tân Tiến, huyện ĐầmDơi.

 • Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện:

+ Nội bộ Hộ NTCN Phùng Văn Khal, Hà Thị Nhịn, Huỳnh Vĩnh Nghĩa, Công ty cổ phần Khánh Linh, Công ty Thủy Lợi, DNTN Anh Kiệt, đường Kinh Xáng Phụng Hiệp, phường Tân Xuyên, ấp Tân Thuộc, ấp Tân Thời, ấp Tân Hiệp, ấp Tân Dân, Ấp 6, xã An Xuyên, một phần đường Nguyễn Công Trứ, Lê Hồng Phong, khu Cảng cá, Dịch vụ Thủy sản, Công ty Thanh Đoàn, Khóm 7, Phường 8, TP. Cà Mau.

+ Một phần ấp Nhà Máy A, một phần ấp Tràm Thẻ Tân Phú, huyện Thới Bình.

 • Từ 08h30 đến 10h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Kinh Lung Lá, Kinh Giồng Nổi, xã Phú Tân, huyện Phú Tân.

 • Từ 08h30 đến 11h30.

    Khu vực mất điện: Một phần Kinh Biên Phòng, xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân.

 • Từ 08h30 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần xã Việt Tháng, huyện Phú Tân.

 • Từ 11h00 đến 12h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Kinh Lung Môn, xã Phú Tân, xã Tân Hưng Tây, huyện Phú Tân.

 • Từ 12h00 đến 16h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Kinh Rạch Dơi, xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân.

 • Từ 14h30 đến 16h30.

    Khu vực mất điện: Một phần Kinh Làng Cá 3-4, thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân.

    4. Thứ Năm, ngày 23/12/2021

    -    Từ 08h00 đến 10h00.

    Khu vực mất điện: Một phần đường Lý Thường Kiệt (từ Bệnh viện Sản nhi đến Chợ Phường 6), TP. Cà Mau.

 • Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Nội bộ Hộ Nuôi tôm công nghiệp Nguyễn Mỹ Hạnh, Nguyễn Thanh Cần, Vương Xông Lô, Huỳnh Lê Giang, Nguyễn Thành Út, NTCN Thái Minh Thức, TP. Cà Mau.

 • Từ 10h00 đến 13h00.

    Khu vực mất điện: Một phần đường Âu Cơ, Lạc Long Quân, Phường 7, một phần đường Danh Thị Tươi, Điện lực TP Cà Mau, Sở Công thương, Hội đồng Nhân dân Tỉnh, Viễn thông Phường 5, TP. Cà Mau.

 • Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện:

+ Một phần Ấp 5, xã Khánh An, huyện U Minh.

+ Một phần Ấp 4, 5, xã Thới Bình, huyện Thới Bình.

 • Từ 08h30 đến 14h30.

    Khu vực mất điện: Một phần thị trấn Sông Đốc, Huyện Trần Văn Thời.

    5. Thứ Sáu, ngày 24/12/2021

 • Từ 08h00 đến 12h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Ấp 7, 8, xã Nguyễn Phích, huyện U Minh.

 • Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện:

+ Một phần Ấp 5, 9, xã Trí Lực, huyện Thới Bình.

+ Nội bộ hộ nuôi tôm công nghiệp Lê Văn Khang, NTCN Hồ Trung Nghị, NTCN Phạm Hoàng Sang, NTCN Nguyễn Văn Thật, NTCN Lâm Phúc, Lê Thi Út 2, TP. Cà Mau.

    -    Từ 08h30 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Ấp Thuận Hòa A, B, Hiệp Hải, Thuận Phước, Đồng Giác Xóm Tắc, Thuận Lợi A, B, Thuận Hòa, xã Tân Thuận và một phần ấp Thuận Hòa, xã Tân Đức, huyện Đầm Dơi.

 

 • Từ 08h30 đến 14h30.

    Khu vực mất điện: Một phần Khóm 4, thị trấn Sông Đốc, Huyện Trần Văn Thời.

    6. Thứ Bảy, ngày 25/12/2021

    Từ 08h00 đến 12h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Ấp 13, 15, xã Khánh Thuận, một phần Ấp 20, xã Nguyễn Phích, huyện U Minh.

 • Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện:

+ Một phần Ấp 18, xã Nguyễn Phích, một phần Ấp 16, 17, xã Khánh An, một phần Ấp 15, xã Khánh Lâm, huyện U Minh.

+ Một phần Ấp 3, 8, xã Tân Lộc, một phần Ấp 10, xã Trí Phải, một phần ấp TaPaSa, một phần ấp Nhà Máy A, xã Tân Phú, huyện Thới Bình.

 • Từ 13h00 đến 16h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Bến Gỗ, xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình.

 • Từ 08h30 đến 14h30.

    Khu vực mất điện:

+ Kinh Mười Thành, thị trấn Sông Đốc, Huyện Trần Văn Thời.

  + Toàn bộ xã Quách Phẩm, huyện Đầm Dơi.

    7. Chủ Nhật, ngày 26/12/2021

 • Từ 08h00 đến 12h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Ấp 9, 10, 11, 12, 15, 16, 21, xã Khánh Thuận, huyện U Minh.

 • Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần đường Hải Thượng Lãng Ông (từ ngã ba đường Huỳnh Thúc Kháng đến Cống Đôi), Bệnh viện Đa khoa Tỉnh, Bệnh viện Lao Phổi, Trung tâm Phòng Chống các Bệnh Xã Hội, một phần đường Nguyễn Trãi (từ Cầu số 1 đến Trường Chính trị, TP. Cà Mau.

    -    Từ 08h30 đến 14h30.

    Khu vực mất điện: Toàn bộ xã Quách Phẩm, huyện Đầm Dơi.

 • Từ 09h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Tân Hiệp, xã Tân Dân, huyện Đầm Dơi.

 • Từ 09h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Một phần xã Trần Hợi, Huyện Trần Văn Thời.

Chú ý:

- Khi đóng điện lại sẽ không thông báo, báo trước.

- Thời gian đóng điện lại có thể thay đổi theo tiến độ công tác.

- Khi có sự cố trên hệ thống điện, Công ty Điện lực Cà Mau sẽ cắt tải khẩn cấp một số phát tuyến ngoài thông báo này.


TIN LIÊN QUAN

(10:22 - 26/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 26/09/2022 ĐẾN 02/10/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(10:48 - 14/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 19/09/2022 ĐẾN 25/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(07:45 - 06/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 12/09/2022 ĐẾN 18/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(09:33 - 05/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 05/09/2022 ĐẾN 11/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(15:18 - 29/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 29/08/2022 ĐẾN 04/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(08:32 - 17/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 22/08/2022 ĐẾN 28/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(08:20 - 12/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 15/08/2022 ĐẾN 21/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(09:17 - 05/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 08/08/2022 ĐẾN 14/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(22:07 - 26/07/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 01/08/2022 ĐẾN 07/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(13:51 - 21/07/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 25/07/2022 ĐẾN 31/07/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...