Tin tức & hoạt động

Chuyển đổi số

Đăng bởi Nguồn EVNSPC | 10:56 | 11/12/2021

QUAN ĐIỂM CHUYỂN ĐỔI SỐ CỦA EVN SPC HƯỚNG ĐẾN DOANH NGHIỆP ĐIỆN TỬ

Với mục tiêu tích cực thực hiện chuyển đổi số giai đoạn 2021 – 2025 và các năm tiếp theo, làm cơ sở để EVN SPC chuyển đổi thành doanh nghiệp số vào năm 2030 theo lộ trình và định hướng cuả EVN, trong đó hoàn thành việc chuyển đổi các hoạt động chưa được số hóa trở thành được số hóa, các hoạt động còn thủ công, chưa tự động chuyển thành tự động; Áp dụng các công nghệ mới thay thế cho các công nghệ cũ lạc hậu nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao năng suất lao động trong toàn Tổng công ty

  •  

 

EVN SPC đã xây dựng và ban hành “Kế hoạch chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ CMCN 4.0 vào các hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh của EVN SPC giai đoạn 2021 – 2022 định hướng đến năm 2025” để làm cơ sở tổ chức triển khai hoàn thành từng hạng mục đã ban hành qua đó thúc đẩy một EVN SPC đổi mới, sáng tạo và gia tăng giá trị cho doanh nghiệp, trong đó Ban Lãnh đạo EVN SPC đã khẳng định rõ ràng qua “Quan điểm chuyển đổi số của EVN SPC” cụ thể gồm:

  1. Hướng tới doanh nghiệp số: EVN SPC hướng đến là một doanh nghiệp số, lấy khách hàng/người sử dụng dịch vụ điện làm trung tâm; cung cấp các dịch vụ trực tuyến, minh bạch với ứng dụng mạnh mẽ CNTT để điện tử hóa các quy trình trong nội bộ và các giao dịch với khách hàng cùng đối tác.
  2. Chuyển đổi nhận thức: Chuyển đổi số trước tiên là chuyển đổi về nhận thức của từng người lao động trong EVN SPC. Xây dựng chương trình nâng cao nhận thức, đào tạo kỹ năng về chuyển đổi số, phát triển doanh nghiệp số cho lãnh đạo các cấp và toàn thể người lao động. Xác định chuyển đổi số là trách nhiệm của toàn thể người lao động từ cơ quan Tổng công ty đến từng đơn vị thành viên.
  3. Xây dựng chính sách chuyển đổi số: Xây dựng các chính sách chuyển đổi số, sẵn sàng chấp nhận và thử nghiệm ý tưởng, công nghệ mới một cách có kiểm soát; hình thành văn hóa chấp nhận và thử nghiệm đổi mới sáng tạo, làm điểm, làm nhanh, sau đó đánh giá và nhân rộng; thúc đẩy đổi mới, phát triển sáng tạo.

4. Nhận diện và phát triển các trọng tâm chuyển đổi số: EVN SPC có hoạt động sản xuất kinh doanh đa dạng, địa bàn trải rộng, với các việc đã triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hầu hết các hoạt động, quy trình nghiệp vụ. Để đảm bảo chuyển đổi số thành công cần nhận diện, lựa chọn và triển khai thực hiện các lĩnh vực trọng tâm sau:

  • “Số hóa Dữ liệu”: Với mục tiêu “Một hạ tầng, Một cơ sở dữ liệu”, thống nhất trong toàn EVN SPC 01 nền tảng hạ tầng chung, đồng nhất về công nghệ, về giải pháp kỹ thuật và quản trị cơ sở dữ liệu dùng chung. Chuẩn hóa, làm giàu cơ sở dữ liệu; đẩy mạnh thu thập, khai thác, phân tích dữ liệu từ hiện trường, kết nối với các hệ thống điều khiển/giám sát/vận hành để nâng cao giá trị dữ liệu của EVN SPC, đáp ứng mục tiêu của chuyển đổi số.
  • “Số hóa Khách hàng”: Lấy khách hàng là trung tâm, phân tích hành vi để cung cấp các dịch vụ gia tăng, đảm bảo khách hàng có khả năng tương tác “mọi lúc, mọi nơi” trên không gian số, không ngừng nâng cao mức độ hài lòng cho khách hàng.

TIN LIÊN QUAN

(10:15 - 16/08/2022)

“Cú nước rút thần tốc - xóa sổ công tơ cơ khí”

Là một đơn vị trực thuộc Công ty Điện lực Cà Mau (PCCM), Điện lực Trần Văn Thời...

(11:28 - 29/07/2022)

“Cú nước rút thần tốc" xóa sổ công tơ cơ khí

Là một đơn vị trực thuộc Công ty Điện lực Cà Mau (PCCM), Điện lực Trần Văn Thời...

(15:13 - 14/06/2022)

Ngành điện đẩy mạnh ứng dụng công nghệ

(10:38 - 20/01/2022)

Phòng Máy chủ thông minh cánh cửa bước vào chuyển đổi số

(11:05 - 11/12/2021)

Đến hết 2022, Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh có thể đạt mục tiêu 3M

3M (mọi lúc, mọi nơi, mọi việc) là những tiêu chí mà Tổng...

(11:01 - 11/12/2021)

Tổng công ty Điện lực miền Nam tổ chức thi viết về lĩnh vực chuyển đổi số

Vừa qua, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) phát động cuộc thi viết về chuyển đổi...

(10:56 - 11/12/2021)

CÔNG TY ÐIỆN LỰC CÀ MAU TỪNG BƯỚC CHUYỂN ĐỔI SỐ

Ứng dụng mạnh mẽ, toàn diện công nghệ thông tin (CNTT) trong quản lý, vận...

(10:56 - 11/12/2021)

PC CÀ MAU: VIỄN THÔNG DÙNG RIÊNG GÓP PHẦN TÍCH CỰC TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ, VẬN HÀNH LƯỚI ĐIỆN

Viễn thông dùng riêng : Vai trò quan trọng phục vụ quản lý,...

(10:56 - 11/12/2021)

EVN SPC PHÁT HUY HIỆU QUẢ LÀM VIỆC TỪ XA QUA ỨNG DỤNG CNTT

Nhằm hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 theo các chỉ đạo của UBND TPHCM,...

(10:56 - 11/12/2021)

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM KÝ THỎA THUẬN HỢP TÁC VỚI FPT VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ

Ngày 25/5, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) và Tập đoàn FPT...