Tin tức & hoạt động

Lịch ngừng, giảm cung cấp điện

Đăng bởi | 08:40 | 09/12/2021

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 13/12/2021 ĐẾN 19/12/2021

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà Mau, U Minh, Trần Văn Thời, Đầm Dơi, Năm Căn, Ngọc Hiển, Phú Tân, Thới Bình, Cái Nước thực hiện công tác sửa chữa trên lưới điện. Để thực hiện các công tác nêu trên, Công ty Điện lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện cụ thể như sau:

    1. Thứ Hai, ngày 13/12/2021

    -    Từ 08h00 đến 09h30.

    Khu vực mất điện: Một phần Ấp 4, xã Tân Lộc Bắc, toàn bộ Ấp 5, 6, 7, xã Tân Lộc Đông, huyện Thới Bình.

 • Từ 09h00 đến 11h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Ấp 2, ấp Cây Khô, xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình.

 • Từ 09h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Ấp 1, xã Hồ Thị Kỷ, một phần Ấp 9, xã Thới Bình,huyện Thới Bình.

 • Từ 13h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Kinh 8, xã Tân Bằng, huyện Thới Bình.

 • Từ 08h00 đến 11h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Kinh Cơi 4, xã Khánh Bình Tây, ấp Nhà Máy C, xã Khánh Hưng, Huyện Trần Văn Thời.

 • Từ 12h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Kinh Tám, ấp Thời Hưng, xã Khánh Bình Tây, Huyện Trần Văn Thời.

 • Từ 15h30 đến 17h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Kinh Hòn Bắc, xã Khánh Bình Tây, Huyện Trần Văn Thời.

    2. Thứ Ba, ngày 14/12/2021

    -    Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện:

+ Toàn bộ xã Tân lộc Đông, một phần Ấp 11, xã Thới Bình, Ấp 3, 6 đến Ấp 9 xã Tân Lộc, huyện Thới Bình.

+ Một phần ấp Xóm Lớn Ngoài và Xóm Lớn Trong, xã Hàng Vịnh, huyện Năm Căn.

+ Đường Mậu Thân, Trần Quang Diệu, đường Đoàn Giỏi, Huỳnh Hữu Nghĩa, Ngô Thời Nhiệm, khu Chung cư 7, Trường Việt Hàn, Trường Tôn Đức Thắng, Trường Nguyễn Thị Minh Khai, khu Vành Đai 2, Phường 9, TP. Cà Mau.

 • Từ 09h00 đến 13h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Khu Đô Thị Hoàng Tâm ấp Bà Điều Xã Lý Văn Lâm TP Cà Mau.

 • Từ 08h30 đến 13h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Kinh Tân Điền, xã Tân Hải, huyện Phú Tân.

 • Từ 08h30 đến 14h30.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Tân An Ninh, xã Tạ An Khương Nam, một phần ấp Thành Vọng, xã Tân Trung, huyện Đầm Dơi.

    3. Thứ Tư, ngày 15/12/2021

 • Từ 08h00 đến 11h00.

    Khu vực mất điện: Đường Nguyễn Ngọc Cung, Phường 8, TP. Cà Mau.

 • Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần khu Dân cư Minh Thắng, Phường 9, TP. Cà Mau.

 • Từ 08h30 đến 14h30.

    Khu vực mất điện:

+ Một phần Kinh Cây Me xã Phú Thuận, một phần xã Rạch Chèo, xã Tân Hưng Tây, huyện Phú Tân.

+ Một phần xã Phong Điền, Huyện Trần Văn Thời.

    + Một phần ấp Nam Chánh, xã Tân Dân, huyện Đầm Dơi.

 • Từ 09h00 đến 11h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Ấp 9 (Kinh 6-8000), xã Trí Lực, huyện Thới Bình.

 • Từ 09h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp 18 xã Biển Bạch huyện Thới Bình.

 • Từ 10h00 đến 13h00.

    Khu vực mất điện: Ấp Thanh Tùng, xã Biển Bạch, huyện Thới Bình.

    4. Thứ Năm, ngày 16/12/2021

 • Từ 08h00 đến 10h00.

    Khu vực mất điện: Một phần đường Trần Văn Thời, Phường 6, TP. Cà Mau.

 • Từ 08h30 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần xã Phú Tân, xã Tân Hải, xã Phú Mỹ, huyện Phú Tân.

    -    Từ 08h30 đến 14h30.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Thành Vọng, xã Tân Trung,huyện Đầm Dơi.

    5. Thứ Sáu, ngày 17/12/2021

    -    Từ 09h00 đến 13h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Quyền Thiện, một phần ấp Nguyễn Tòng, xã Biển Bạch Đông, huyện Thới Bình.

    6. Thứ Bảy, ngày 18/12/2021

    -    Từ 08h00 đến 11h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Ấp 1, xã Khánh Hội, huyện U Minh.

 • Từ 08h00 đến 12h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Khóm 4, thị trấn U Minh, huyện U Minh.

    Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Ấp 10, 12, 14, 15, 16, xã Nguyễn Phích, một phần Ấp 2, 13, xã Khánh Lâm, huyện U Minh.

 • Từ 12h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Ấp 2, xã Khánh Hội, huyện U Minh.

 • Từ 08h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Một phần xã Hàng Vịnh và toàn bộ xã Hiệp Tùng, Tam Giang, Tam Giang Đông, huyện NĂm Căn.

 • Từ 08h30 đến 14h30.

    Khu vực mất điện:

+ Một phần xã Tân Hải, thị trấn Cái Đôi Vàm, một phần xã Phú Thuận, xã Phú Mỹ, huyện Phú Tân.

+ Xã Tân Trung và một phần xã Tạ An Khương, Trần Phán, huyện Đầm Dơi.

 • Từ 09h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện:

+ Một phần ấp Tắc Thủ, ấp Đường Đào, ấp Cây Khô, ấp Cái Bát, ấp Xóm Sở, xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình.

+ Một phần ấp Kinh Dớn, xã Khánh Bình Tây Bắc, Huyện Trần Văn Thời.

    7. Chủ Nhật, ngày 19/12/2021

    -    Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện:

+ Một phần ấp Xóm Lớn Ngoài, Xóm Lớn Trong, xã Hàng Vịnh, huyện Năm Căn.

+ Một phần ấp Cái Ngang, Xóm Chùa, xã Hòa Thành, một phần đường Hải Thượng Lãng Ông, Bệnh viện Lao Phổi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau, Trung tâm Phòng Chống các bệnh Xã hội, Phường 6 và một phần Khóm 7, Phường 7, TP. Cà Mau.

 • Từ 08h30 đến 14h30.

Khu vực mất điện: Một phần Khóm 7, 10, thị trấn Sông Đốc, Huyện Trần Văn Thời.

 • Từ 09h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Kinh Dớn, xã Khánh Bình Tây Bắc, Huyện Trần Văn Thời .

Chú ý:

- Khi đóng điện lại sẽ không thông báo, báo trước.

- Thời gian đóng điện lại có thể thay đổi theo tiến độ công tác.

- Khi có sự cố trên hệ thống điện, Công ty Điện lực Cà Mau sẽ cắt tải khẩn cấp một số phát tuyến ngoài thông báo này.


TIN LIÊN QUAN

(10:22 - 26/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 26/09/2022 ĐẾN 02/10/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(10:48 - 14/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 19/09/2022 ĐẾN 25/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(07:45 - 06/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 12/09/2022 ĐẾN 18/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(09:33 - 05/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 05/09/2022 ĐẾN 11/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(15:18 - 29/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 29/08/2022 ĐẾN 04/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(08:32 - 17/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 22/08/2022 ĐẾN 28/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(08:20 - 12/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 15/08/2022 ĐẾN 21/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(09:17 - 05/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 08/08/2022 ĐẾN 14/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(22:07 - 26/07/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 01/08/2022 ĐẾN 07/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(13:51 - 21/07/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 25/07/2022 ĐẾN 31/07/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...