Tin tức & hoạt động

Lịch ngừng, giảm cung cấp điện

Đăng bởi | 10:59 | 12/11/2021

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 15/11/2021 ĐẾN 21/11/2021

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà Mau, U Minh, Trần Văn Thời, Đầm Dơi, Năm Căn, Ngọc Hiển, Phú Tân, Thới Bình thực hiện công tác sửa chữa trên lưới điện. Để thực hiện các công tác nêu trên, Công ty Điện lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện cụ thể như sau:

1. Thứ Hai, ngày 15/11/2021

 -    Từ 08h00 đến 11h00.

    Khu vực mất điện: Một phần xã Tắc Vân và một phần xã Định Bình, TP. Cà Mau.

  -     Từ 08h00 đến 13h00.

    Khu vực mất điện: Một phần khu Đô thị Hoàng Tâm, ấp Bà Điều, xã Lý Văn Lâm, TP. Cà Mau.

 2. Thứ Ba, ngày 16/11/2021

    -    Từ 08h00 đến 11h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Cái Nai, Bùng Binh 2, Bùng Binh 1, Xóm Chùa, Hòa Đông, Cái Su xã Hòa Tân, ấp Bùng Binh, Tân Hóa, xã Hòa Thành, TP. Cà Mau.

 • Từ 08h00 đến 13h00.

    Khu vực mất điện: Một phần đường Ninh Bình, khu Đô thị Hoàng Tâm, ấp Bà Điều, xã Lý Văn Lâm, TP. Cà Mau.

 • Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Nội bộ  Công ty Ô tô Tây Nam, Ngân hàng TMCP SG, Công ty TNHH Hồng Đức, Khách sạn Lucky, Ngân hàng Quân Đội, Giếng Bơm Khu B, Nhà hàng Hương Việt, Ô tô Nguyễn Thanh Thảo, một phần ấp Tân Dân, ấp Tân Thời, xã An Xuyên, TP Cà Mau.

 • Từ 08h00 đến 13h00.

    Khu vực mất điện:

+ Một phần Khóm 2, thị trấn U Minh, huyện U Minh.

+ Một phần Kinh Thanh Bình, xã Tân hải, huyện Phú Tân.

 • Từ 08h30 đến 09h30.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Mương Điều B, xã Ta An Khương, huyện Đầm Dơi.

 • Từ 10h30 đến 11h30.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Tân Điền A, xã Ta An Khương, huyện Đầm Dơi.

 • Từ 13h00 đến 14h30.

    Khu vực mất điện: Một phần Khóm I thị trấn Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi.

 • Từ 08h30 đến 14h30.

    Khu vực mất điện:

+ Một phần Khóm 6, Khóm 7, thị trấn Rạch Gốc, một phần xã Tân Ân, huyện Ngọc Hiển.

    + Một phần ấp Xóm Lớn Trong, ấp Xóm Lớn Ngoài, xã Hàng Vịnh, huyện Năm Căn.

    3. Thứ Tư, ngày 17/11/2021

-    Từ 08h00 đến 09h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Bùng Binh 1, Hòa Đông, xã Hòa Tân, TP. Cà Mau.

 • Từ 08h00 đến 13h00.

    Khu vực mất điện: Một phần đường Kim Đồng, khu Đô thị Hoàng Tâm, ấp Bà Điều, xã Lý Văn Lâm, TP. Cà Mau.

 • Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Nội bộ Ban Quản lý đường Thủy Nội Địa Số 14, Nhà Thiếu Nhi, Sở VHTT, Trung tâm KT Bưu điện, TP. Cà Mau.

 • Từ 09h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Một phần đường Kinh Xàng Bạc Liêu, Khóm 7, Phường 7, TP. Cà Mau.

 • Từ 10h00 đến 11h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Hòa Đông, xã Hòa Tân, ấp Hòa Trung, xã Hòa Thành, TP. Cà Mau.

 • Từ 12h00 đến 13h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Tân Phong A, Tân Phong B, xã Hòa Thành và một phần Khóm 6, Phương 6, TP. Cà Mau.

 • Từ 08h00 đến 13h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Ấp 14, 15, xã Khánh An, huyện U Minh.

 • Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện:  Một phần ấp Đường Đào, ấp Cái Bát, ấp Cây Khô, xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình.

 • Từ 12h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Xóm Sở, ấp Đường Đào, xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình.

    -     Từ 08h30 đến 14h30.

    Khu vực mất điện: Một phần xã Trần Phán, huyện Đầm Dơi.

 • Từ 09h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện:  Xã Tạ An Khương Đông, huyện Đầm Dơi.

    4. Thứ Năm, ngày 18/11/2021

 • Từ 08h00 đến 12h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Ấp 4, 5, 6, 7, xã Khánh Lâm, một phần Ấp 13, Xã Khánh Thuận, huyện U Minh.

 • Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Nội bộ Giếng bơm phường Tân Xuyên, Trung tâm Nuôi day trẻ Khuyết tật mồ côi Nhân Ái, Đăng kiểm Thủy bộ Cà Mau, Tập đoàn tol Hoa Sen, DNTN Vạn Phước Hưng, NK Hữu Nghị, Dự án Cảng Cà Mau, DNTN Tô Minh Hén, một phần đường Kinh Giồng Kè, Kinh Bạch Ngưu, Khóm 1, 2, phường Tân Xuyên, TP. Cà Mau.

 • Từ 08h30 đến 13h30.

    Khu vực mất điện: Một phần Kinh Thọ Mai, xã Phú Mỹ, huyện Phú Tân.

    -    Từ 08h30 đến 14h30.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Trung Cang, xã Tân Trung, huyện Đầm Dơi.

 • Từ 09h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện:  Một phần Ấp 2, Ấp 4, xã Tân Lộc Bắc, huyện Thới Bình.

    5. Thứ Sáu, ngày 19/11/2021

 • Từ 08h00 đến 13h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Ấp 1, xã Khánh An và Ấp 9, Nguyễn Phích, huyện U Minh.

 • Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Ấp Tân Thời và một phần ấp Tân Dân, kinh Tập Đoàn 1, Tâp Đoàn 3, xã An Xuyên, nội bộ VLXD Đức Anh 1, DNTN Anh Thư, Cụm Cấp nước An Xuyên, Trại Giam, TP. Cà Mau.

 • Từ 09h00 đến 11h00.

    Khu vực mất điện: Một phần đường Kinh Bào Chứa, ấp Cây Trâm, xã Định Bình, TP. Cà Mau.

 • Từ 12h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần đường Kinh Bào Chứa, ấp Cây Trâm, xã Định Bình, TP. Cà Mau.

    -    Từ 09h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Khóm 4 thị trấn Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi.

 • Từ 09h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Ấp Rạch Tàu, Kinh Đào, Rạch Tàu Đông, Kinh Đào Đông, Lạch Vàm, Cồn Mũi, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển.

    6. Thứ Bảy, ngày 20/11/2021

 • Từ 08h00 đến 12h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Ấp 2, 4, 5, 6, 7, xã Khánh Hòa và một phần Ấp 9, 10, xã Khánh Tiến, huyện U Minh.

 • Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần đường Nguyễn Trãi, Kinh Mới, Phường 9,  khu Dân cư Sông Cữu, phường Tân Xuyên , Ấp 2, 3, 4, 5, 8, 10 và một phần Ấp 6, xã An Xuyên, nội bộ UBND thành phố Cà Mau, Cục Thống kê, Ngân hàng HD Bank, TP. Cà Mau.

 • Từ 08h30 đến 12h30.

    Khu vực mất điện: Một phần Kinh Xáng Lung Môn, Kinh Cây Xộp, xã Phú Tân huyện Phú Tân.

    -    Từ 08h30 đến 14h30.

    Khu vực mất điện:

+ Một phần xã Hàng Vịnh, toàn bộ xã Hiệp Tùng, Tam Giang, Tam Giang Đông, huyện Năm Căn.

+ Một phần ấp Đường Kéo, ấp Đường Dây, xã Tân Ân Tây, một phần ấp Xẻo Mắm, xã Tân Ân, ấp Dinh Củ, xã Giang Tây, một phần Khóm 6, 7, 8, thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển.

    6. Chủ Nhật, ngày 21/11/2021

 • Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện:

+ Một phần ấp Tắc Thủ, ấp Bến Gỗ, ấp Cây Khô, ấp Cái Bát, ấp Đường Đào, ấp Bào Nhàn, ấp Xóm Lá, xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình

+ Một phần ấp Cái Ngang, Xóm Chùa, xã Hòa Thành, TP. Cà Mau.

    -    Từ 08h30 đến 14h30.

    Khu vực mất điện:

+ Một phần ấp Xóm Lớn Trong, ấp Xóm Lớn Ngoài, xã Hàng Vịnh, huyện Năm Căn.

+ Một phần xã Phong Lạc, xã Phong Điền, Huyện Trần Văn Thời.

 • Từ 09h00 đến 13h00.

    Khu vực mất điện:  Xã Quách Phẩm và một phần xã Thanh Tùng, huyện Đầm Dơi.

Chú ý:

- Khi đóng điện lại sẽ không thông báo, báo trước.

- Thời gian đóng điện lại có thể thay đổi theo tiến độ công tác.

- Khi có sự cố trên hệ thống điện, Công ty Điện lực Cà Mau sẽ cắt tải khẩn cấp một số phát tuyến ngoài thông báo này.


TIN LIÊN QUAN

(10:22 - 26/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 26/09/2022 ĐẾN 02/10/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(10:48 - 14/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 19/09/2022 ĐẾN 25/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(07:45 - 06/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 12/09/2022 ĐẾN 18/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(09:33 - 05/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 05/09/2022 ĐẾN 11/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(15:18 - 29/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 29/08/2022 ĐẾN 04/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(08:32 - 17/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 22/08/2022 ĐẾN 28/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(08:20 - 12/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 15/08/2022 ĐẾN 21/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(09:17 - 05/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 08/08/2022 ĐẾN 14/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(22:07 - 26/07/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 01/08/2022 ĐẾN 07/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(13:51 - 21/07/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 25/07/2022 ĐẾN 31/07/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...