Tin tức & hoạt động

Lịch ngừng, giảm cung cấp điện

Đăng bởi | 08:41 | 02/11/2021

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 01/11/2021 ĐẾN 07/11/2021

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà Mau, U Minh, Trần Văn Thời, Đầm Dơi thực hiện công tác sửa chữa trên lưới điện. Để thực hiện các công tác nêu trên, Công ty Điện lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện cụ thể như sau:

1. Thứ Ba, ngày 02/11/2021

    -    Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện:

+ Nội bộ DNTN Hòa Thịnh, CS Vạn Tiến, Khai Thác Nước Ngầm, Kho Xăng Dầu Định Bình, Công ty Cấp nước, XNCB Thủy sản, hộ nuôi tôm công nghiệp Nguyễn Văn Cầm, TP. Cà Mau.

+ Ấp 6, 7, xã Khánh An, huyện U Minh.

 • Từ 08h30 đến 11h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Lung Vinh và ấp Bà Hính, xã Quách Phẩm, huyện Đầm Dơi.

 • Từ 08h30 đến 14h30.

    Khu vực mất điện: Toàn bộ xã Quách Phẩm Bắc và một phần xã Trần Phán, huyện Đầm Dơi.

 • Từ 09h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Tân Phước, xã Tân Đức,huyện Đầm Dơi.

 • Từ 10h30 đến 13h30.

    Khu vực mất điện: Toàn Xã Tân Tiến, xã Nguyễn Huân, một phần xã Tân Dân, một phần xã Tân Đức, huyện Đầm Dơi.

 • Từ 11h00 đến 13h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Tân Bình, ấp Tân Phước, xã Tân Đức, huyện Đầm Dơi.

 • Từ 11h00 đến 17h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Lung Vinh và ấp Bà Hính, xã Quách Phẩm, huyện Đầm Dơi.

    2. Thứ Tư, ngày 03/11/2021

    -    Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần đường Kinh Cả Giữa, Khóm 1, 2, phường Tân Xuyên, nội bộ DNTN Toàn Thắng, Khách sạn Kim Hồng, Tol Hoa Sen, Công ty Mỹ Phượng;  DNTN Đại Phương Tây, DNTN Thiện Thanh, DNTN Phúc Khôi, Công ty Tol Đại Tín, một phần hẻm Hoài Thu, Phường 9, TP. Cà Mau.

    3. Thứ Năm, ngày 04/11/2021                                       

 • Từ 08h00 đến 13h00.

    Khu vực mất điện: Đường Kim Đồng, khu Đô thị Hoàng Tâm, ấp Bà Điều, xã Lý Văn Lâm, TP. Cà Mau.

 • Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Nội bộ HKDCT Huỳnh Cẩm Chương, DNTN Quốc Tòng, Cty Thanh Sơn, Ban Chỉ huy Quân sự, Cơ sở Vĩnh Yến, DNTN Lâm Lệ Nhung, NK Quốc Việt; DNTN Thành Đạt, một phần hẻm Hoài Thu, Phường 9, TP. Cà Mau.

    4. Thứ Sáu, ngày 05/11/2021

    -    Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Nội bộ Chi nhánh MobiPhone, Ngân hàng Đông Nam Á (SeaBank), DNTN Đức Mạnh, DNTN Lê Phát, DNTN Quỳnh Liên, Cty Hà Như Huỳnh, DNTN Granic Thiên Phúc, Công ty trang trí nội thất Kim Phụng (Hảo), một phần Phan Ngọc Hiển, Nguyễn Trãi, Khóm 2, 3, Phường 9, TP. Cà Mau.

 • Từ 09h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Kinh Huế, ấp Chánh, ấp Thạnh Điền, xã Lý Văn Lâm, TP. Cà Mau.

    5. Thứ Bảy, ngày 06/11/2021

 • Từ 08h00 đến 13h00.

    Khu vực mất điện: Một phần đường Lý Bôn, đường Nguyễn Hữu Lễ, đường Đề Thám, đường Phan Chu Trinh, đường Trưng Trắc, Trưng Nhị, đường Ngô Quyền, Vưu Văn Tỷ, Phường 2, TP. Cà Mau.

 • Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần đường Ngô Quyền (từ vòng xoay nhà Công vụ Khí Điện Đạm Cà Mau đến Lâm viên 19/05), phường 1, 9, một phần đường Lý Thường KIệt và một phần đường Đầu Lộ Tân Thành, Khóm 9, Phường 6, một phần ấp Tân Thời, xã An Xuyên, nội bộ DNTN Thanh Hồng 2, Đại đội Thông tin, DN Anh Kiệt, Phân viện NC Thủy sản, Cửa hàng Thương nghiệp, TP. Cà Mau.

 • Từ 13h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Khu LICOGI Phường 1, Phường 9, TP. Cà Mau.

 • Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Kinh Dần Xây, xã Phong Điền, Huyện Trần Văn Thời.

 • Từ 08h30 đến 14h30.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Bảy Ghe, xã Khánh Hải, Huyện Trần Văn Thời. 

 • Từ 11h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Ấp Rạch Bào, Ông Bích, 19/5, 1/5, xã Khánh Bình, Huyện Trần Văn Thời.

    6. Chủ Nhật, ngày 07/11/2021

 • Từ 08h00 đến 13h00.

    Khu vực mất điện: Một phần khu Dân cư Tài Lộc, ấp Bà Điều, xã Lý Văn, Lâm TP. Cà Mau.

 • Từ 09h00 đến 12h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Ông Muộn, ấp Lung Dừa, xã Lý Văn Lâm, TP. Cà Mau.

 • Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Ấp Chống Mỹ, xã Khánh Bình, Huyện Trần Văn Thời.

    -    Từ 08h30 đến 14h30.

    Khu vực mất điện: Một phần Khóm 7, Khóm 10, thị trấn Sông Đốc, Huyện Trần Văn Thời.

Chú ý:

- Khi đóng điện lại sẽ không thông báo, báo trước.

- Thời gian đóng điện lại có thể thay đổi theo tiến độ công tác.

- Khi có sự cố trên hệ thống điện, Công ty Điện lực Cà Mau sẽ cắt tải khẩn cấp một số phát tuyến ngoài thông báo này.


TIN LIÊN QUAN

(08:20 - 12/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 15/08/2022 ĐẾN 21/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(09:17 - 05/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 08/08/2022 ĐẾN 14/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(22:07 - 26/07/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 01/08/2022 ĐẾN 07/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(13:51 - 21/07/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 25/07/2022 ĐẾN 31/07/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(10:25 - 13/07/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 18/07/2022 ĐẾN 24/07/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(09:23 - 07/07/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 11/07/2022 ĐẾN 17/07/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(09:08 - 29/06/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 04/07/2022 ĐẾN 10/07/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(13:37 - 27/06/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 27/06/2022 ĐẾN 03/07/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(15:04 - 14/06/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 20/06/2022 ĐẾN 26/06/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(15:18 - 08/06/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 13/06/2022 ĐẾN 19/06/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...