Lĩnh vực hoạt động

Dịch vụ sửa chữa điện

Đăng bởi | 13:55 | 20/10/2021

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 25/10/2021 ĐẾN 31/10/2021

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà Mau, Cái Nước, Trần Văn Thời, thực hiện công tác sửa chữa trên lưới điện. Để thực hiện các công tác nêu trên, Công ty Điện lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện cụ thể như sau:

1. Thứ Hai, ngày 25/10/2021

    -    Từ 08h00 đến 09h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Bình Thành, xã Định Bình, TP. Cà Mau.

 • Từ 08h30 đến 12h30.

    Khu vực mất điện: Một phần Khu đô thị Hoàng Tâm, ấp Bà Điều, xã Lý Văn Lâm, TP. Cà Mau.

 • Từ 09h00 đến 10h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Cái Su, xã Hòa Tân, TP. Cà Mau.

 • Từ 11h00 đến 12h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Cái Su, xã Hòa Tân, TP. Cà Mau.

 • Từ 12h00 đến 13h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Cái Su, xã Hòa Tân, TP. Cà Mau.

    2. Thứ Ba, ngày 26/10/2021

    -    Từ 08h00 đến 09h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Xóm Lung, xã Định Bình, TP. Cà Mau.

 • Từ 08h00 đến 12h00.

    Khu vực mất điện: Nội bộ Cty Nuôi trồng thủy sản Quốc Việt, TP. Cà Mau.

 • Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Nội bộ Cty Chế biến thủy sản Tắc Vân, TP. Cà Mau.

 • Từ 09h00 đến 10h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Xóm Lung, xã Định Bình, TP. Cà Mau.

 • Từ 11h00 đến 12h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Xóm Lung, xã Định Bình. TP. Cà Mau.

 • Từ 13h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Cái Su, xã Hòa Tân, TP. Cà Mau.

    3. Thứ Tư, ngày 27/10/2021

    -    Từ 08h00 đến 10h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Kinh Bà Cai Di, Khóm 5, Phường 8, TP. Cà Mau.

 • Từ 08h00 đến 11h00.

    Khu vực mất điện: Nội bộ Cty CBTS Minh Cường, TP. Cà Mau.

 • Từ 08h00 đến 11h00.

    Khu vực mất điện: Nội bộ Bệnh Viện Bình An, TP. Cà Mau.

 • Từ 09h00 đến 13h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Kinh Cũ, Khóm 6, Phường 8, TP. Cà Mau.

 • Từ 12h00 đến 13h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Kinh Ông Muộn, Phường 8, TP. Cà Mau.

 • Từ 13h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Trương Phùng Xuân, Khóm 5, Phường 8, TP. Cà Mau.

    4. Thứ Năm, ngày 28/10/2021

    -   Từ 08h00 đến 09h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Xóm Lung, Xóm Lẫm, xã Định Bình, TP. Cà Mau.

 • Từ 08h00 đến 10h00.

    Khu vực mất điện: Đường Ngô Quyền (từ ngã tư Đinh Tiên Hoàng đến đường Lê Duẫn), một phần đường Hoa Lư, Phường 9, TP. Cà Mau.

 • Từ 08h00 đến 11h00.

    Khu vực mất điện: Nội bộ Cty CP Nước đá Thịnh Lợi, Phường 1, TP. Cà Mau.

 • Từ 08h00 đến 11h00.

    Khu vực mất điện: Nội bộ Cty CP Dược Minh Hải, Phường 1, TP. Cà Mau.

 • Từ 08h00 đến 12h00.

    Khu vực mất điện: Đường Kinh Cái Cùng, Ấp 4, xã An Xuyên, TP. Cà Mau.

 • Từ 09h00 đến 10h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Tân Hóa, Tân Hóa A, Bùng Binh, xã Hòa Thành, TP. Cà Mau.

 • Từ 10h00 đến 11h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Tân Hóa, Tân Hóa A, Bùng Binh, xã Hòa Thành, TP. Cà Mau.

 • Từ 10h00 đến 12h00.

    Khu vực mất điện: Một phần đường Trương Phùng Xuân, Khóm 3, Phường 8, TP. Cà Mau.

 • Từ 12h00 đến 13h00.

    Khu vực mất điện: Một phần đường Trương Phùng Xuân, Khóm 3, Phường 8, TP. Cà Mau.

 • Từ 13h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Một phần đường Kinh Bào Sơn, ấp Bào Sơn, xã Lý Văn Lâm, TP. Cà Mau.

    5. Thứ Sáu, ngày 29/10/2021

    -   Từ 08h00 đến 11h00.

    Khu vực mất điện: Nội bộ SenSeCiTy, Phường 5, TP. Cà Mau.

 • Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Nội bộ Công ty Đô thị Dầu Khí phường 1, TP. Cà Mau.

 • Từ 09h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Đường Lộ Bà Đệ (từ Cầu số 3 đến giáp Ấp 3), xã An Xuyên,  TP. Cà Mau.

 • Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện:  Một phần xã Đông Thới, một phần xã Đông Hưng, huyện Cái Nước.

    6. Thứ Bảy, ngày 30/10/2021

 • Từ 08h00 đến 10h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Gành Hào 1, Gành Hào 2, Bùng Binh 1, xã Hòa Tân, một phần ấp Cái Nai, xã Hòa Tân, TP. Cà Mau.

 • Từ 08h00 đến 11h00.

    Khu vực mất điện:  Nội bộ DNTN Nước đá Tập Xương, nội bộ DNTN Nước đá Hồng Nhung, Phường 4, TP. Cà Mau.

 • Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Gành Hào 1, Gành Hào 2,  Cái Su, Hòa Đông, Bùng Binh 1, xã Hòa Tân, ấp Hòa Nam, ấp Tân Hóa, Tân Hóa A, Tân Phong B, Tân Phong A, xã Hòa Thành, một phần Khóm 8, Phường 7, một phần ấp Tân Dân, ấp Tân Thời, xã An Xuyên, TP. Cà Mau.

 • Từ 10h00 đến 12h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Hòa Đông, xã Hòa Tân, ấp Hòa Nam, xã Hòa Thành, TP. Cà Mau.

 • Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện:

+ Một phần xã Lương Thế Trân, huyện Cái Nước.

+ Kinh Số 2, Hào Say, Kinh Cây Ổi, xã Khánh Lộc, Huyện Trần Văn Thời.

    -    Từ 09h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Một phần xã Lợi An, Huyện Trần Văn Thời. 

    7. Chủ Nhật, ngày 31/10/2021

-    Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Xã Thạnh Phú, một phần xã Phú Hưng, huyện Cái Nước.

    -    Từ 09h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Ấp 6, xã Khánh Bình Đông, ấp Rạch Cui, ấp 4, Ấp 1/5, xã Khánh Bình, Huyện Trần Văn Thời.

Chú ý:

- Khi đóng điện lại sẽ không thông báo, báo trước.

- Thời gian đóng điện lại có thể thay đổi theo tiến độ công tác.

- Khi có sự cố trên hệ thống điện, Công ty Điện lực Cà Mau sẽ cắt tải khẩn cấp một số phát tuyến ngoài thông báo này.


TIN LIÊN QUAN

(07:58 - 18/01/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 24/01/2022 ĐẾN 30/01/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(15:19 - 12/01/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 17/01/2022 ĐẾN 23/01/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(09:56 - 06/01/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 10/01/2022 ĐẾN 16/01/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(14:55 - 30/12/2021)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 03/01/2022 ĐẾN 09/01/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực Ngọc Hiển, Phú...

(15:37 - 15/12/2021)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 20/12/2021 ĐẾN 26/12/2021

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(08:40 - 09/12/2021)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 13/12/2021 ĐẾN 19/12/2021

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(10:45 - 23/11/2021)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 29/11/2021 ĐẾN 05/12/2021

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(10:59 - 12/11/2021)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 15/11/2021 ĐẾN 21/11/2021

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(08:41 - 02/11/2021)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 01/11/2021 ĐẾN 07/11/2021

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(13:55 - 20/10/2021)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 25/10/2021 ĐẾN 31/10/2021

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...