Tin tức & hoạt động

Lịch ngừng, giảm cung cấp điện

Đăng bởi | 09:49 | 15/10/2021

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 16/10/2021 ĐẾN 24/10/2021

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà Mau, Đầm Dơi, Trần Văn Thời, Năm Căn thực hiện công tác sửa chữa trên lưới điện. Để thực hiện các công tác nêu trên, Công ty Điện lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện cụ thể như sau:

1. Thứ Bảy, ngày 16/10/2021

-    Từ 08h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Khóm 8, thị trấn Trần Văn Thời, Huyện Trần Văn Thời.

2. Chủ Nhật, ngày 17/10/2021

-    Từ 08h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Một phần Khóm 5, Khóm 7 thị trấn Trần Văn Thời, một phần xã Phong Lạc và Phong Điền, Huyện Trần Văn Thời.

-    Từ 09h00 đến 15h00.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Đá Bạc, ấp Kinh Hòn, Kinh Hòn Bắc, xã Khánh Bình Tây, Huyện Trần Văn Thời .

  3. Thứ Hai, ngày 18/10/2021

    -    Từ 08h00 đến 10h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Cái Rô, xã Định Bình, TP. Cà Mau.

 • Từ 08h30 đến 13h30.

    Khu vực mất điện: Một phần xã Nguyễn Huân, huyện Đầm Dơi.

 • Từ 08h30 đến 14h30.

    Khu vực mất điện: Toàn bộ ấp Tân Thành, xã Tân Tiến, huyện Đầm Dơi.

    4. Thứ Ba, ngày 19/10/2021

 • Từ 08h00 đến 09h00.

    Khu vực mất điện: Hộ nuôi tôm công nghiệp Phùng Văn Dũng, TP. Cà Mau.

    -    Từ 08h00 đến 13h00.

    Khu vực mất điện: DNTN Đức Tài, Khóm 7, Phường 7 và DNTN Lâm Bá Nghiệp, ấp Bà Điều, xã Lý Văn Lâm, một phần đường Hải Thượng Lãng Ông, Khóm 6 Phường 6, TP. Cà Mau.

 • Từ 09h00 đến 10h00.

    Khu vực mất điện: Hhộ nuôi tôm công nghiệp Kiều Quốc Khánh, TP. Cà Mau.

 • Từ 10h00 đến 11h00.

    Khu vực mất điện: UBND xã Hòa Tân, TP. Cà Mau.

 • Từ 11h00 đến 12h00.

    Khu vực mất điện: Hộ nuôi tôm công nghiệp Hà Thanh Thoảng, TP. Cà Mau.

 • Từ 12h00 đến 13h00.

    Khu vực mất điện: Hộ nuôi tôm công nghiệp Trang Văn Dững, TP. Cà Mau.

 • Từ 13h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Hộ nuôi tôm công nghiệp Huỳnh Văn Hùng, TP. Cà Mau.

 • Từ 08h30 đến 14h30.

    Khu vực mất điện: Toàn bộ xã Tân Duyệt, Tân Dân, Ngọc Chánh, Thanh Tùng và một phần Khóm 1, thị trấn Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi.

 • Từ 08h30 đến 15h30.

    Khu vực mất điện: Toàn bộ ấp Lưu Hoa Thanh, xã Tân Thuận, huyện Đầm Dơi.

 • Từ 09h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: ấp Xẻo Lớn, Kinh Đào, Nà Lớn, Cồn Cát xã Lâm Hải, huyện Năm Căn.

    5. Thứ Tư, ngày 20/10/2021

    -    Từ 08h00 đến 09h00.

    Khu vực mất điện: Hhộ nuôi tôm công nghiệp Trần Văn Thành, TP. Cà Mau.

 • Từ 08h00 đến 10h00.

    Khu vực mất điện: Một phần đường Quốc Lộ 63 (đoạn cống lộ đứt), Ấp 2, xã An Xuyên, TP. Cà Mau.

 • Từ 08h00 đến 13h00.

    Khu vực mất điện: Cụm Cấp Nước Số 1, và DNTN Thiên Phú, TP. Cà Mau.

 • Từ 09h00 đến 10h00.

    Khu vực mất điện: Hộ nuôi tôm công nghiệp Huỳnh Văn Hấn, TP. Cà Mau.

 • Từ 10h00 đến 11h00.

    Khu vực mất điện: Một phần đường Kinh Thầy Phó, Ấp 5, xã An Xuyên và một phần Khóm 2, phường Tân Xuyên, hộ nuôi tôm công nghiệp HTX An Thành, TP. Cà Mau.

 • Từ 11h00 đến 12h00.

    Khu vực mất điện: Hộ nuôi tôm công nghiệp Nguyễn Hữu Danh, TP. Cà Mau.

 • Từ 11h00 đến 13h00.

    Khu vực mất điện: Một phần đường Kinh Rạch Rô, Ấp 3, xã An Xuyên, TP. Cà Mau.

 • Từ 12h00 đến 13h00.

    Khu vực mất điện: Hộ nuôi tôm công nghiệp Trại Thực nghiệm Trung Tâm Khuyến Nông, TP. Cà Mau.

 • Từ 13h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Hộ nuôi tôm công nghiệp Lâm Ngọc Tuyền, TP. Cà Mau.

 • Từ 13h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Một phần đường Bà Đệ, Ấp 3, 4, xã An Xuyên, TP. Cà Mau.

 • Từ 08h30 đến 13h30.

    Khu vực mất điện: Ấp Tân Điền xã Tân Trung và ấp Nhị Nguyệt, xã Trần Phán, huyện Đầm Dơi.

 • Từ 08h30 đến 14h30.

    Khu vực mất điện: Toàn bộ ấp Tân Thành, xã Tân Tiến, huyện Đầm Dơi.

 • Từ 09h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Ấp Mai Hoa, xã Nguyễn Huân,huyện Đầm Dơi.

    6. Thứ Năm, ngày 21/10/2021

    -    Từ 08h00 đến 09h00.

    Khu vực mất điện: Hộ nuôi tôm công nghiệp DNTN Út Trọng, TP. Cà Mau.

 • Từ 08h00 đến 10h00.

    Khu vực mất điện: Một phần đường Lê Hồng Phong, Lộ Minh Phú, ấp Thạnh Điền, xã Lý Văn Lâm, TP. Cà Mau.

 • Từ 08h00 đến 12h00.

    Khu vực mất điện: Ngân hàng BIDV, Phường 7, TP. Cà Mau.

 • Từ 09h00 đến 10h00.

    Khu vực mất điện: Hộ nuôi tôm công nghiệp Phan Quốc Việt, TP. Cà Mau.

 • Từ 10h00 đến 11h00.

    Khu vực mất điện: Một phần đường Lê Hồng Phong (từ ngã 3 Nguyễn Đình Chiểu đến ngã tư Nguyễn Công Trứ), Khóm 7, Phường 8, hộ nuôi tôm công nghiệp Nguyễn Kiên Cường, TP. Cà Mau.

 • Từ 11h00 đến 12h00.

Khu vực mất điện: Hộ nuôi tôm công nghiệp Hồ Trung Nghị, TP. Cà Mau.

 • Từ 11h00 đến 13h00.

    Khu vực mất điện: Một phần đường Lê Hồng Phong (từ ngã tư Nguyễn Công Trứ đến ngã 3  Cao Thắng) và một phần đường Nguyễn Công Trứ, Khóm 7, Phường 8, TP. Cà Mau.

 • Từ 12h00 đến 13h00.

    Khu vực mất điện: Hộ nuôi tôm công nghiệp Nguyễn Văn Trung, TP. Cà Mau.

 • Từ 13h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Một phần đường Sông Gành Hào, Khóm 7, Phường 7, TP. Cà Mau.

 • Từ 08h30 đến 14h30.

    Khu vực mất điện: Ấp Tân Điền A, B, xã Tạ An Khương, huyện Đầm Dơi.

 • Từ 09h00 đến 13h30.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Gành Hào, Tân Thới, Tạ An Khương Đông, huyện Đầm Dơi.

    7. Thứ Sáu, ngày 22/10/2021

    -    Từ 08h00 đến 09h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Bùng Binh 1, Gành Hào 1, Gành Hào 2, xã Hòa Tân, một phần ấp Hòa Đông, xã Hòa Tân và 1 phần ấp Hòa Nam, xã Hòa Thành, TP. Cà Mau.

 • Từ 08h00 đến 12h00.

    Khu vực mất điện: Nội bộ Trung tâm Thương mại Nguyễn Kim, Phường 7. TP. Cà Mau.

 • Từ 09h00 đến 10h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Ấp 1, xã Tắc Vân, một phần ấp Cái Ngang, Cái Rô, xã Định Bình, TP. Cà Mau.

 • Từ 10h00 đến 11h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Ấp 3, xã Tắc Vân, một phần ấp Cái Ngang, xã Định Bình, TP. Cà Mau.

 • Từ 11h00 đến 12h00.

    Khu vực mất điện: Một  phần Ấp 4, xã Tắc Vân, TP. Cà Mau.

 • Từ 11h00 đến 13h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Ấp 2, xã Tắc Vân, TP. Cà Mau.

 • Từ 12h00 đến 13h00.

    Khu vực mất điện: Một  phần ấp Xóm Mới, xã Định Bình và 1 phần Ấp 4, xã Tắc Vân, TP. Cà Mau.

 • Từ 13h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Xóm Mới, Bình Thành, xã Định Bình, TP. Cà Mau.

 • Từ 08h30 đến 11h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Trung Cang, xã Tân Trung, huyện Đầm Dơi.

 • Từ 08h30 đến 14h30.

    Khu vực mất điện: Toàn bộ xã Nguyễn Huân và một phần xã Tân Tiến, toàn bộ ấp Lưu Hoa Thanh, xã Tân Thuận, huyện Đầm Dơi.

 • Từ 10h30 đến 15h30.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Trung Cang, xã Tân Trung, huyện Đầm Dơi.

 • Từ 09h00 đến 13h00.

    Khu vực mất điện: Ấp Cồn Cát, xã Lâm Hải, huyện Năm Căn.

    8. Thứ Bảy, ngày 23/10/2021

 • Từ 08h00 đến 13h00.

    Khu vực mất điện: Nội bộ Siêu thị điện máy Chợ Lớn ấp Bà Điều, xã Lý Văn Lâm và Chi cục thuế, TP. Cà Mau.

 • Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần đường Lý Thường Kiệt, Khóm 10, Phường 6, ấp Bùng Binh, ấp Xóm Chùa, ấp Cái Ngang, xã Hòa Thành, một phần ấp Tân Thời, xã An Xuyên, TP. Cà Mau.

 • Từ 09h00 đến 13h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Ấp 1, xã Tắc Vân, Ấp 2, 4, 5, ấp Bình Định, xã Tân Thành, TP. Cà Mau.

 • Từ 08h30 đến 14h30.

    Khu vực mất điện: Một phần xã Tân Duyệt và xã Trần Phán, huyện Đầm Dơi.

    -    Từ 09h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Mất điện 1 phần xã Phong Điền và 1 phần thị trấn Sông Đốc, Huyện Trần Văn Thời.

    9. Chủ Nhật, ngày 24/10/2021

 • Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần xã Lợi An, Huyện Trần Văn Thời.

 • Từ 09h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Toàn bộ xã Khánh Bình và 1 phần xã Khánh Bình Đông, Huyện Trần Văn Thời.

    -    Từ 08h30 đến 14h30.

    Khu vực mất điện: Một phần xã Tân Duyệt và xã Trần Phán, huyện Đầm Dơi.

Chú ý:

- Khi đóng điện lại sẽ không thông báo, báo trước.

- Thời gian đóng điện lại có thể thay đổi theo tiến độ công tác.

- Khi có sự cố trên hệ thống điện, Công ty Điện lực Cà Mau sẽ cắt tải khẩn cấp một số phát tuyến ngoài thông báo này.


TIN LIÊN QUAN

(10:22 - 26/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 26/09/2022 ĐẾN 02/10/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(10:48 - 14/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 19/09/2022 ĐẾN 25/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(07:45 - 06/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 12/09/2022 ĐẾN 18/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(09:33 - 05/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 05/09/2022 ĐẾN 11/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(15:18 - 29/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 29/08/2022 ĐẾN 04/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(08:32 - 17/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 22/08/2022 ĐẾN 28/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(08:20 - 12/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 15/08/2022 ĐẾN 21/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(09:17 - 05/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 08/08/2022 ĐẾN 14/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(22:07 - 26/07/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 01/08/2022 ĐẾN 07/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(13:51 - 21/07/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 25/07/2022 ĐẾN 31/07/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...