Tin tức & hoạt động

Lịch ngừng, giảm cung cấp điện

Đăng bởi | 08:55 | 17/09/2021

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 20/09/2021 ĐẾN 26/09/2021

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của thành phố Cà Mau, thực hiện công tác sửa chữa trên lưới điện. Để thực hiện các công tác nêu trên, Công ty Điện lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện cụ thể như sau:

1. Thứ Ba, ngày 21/09/2021

    -    Từ 08h00 đến 12h00.

    Khu vực mất điện: Nội bộ Cty TNHH Mỹ Phượng và Cty TNHH VLXD Đức Anh, ấp Bà Điều và ấp Tân Hưng, xã Lý Văn Lâm, một phần đường Cao Thắng, khu Tập thể cơ khí, Khóm 7, Phường 8, ấp Cái Ngang, ấp Ba Dinh, Cái Rô, xã Định Bình, Một phần Kinh Xáng Phụng Hiệp, một phần đường Lâm Thành Mậu, Khóm 4, Phường 4, một phần phường Tân Xuyên, ấp Tân Thuộc, Tân Hiệp, Tân Thời, Tân Dân, Kinh Tập Đoàn 1, 3, Ấp 6, xã An Xuyên, TP. Cà Mau.

    2. Thứ Tư, ngày 22/09/2021

    -    Từ 08h00 đến 09h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Tân Hóa A, xã Hòa Thành, TP. Cà Mau.

  • Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần đường Huỳnh Thúc Kháng, đường Kinh Xáng Bạc Liêu, Khóm 7, Phường 7, Nội bộ trạm Cty Nhật Đức, ấp Cây Trâm, xã Định, TP. Cà Mau.

  • Từ 09h00 đến 10h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Tân Hóa A, xã Hòa Thành, TP. Cà Mau.

  • Từ 10h30 đến 12h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Xóm Lung, xã Định Bình, TP. Cà Mau.

    3. Thứ Năm, ngày 23/09/2021

    -    Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Nội bộ Cty Agimexco, Cty Nông sản thực phẩm Tân Thành, Phường 6, TP. Cà Mau.

  • Từ 09h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Kinh Bà Cai Di, Khóm 4, 5, Phường 8, một phần đường Trương Phùng Xuân, Khóm 4, Phường 8,TP. Cà Mau.

  • Từ 10h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Kinh Bà Cai Di, một phần Kinh Ông Muộn, Kinh Cũ, Khóm 5, 6, Phường 8, TP. Cà Mau.

    4. Thứ Sáu, ngày 24/09/2021

    -    Từ 08h00 đến 10h00.

    Khu vực mất điện: Nội bộ Cty TNHH Cơ Khí Thăng Long, ấp Thạnh Điền, xã Lý Văn Lâm, TP. Cà Mau.

  • Từ 10h30 đến 13h00.

    Khu vực mất điện: Nội bộ DNTN Thuận Xương, Khóm 8, Phường 7, TP. Cà Mau.

    5. Thứ Bảy, ngày 25/09/2021

    -    Từ 08h00 đến 09h00.

    Khu vực mất điện: Đường Trương Phùng Xuân (đoạn từ Cầu Rạch Rập đến Kinh Đào, Kinh 26 tháng 03), đường Rạch Rập (từ Cầu Rạch Rập đến Kinh Xáng Lương Thế Trân phường 8), ấp Lung Dừa, Xóm Lớn, Tân Hưng, một phần ấp Bà Điều, khu Dân Cư Tài Lộc, xã Lý Văn Lâm, TP. Cà Mau.

  • Từ 08h00 đến 12h00.

    Khu vực mất điện: Nội bộ Cty CBTS Minh Cường và một phần Ấp 2, xã Tắc Vân, TP. Cà Mau.

  • Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Ấp Tân Thời, một phần ấp Tân Dân, Kinh Tập Đoàn 1, 3, xã An Xuyên, TP. Cà Mau.

  • Từ 09h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Kinh Huế, ấp Chánh, ấp Thạnh Điền, xã Lý Văn Lâm, TP. Cà Mau.

  • Từ 10h00 đến 12h00.

    Khu vực mất điện: Một phần đường Phạm Ngọc Thạch, Thoại Ngọc Hầu, Khu Đông Bắc, Khóm 8, Phường 5, TP. Cà Mau.

Chú ý:

- Khi đóng điện lại sẽ không thông báo, báo trước.

- Thời gian đóng điện lại có thể thay đổi theo tiến độ công tác.

- Khi có sự cố trên hệ thống điện, Công ty Điện lực Cà Mau sẽ cắt tải khẩn cấp một số phát tuyến ngoài thông báo này.


TIN LIÊN QUAN

(10:22 - 26/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 26/09/2022 ĐẾN 02/10/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(10:48 - 14/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 19/09/2022 ĐẾN 25/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(07:45 - 06/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 12/09/2022 ĐẾN 18/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(09:33 - 05/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 05/09/2022 ĐẾN 11/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(15:18 - 29/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 29/08/2022 ĐẾN 04/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(08:32 - 17/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 22/08/2022 ĐẾN 28/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(08:20 - 12/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 15/08/2022 ĐẾN 21/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(09:17 - 05/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 08/08/2022 ĐẾN 14/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(22:07 - 26/07/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 01/08/2022 ĐẾN 07/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(13:51 - 21/07/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 25/07/2022 ĐẾN 31/07/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...