Tin tức & hoạt động

Đảng và đoàn thể

Đăng bởi Trần Dieu Ni | 09:28 | 25/05/2023

TRAO QUYẾT ĐỊNH CHUẨN Y BỔ SUNG CHI ỦY VIÊN CHI BỘ ĐIỆN LỰC U MINH NHIỆM KỲ 2020 - 2025

TRAO QUYẾT ĐỊNH CHUẨN Y BỔ SUNG CHI ỦY VIÊN CHI BỘ ĐIỆN LỰC U MINH NHIỆM KỲ 2020 - 2025

 Chiều ngày 22/5/2023 tại Hội trường Điện lực U Minh tiến hành trao Quyết định chuẩn y bổ sung Chi ủy viên Chi bộ Điện lực U Minh nhiệm 2020 - 2025. Tham dự có đồng chí Đỗ Hoàng Giới, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy - Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy U Minh cùng 25 đồng chí đảng viên Chi bộ.

Đồng chí Đỗ Hoàng Giới, , Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy - Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy U Minh đã trao Quyết định số 1016-QĐ/HU ngày 28/4/2023 của Huyện ủy U Minh về chuẩn y bổ sung Chi ủy viên Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 cho đồng chí Trần Huỳnh Đô, đảng viên Phó Giám đốc Điện lực U Minh. Đồng chí Đỗ Hoàng Giới chúc mừng đồng chí Trần Huỳnh Đô trên cương vị mới luôn giữ vững phẩm chất chính trị, bản lĩnh vững vàng, không ngừng nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, trau dồi kiến thức nghiệp vụ, kỹ năng quản lý, đoàn kết nhất trí trong tập thể để hoàn tốt nhiệm vụ được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Trần Huỳnh Đô trân trọng cảm ơn lãnh đạo Huyện ủy U Minh đã tín nhiệm chuẩn y bổ sung vào Chi ủy viên Chi bộ Điện lực nhiệm kỳ 2020 – 2025, đồng thời hứa sẽ cố gắng hết sức mình, không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, gương mẫu, học hỏi và tiếp thu kinh nghiệm thực tiễn công tác, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất để lãnh đạo Chi bộ thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Nội quy, Quy chế của ngành, đặc biệt là triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Quy định số 37 của Ban Chấp hành Trung ương ngày 25/10/2021 về “Những điều đảng viên không được làm”. Phấn đấu hàng năm công tác tự phê bình và phê bình tập thể chi bộ hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đảng viên không vi phạm chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Lãnh đạo tổ chức đoàn thể vững mạnh, cùng với đơn vị thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu SXKD hàng năm của Công ty Điện lực Cà Mau giao và nhiệm vụ chính trị của Huyện ủy, UBND huyện giao cho, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI đã đề ra.

 

Đồng chí Lê Quốc Vinh, Giám đốc Điện lực U Minh - Bí thư Chi bộ tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Đỗ Hoàng Giới, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy - Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy U Minh và hứa sẽ thực cùng với Chi ủy thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của ngành, của Đảng cấp trên giao phó. Đó là:

- Lãnh đạo toàn đảng viên, CB.CNV thực hiện nghiêm chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, không ngừng cải tiến lề lối, phương pháp làm việc, nâng cao hiệu quả công tác để hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty Điện lực Cà Mau giao năm 2023 và các năm tiếp theo.

- Thường xuyên nhắc nhở đảng viên và CB.CNV trong đơn vị “Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bằng những việc làm cụ thể trong hoạt động SXKD thông qua kết quả xét hoàn thành nhiệm vụ hàng tháng.

- Lãnh đạo đảng viên, CB.CNV trong đơn vị đấu tranh chống các quan điểm sai trái, tư tưởng cơ hội, thực dụng, cục bộ, những hành vi nói, viết và làm trái với đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

- kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có trình độ chính trị, kiến thức chuyên môn và năng lực công tác để tạo đội ngũ kế thừa cho những năm tới nhất là đảng viên trẻ.

- Lãnh đạo việc triển khai và thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở ở trong đơn vị, phát huy quyền làm chủ của người lao động, đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, sách nhiễu và các biểu hiện tiêu cực khác.

- Đề cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đấu tranh chống âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, ngăn chặn và đẩy lùi các tệ nạn xã hội.

- Đề ra nhiệm vụ, biện pháp xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tập thể chi bộ và mỗi đảng viên. Thực hiện đúng nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; thực hiện có nền nếp và nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu.

- Lãnh đạo Công đoàn thực hiện tốt vai trò đại diện, phát huy quyền làm chủ, tạo điều kiện cho người lao động tham gia quản lý giám sát, kiểm tra hoạt động của đơn vị.

- Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong tự phê bình và phê bình, nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong tập thể chi bộ, chống những biểu hiện tiêu cực làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng và phẩm chất đạo đức, tư cách của người đảng viên.

- Giáo dục, rèn luyện đảng viên nêu cao vai trò tiền phong, gương mẫu, tích cực học tập, nâng cao trình độ về mọi mặt và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

- Làm tốt công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên, bảo đảm về tiêu chuẩn và quy trình đối với những quần chúng ưu tú, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ có nguyện vọng xin vào Đảng.

Trần Diệu Ni, Điện lực U Minh (PCCM)

 

 

 

 

 

 

 

 


TIN LIÊN QUAN

(15:49 - 11/09/2023)

Công ty Điện lực Cà Mau triển khai học tập chuyên đề “Văn hóa Hồ Chí Minh về học tập, lao động và làm việc”

(09:28 - 25/05/2023)

TRAO QUYẾT ĐỊNH CHUẨN Y BỔ SUNG CHI ỦY VIÊN CHI BỘ ĐIỆN LỰC U MINH NHIỆM KỲ 2020 - 2025

(08:11 - 21/04/2023)

Đại hội Công đoàn cơ sở Công ty Điện lực Cà Mau

(16:59 - 11/04/2023)

ĐA TÀI, ĐA NĂNG NHƯ ANH LÊ TUẤN LƯỢNG

 Sinh ra trên vùng đất Phú Thọ, rồi theo gia đình vào...

(11:06 - 11/04/2023)

NỮ CÔNG ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ CÀ MAU HƯỞNG ỨNG "TUẦN LỄ ÁO DÀI" VÀ TỔ CHỨC HỌP MẶT KỶ NIỆM 113 NĂM NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ (8/3/1910-08/3/2023)

(11:05 - 11/04/2023)

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN ĐIỆN LỰC CÁI NƯỚC

(11:05 - 11/04/2023)

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN KHỐI KỸ THUẬT - CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU NHIỆM KỲ 2023-2028

(11:05 - 11/04/2023)

Tổ chức thành công Đại hội công đoàn Bộ phận Khối kinh doanh - Công ty Điện lực Cà Mau nhiệm kỳ 2023-2028

(11:05 - 11/04/2023)

Hội nghị đại biểu người lao động năm 2023 Công ty Điện lực Cà Mau

(11:04 - 11/04/2023)

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN ĐIỆN LỰC U MINH NHIỆM KỲ 2023-2028