Tin tức & hoạt động

Đảng và đoàn thể

Đăng bởi Nguyễn Phạm Thanh Tú | 11:05 | 11/04/2023

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN KHỐI KỸ THUẬT - CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU NHIỆM KỲ 2023-2028

Thực hiện Kế hoạch của Công đoàn Cơ sở Công ty Điện lực Cà Mau (CĐ PCCM), vừa qua Công đoàn Bộ phận (CĐBP) khối Kỹ thuật (gồm phòng Kỹ thuật, Kế hoạch vật tư, Điều Độ, Quản lý đầu tư, Đội Hotline) đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Theo Báo cáo tại Đại hội, trong nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của CĐ PCCM, sự quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi của Đảng ủy, của Ban Giám đốc Công ty Điện lực Cà Mau (PCCM), cùng những nỗ lực, phấn đấu của tập thể đoàn viên khối đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, bám sát và hoàn thành tốt các chức năng nhiệm vụ cơ bản của tổ chức Công đoàn Cơ sở, góp phần ổn định sản xuất, đời sống, tư tưởng của người lao động.

Tập thể ban chấp hành (BCH) CĐBP khối Kỹ thuật đã đoàn kết, đồng thuận cao cùng toàn thể đoàn viên, người lao động trong khối vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao, chăm lo đời sống và bảo vệ lợi ích chính đáng, hợp pháp của người lao động.

Đồng chí Nguyễn Hồng Phước – Chủ tịch CĐBP khối kỹ thuật phát biểu tại Hội nghị

Trong nhiệm kỳ qua, CĐBP khối Kỹ thuật đã phối hợp cùng chuyên môn đẩy mạnh các phong trào thi đua; đặc biệt là phong trào thi đua trên các công trình trọng điểm, phong trào thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”; phong trào thi đua “10 nghìn sáng kiến” trong toàn thể CBCNV trong khối; tổ chức nhiều hoạt động văn hoá, thể thao, thăm hỏi, hỗ trợ để động viên, khích lệ tinh thần CBCNV, người lao động trong các giai đoạn khó khăn, đặc biệt trong diễn biến phức tạp, kéo dài của dịch bệnh COVID-19.

Với tinh thần đoàn kết, đổi mới, tập trung dân chủ và trí tuệ, Đại hội CĐBP đã thảo luận và thông qua các văn kiện, báo cáo tổng kết công tác công đoàn nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Đại hội cũng thống nhất mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 - 2028. Trong đó chỉ rõ: Nhiệm kỳ 2023-2028, hoạt động công đoàn cần tiếp tục ổn định và đổi mới về tổ chức; đổi mới nội dung và phương thức hoạt động để xây dựng đội ngũ CNVC-LĐ và tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong hành động, góp phần xây dựng Công ty ngày càng phát triển, bảo đảm việc làm, đời sống cho người lao động.

Ban Chấp hành CĐBP khối kỹ thuật nhiệm kỳ 2023 – 2028 ra mắt Đại Hội

Cụ thể, tham gia xây dựng và kiểm tra giám sát việc thực hiện pháp luật, chính sách của Nhà nước, của ngành Điện, nội qui qui chế của PCCM, thực hiện tốt chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, xây dựng đội ngũ CNVC-LĐ ngày càng lớn mạnh về mọi mặt đáp ứng yêu cầu tổ chức sản xuất kinh doanh; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào thi đua sản xuất góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) giao. Đồng thời tiếp tục bám sát nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của EVNSPC theo chủ đề của từng năm; sử dụng kịp thời, hiệu quả nguồn lực dành cho người lao động; động viên, khuyến khích các đoàn viên công đoàn phát huy tinh thần sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đổi mới sáng tạo.

Đại hội, đã biểu quyết thông qua các văn kiện kiện, đồng thời thông qua Nghị quyết Đại hội, bầu ra Ban Chấp hành CĐBP khối kỹ thuật nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 05 đồng chí, đồng chí Nguyễn Hồng Phước – Trưởng phòng Kỹ thuật PCCM tái cử giữ chức Chủ tịch, đồng chí Nguyễn Đức Duy được bầu giữ chức Phó chủ tịch. Đại hội cũng đã tín nhiệm bầu ra 08 đại biểu tham dự Đại hội Công đoàn cơ sở PCCM nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đại hội đã thành công tốt đẹp và tin tưởng rằng dưới sự chỉ đạo của Công đoàn Công ty, Đảng ủy Công ty, BCH Công đoàn nhiệm kỳ mới sẽ tổ chức thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng, Đại hội Công đoàn các cấp góp phần hoàn thành xuất sắc các mục tiêu sản xuất kinh doanh của PCCM. Thực hiện ngày càng tốt hơn công tác chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động, CBCNV, xây dựng Công ty Điện lực Cà Mau không ngừng lớn mạnh và phát triển bền vững./.


TIN LIÊN QUAN

(15:49 - 11/09/2023)

Công ty Điện lực Cà Mau triển khai học tập chuyên đề “Văn hóa Hồ Chí Minh về học tập, lao động và làm việc”

(09:28 - 25/05/2023)

TRAO QUYẾT ĐỊNH CHUẨN Y BỔ SUNG CHI ỦY VIÊN CHI BỘ ĐIỆN LỰC U MINH NHIỆM KỲ 2020 - 2025

(08:11 - 21/04/2023)

Đại hội Công đoàn cơ sở Công ty Điện lực Cà Mau

(16:59 - 11/04/2023)

ĐA TÀI, ĐA NĂNG NHƯ ANH LÊ TUẤN LƯỢNG

 Sinh ra trên vùng đất Phú Thọ, rồi theo gia đình vào...

(11:06 - 11/04/2023)

NỮ CÔNG ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ CÀ MAU HƯỞNG ỨNG "TUẦN LỄ ÁO DÀI" VÀ TỔ CHỨC HỌP MẶT KỶ NIỆM 113 NĂM NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ (8/3/1910-08/3/2023)

(11:05 - 11/04/2023)

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN ĐIỆN LỰC CÁI NƯỚC

(11:05 - 11/04/2023)

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN KHỐI KỸ THUẬT - CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU NHIỆM KỲ 2023-2028

(11:05 - 11/04/2023)

Tổ chức thành công Đại hội công đoàn Bộ phận Khối kinh doanh - Công ty Điện lực Cà Mau nhiệm kỳ 2023-2028

(11:05 - 11/04/2023)

Hội nghị đại biểu người lao động năm 2023 Công ty Điện lực Cà Mau

(11:04 - 11/04/2023)

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN ĐIỆN LỰC U MINH NHIỆM KỲ 2023-2028