Tin tức & hoạt động

Tin hoạt động trong công ty

Đăng bởi Lê Thanh Thảo - Phòng Kỹ thuật - PCCM | 15:43 | 29/08/2022

Hưởng ứng ngày môi trường thế giới năm 2022

Ngày Môi trường thế giới diễn ra hằng năm vào ngày 5/6, do Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) phát động, là sự kiện được Việt Nam hưởng ứng, tổ chức thường niên từ năm 1982 đến nay. Đây là một trong những ngày lễ quan trọng hàng đầu của Liên hợp quốc để thúc đẩy nhận thức và hành động vì môi trường trên toàn thế giới. Các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới đã trở thành phong trào rộng khắp trên phạm vi cả nước góp phần nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Năm 2022 với chủ đề “Chỉ Một Trái đất”, nhằm truyền tải ý nghĩa thông điệp cùng xây dựng lối sống bền vững, hài hòa với thiên nhiên; sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học và ứng phó với biến đổi khí hậu thông qua các chính sách, hoạt động hướng tới lối sống xanh hơn, sạch hơn. Đây là thời điểm để chúng ta cùng chung tay và có những hành động cụ thể, thiết thực vì thiên nhiên và Trái đất.

Băng rôn hưởng ứng được treo tại 1 trong các đơn vị trực thuộc PC Cà Mau
Băng rôn hưởng ứng được treo tại 1 trong các đơn vị trực thuộc PC Cà Mau

Nhằm tổ chức các hoạt động ý nghĩa, thiết thực, hiệu quả hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2022, Công ty Điện lực Cà Mau (PC Cà Mau) đã triển khai cho đơn vị trực thuộc tổ chức một số các hoạt động nhằm hưởng ứng sự kiện này, cụ thể: 

- Tổ chức lồng ghép các hoạt động truyền thông trong hoạt động của các đơn vị; treo băng rôn, pano, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền về Ngày Môi trường thế giới năm 2022 và hưởng ứng phong trào “Chống rác thải nhựa” tại trụ sở cơ quan, cùng nhau kêu gọi cộng đồng nâng cao nhận thức về các giải pháp sử dụng hợp lý, hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, có các hành động thiết thực góp phần ngăn ngừa, giảm thiểu rủi ro thiên tai, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học.

- Tổ chức dọn vệ sinh trong và ngoài cơ quan làm việc, làm vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong việc không sử dụng túi nilông khó phân hủy và các sản phẩm nhựa dùng một lần; sử dụng các sản phẩm, dịch vụ thân thiện môi trường.

CBCNV dọn vệ sinh tại 1 trong các đơn vị trực thuộc PC Cà Mau

- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải, rác thải trong toàn PC Cà Mau nhằm giảm thiểu tối đa việc ô nhiễm môi trường từ chất thải, rác thải; rà soát, bố trí các thiết bị lưu chứa và các điểm tập kết chất thải, rác thải phù hợp, an toàn, thuận lợi, đảm bảo mỹ quan và vệ sinh môi trường.


TIN LIÊN QUAN

(09:17 - 30/01/2023)

SẴN SÀNG ĐẢM BẢO CUNG CẤP ĐIỆN TẾT NGUYÊN ĐÁN QUÝ MÃO 2023.

(09:16 - 30/01/2023)

ĐẢM BẢO CUNG CẤP ĐIỆN AN TOÀN, ỔN ĐỊNH TRONG KỲ NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN QUÝ MÃO 2023

(08:32 - 30/01/2023)

ĐÀO TẠO KỸ NĂNG SỬA CHỮA ĐIỆN NÓNG

(08:17 - 30/01/2023)

Công ty Điện lực Cà Mau, thực hiện tốt công tác an toàn thông tin, viễn thông dùng riêng.

(07:39 - 13/12/2022)

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN “Lô 1: Tài sản cố định, công cụ dụng cụ, vật tư thiết bị thanh lý có CTNH”

(07:37 - 13/12/2022)

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN “Lô 2: Vật tư thiết bị thanh lý thông thường”

(14:00 - 08/12/2022)

THÔNG BÁO Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Căn cứ Thông báo số: 3501/TB-PCCM ngày 25/11/2022 của Công ty Điện lực...

(08:27 - 28/11/2022)

Thông báo Về việc lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá vật tư, tài sản thanh lý năm 2022 của Công ty Điện lực Cà Mau

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc hội nước...

(15:43 - 29/08/2022)

Hưởng ứng ngày môi trường thế giới năm 2022

(15:41 - 29/08/2022)

Công ty Điện lực Cà Mau áp dụng mẫu hóa đơn điện tử mới theo quy định của Bộ Tài Chính