Tin tức & hoạt động

Tin hoạt động trong công ty

Đăng bởi Nguyễn Văn Quang | 10:57 | 01/07/2022

CÀ MAU TỔ CHỨC TẬP HUẤN CHƯƠNG TRÌNH CMIS 3.0 VÀ CHƯƠNG TRÌNH THU THẬP VÀ QUẢN LÝ DỮ LIỆU ĐO ĐẾM TỪ XA (MDMS)

Để trang bị thêm kiến thức về chương trình quản lý khách hàng (CMIS 3.0) và chương trình quản lý dữ liệu đo đếm từ xa (MDMS) cho đội ngũ công nhân viên làm công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng tại Công ty Điện lực Cà Mau, ngày  20/6/2022 Công ty Điện lực Cà Mau phối hợp với Công ty Công nghệ Thông tin Điện lực Miền Nam (SPCIT) tổ chức lớp tập huấn chương trình CMIS 3.0 và chương MDMS.

Ông Nguyễn Thanh Hiếu - Trưởng Phòng Kinh doanh Công ty Điện lực Cà Mau trao đổi, thảo luận trong buổi tập huấn

Tham dự chương trình tập huấn có các lãnh đạo và chuyên viên Phòng kinh doanh Công ty, chuyên viên phòng Viễn thông – Công nghệ thông tin, Phó Giám đốc phụ trách kinh doanh, Trưởng phòng Kinh doanh, và  94 học viên chủ yếu là các công nhân viên phụ trách công tác kinh doanh & dịch vụ khách hàng tại các Điện lực trực thuộc Công ty Điện lực Cà Mau.

                                                 Ảnh học viên tham dự tập huấn

Thông qua lớp đào tạo, các học viên sẽ được SPCIT truyền đạt hướng dẫn các nội dung liên quan phân hệ trên chương trình CMIS 3.0 như: phân hệ ghi chỉ số và lập hóa đơn, điện mặt trời mái nhà, phân hệ kiểm tra giám sát mua bán điện, tổn thất, quản lý công nợ, dịch vụ điện điện tử, dịch vụ hóa đơn điện tử,  và chương trình ứng dụng hiện trường: Thi công treo tháo, điều tra khách hàng, tiếp nhận yêu cầu khách hàng. Đồng thời hỗ trợ học viên xử lý các lỗi liên quan đến chương trình CMIS 3.0 và chương trình MDMS.
Hội nghị tập huấn đã tiếp nhận những ý kiến đóng góp quý báu từ các Điện lực và cùng nhau trao đổi các vướng mắc trong quá trình thực hiện từ đó đưa ra phương hướng, giải pháp khắc phục các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai.
Sau 05 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc Hội nghị tập huấn đã thành công tốt đẹp, là cơ sở và tiền đề để các Điện lực, phòng Kinh doanh Công ty thực hiện ứng dụng Công nghệ thông tin trong công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng để phục vụ quản lý, thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh toàn Công ty.
Phòng Kinh doanh Công ty Điện lực Cà Mau
 


TIN LIÊN QUAN

(09:17 - 30/01/2023)

SẴN SÀNG ĐẢM BẢO CUNG CẤP ĐIỆN TẾT NGUYÊN ĐÁN QUÝ MÃO 2023.

(09:16 - 30/01/2023)

ĐẢM BẢO CUNG CẤP ĐIỆN AN TOÀN, ỔN ĐỊNH TRONG KỲ NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN QUÝ MÃO 2023

(08:32 - 30/01/2023)

ĐÀO TẠO KỸ NĂNG SỬA CHỮA ĐIỆN NÓNG

(08:17 - 30/01/2023)

Công ty Điện lực Cà Mau, thực hiện tốt công tác an toàn thông tin, viễn thông dùng riêng.

(07:39 - 13/12/2022)

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN “Lô 1: Tài sản cố định, công cụ dụng cụ, vật tư thiết bị thanh lý có CTNH”

(07:37 - 13/12/2022)

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN “Lô 2: Vật tư thiết bị thanh lý thông thường”

(14:00 - 08/12/2022)

THÔNG BÁO Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Căn cứ Thông báo số: 3501/TB-PCCM ngày 25/11/2022 của Công ty Điện lực...

(08:27 - 28/11/2022)

Thông báo Về việc lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá vật tư, tài sản thanh lý năm 2022 của Công ty Điện lực Cà Mau

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc hội nước...

(15:43 - 29/08/2022)

Hưởng ứng ngày môi trường thế giới năm 2022

(15:41 - 29/08/2022)

Công ty Điện lực Cà Mau áp dụng mẫu hóa đơn điện tử mới theo quy định của Bộ Tài Chính