Tin tức & hoạt động

Đảng và đoàn thể

Đăng bởi Trần Hữu Hải - Lê Minh Tuấn | 10:59 | 01/07/2022

HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI, QUÁN TRIỆT, HỌC TẬP CHUYÊN ĐỀ NĂM 2022 VÀ NGHỊ QUYẾT SỐ 06-NQ/TW

Thực hiện Kế hoạch số 75-KH/HU, ngày 28/4/2022 của Ban Thường Huyện ủy về việc học tập Chuyên đề năm 2022 về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, có đạo đức, phẩm chất cách mạng và năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng, phát triển tỉnh Cà Mau trong giai đoạn mới và Kế hoạch số 82-KH/HU, ngày 01/6/2022 về nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Ngày 16 & 17 tháng 6 năm 2022, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Phú Tân tổ chức hội nghị học tập tại Hội trường Ủy ban nhân dân huyện với sự tham gia của hơn 300 cán bộ, đảng viên của các đảng ủy ngành huyện, các chi bộ trực thuộc Huyện ủy, trong đó 22 đảng viên thuộc Chi bộ Điện lực Phú Tân.

Đồng chí Nguyễn Việt Guôl - Phó Ban Tuyên giáo Huyện ủy truyền đạt các nội dung tại hội nghị

Đây là Hội nghị thiết thực nhằm quán triệt, tuyên truyền sâu rộng ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện các Chuyên đề năm 2022, qua đó giúp cán bộ, đảng viên nhận thức đầy đủ hơn những mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, tạo sự thống nhất về ý chí hành động, phát huy ý chí tự lực, tự cường và sức mạnh đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, xã hội, góp phần thúc đẩy huyện Phú Tân nói riêng và tỉnh Cà Mau nói chung phát triển nhanh, bền vững.

Tại Hội nghị, Đồng chí Nguyễn Việt Guôl - Phó Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã truyền đạt nội dung Chuyên đề năm 2022 và triển khai Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Xác định tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và nhân dân ta, soi sáng sự nghiệp cách mạng, dẫn dắt mỗi bước đi lên và thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Thông qua học tập, làm theo và nêu gương, chúng ta càng hiểu sâu sắc hơn về sự phấn đấu và hy sinh vô cùng cao đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh để ngày càng tin yêu và vững bước theo con đường mà Người đã lựa chọn. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, có đạo đức, phẩm chất cách mạng, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ là việc làm rất cần thiết, là nhiệm vụ hết sức quan trọng, thường xuyên và là mục tiêu cao cả đối với mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Toàn cảnh cán bộ, đảng viên tham dự hội nghị

Đặc biệt, thực hiện tốt chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, có đạo đức, phẩm chất cách mạngnăng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng, phát triển tỉnh Cà Mau trong giai đoạn mới” là cơ sở để Đảng bộ tỉnh Cà Mau tiếp tục vận dụng vào đổi mới công tác cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đủ đức và tài, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong tình hình mới, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bên cạnh đó, tại hội nghị cũng đã triển khai các nội dung cơ bản để thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ Chính trị, các đảng ủy ngành huyện, các chi bộ trực thuộc Huyện ủy, cán bộ, đảng viên phải nghiên cứu, quán triệt, nhận thức đầy đủ, sâu sắc nội dung Nghị quyết. Chú trọng tầm quan trọng của việc đổi mới tư duy lý luận và phương pháp quy hoạch đô thị, trong công tác quy hoạch đô thị phải có tầm nhìn dài hạn, đồng bộ và hiện đại, lấy con người và chất lượng cuộc sống làm trung tâm, văn hóa và văn minh đô thị làm nền tảng phát triển. Cần tập trung phát huy và khai thác tốt các nguồn lực từ chính địa phương và nguồn lực xã hội cho phát triển địa phương./.

Trần Hữu Hải - Lê Minh Tuấn (PC Cà Mau)


TIN LIÊN QUAN

(13:37 - 03/10/2022)

ĐIỆN LỰC PHÚ TÂN VUI TẾT TRUNG THU NĂM 2022

(15:42 - 29/08/2022)

Đại hội Chi bộ Điện lực TP Cà Mau, nhiệm kỳ 2022-2025: Đoàn kết – Đổi mới – Dân chủ - Hiệu quả

Vừa qua, Chi bộ Điện lực Cà Mau tổ chức Đại hội Đảng viên lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 -...

(15:41 - 29/08/2022)

Chi bộ Khối Kỹ thuật tổ chức thành công Đại hội Đảng Viên lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 - 2025

(15:40 - 29/08/2022)

CHI BỘ ĐIỆN LỰC PHÚ TÂN TỔ CHỨC LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI

(15:40 - 29/08/2022)

Công ty Điện lực Cà Mau tham gia Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương đảng lần thứ V, khóa XIII

(15:38 - 29/08/2022)

TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT VÀ KỶ LUẬT TRONG ĐẢNG

(10:59 - 01/07/2022)

HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI, QUÁN TRIỆT, HỌC TẬP CHUYÊN ĐỀ NĂM 2022 VÀ NGHỊ QUYẾT SỐ 06-NQ/TW

(10:57 - 01/07/2022)

Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Bí thư chi Bộ khối Kinh Doanh

(10:56 - 01/07/2022)

TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM TRONG CÔNG TÁC ĐIỀU ĐỘ VẬN HÀNH LƯỚI ĐIỆN 22KV

(15:16 - 14/06/2022)

Công ty Điện lực Cà Mau quán triệt học tập chuyên đề năm 2022 Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh