Tin tức & hoạt động

Tin hoạt động trong công ty

Đăng bởi Nguyễn Văn Luy | 10:55 | 01/07/2022

Công ty ĐL Cà Mau tổ chức Hội thi Thợ giỏi, Điều độ giỏi năm 2022

Chiều ngày 13/6/2022, Công ty Điện lực Cà Mau tổ chức Hội thi thợ giỏi, Điều độ giỏi cấp Công ty năm 2022, đã thu hút 12 đội tham gia bao gồm 4 nhóm nghề: Quản lý vận hành đường dây và trạm trung, hạ áp; Quản lý vận hành đường dây 110 kV; Quản lý vận hành trạm 110 kV; Điều độ viên cấp phân phối và thành viên hổ trợ đến từ các đơn vi: Điện lực Tp.Cà Mau, Điện lực Cái Nước, Điện lực Năm Căn, Điện lực Trần Văn Thời, Điện lực U Minh, Điện lục Đầm Dơi, Điện lực Thới Bình, Điện lực Phú Tân, Điện lực Ngọc Hiển, Đội Quản lý vận hành lưới Điện Cao thế và trạm 110kV.

 

 

 

 

 

Ông: Nguyễn Thành Thạo- Tp An toàn phát biểu khai mạc, Ảnh chụp: Nguyễn Văn Luy (Phòng AT-PCCM).

 

  Mục đích của hội thi nhằm giúp cho người lao động Nâng cao kiến thức chuyên môn kỹ thuật và trình độ thực hành nghề nghiệp, xây dựng tác phong công nghiệp và kỷ luật lao động cho đội ngũ lao động trực tiếp tại các đơn vị trong Tập đoànNâng cao kiến thức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho công nhân kỹ thuật, công nhân vận hành và Điều độ viên. Tạo điều kiện cho đội ngũ lao động giỏi, Điều độ viên giỏi thể hiện trình độ lý thuyết của mình, giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm giữa các đơn vị với nhau và tuyên dương những tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong Hội thi. Đánh giá chất lượng đội ngũ lao động trực tiếp và Điều độ viên làm cơ sở cho việc đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện nâng cao chất lượng lao động và thúc đẩy phong trào lao động sản xuất đạt năng suất, chất lượng, hiệu quả và an toàn.

Nội dung thi: Trắc nghiệm 50 câu làm trên phần mềm, cụ thể cho từng nhóm nghề, kết cấu đề thi phải đảm bảo tính chính xác, khoa học, dễ đọc, dễ hiểu. Mỗi đề thi phải có đáp án và thang điểm chi tiết.

 

 

Ông: Cao Minh Nguyễn - PP. An toàn hướng dẫn các thí sinh thi, Ảnh chụp: Nguyễn Văn Luy (Phòng AT-PCCM).

Ngay sau khi khai mạc, các đội thi tham gia với tình thần nhiệt quyết, tích cực đóng  góp phần thi của đội mình làm cho không khí hội thi sôi nổi đến khi hội thi kết thúc, các đội đạt giải cao: Giải nhất, nhì, ba nhóm đường dây trung và hạ áp thuộc về các đội đến  từ các đơn vị: Điện lực Trần văn Thời, Điện lực Cái Nước, Điện lực Đầm Dơi. Giải nhất, nhì, ba nhóm đường dây 110kV thuộc về các cá nhân: Trần Thanh Phong, Hồ Thanh Minh, Võ Minh Luân. Giải nhất, nhì, ba nhóm trạm 110kV thuộc về các cá nhân: Nguyến Văn Đông, Đặng Chí Thành, Nguyễn Tấn Tài và Giải nhất, nhì, ba nhóm Điều độ thuộc về các cá  nhân: Trần Thanh Tú, Nguyễn minh Hiền, Nguyễn My Noel.

 

 

 

Ông: Nguyễn Thành Thạo- Tp An toàn trao giải cho các thí sinh nhóm Quản lý đường dây trung hạ áp, Ảnh chụp: Nguyễn Văn Luy (Phòng AT-PCCM).

          

Hội thi kết thúc, đây là sân chơi bổ ích giúp những người lao động trong Công ty có dịp hệ thống lại kiến thức về phục vụ cho đơn vị, đồng thời lựa chọn những đội đạt giải cao tham dự Hội thi Thợ giỏi, Điều độ giỏi cấp Tổng Công ty.

 

T/h: Nguyễn Văn Luy (PCCM).


TIN LIÊN QUAN

(09:17 - 30/01/2023)

SẴN SÀNG ĐẢM BẢO CUNG CẤP ĐIỆN TẾT NGUYÊN ĐÁN QUÝ MÃO 2023.

(09:16 - 30/01/2023)

ĐẢM BẢO CUNG CẤP ĐIỆN AN TOÀN, ỔN ĐỊNH TRONG KỲ NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN QUÝ MÃO 2023

(08:32 - 30/01/2023)

ĐÀO TẠO KỸ NĂNG SỬA CHỮA ĐIỆN NÓNG

(08:17 - 30/01/2023)

Công ty Điện lực Cà Mau, thực hiện tốt công tác an toàn thông tin, viễn thông dùng riêng.

(07:39 - 13/12/2022)

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN “Lô 1: Tài sản cố định, công cụ dụng cụ, vật tư thiết bị thanh lý có CTNH”

(07:37 - 13/12/2022)

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN “Lô 2: Vật tư thiết bị thanh lý thông thường”

(14:00 - 08/12/2022)

THÔNG BÁO Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Căn cứ Thông báo số: 3501/TB-PCCM ngày 25/11/2022 của Công ty Điện lực...

(08:27 - 28/11/2022)

Thông báo Về việc lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá vật tư, tài sản thanh lý năm 2022 của Công ty Điện lực Cà Mau

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc hội nước...

(15:43 - 29/08/2022)

Hưởng ứng ngày môi trường thế giới năm 2022

(15:41 - 29/08/2022)

Công ty Điện lực Cà Mau áp dụng mẫu hóa đơn điện tử mới theo quy định của Bộ Tài Chính