Tin tức & hoạt động

Đảng và đoàn thể

Đăng bởi Lâm Thanh Long - PCCM - Phòng TCNS | 15:16 | 14/06/2022

Công ty Điện lực Cà Mau quán triệt học tập chuyên đề năm 2022 Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh

Triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng,

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022

           Sáng ngày 27/5, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tỉnh Cà Mau tổ chức hội nghị trực tuyến và trực tiếp nghiên cứu, học tập, quán triệt chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng đội ngũ cán bộ có ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển Cà Mau phồn vinh, hạnh phúc” dành cho Đảng bộ Công ty Điện lực Cà Mau. Tại điểm cầu Đảng bộ Công ty Điện lực Cà Mau có 150/162 Đảng viên tham gia học tập chuyên đề nêu trên.

Đồng chí: Hồ Trung Việt Trưởng Ban Tuyên Giáo tỉnh Cà Mau chủ trì Hội Nghị

Hội nghị trực tuyến tại các điểm cầu tỉnh Cà Mau

              Các Đảng viên đã nghe lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quán triệt, triển khai chuyên đề với 2 phần chính: Tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng về tầm quan trọng, ý nghĩa của việc khơi dậy mạnh mẽ ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp công nhân viên lao động để phát triển Cà Mau phồn vinh, hạnh phúc. Chuyên đề đã cụ thể hóa các nội dung Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị, trên cơ sở nội dung chuyên đề toàn khóa Đại hội XIII của Đảng và tình hình thực tiễn của tỉnh, thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra.

Các đảng viên Công ty tham dự hội nghị.

             Thông qua hội nghị nhằm trang bị những nội dung cơ bản, các giải pháp chủ yếu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giúp đảng viên Công ty Điện lực Cà Mau nêu cao tinh thần trách nhiệm, vận dụng sáng tạo trong sáng góp phần xây dựng Ngành điện tỉnh nhà phồn vinh, hạnh phúc.

                                                                                                                                                                       Lâm Thanh Long – PCCM - TCNS

              

 


TIN LIÊN QUAN

(10:59 - 01/07/2022)

HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI, QUÁN TRIỆT, HỌC TẬP CHUYÊN ĐỀ NĂM 2022 VÀ NGHỊ QUYẾT SỐ 06-NQ/TW

(10:57 - 01/07/2022)

Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Bí thư chi Bộ khối Kinh Doanh

(10:56 - 01/07/2022)

TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM TRONG CÔNG TÁC ĐIỀU ĐỘ VẬN HÀNH LƯỚI ĐIỆN 22KV

(15:16 - 14/06/2022)

Công ty Điện lực Cà Mau quán triệt học tập chuyên đề năm 2022 Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh

(14:57 - 06/05/2022)

Đảng ủy Công ty Điện Cà Mau nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai các văn bản Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII

Ngày 21/4 Đảng bộ Công ty Điện lực Cà Mau đã tổ chức Hội nghị...

(14:08 - 12/04/2022)

LỄ TRAO TẶNG HUY HIỆU 30 NĂM TUỔI ĐẢNG CHO ĐẢNG VIÊN THUỘC CHI BỘ KHỐI KINH DOANH - ĐẢNG BỘ CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU

(10:40 - 20/01/2022)

CÔNG ĐOÀN TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM THĂM HỎI ĐOÀN VIÊN, TẬP THỂ NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐIỆN LỰC THỚI BÌNH - PC CÀ MAU

(15:03 - 07/06/2021)

Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

Việc trao tặng Huy hiệu Đảng, là sự ghi nhận của Đảng đối với công lao đóng góp của các đảng viên...

(15:39 - 05/04/2021)

Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau giai đoạn 2020 - 2025

Đảng Ủy Công ty Điện lực Cà Mau tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau...

(15:12 - 22/03/2021)

ĐIỆN LỰC PHÚ TÂN: HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2021

Thực hiện Chỉ thị liên tịch số 3532/CTLT-PCCM-CĐ ngày 25 tháng 12 năm 2020 của Giám đốc và Chủ tịch...