Tin tức & hoạt động

Tin hoạt động trong công ty

Đăng bởi Lâm Thanh Long - PCCM - Phòng TCNS | 14:07 | 12/04/2022

Hội nghị đại biểu người lao động năm 2022 Công ty Điện lực Cà Mau

Hội nghị đại biểu người lao động năm 2022 Công ty Điện lực Cà Mau

Chiều ngày 25/3/2022 Công ty Điện lực Cà Mau tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2022.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ảnh: Hội nghị người lao động

Tham dự Hội nghị có 100 đại biểu đại diện cho gần 815 cán bộ, công nhân viên trong toàn đơn vị. Năm 2022 mặc dù gặp nhiều khó khăn do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường, nhưng Công ty Điện lực Cà Mau đã nỗ lực thực hiện tốt “mục tiêu kép”. Đó là vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch, vừa hoàn thành tốt các hoạt động sản xuất kinh doanh. Cung cấp điện an toàn, kịp thời, đầy đủ, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và tiêu dùng sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Sản lượng điện thương phẩm năm 2021 là 1.571,723 triệu kWh tăng 4,12% so với cùng kỳ năm 2020 (1.509,486 triệu kWh), đạt 100,173% so với kế hoạch Tổng Công ty giao (1.569 triệu kWh). Tốc độ tăng trưởng so với 2021 là 4,12%. Công tác đầu tư sửa chữa, nâng cấp lưới điện, nhất là lưới điện nông thôn được chú trọng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng.

Cùng với hoạt động sản xuất kinh doanh, cung cấp điện, Công ty Điện lực Cà Mau cũng luôn coi trọng công tác xã hội. Năm 2021 đơn vị đã trích 01 ngày lương từ người lao động được 152.000.000 đồng ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid-19.

Triển khai nhiệm vụ năm 2022 Công ty Điện lực Cà Mau đề ra mục tiêu tổng quát là luôn đảm bảo nguồn lưới vận hành ổn định, cấp điện an toàn liên tục, tin cậy, quán triệt và tổ chức thực hiện tốt chủ đề năm 2022 “Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả” mà Tổng Công ty Điện lực miền Nam triển khai, thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu được giao, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, năng suất lao động. Đồng thời, nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ khách hàng, thực hiện tốt lộ trình chuyển đổi số EVNSPC, đảm bảo đời sống cho người lao động, không để xảy ra tai nạn lao động.

 

 

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nh: Cán bộ công nhân viên công ty tham dự hội nghị trực tuyến

                                                                                                                                          Lâm Thanh Long – PCCM – Phòng TCNS


TIN LIÊN QUAN

(09:17 - 30/01/2023)

SẴN SÀNG ĐẢM BẢO CUNG CẤP ĐIỆN TẾT NGUYÊN ĐÁN QUÝ MÃO 2023.

(09:16 - 30/01/2023)

ĐẢM BẢO CUNG CẤP ĐIỆN AN TOÀN, ỔN ĐỊNH TRONG KỲ NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN QUÝ MÃO 2023

(08:32 - 30/01/2023)

ĐÀO TẠO KỸ NĂNG SỬA CHỮA ĐIỆN NÓNG

(08:17 - 30/01/2023)

Công ty Điện lực Cà Mau, thực hiện tốt công tác an toàn thông tin, viễn thông dùng riêng.

(07:39 - 13/12/2022)

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN “Lô 1: Tài sản cố định, công cụ dụng cụ, vật tư thiết bị thanh lý có CTNH”

(07:37 - 13/12/2022)

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN “Lô 2: Vật tư thiết bị thanh lý thông thường”

(14:00 - 08/12/2022)

THÔNG BÁO Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Căn cứ Thông báo số: 3501/TB-PCCM ngày 25/11/2022 của Công ty Điện lực...

(08:27 - 28/11/2022)

Thông báo Về việc lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá vật tư, tài sản thanh lý năm 2022 của Công ty Điện lực Cà Mau

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc hội nước...

(15:43 - 29/08/2022)

Hưởng ứng ngày môi trường thế giới năm 2022

(15:41 - 29/08/2022)

Công ty Điện lực Cà Mau áp dụng mẫu hóa đơn điện tử mới theo quy định của Bộ Tài Chính