Tin tức & hoạt động

Tin tức & hoạt động

Đăng bởi Huỳnh Hồng Ngân - phòng Điều độ - PC Cà Mau | 10:37 | 20/01/2022

Hiệu quả sau khi đưa vào vận hành công trình lưới điện 110kV tại tỉnh Cà Mau.

HIỆU QUẢ SAU KHI ĐƯA VÀO VẬN HÀNH

CÔNG TRÌNH LƯỚI ĐIỆN 110KV TẠI TỈNH CÀ MAU

 

Trạm 110/22kV Rạch Gốc nhận nguồn điện từ đường dây 110kV Cà Mau 2 – Đầm Dơi – Cái Nước – Ngọc Hiển – Rạch Gốc, với tổng chiều dài từ trạm 110/22kV Ngọc Hiển đến trạm 110/22kV Rạch Gốc là 12,768km. Trạm 110kV Rạch Gốc có công suất 40MVA với 04 ngăn lộ ra xuất tuyến 22kV, được lắp đặt mới hệ thống SCADA phục vụ thu thập dữ liệu giám sát và điều khiển từ xa theo yêu cầu của Trung tâm điều độ hệ thống điện miền Nam.

( Cổng trạm 110/22kV Rạch Gốc )

Thị trấn Rạch Gốc huyện Ngọc Hiển là trung tâm kinh tế, văn hóa, chính trị của huyện Ngọc Hiển, đa phần người dân làm nghề khai thác thủy sản và nuôi trồng thủy sản. Sản lượng thủy sản đạt 72.000 tấn, trong đó tôm 23.350 tấn; Nhu cầu sử dụng điện của người dân và các điểm du lịch trên địa bàn huyện như: Khu Du lịch Đất Mũi, Khu Du lịch Khai Long và các điểm du lịch sinh thái, xuyên rừng… là rất lớn.

Tháng 6 năm 2019 công trình được khởi công thi công các hạng mục, đến ngày 29 tháng 10 năm 2021, Công ty Điện lực Cà Mau phối hợp cùng Chi nhánh điện Cao thế Cà Mau và Trung tâm điều độ hệ thống điện miền Nam đã đóng điện thành công và đưa vào vận hành trạm 110/22kV Rạch Gốc, đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định, đáp ứng nhu cầu điện cho sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn.

( Cảnh quan trong trạm 110/22kV Rạch Gốc )

Việc đóng điện thành công, đưa công trình vào vận hành đã góp phần quan trọng trong việc giảm bán kính cung cấp điện, cải thiện chất lượng điện năng, tăng cường độ tin cậy cung cấp điện, suất sự cố, giảm tổn thất điện năng và đặc biệt là đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của người dân và các khu du lịch của huyện Ngọc Hiển - tỉnh Cà Mau, đáp ứng nhu cầu phát triển kính tế- xã hội của tỉnh nhà, đóng góp vào thành tích chung của Tập đoàn Điện lực Việt Nam./.

Huỳnh Hồng Ngân - phòng Điều độ - PC Cà Mau


TIN LIÊN QUAN

(07:39 - 13/12/2022)

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN “Lô 1: Tài sản cố định, công cụ dụng cụ, vật tư thiết bị thanh lý có CTNH”

(07:37 - 13/12/2022)

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN “Lô 2: Vật tư thiết bị thanh lý thông thường”

(14:00 - 08/12/2022)

THÔNG BÁO Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Căn cứ Thông báo số: 3501/TB-PCCM ngày 25/11/2022 của Công ty Điện lực...

(08:27 - 28/11/2022)

Thông báo Về việc lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá vật tư, tài sản thanh lý năm 2022 của Công ty Điện lực Cà Mau

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc hội nước...

(15:43 - 29/08/2022)

Hưởng ứng ngày môi trường thế giới năm 2022

(15:41 - 29/08/2022)

Công ty Điện lực Cà Mau áp dụng mẫu hóa đơn điện tử mới theo quy định của Bộ Tài Chính

(15:39 - 29/08/2022)

ĐẢM BẢO CUNG CẤP ĐIỆN PHỤC VỤ NGÀY HỘI TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC TẠI XÃ HƯNG MỸ (huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau)

(15:37 - 29/08/2022)

PCCM – Tổ chức huấn luyện PCCC&CNCH, diễn tập Phòng cháy chữa cháy năm 2022

(15:37 - 29/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU ĐẢM BẢO CUNG CẤP ĐIỆN TRONG DỊP LỄ 02/09/2022

(10:57 - 01/07/2022)

CÀ MAU TỔ CHỨC TẬP HUẤN CHƯƠNG TRÌNH CMIS 3.0 VÀ CHƯƠNG TRÌNH THU THẬP VÀ QUẢN LÝ DỮ LIỆU ĐO ĐẾM TỪ XA (MDMS)