Tin tức & hoạt động

Tin tức & hoạt động

Đăng bởi Nguyễn Văn Quang | 15:18 | 08/12/2021

PC Cà Mau kiểm soát tốt hệ thống đo đếm

Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, nhưng bằng nhiều nỗ lực Công ty Điện lực Cà Mau (PC Cà Mau) đã thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát theo dõi thiết bị đo đếm điện năng.
Đến hết tháng 10/2021 toàn Công ty đã thay thế thiết bị đo đếm đến hạn kiểm định khá ấn tượng, 15.272/16.841 công tơ 1 pha cơ đạt tỷ lệ 90,68%; 34.646/65.444 công tơ điện tử 1 pha đạt tỷ lệ 60,66%; 860/2.275 công tơ 3 pha đạt tỷ lệ 37,26%;  355/428 CT đạt tỷ lệ 83%; 109/121 VT đạt tỷ lệ 90%.
Công tác kiểm tra khách hàng sử dụng điện được 71.983 lượt khách hàng, phát hiện lập biên bản 05 khách hàng có hành vi trộm cắp điện, sản lượng truy thu là 16.520 kWh (53.689.503 đồng). Hình thức vi phạm là tác động trước công tơ 3 vụ; tác động trực tiếp vô công tơ 1 vụ; tác động gián tiếp vô công tơ 1 vụ, Trong 05 vụ trộm cắp điện gồm 01 vụ lấy nguội ngoài và 01 vụ phá chì hộp đấu dây và 03 vụ đấu trực tiếp trên lưới. So với cùng kỳ năm 2020 số vụ trộm cắp điện giảm 03 vụ, sản lượng truy thu giảm 8.548 kWh (số tiền giảm 27.458.346 đồng). 
Trong 10 tháng qua Công ty đã thay được 260 công tơ quá tải tập trung nhiều ở các chủng loại gồm: 78 công tơ 5/15A; 76 công tơ 10/40A; 54 công tơ 5/20°, so với năm 2020 giảm 100 công tơ quá tải. Hàng tháng Công ty không còn công tơ vận hành có nguy cơ quá tải trên lưới do tất cả đã được thay thế bằng công tơ có công suất phù hợp. Số lượng công tơ có nguy cơ quá tải tập trung nhiều ở chủng loại công tơ 5/15 (A); 5/20 (A); 10/40(A).
Công ty cũng kịp thời thay thế 336 công tơ hư hỏng, sản lượng truy thu 163.828 kWh (333.856.042 đồng). So với cùng kỳ năm 2020 giảm 226 công tơ, sản lượng truy thu giảm 92.987 kWh. Trong 336 công tơ hư hỏng có 8 công tơ cháy, 90 công tơ hỏng giảm 95 công tơ so với cùng kỳ và 238 công tơ lỗi do nhà sản xuất, so cùng kỳ giảm 134 công tơ. Nguyên nhân hư hỏng phần lớn là hỏng màn hình 206 công tơ, chiếm 61,3%; lỗi phần cứng 27 công tơ, chiếm 8,0%; kẹt số 90 công tơ, chiếm 26,8%. Trong 336 công tơ hư hỏng thì công tơ cơ khí chiếm 29% (98 công tơ).
Về công tác ký lại hợp đồng mua bán điện đã thực hiện kiểm soát 10.758 HĐMBĐ trên hệ thống CMIS để ký lại, đạt 99,99% kế hoạch năm 2021. Còn 01 HĐMBĐ phải thực hiện kiểm soát thời hạn hiệu lực.
Công tác ứng dụng công nghệ đo ghi từ xa trong công tác giảm tổn thất điện năng khâu kinh doanh qua chương trình MDAS thực hiện rất tốt, qua giám sát từ các phần mềm đo xa các đơn vị không có trường hợp hệ thống đo đếm vận hành bất thường, Công ty có 05 hệ thống đo đếm thuộc trạm khách hàng hư hỏng, truy thu được 24.813 kWh, so với cùng kỳ năm 2020 giảm 09 trường hợp. 
Vận động 104 khách hàng sửa chữa và lắp mới tụ bù, với tổng dung lượng là 3.245 kVar, so với kế hoạch EVN SPC giao năm 2021 (1.740 kVar) đạt 186%.
Công ty đã lắp đặt 218.794/349.048 công tơ điện tử đo ghi từ xa, chiếm tỷ lệ 62,68% tổng số công tơ khách hàng. Trong đó lắp cho trạm chuyên dùng là 3.335/3.335 công tơ, đạt tỷ lệ 100%; lắp cho khách hàng sau trạm công cộng 215.459/345.568 công tơ, chiếm tỷ lệ 62,35%. Tỷ lệ đo xa, thực hiện 1.159/3.171 trạm chuyên dùng chiếm tỷ lệ 36,55%, trong đó 1 pha là 65/2.081 trạm, tỷ lệ 3,12% so với tổng số trạm chuyên dùng 01 pha, 3 pha thực hiện 1.094/1.270 trạm, tỷ lệ 86.14% % so với tổng số trạm chuyên dùng 3 pha. Trạm công cộng thực hiện 5.121/6.400 trạm công cộng, tỷ lệ 80,02 %. Tổng trạm đầu nguồn bao gồm trạm công cộng và chuyên dùng là 6.280/9.571 trạm đạt tỷ lệ 65,61%. Tỷ lệ thu thập dữ liệu đạt 98,05%. Khách hàng sau trạm công cộng: 199.501/349.864 công tơ, chiếm tỷ lệ 57,02%.
Như vậy, đối với hệ thống đo đếm điện năng về cơ bản Công ty Điện lực Cà Mau đã thực hiện đúng kế hoạch đề ra, những tháng còn lại trong năm 2021 đơn vị sẽ tiếp tục triển khai quyết liệt để hoàn thành chỉ tiêu còn lai do Tổng công ty Điện lực miền Nam giao./.
 


TIN LIÊN QUAN

(07:39 - 13/12/2022)

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN “Lô 1: Tài sản cố định, công cụ dụng cụ, vật tư thiết bị thanh lý có CTNH”

(07:37 - 13/12/2022)

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN “Lô 2: Vật tư thiết bị thanh lý thông thường”

(14:00 - 08/12/2022)

THÔNG BÁO Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Căn cứ Thông báo số: 3501/TB-PCCM ngày 25/11/2022 của Công ty Điện lực...

(08:27 - 28/11/2022)

Thông báo Về việc lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá vật tư, tài sản thanh lý năm 2022 của Công ty Điện lực Cà Mau

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc hội nước...

(15:43 - 29/08/2022)

Hưởng ứng ngày môi trường thế giới năm 2022

(15:41 - 29/08/2022)

Công ty Điện lực Cà Mau áp dụng mẫu hóa đơn điện tử mới theo quy định của Bộ Tài Chính

(15:39 - 29/08/2022)

ĐẢM BẢO CUNG CẤP ĐIỆN PHỤC VỤ NGÀY HỘI TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC TẠI XÃ HƯNG MỸ (huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau)

(15:37 - 29/08/2022)

PCCM – Tổ chức huấn luyện PCCC&CNCH, diễn tập Phòng cháy chữa cháy năm 2022

(15:37 - 29/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU ĐẢM BẢO CUNG CẤP ĐIỆN TRONG DỊP LỄ 02/09/2022

(10:57 - 01/07/2022)

CÀ MAU TỔ CHỨC TẬP HUẤN CHƯƠNG TRÌNH CMIS 3.0 VÀ CHƯƠNG TRÌNH THU THẬP VÀ QUẢN LÝ DỮ LIỆU ĐO ĐẾM TỪ XA (MDMS)