Tin tức & hoạt động

Tin tức & hoạt động

Đăng bởi Đào Minh Út | 16:44 | 13/09/2021

PHỐI HỢP VỚI TRUNG TÂM Y TẾ DỰ PHÒNG ĐỂ TẦM SOÁT DỊCH BỆNH COVID19 CHO TOÀN THỂ CÁN BỘ ĐIỆN LỰC CÁI NƯỚC

PHỐI HỢP VỚI TRUNG TÂM Y TẾ DỰ PHÒNG ĐỂ TẦM SOÁT DỊCH BỆNH COVID19 CHO TOÀN THỂ CÁN BỘ ĐIỆN LỰC CÁI NƯỚC

Với tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid19 trên toàn nước nói chung và tỉnh Cà Mau nói riêng. Để thực hiện tốt các công tác chỉ đạo từ các cấp trong công tác phòng chống dịch cũng như đảm bảo sức khoẻ cho toàn thể cán bộ công nhân viên của Điện lực Cái Nước, nhằm phát hiện kịp thời dịch bệnh nếu có. Ngày 20 tháng 8 năm 2021, Điện lực Cái Nước đã phối hợp với Trung tâm y tế dự phòng huyện Cái Nước để lấy mẫu kiểm tra nhanh Covid19 cho 57/57 cán bộ công nhân viên Điện lực Cái Nước thuộc Công ty Điện lực Cà Mau.

Cán bộ công nhân viên Điện lực Cái Nước lấy mẫu Test Covid19

Từng cán bộ công nhân viên Điện lực thực hiện theo hướng dẫn của cán bộ y tế để tiến hành lấy mẫu test nhanh Covid19, trong quá trình thực hiện tất cả cán bộ đều nghiêm túc thực hiện tốt công tác 5K như theo khuyến cáo của Ngành y tế cũng như chỉ đạo của Công ty, Tổng công ty.

Kết thúc buổi lấy mẫu và test nhanh Covid19 cho toàn thể cán bộ công nhân viên Điện lực Cái Nước đều có kết quả âm tính với Covid19. Kết quả này phản ánh toàn thể cán bộ công nhân viên Điện lực nghiêm chỉnh thực hiện chỉ đạo từ Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty và các ban ngành trong công tác phòng chống dịch Covid19 nhằm đảm bảo sức khoẻ cho bản thân cán bộ cũng như toàn thể cán bộ công nhân viên của Điện lực nhằm đảm bảo tốt công tác sản xuất kinh doanh tại Điện lực Cái Nước – Công ty Điện lực Cà Mau.

Một số hình ảnh cán bộ công nhân viên Điện lực Cái Nước – Công ty Điện lực Cà Mau lấy mẫu kiểm tra Covid19:

Lấy mẫu cho công nhân trực tiếp


TIN LIÊN QUAN

(07:39 - 13/12/2022)

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN “Lô 1: Tài sản cố định, công cụ dụng cụ, vật tư thiết bị thanh lý có CTNH”

(07:37 - 13/12/2022)

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN “Lô 2: Vật tư thiết bị thanh lý thông thường”

(14:00 - 08/12/2022)

THÔNG BÁO Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Căn cứ Thông báo số: 3501/TB-PCCM ngày 25/11/2022 của Công ty Điện lực...

(08:27 - 28/11/2022)

Thông báo Về việc lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá vật tư, tài sản thanh lý năm 2022 của Công ty Điện lực Cà Mau

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc hội nước...

(15:43 - 29/08/2022)

Hưởng ứng ngày môi trường thế giới năm 2022

(15:41 - 29/08/2022)

Công ty Điện lực Cà Mau áp dụng mẫu hóa đơn điện tử mới theo quy định của Bộ Tài Chính

(15:39 - 29/08/2022)

ĐẢM BẢO CUNG CẤP ĐIỆN PHỤC VỤ NGÀY HỘI TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC TẠI XÃ HƯNG MỸ (huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau)

(15:37 - 29/08/2022)

PCCM – Tổ chức huấn luyện PCCC&CNCH, diễn tập Phòng cháy chữa cháy năm 2022

(15:37 - 29/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU ĐẢM BẢO CUNG CẤP ĐIỆN TRONG DỊP LỄ 02/09/2022

(10:57 - 01/07/2022)

CÀ MAU TỔ CHỨC TẬP HUẤN CHƯƠNG TRÌNH CMIS 3.0 VÀ CHƯƠNG TRÌNH THU THẬP VÀ QUẢN LÝ DỮ LIỆU ĐO ĐẾM TỪ XA (MDMS)