Lĩnh vực hoạt động

Dịch vụ sửa chữa điện

Đăng bởi | 16:28 | 18/08/2021

Công ty Điện lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện theo công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện từ ngày 23/08/2021 đến 29/08/2021

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực Cái Nước, thành phố Cà Mau, Phú Tân, Đầm Dơi, Năm Căn, Ngọc Hiển, Trần Văn Thời, U Minh, Thới Bình thực hiện công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện. Để thực hiện các công tác nêu trên, Công ty Điện lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện cụ thể như sau:

 1. Thứ Hai, ngày 23/08/2021
 • Từ 08h00 đến 11h00.

    Khu vực mất điện: Một phần đường Kinh Cái Nhúc, Khóm 3, 4, phường Tân Thành, Cắt CB trạm Gành Hào 4, TP. Cà Mau.

 • Từ 09h00 đến 13h00.

    Khu vực mất điện: Một phần đường Nguyễn Trãi (từ UBND Phường 9 đến Nghĩa trang liệt sĩ), Phường 9, TP. Cà Mau.

 • Từ 09h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Nội bộ Cty Hộ NTCN Bùi Minh Trung, xã Định Bình, TP. Cà Mau.

 • Từ 08h00 đến 12h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Khóm 4 (Rạch Giòng), thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình.

 • Từ 09h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Ấp 6, xã Thới Bình, huyện Thới Bình.

 • Từ 08h30 đến 09h30.

    Khu vực mất điện: Trạm NTCN Phan Như Quyền, Khóm 8, thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển.

 • Từ 09h00 đến 12h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Kại Lá, ấp Xí nghiệp, ấp Kinh Đường Kéo, xã Tam Giang Tây Tây, huyện Ngọc Hiển.

 • Từ 10h00 đến 11h00.

    Khu vực mất điện: Trạm Công ty Phúc Ngọc Cà Mau, Khóm 6, thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển.

 • Từ 13h00 đến 13h40.

    Khu vực mất điện: Trạm Tân Tây Đô, ấp Xẻo Mắm, xã Tân Ân, huyện Ngọc Hiển.

 • Từ 14h00 đến 14h40.

    Khu vực mất điện: Trạm  NTCN Lê Đàm Minh, ấp Xẻo Mắm, xã Tân Ân, huyện Ngọc Hiển.

 • Từ 15h00 đến 15h40.

    Khu vực mất điện: Trạm  Công ty CP đầu tư C3T, ấp Xẻo Mắm, xã Tân Ân, huyện Ngọc Hiển.

 • Từ 08h30 đến 10h30.

    Khu vực mất điện: Một phần Kinh Trảng Chim, xã Phú Thuận, huyện Phú Tân.

 • Từ 09h30 đến 10h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Kinh Bảy Háp, xã Rạch Chèo, huyện Phú Tân.

 • Từ 11h30 đến 12h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Kinh Tư Thọ, xã Rạch Chèo, huyện Phú Tân.

 • Từ 13h30 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Kinh Chằng Bè, xã Rạch Chèo, huyện Phú Tân.

    -    Từ 08h30 đến 14h30.

    Khu vực mất điện: Toàn bộ trạm Chín Điều 5A, ấp Đồng Tân A, xã Tân Duyệt, huyện Đầm Dơi.

 • Từ 10h00 đến 12h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Thuận Hòa, Hòa Lập, xã Tân Đức, huyện Đầm Dơi.

    2. Thứ Ba, ngày 24/08/2021

 • Từ 08h00 đến 12h00.

    Khu vực mất điện: Ấp Cái Ngang, ấp Ba Dinh, Cái Rô, xã Định Bình, Nội bộ Cty TNHH Mỹ Phượng và Cty TNHH VLXD Đức Anh, ấp Bà Điều và ấp Tân Hưng, xã Lý Văn Lâm, một phần đường Cao Thắng, khu tập thể Cơ khí, Khóm 7, Phường 8, TP. Cà Mau.

 • Từ 08h00 đến 13h00.

    Khu vực mất điện:

+ Một phần Kinh Xáng Phụng Hiệp, một phần đường Lâm Thành Mậu, Khóm 4, Phường 4, một phần phường Tân Xuyên, ấp Tân Thuộc, Tân Hiệp, Tân Thời, Tân Dân, Kinh Tập Đoàn 1, 3, Ấp 6, xã An Xuyên, TP. Cà Mau.

+ Ấp Tapasa Tân Phú, huyện Thới Bình.

 • Từ 09h00 đến 13h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Ấp 5, xã Tân Lộc, huyện Thới Bình.

 • Từ 09h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Cái Sắn Ngọn, huyện Thới Bình.

    -    Từ 08h30 đến 14h30.

    Khu vực mất điện: Toàn bộ xã Tân Duyệt, Ngọc Chánh, Thanh Tùng và một phần xã Tân Dân, một phần Khóm 1, thị trấn Đầm Dơi, một phần ấp Thanh Tùng, ấp Phú Quí, xã Thanh Tùng, xã Quách Phẩm, một phần xã Quách Phẩm Bắc, ấp Tân Điền B, xã Thanh Tùng, huyện Đầm Dơi.

 • Từ 09h00 đến 13h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Tân An Ninh A, B, xã Tạ An Khương Nam, huyện Đầm Dơi.

 • Từ 09h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Ấp Thuận Lợi A, một phần ấp Lưu Hoa Thanh, xã Tân Thuận, huyện Đầm Dơi.

 • Từ 08h30 đến 10h30.

    Khu vực mất điện: Một phần Kinh Cờ Trắng, xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân.

 • Từ 12h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Kinh Đường Ven 5 – 6, xã Rạch Chèo, huyện Phú Tân.

 • Từ 09h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Khóm Hàng Vịnh, thị trấn Năm Căn, một phần ấp Xóm Lớn Ngoài, xã Hàng Vịnh, ấp Lung Đước, Lung Ngang, xã Tam Giang, huyện Năm Căn.

    Từ 09h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện:

+ Kinh Số 2, Hào Say, Kinh Cây ổi, xã Khánh Lộc, ấp Tân Hòa, xã Phong Điền, một phần Khóm 5, thị trấn Sông Đốc, Huyện Trần Văn Thời.

+ Một phần xã Tam Giang Tây, huyện Ngọc Hiển.

    3. Thứ Tư, ngày 25/08/2021

 • Từ 08h00 đến 13h00.

    Khu vực mất điện: Kinh 2 Ngó, Đồng Sậy, xã Thới Bình, huyện Thới Bình.  

 • Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần đường Huỳnh Thúc Kháng, đường Kinh Xáng Bạc Liêu, Khóm 7, Phường 7, nội bộ trạm Cty Nhật Đức, ấp Cây Trâm, xã Định Bình, TP. Cà Mau.

    -    Từ 08h30 đến 09h30.

    Khu vực mất điện: Trạm NTCN Nguyễn Kim Thất, ấp Đồng Khởi, xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển.

 • Từ 10h30 đến 11h30.

    Khu vực mất điện: Trạm DNTN nước đá Phương Thảo, ấp Rạch Gốc, xã Tân Ân, huyện Ngọc Hiển.

 • Từ 15h00 đến 16h00.

    Khu vực mất điện: Trạm DNTN nước đá Thùy Trang, ấp Ông Trang A, xã Viên An, huyện Ngọc Hiển.

 • Từ 08h30 đến 10h30.

    Khu vực mất điện: Một phần Kinh Lô 3, thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân.

 • Từ 08h30 đến 12h30.

    Khu vực mất điện: Một phần Kinh Cái Cám, xã Phú Tân, huyện Phú Tân.

 • Từ 09h30 đến 10h30.

    Khu vực mất điện: Một phần Kinh Bào Láng, xã Tân Hưng Tây, huyện Phú Tân.

 • Từ 08h30 đến 13h00.

    Khu vực mất điện: Ấp Tân Điền A, xã Tạ An Khương, huyện Đầm Dơi.

 • Từ 09h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Khóm Hàng Vịnh, thị trấn Năm Căn, toàn bộ ấp Xóm Lớn Trong, xã Hàng Vịnh, uyện Năm Căn.

    4. Thứ Năm, ngày 26/08/2021

 • Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện:

+ Một phần xã Phú Hưng, huyện Cái Nước.

+ Nội bộ Cty Agimexco, Cty Nông sản Thực phẩm Tân Thành, Phường 6, TP. Cà Mau.

 • Từ 09h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Kinh Bà Cai Di, Khóm 4, 5, Phường 8, một phần đường Trương Phùng Xuân, Khóm 4, Phường 8,TP. Cà Mau.

 • Từ 10h00 đến 12h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Kinh Bà Cai Di, một phần Kinh Ông Muộn, Kinh Cũ, Khóm 5, 6, Phường 8, TP. Cà Mau.

-    Từ 08h30 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Tân Phước, xã Tân Đức, một phần ấp Hải An, xã Nguyễn Huân, huyện Đầm Dơi.

 • Từ 10h00 đến 13h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Tân Bình, ấp Tân Phước, xã Tân Đức, huyện Đầm Dơi.

 • Từ 08h30 đến 14h30.

    Khu vực mất điện: Ấp Duyên Hải, xã Tân Ân Tây; ấp Xưởng Tiện, xã Viên An Đông, một phần thị trấn thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển.

 • Từ 09h00 đến 12h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Ấp 1, Tân Lộc, huyện Thới Bình.

 • Từ 09h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Nguyễn Tòng, xã Biển Bạch Đông, huyện Thới Bình.

 • Từ 12h30 đến 15h30.

    Khu vực mất điện: Một phần Ấp 1, xã Tân Lộc, huyện Thới Bình.

 • Từ 09h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Ấp Cây Thơ, Láng Chiếu, Lô Ráng, Phòng Hộ, Xóm Mới, xã Đất Mới, huyện Năm Căn.

    5. Thứ Sáu, ngày 27/08/2021

 • Từ 08h00 đến 10h00.

    Khu vực mất điện: Nội bộ Cty TNHH cơ khí Thăng Long, ấp Thạnh Điền, xã Lý Văn Lâm, TP. Cà Mau.

 • Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Gành Hào 1, Gành Hào 2, Cái Su, Hòa Đông, Bùng Binh 1, xã Hòa Tân, ấp Hòa Nam, ấp Tân Hóa, Tân Hóa A, Tân Phong B, Tân Phong A, xã Hòa Thành, một phần Khóm 8, Phường 7, TP. Cà Mau.

 • Từ 08h00 đến 13h00.

    Khu vực mất điện: Ấp 10, 12, 13, 14, 15, 16, xã Nguyễn Phích và một phần Ấp 13, xã Khánh Lâm, huyện U Minh.

 • Từ 08h30 đến 10h30.

    Khu vực mất điện: Toàn bộ trạm Kiểm Lâm 1, thị Trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân.

 • Từ 08h30 đến 11h30.

    Khu vực mất điện: Một phần xã Phú Mỹ, xã Phú Thuận, huyện Phú Tân.

    -    Từ 08h30 đến 14h30.

    Khu vực mất điện: Ấp Tân Thới A, B, xã Tạ An Khương Đông, ấp Tân Điền, xã Tân Trung và ấp Nhị Nguyệt, xã Trần Phán,huyện Đầm Dơi.

 • Từ 09h00 đến 12h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Tân Tạo A, ấp Chín Biện, xã Tam Giang Tây, huyện Ngọc Hiển.

 • Từ 09h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Ấp 3, Ấp 4, xã Hàng Vịnh, huyện Năm Căn.

 • Từ 09h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp La Cua, xã Biển Bạch Đông, huyện Thới Bình.

    6. Thứ Bảy, ngày 28/08/2021

 • Từ 08h00 đến 09h00.

    Khu vực mất điện: Đường Trương Phùng Xuân (đoạn từ Cầu Rạch Rập đến Kinh Đào), Kinh 26 Tháng 03, đường Rạch Rập (từ Cầu Rạch Rập đến Kinh Xáng Lương Thế Trân Phường 8), ấp Lung Dừa, Xóm Lớn , Tân Hưng, một phần ấp Bà Điều, khu dân cư Tài Lộc, xã Lý Văn Lâm, TP. Cà Mau.

 • Từ 08h00 đến 12h00.

    Khu vực mất điện: Nội bộ Cty CBTS Minh Cường và một phần Ấp 2, xã Tắc Vân, TP. Cà Mau.

 • Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Ấp Tân Thời, một phần ấp Tân Dân, kinh Tập Đoàn 1, 3, xã An Xuyên, TP. Cà Mau.

 • Từ 09h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Kinh Huế, ấp Chánh, ấp Thạnh Điền, xã Lý Văn Lâm, TP. Cà Mau.

 • Từ 10h00 đến 12h00.

    Khu vực mất điện: Một phần đường Phạm Ngọc Thạch, Thoại Ngọc Hầu, khu Đông Bắc, Khóm 8, Phường 5, TP. Cà Mau.

    -    Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện:

+ Một phần Ấp 7, 11, 12, 14, 15, xã Khánh Lâm, Ấp 4, 7, 9, xã Khánh Hội, một phần Ấp 6, 7, 8, xã Khánh An, huyện U Minh.

+ Toàn bộ xã Lương Thế Trân và một phần xã Thạnh Phú, một phần xã Đông Thới và Đông Hưng, huyện Cái Nước.

+ Toàn bộ xã Khánh Bình và 1 phần xã Khánh Bình Đông, một phần xã Khánh Bình, Huyện Trần Văn Thời.

 • Từ 09h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Sào Lưới A, Ấp 1, 2, 3, xã Khánh Bình Tây Bắc, ấp Đá Bạc xã Khánh Bình Tây, Cơi 3, Cơi 4, xã Khánh Hưng, Huyện Trần Văn Thời.

 • Từ 08h30 đến 12h00.

    Khu vực mất điện: Một phần xã Rạch Chèo, xã Nguyễn Việt Khái, thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân.

 • Từ 09h00 đến 10h30.

    Khu vực mất điện: Một phần xã Phú Tân, xã Phú Mỹ, huyện Phú Tân.

 • Từ 08h30 đến 14h30.

    Khu vực mất điện: Ấp Tân Long, Tân Thành, xã Tân Duyệt và một phần Khóm 1, thị trấn Đầm Dơi, ấp Trung Cang, xã Tân Trung, huyện Đầm Dơi.

 • Từ 09h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Ấp Chà Là, Trại Lưới B, xã Lâm Hải, ấp Trại Lưới A, Tắc Năm Căn A, xã Đất Mới, huyện Năm Căn.

    7. Chủ Nhật, ngày 29/08/2021

 • Từ 08h00 đến 12h00.

    Khu vực mất điện: Xã Biển Bạch Đông, Tân Bằng, Biển Bạch, huyện Thới Bình.

 • Từ 12h00 đến 16h00.

    Khu vực mất điện: Một phần xã Tân Bằng, xã Biển Bạch, huyện Thới Bình.

    -    Từ 08h30 đến 14h30.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Tân Hòa, xã Tân Tiến, huyện Đầm Dơi.

 • Từ 09h00 đến 13h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Ấp 1, xã Tắc Vân, Ấp 2, 4, 5, ấp Bình Định, xã Tân Thành, TP. Cà Mau.

 • Từ 09h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Mũi Tràm A, B, C, Ấp 4, 5, xã Khánh Bình Tây Bắc, Huyện Trần Văn Thời.

Chú ý:

- Khi đóng điện lại sẽ không thông báo, báo trước.

- Thời gian đóng điện lại có thể thay đổi theo tiến độ công tác.

- Khi có sự cố trên hệ thống điện, Công ty Điện lực Cà Mau sẽ cắt tải khẩn cấp một số phát tuyến ngoài thông báo này.


TIN LIÊN QUAN

(15:19 - 12/01/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 17/01/2022 ĐẾN 23/01/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(09:56 - 06/01/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 10/01/2022 ĐẾN 16/01/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(14:55 - 30/12/2021)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 03/01/2022 ĐẾN 09/01/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực Ngọc Hiển, Phú...

(15:37 - 15/12/2021)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 20/12/2021 ĐẾN 26/12/2021

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(08:40 - 09/12/2021)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 13/12/2021 ĐẾN 19/12/2021

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(10:45 - 23/11/2021)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 29/11/2021 ĐẾN 05/12/2021

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(10:59 - 12/11/2021)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 15/11/2021 ĐẾN 21/11/2021

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(08:41 - 02/11/2021)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 01/11/2021 ĐẾN 07/11/2021

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(13:55 - 20/10/2021)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 25/10/2021 ĐẾN 31/10/2021

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(09:49 - 15/10/2021)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 16/10/2021 ĐẾN 24/10/2021

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...