Tin tức & hoạt động

Lịch ngừng, giảm cung cấp điện

Đăng bởi | 14:56 | 10/08/2021

Công ty Điện lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện theo công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện từ ngày 16/08/2021 đến 22/08/2021

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực Cái Nước, thành phố Cà Mau, Phú Tân, Đầm Dơi, Năm Căn, Ngọc Hiển, Trần Văn Thời, U Minh, Thới Bình thực hiện công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện. Để thực hiện các công tác nêu trên, Công ty Điện lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện cụ thể như sau:

1. Thứ Hai, ngày 16/08/2021

    -    Từ 08h00 đến 11h00.

    Khu vực mất điện: Một phần đường Kinh Cái Nhúc, Khóm 3, 4, phường Tân Thành, một phần ấp Hòa Nam, xã Hòa Thành, TP. Cà Mau.

 • Từ 09h00 đến 13h00.

    Khu vực mất điện: Một phần đường Nguyễn Trãi (từ UBND Phường 9 đến Nghĩa trang liệt sĩ), Phường 9, TP. Cà Mau.

 • Từ 09h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Nội bộ Hộ nuôi tôm công nghiệp Bùi Minh Trung, xã Định Bình, TP. Cà Mau.

 • Từ 08h00 đến 12h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Khóm 4 (Rạch Giòng), thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình.

 • Từ 13h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Khóm 3 (Rạch Bà Hội), thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình.

 • Từ 08h00 đến 13h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Ấp 2, 3, 4, 5, 6, 18, 19, xã Nguyễn Phích, huyện U Minh.

 • Từ 08h30 đến 14h30.

    Khu vực mất điện: Một phần xã Tân Duyệt và xã Trần Phán, huyện Đầm Dơi.

 • Từ 09h00 đến 11h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Đường Dây, xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển.

 • Từ 09h30 đến 10h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Kinh Bảy Háp, xã Rạch Chèo, huyện Phú Tân.

 • Từ 11h30 đến 12h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Kinh Tư Thọ, xã Rạch Chèo, huyện Phú Tân.

 • Từ 13h30 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Kinh Chằng Bè, xã Rạch Chèo, huyện Phú Tân.

    2. Thứ Ba, ngày 17/08/2021

 • Từ 08h00 đến 09h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Ấp 8 (Kinh 4 Xa), xã Thới Bình, huyện Thới Bình.

 • Từ 08h00 đến 13h00.

    Khu vực mất điện: Một Ấp 10, xã Trí Phải, một phần Ấp Tapasa, xã Tân Phú, huyện Thới Bình.

 • Từ 09h00 đến 13h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Âp 1, xã Tân Lộc, huyện Thới Bình.

 • Từ 10h00 đến 13h00.

    Khu vực mất điện: Một Kinh Số 5 Rừng, ấp Huỳnh Nuôi, xã Biển Bạch Đông, huyện Thới Bình.

 • Từ 10h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Ấp 7, 8, xã Thới Bình, huyện Thới Bình.

 • Từ 08h00 đến 13h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Kinh Xáng Phụng Hiệp, một phần đường Lâm Thành Mậu, Khóm 4, Phường 4, một phần phường Tân Xuyên, ấp Tân Thuộc, Tân Hiệp, Tân Thời, Tân Dân, Kinh Tập Đoàn 1, 3, Ấp 6, xã An Xuyên, TP. Cà Mau.

    -    Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Nội bộ DNTN Đức Tài, Khóm 7, Phường 7 và DNTN Lâm Bá Nghiệp, ấp Bà Điều, xã Lý Văn Lâm, Nội bộ Cụm  cấp nước Số 1, Khóm 9, Phường 6 và hảng nước đá Công ty Rau Quả Tân Thành, Phường 6, TP. Cà Mau.

 • Từ 08h30 đến 10h30.

    Khu vực mất điện: Một phần Kinh Cờ Trắng, xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân.

 • Từ 09h00 đến 13h00.

    Khu vực mất điện: Một phần xã Phú Mỹ, xã Phú Thuận, huyện Phú Tân.

 • Từ 12h00 đến 14h30.

    Khu vực mất điện: Một phần Kinh Đường Ven, xã Tân Hưng Tây, huyện Phú Tân.

 • Từ 08h30 đến 11h30.

    Khu vực mất điện: Một phần xã Ngọc Chánh và một phần xã Thanh Tùng, huyện Đầm Dơi.

 • Từ 08h30 đến 14h30.

    Khu vực mất điện: Toàn bộ xã Quách Phẩm, một phần ấp Trung Cang, xã Tân Trung, huyện Đầm Dơi.

 • Từ 09h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần khóm Hàng Vịnh, thị trấn Năm Căn, một phần Ấp Xóm Lớn Ngoài, xã Hàng Vịnh, ấp Lung Đước, Lung Ngang, xã Tam Giang, huyện Năm Căn.

 • Từ 09h00 đến 11h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Xẻo Mắm, xã Tân Ân, huyện Ngọc Hiển.

 • Từ 09h00 đến 12h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Voi Vàm, xã Tam Giang Tây, huyện Ngọc Hiển.

 • Từ 09h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Xẻo Ngay, ấp Xưởng Tiện, ấp iện Nhạn, xã Viên An Đông, huyện Ngọc Hiển.

 • Từ 11h00 đến 13h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Ấp 2, 3, 4, 5, 6, 18, 19, xã Nguyễn Phích, huyện U Minh.

    3. Thứ Tư, ngày 18/08/2021

 • Từ 08h00 đến 13h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Ấp 1, 2, (Kinh 2 Ngó, Đồng Sậy), xã Thới Bình, huyện Thới Bình.  

 • Từ 08h30 đến 12h30.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Kinh 8, xã Tân Bằng, huyện Thới Bình.

 • Từ 13h00 đến 16h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Nguyễn Huế (Kinh 5), xã Tân Bằng, huyện Thới Bình.  

    -    Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Nội bộ Phòng khám đa khoa Hồng Đức, Phường 6 và Nhà khách Công an Tỉnh, Phường 5, nội bộ  DNTN Thành Chinh, Phường 6 và DNTN Thiên Phú, phường Tân Thành, TP. Cà Mau.

 • Từ 09h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện:

+ Một phần Kinh Cũ, Khóm 6, Phường 8, một phần Ấp 4, Bà Đệ, xã An Xuyên, TP. Cà Mau.

+ Một phần Khóm Hàng Vịnh thị trấn Năm Căn, toàn bộ ấp Xóm Lớn Trong, xã Hàng Vịnh, huyện Năm Căn.

 • Từ 08h30 đến 12h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Kinh Lô 3, thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân.

 • Từ 08h30 đến 13h30.

    Khu vực mất điện: Một phần Kinh Ngang, xã Phú Thuận, huyện Phú Tân.

 • Từ 09h30 đến 10h30.

    Khu vực mất điện: Một phần Kinh Bào Láng, xã Tân Hưng Tây, huyện Phú Tân.

 • Từ 08h30 đến 14h30.

    Khu vực mất điện: Một phần xã Tân Duyệt và xã Trần Phán, huyện Đầm Dơi.

 • Từ 09h00 đến 12h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Dinh Cũ, xã Tam Giang Tây, huyện Ngọc Hiển.

 • Từ 09h00 đến 13h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Ấp 1, xã Khánh An, Ấp 9, xã Nguyễn Phích,  huyện U Minh.

 • Từ 09h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Ấp 15, 16, 17, 19, 20, 21, xã Khánh Thuận, huyện U Minh.

    4. Thứ Năm, ngày 19/08/2021

 • Từ 08h00 đến 12h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Ấp 4, 5, 6, 7, xã Khánh Lâm, huyện U Minh.

 • Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Nội bộ Siêu thị điện máy Chợ Lớn, ấp Bà Điều, xã Lý Văn Lâm và Chi cục thuế, nội bộ Ngân hàng BIDV đường An Dương Vương, Phường 7, TP. Cà Mau.

 • Từ 08h30 đến 12h30.

    Khu vực mất điện: Toàn bộ Kinh 10, một phần Ấp 18 (Kinh 15), xã Biển Bạch, huyện Thới Bình.

 • Từ 09h00 đến 12h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Ấp 6, xã Tân Lộc, huyện Thới Bình.

 • Từ 12h30 đến 15h30.

    Khu vực mất điện: Một phần Âp 1, xã Tân Lộc, huyện Thới Bình.

 • Từ 08h30 đến 14h30.

    Khu vực mất điện: Ấp Thuận Hòa A, B, Hiệp Hải, Thuận Phước, Đồng Giác Xóm Tắc, Thuận Lợi A, B, Thuận Hòa, xã Tân Thuận và một phần ấp Thuận Hòa, xã Tân Đức, huyện Đầm Dơi.

 • Từ 09h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần xã Tân Duyệt và xã Tân Dân, huyện Đầm Dơi.

    -    Từ 13h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện:  Ấp Tân Hồng, xã Tạ An Khương Nam, huyện Đầm Dơi.

 • Từ 09h00 đến 12h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Bà Thanh, xã Tân Ân Tây, ấp Kinh Ranh, xã Tam Giang Tây, huyện Ngọc Hiển.

 • Từ 09h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Ấp Cây Thơ, Láng Chiếu, Lô Ráng, Phòng Hộ, Xóm Mới, xã Đất Mới, huyện Năm Căn.

 • Từ 09h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Một phần thị trấn Năm Căn, toàn bộ xã Đất Mới, xã Hàm Rồng, huyện Năm Căn.

    5. Thứ Sáu, ngày 20/08/2021

 • Từ 08h00 đến 12h00.

    Khu vực mất điện: Ấp Cái Ngang, ấp Ba Dinh, Cái Rô, xã Định Bình, TP. Cà Mau.

 • Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Nội bộ Cty Chế biến thủy sản Tắc Vân, ấp Cây Trâm, xã Định Bình, một phần đường Huỳnh Thúc Kháng, đường Kinh Xáng Bạc Liêu, Khóm 7, Phường 7, TP. Cà Mau.

 • Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện:

+ Một phần ấp Vồ Dơi huyện Trần Văn Thời.

+ Một phần Ấp 13, 14, xã Khánh An, huyện U Minh.

 • Từ 09h00 đến 13h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Ấp 02, 03, 04, 05, 06, 18, 19, xã Nguyễn Phích,  huyện U Minh.

 • Từ 08h30 đến 10h30.

    Khu vực mất điện: Toàn bộ Trạm Kiểm Lâm 1, thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân.

 • Từ 08h30 đến 13h30.

    Khu vực mất điện: Một phần Kinh Cầy Sắt, xã Phú Thuận, huyện Phú Tân.

-    Từ 08h30 đến 14h30.

    Khu vực mất điện: Một phần xã Tân Duyệt, Trần Phán, Tân Trung, ấp Đồng Tâm A, B, xã Tân Duyệt, huyện Đầm Dơi.

 • Từ 09h00 đến 14h30.

    Khu vực mất điện: Toàn bộ xã Nguyễn Huân và một phần xã Tân Tiến, huyện Đầm Dơi.

 • Từ 09h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện:

+ Ấp Cây Thơ, Láng Chiếu, Lô Ráng, Phòng Hộ, Xóm Mới, xã Đất Mới, Ấp 3, Ấp 4, xã Hàng Vịnh, huyện Năm Căn.

+ Một phần xã Viên An Đông, toàn bộ xã Viên An và xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển.

    6. Thứ Bảy, ngày 21/08/2021

    -    Từ 08h00 đến 11h00.

    Khu vực mất điện: Nội bộ Khách sạn Nam Kiều, đường Ngô Quyền (từ Cục thống kê đến Lâm viên 19/05 Phường 1), TP. Cà Mau.

 • Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện:

+ Nội bộ khu UBND tỉnh Cà Mau và khu Trung tâm mua sắm Nguyễn Kim, Phường 7, nội bộ UBND thành phố Cà Mau và Công ty đô thị Dầu Khí, đường Ngô Quyền, Phường 1, một phần đường Ngô Quyền (từ vòng xoay Nhà công vụ Khí Điện Đạm Cà Mau đến Lâm viên 19/05), Phường 1, 9, TP. Cà Mau.

+ Một phần Ấp 7, 11, 12, 14, 15, xã Khánh Lâm, Ấp 4, 7, 9, xã Khánh Hội, huyện U Minh.

 • Từ 08h30 đến 12h00.

    Khu vực mất điện: Một phần xã Rạch Chèo, thị trấn Cái Đôi Vàm, xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân.

 • Từ 09h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Ấp Chà Là, Trại Lưới B, xã Lâm Hải, ấp Trại Lưới A, Tắc Năm Căn A, xã Đất Mới, huyện Năm Căn.

 • Từ 09h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Ấp Đường Đào, ấp Cái Bát, một phấn ấp Tắc Thủ, xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình.

    7. Chủ Nhật, ngày 22/08/2021

    -    Từ 08h00 đến 13h00.

    Khu vực mất điện: Ấp Bùng Binh, ấp Xóm Chùa, ấp Cái Ngang, xã Hòa Thành, TP. Cà Mau.

 • Từ 08h30 đến 12h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Khóm 2, 4, thị trấn U Minh (khu Chợ), một phần Ấp 2, 5, 8, 14, xã Khánh Hòa, một phần Ấp 1, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 16, 17, xã Khánh Thuận, huyện U Minh.

 • Từ 13h00 đến 16h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Khóm 1, 3, thị trấn U Minh (khu hành chính), một phần Ấp 1, 15, xã Nguyễn Phích, huyện U Minh.

 • Từ 09h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Ấp Cồn Cát, xã Lâm Hải, huyện Năm Căn.

Chú ý:

- Khi đóng điện lại sẽ không thông báo, báo trước.

- Thời gian đóng điện lại có thể thay đổi theo tiến độ công tác.

- Khi có sự cố trên hệ thống điện, Công ty Điện lực Cà Mau sẽ cắt tải khẩn cấp một số phát tuyến ngoài thông báo này.


TIN LIÊN QUAN

(10:22 - 26/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 26/09/2022 ĐẾN 02/10/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(10:48 - 14/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 19/09/2022 ĐẾN 25/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(07:45 - 06/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 12/09/2022 ĐẾN 18/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(09:33 - 05/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 05/09/2022 ĐẾN 11/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(15:18 - 29/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 29/08/2022 ĐẾN 04/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(08:32 - 17/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 22/08/2022 ĐẾN 28/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(08:20 - 12/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 15/08/2022 ĐẾN 21/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(09:17 - 05/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 08/08/2022 ĐẾN 14/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(22:07 - 26/07/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 01/08/2022 ĐẾN 07/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(13:51 - 21/07/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 25/07/2022 ĐẾN 31/07/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...