Tin tức & hoạt động

Lịch ngừng, giảm cung cấp điện

Đăng bởi | 09:00 | 27/07/2021

Công ty Điện lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện theo công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện từ ngày 02/08/2021 đến 08/08/2021

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực Cái Nước, thành phố Cà Mau, Phú Tân, Đầm Dơi, Năm Căn, Ngọc Hiển, Trần Văn Thời, U Minh, Thới Bình thực hiện công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện. Để thực hiện các công tác nêu trên, Công ty Điện lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện cụ thể như sau:

1. Thứ Hai, ngày 02/8/2021

 • Từ 08h00 đến 09h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Ông Trang, xã Viên An, huyện Ngọc Hiển.

 • Từ 10h00 đến 10h30.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Bàn Quỳ, xã Viên An Đông, huyện Ngọc Hiển.

-    Từ 08h00 đến 11h00.

    Khu vực mất điện: Một phần đường kinh Cái Nhúc, Khóm 3, 4, phường Tân Thành, TP. Cà Mau.

 • Từ 08h30 đến 14h30.

    Khu vực mất điện: Một phần xã Thanh Tùng, một phần xã Tân Duyệt và xã Trần Phán, huyện Đầm Dơi.

 • Từ 09h00 đến 13h00.

    Khu vực mất điện: Ấp Mương Điều, Mương Đường, xã Tạ An Khương, huyện Đầm Dơi.

 • Từ 09h30 đến 10h00.

    Khu vực mất điện: Một phần kinh Bảy Háp, xã Rạch Chèo, huyện Phú Tân.

 • Từ 11h30 đến 12h00.

    Khu vực mất điện: Một phần kinh Tư Thọ, xã Rạch Chèo, huyện Phú Tân.

 • Từ 13h30 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần kKinh Chằng Bè, xã Rạch Chèo, huyện Phú Tân.

    2. Thứ Ba, ngày 03/8/2021

 • Từ 08h00 đến 11h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Hòa Nam, xã Hòa Thành, TP. Cà Mau.

 • Từ 08h00 đến 12h00.

    Khu vực mất điện: Nội bộ DNTN Đức Tài, Khóm 7, Phường 7 và DNTN Lâm Bá Nghiệp, ấp Bà Điều, xã Lý Văn Lâm, TP. Cà Mau.

 • Từ 08h00 đến 13h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Kinh Xáng Phụng Hiệp, một phần đường Lâm Thành Mậu, Khóm 4, Phường 4, một phần phường Tân Xuyên, ấp Tân Thuộc, Tân Hiệp, Tân Thời, Tân Dân, kinh Tập Đoàn 1, 3, Ấp 6, xã An Xuyên, TP. Cà Mau.

-    Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần đường Nguyễn Cư Trinh, một phần khu LICOGI, Khóm 6, Phường 1, TP. Cà Mau.

 • Từ 08h30 đến 10h30.

    Khu vực mất điện: Một phần kinh Cờ Trắng, xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân.

 • Từ 09h30 đến 10h30.

    Khu vực mất điện: Một phần kinh Trảng Chim, xã Phú Mỹ, một phần kinh Bào Láng, xã Tân Hưng Tây, huyện Phú Tân.

 • Từ 12h00 đến 14h30.

    Khu vực mất điện: Một phần kinh Đường Ven 5, xã Rạch Chèo, huyện Phú Tân.

 • Từ 08h30 đến 14h30.

    Khu vực mất điện: Toàn bộ xã Quách Phẩm và một phần xã Thanh Tùng, một phần xã Tân Duyệt và xã Trần Phán, huyện Đầm Dơi.

 • Từ 09h00 đến 14h30.

    Khu vực mất điện: Toàn bộ xã Nguyễn Huân và một phần xã Tân Tiến, huyện Đầm Dơi.

    3. Thứ Tư, ngày 04/8/2021

 • Từ 08h00 đến 11h00.

    Khu vực mất điện: Một phần đường Nguyễn Trãi (từ Bến xe Kiên Giang đến Kinh Mới), Phường 9, TP. Cà Mau.

 • Từ 08h00 đến 12h00.

    Khu vực mất điện: Nội bộ Phòng khám đa khoa Hồng Đức, Phường 6 và nhà khách Công an Tỉnh, Phường 5, TP. Cà Mau.

    -    Từ 09h00 đến 11h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Kinh Xáng Phụng Hiệp, Phường 4, Khóm 4 phường Tân Xuyên, ấp Tân Thuộc, Tân Hiệp, Tân Thời, Tân Dân, Kinh Tập Đoàn 1, 3, Ấp 6, xã An Xuyên, TP. Cà Mau.

 • Từ 12h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Một phần đường Nguyễn Trãi (từ UBND Phường 9 đến Nghĩa trang liệt sĩ), (từ nhà tưởng niệm Phan Ngọc Hiển đến bến xe Kiên Giang), Phường 9, TP. Cà Mau.

 • Từ 08h30 đến 14h30.

    Khu vực mất điện: Ấp Tân Điền, xã Tân Duyệt và ấp Thành Vọng xã Tân Trung, huyện Đầm Dơi.

 • Từ 09h00 đến 12h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Chợ Thủ B, ấp Bảo Vĩ, xã Tam Giang Tây, huyện Ngọc Hiển.

    4. Thứ Năm, ngày 05/8/2021

    -    Từ 08h00 đến 09h00.

    Khu vực mất điện: Đường Lê Hồng Phong (từ ngã ba Nguyễn Đình Chiểu đến Minh Phú), đường Lộ Minh Phú, khu Đông lạnh Minh Phú, ấp Thạnh Điền, ấp Chánh, xã Lý Văn Lâm, một phần đường Nguyễn Tất Thành (từ ngã tư Nguyễn Đình Chiểu đến Cống Hội Đồng Nguyên), đường lộ Khóm 8, Phường 8, TP. Cà Mau.

 • Từ 08h00 đến 12h00.

    Khu vực mất điện: Nội bộ Siêu thị điện máy Chợ Lớn, ấp Bà Điều, xã Lý Văn Lâm và Chi cục thuế, TP. Cà Mau.

 • Từ 09h00 đến 11h00.

    Khu vực mất điện: Một phần đường Nguyễn Trãi (từ hẻm Hoài Thu đến Cầu số 1), Phường 9, TP. Cà Mau.

 • Từ 09h00 đến 13h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Kinh Cũ, Khóm 6, Phường 8,TP. Cà Mau.

 • Từ 12h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần đường Nguyễn Trãi (từ Nghĩa trang liệt sĩ đến nhà tưởng niệm Phan Ngọc Hiển), Phường 9, TP. Cà Mau.

    5. Thứ Sáu, ngày 06/8/2021

    -    Từ 08h00 đến 12h00.

    Khu vực mất điện: Ấp Cái Ngang, ấp Ba Dinh, Cái Rô, xã Định Bình, TP. Cà Mau.

 • Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần đường Ngô Quyền (từ vòng xoay nhà Công vụ Khí Điện Đạm Cà Mau đến Lâm viên 19/05), Phường 1, 9, nội bộ UBND thành phố Cà Mau và Công ty Đô thị Dầu Khí đường Ngô Quyền, Phường 1, một phần đường Huỳnh Thúc Kháng, đường Kinh Xáng Bạc Liêu, Khóm 7, Phường 7, TP. Cà Mau.

 • Từ 08h30 đến 14h30.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Tân Điền, xã Tân Trung, ấp Nhị Nguyệt, xã Trần Phán, ấp Tân Điền, xã Tân Duyệt, ấp Đồng Tâm A, B, xã Tân Duyệt, huyện Đầm Dơi.

    6. Thứ Bảy, ngày 07/8/2021

 • Từ 08h00 đến 11h00.

    Khu vực mất điện: Một phần đường Lý Thường Kiệt và hẻm Bảng nước ngọt Khóm 4, Phường 6, TP. Cà Mau.

-    Từ 08h00 đến 12h00.

    Khu vực mất điện: Nội bộ Cty chế biến thủy sản Tắc Vân ấp Cây Trâm, xã Định Bình, TP. Cà Mau.

 • Từ 09h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Một phần đường Kinh Xáng Bạc Liêu, Khóm 7, Phường 7 và một phần Khóm 6, Phường 6, TP. Cà Mau.

 • Từ 08h30 đến 14h30.

    Khu vực mất điện: Ấp Đồng Tâm A, xã Tân Duyệt, huyện Đầm Dơi.

    7. Chủ Nhật, ngày 08/8/2021

    -    Từ 08h00 đến 13h00.

    Khu vực mất điện: Ấp Bùng Binh, ấp Xóm Chùa, ấp Cái Ngang, xã Hòa Thành, TP. Cà Mau.

Chú ý:

- Khi đóng điện lại sẽ không thông báo, báo trước.

- Thời gian đóng điện lại có thể thay đổi theo tiến độ công tác.

- Khi có sự cố trên hệ thống điện, Công ty Điện lực Cà Mau sẽ cắt tải khẩn cấp một số phát tuyến ngoài thông báo này.


TIN LIÊN QUAN

(10:22 - 26/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 26/09/2022 ĐẾN 02/10/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(10:48 - 14/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 19/09/2022 ĐẾN 25/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(07:45 - 06/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 12/09/2022 ĐẾN 18/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(09:33 - 05/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 05/09/2022 ĐẾN 11/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(15:18 - 29/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 29/08/2022 ĐẾN 04/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(08:32 - 17/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 22/08/2022 ĐẾN 28/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(08:20 - 12/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 15/08/2022 ĐẾN 21/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(09:17 - 05/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 08/08/2022 ĐẾN 14/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(22:07 - 26/07/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 01/08/2022 ĐẾN 07/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(13:51 - 21/07/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 25/07/2022 ĐẾN 31/07/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...