Tin tức & hoạt động

Lịch ngừng, giảm cung cấp điện

Đăng bởi | 16:48 | 13/07/2021

Công ty Điện lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện theo công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện từ ngày 19/07/2021 đến 25/07/2021

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực Cái Nước, thành phố Cà Mau, Phú Tân, Đầm Dơi, Năm Căn, Ngọc Hiển, Trần Văn Thời, U Minh, Thới Bình thực hiện công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện. Để thực hiện các công tác nêu trên, Công ty Điện lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện cụ thể như sau:

1. Thứ Hai, ngày 19/07/2021

    - Từ 08h30 đến 13h30.

    Khu vực mất điện: Một phần Kinh Ngang, xã Phú Thuận, huyện Phú Tân.

    - Từ 09h00 đến 14h30.

    Khu vực mất điện: Ấp Bờ Đập, xã Trần Phán và một phần xã Tân Duyệt, huyện Đầm Dơi.

    - Từ 09h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Nội bộ Cty Hộ NTCN Bùi Minh Trung, xã Định Bình, TP. Cà Mau.

    - Từ 09h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Kinh Cả Giữa, xã Khánh Bình, Huyện Trần Văn Thời.

    - Từ 14h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Trạm Công ty TNHH MTV Sơn Vân Anh, ấp Tân Trung, xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển.

    - Từ 15h40 đến 16h00.

    Khu vực mất điện: Trạm Việt Úc - Cà Mau, ấp Đường Kéo, xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển.

    2. Thứ Ba, ngày 20/07/2021

    - Từ 08h00 đến 11h00.

    Khu vực mất điện: Nội bộ Cty TNHH Mỹ Phượng và Cty TNHH VLXD Đức Anh, ấp Bà Điều và ấp Tân Hưng, xã Lý Văn Lâm, một phần ấp Hòa Nam, xã Hòa Thành, TP. Cà Mau.

    - Từ 08h00 đến 13h00.

    Khu vực mất điện: Một phần đường Võ Văn Kiệt, đường kinh Tắc Thủ, Khóm 1, phường Tân Xuyên, TP. Cà Mau.

    - Từ 14h00 đến 16h00.

    Khu vực mất điện: Nội bộ Cty TNHH Thuận Xương, xã Hòa Thành, TP. Cà Mau.

    - Từ 08h00 đến 11h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Khóm 4, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình.  

    - Từ 08h00 đến 13h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Ấp 4, Ấp 10, xã Trí Phải, một phần ấp Tapasa 1, Tapasa 2, Tapasa 3, xã Tân Phú, huyện Thới Bình.

    - Từ 09h00 đến 10h00.

    Khu vực mất điện:  Một phần Ấp 1, xã Thới Bình, huyện Thới Bình.

    - Từ 11h00 đến 13h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Huỳnh Nuôi, xã Biển Bạch Đông, huyện Thới Bình.

    - Từ 12h00 đến 13h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Khóm 3, thị trấn Thới Bình, một phần Ấp 6, xã Thới Bình, huyện Thới Bình.

    - Từ 13h00 đến 16h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Ấp 8, xã Thới Bình, huyện Thới Bình.

    - Từ 08h30 đến 09h10.

    Khu vực mất điện: Trạm Tân Tây Đô, ấp Xẻo Mắm, xã Tân Ân, huyện Ngọc Hiển.

    - Từ 09h00 đến 11h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Xẽo Bè, ấp Trại Xẽo, xã Viên An, huyện Ngọc Hiển.

    - Từ 09h00 đến 12h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Nam Nghĩa, xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển.

    - Từ 09h30 đến 10h10.

    Khu vực mất điện: Trạm NTCN Lê Đàm Minh, ấp Xẻo Mắm, xã Tân Ân, huyện Ngọc Hiển.

    - Từ 10h30 đến 11h10.

    Khu vực mất điện: Trạm Công ty CP đầu tư C3T, ấp Xẻo Mắm, xã Tân Ân, huyện Ngọc Hiển.

    - Từ 13h50 đến 14h30.

    Khu vực mất điện: Trạm NTCN Phan Như Quyền, Khóm 8, thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển.

    - Từ 15h30 đến 16h10.

    Khu vực mất điện: Trạm NTCN Nguyễn Kim Thất, ấp Đồng Khởi, xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển.

    - Từ 08h30 đến 11h30.

    Khu vực mất điện: Một phần kinh Lô 3, thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân.

    - Từ 08h30 đến 12h30.

    Khu vực mất điện: Một phần xã Phú Mỹ, xã Phú Thuận, huyện Phú Tân.

    - Từ 08h30 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần kinh Cầu Sắt, xã Phú Thuận, huyện Phú Tân.

    - Từ 09h30 đến 10h00.

    Khu vực mất điện: Một phần kinh Bảy Háp, xã Rạch Chèo, huyện Phú Tân.

    - Từ 11h30 đến 12h00.

    Khu vực mất điện: Một phần kinh Tư Thọ, huyện Phú Tân.

    - Từ 13h30 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần kinh Chằng Bè, xã Rạch Chèo, huyện Phú Tân.

    - Từ 09h00 đến 12h30.

    Khu vực mất điện: Một phần xã Tân Duyệt và xã Tân Dân, huyện Đầm Dơi.

    - Từ 09h00 đến 13h00.

    Khu vực mất điện: Khóm Hàng Vịnh, thị trấn Năm Căn, khóm Sa Phô, thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn.

    - Từ 09h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Kinh 17, ấp Nhà Luận, xã Tam Giang, toàn bộ xã Tam Giang Đông, huyện Năm Căn.

    - Từ 09h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Cơi Sáu, xã Khánh Bình Tây, ấp Lung Bạ, xã Khánh Bình Đông, Huyện Trần Văn Thời.

    3. Thứ Tư, ngày 21/07/2021

    - Từ 08h00 đến 11h00.

    Khu vực mất điện: Một phần đường Kinh Cái Nhúc, Khóm 3, 4, phường Tân Thành, TP. Cà Mau.

    - Từ 08h00 đến 13h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Ấp 2, Ấp 5, xã Thới Bình, huyện Thới Bình.

    - Từ 08h30 đến 10h30.

    Khu vực mất điện: Toàn bộ trạm Kiểm Lâm 1, thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân.

    - Từ 08h30 đến 13h30.

    Khu vực mất điện: Một phần Kinh Bồ Đề, xã Tân Hưng Tây, huyện Phú Tân.

    - Từ 09h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Ấp Xóm Lớn Trong, xã Hàng Vịnh, huyện Năm Căn.

    - Từ 09h40 đến 10h20.

    Khu vực mất điện: Trạm DNTN nước đá Phương Thảo, ấp Rạch Gốc, xã Tân Ân, huyện Ngọc Hiển.

    - Từ 14h30 đến 15h10.

    Khu vực mất điện: Trạm DNTN nước đá Thùy Trang, ấp Ông Trang A, xã Viên An huyện Ngọc Hiển.

    4. Thứ Năm, ngày 22/07/2021

    - Từ 08h00 đến 12h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Kinh 8, xã Tân Bằng, Ấp 11, xã Biển Bạch, huyện Thới Bình.

    - Từ 13h00 đến 16h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Thanh Tùng, ấp Trương Thoại, xã Biển Bạch, một phần ấp Nguyễn Huế, xã Tân Bằng, huyện Thới Bình.

    - Từ 08h30 đến 14h30.

    Khu vực mất điện:

+ Ấp Tân Điền, Tân Khánh xã Tân Duyệt và Ấp Nhị nguyệt xã Trần Phán huyện Đầm Dơi.

+ Ấp Duyên Hải, xã Tân Ân Tây, ấp Xưởng Tiện, xã Viên An Đông, thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển.

    - Từ 09h00 đến 11h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Nguyễn Quyền, xã Viên An, huyện Ngọc Hiển.

    - Từ 09h00 đến 11h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Nguyễn Quyền, xã Viên An, huyện Ngọc Hiển.

    - Từ 09h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện:

+ Ấp Xóm Lớn Ngoài, Xóm Lớn Trong, xã Hàng Vịnh, huyện Năm Căn.

    + Ấp 12A, 12B, xã Khánh Bình Đông, một phần ấp Kinh Hảng C, ấp Rạch Lùm C, xã khánh Hưng, Huyện Trần Văn Thời.

    5. Thứ Sáu, ngày 23/07/2021

    - Từ 08h00 đến 10h00.

    Khu vực mất điện: Một phần đường Nguyễn Trãi (từ hẻm Hoài Thu đến Cầu Số 1), Phường 9, TP. Cà Mau.

    - Từ 10h00 đến 12h00.

    Khu vực mất điện: Một phần đường Nguyễn Trãi (từ Bến xe Kiên Giang đến Kinh Mới), Phường 9, TP. Cà Mau.

    - Từ 08h30 đến 13h30.

    Khu vực mất điện: Một phần Kinh 50, xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân.

    - Từ 14h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Kinh 50, xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân.

    - Từ 09h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Ấp 3, Ấp 4, xã Hàng Vịnh, huyện Năm Căn.

    6. Thứ Bảy, ngày 24/07/2021

    - Từ 08h00 đến 10h00.

    Khu vực mất điện: Một phần đường Nguyễn Trãi (từ UBND Phường 9 đến Nghĩa trang liệt sĩ), Phường 9, TP. Cà Mau.

    - Từ 08h00 đến 16h00.

    Khu vực mất điện: Một phần đường Ngô Quyền (từ vòng xoay Nhà công vụ Khí Điện Đạm Cà Mau đến Lâm Viên 19/05), phường 1, 9, TP. Cà Mau.

    - Từ 10h00 đến 12h00.

    Khu vực mất điện: Một phần đường Nguyễn Trãi (từ Nghĩa trang liệt sĩ đến Nhà tưởng niệm Phan Ngọc Hiển), Phường 9, TP. Cà Mau.

    - Từ 12h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần đường Nguyễn Trãi (từ Nhà tưởng niệm Phan Ngọc Hiển đến bến xe Kiên Giang), Phường 9, TP. Cà Mau.

    - Từ 14h30 đến 16h00.

    Khu vực mất điện: Một phần đường Võ Văn Tần, Nguyễn Cư Trinh, một phần khu LICOGI, Phường 1, Phường 9, TP. Cà Mau.

    - Từ 08h00 đến 16h00.

    Khu vực mất điện:

+ Một phần Ấp 6, 7, 8, xã Khánh An, huyện U Minh.

  + Toàn bộ xã Khánh Bình và một phần xã Khánh Bình Đông, Huyện Trần Văn Thời.

    - Từ 09h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Kinh Số 2, Hào Say, Xã Khánh Lộc, một phần ấp Mũi Tràm A, B, C, Ấp 4, 5, xã Khánh Bình Tây Bắc, Khóm 7, Khóm 10, thị trấn Sông Đốc, Huyện Trần Văn Thời.

    - Từ 08h30 đến 11h30.

    Khu vực mất điện: Một phần Kinh Cái Cám, Kinh Lô 2, xã Tân Hải, huyện Phú Tân.

    - Từ 09h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Toàn bộ ấp Tắc Thủ, ấp Bến Gỗ xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình.

    - Một phần ấp Đường Đào, ấp Xóm Lá, ấp Cây Khô, ấp Cái Bát, ấp Bào Nhàn, xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình.

    7. Chủ Nhật, ngày 25/07/2021

    - Từ 08h30 đến 14h30.

    Khu vực mất điện: Một phần Kinh Lô 1, thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân.

Chú ý:

- Khi đóng điện lại sẽ không thông báo, báo trước.

- Thời gian đóng điện lại có thể thay đổi theo tiến độ công tác.

- Khi có sự cố trên hệ thống điện, Công ty Điện lực Cà Mau sẽ cắt tải khẩn cấp một số phát tuyến ngoài thông báo này.


TIN LIÊN QUAN

(10:22 - 26/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 26/09/2022 ĐẾN 02/10/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(10:48 - 14/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 19/09/2022 ĐẾN 25/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(07:45 - 06/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 12/09/2022 ĐẾN 18/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(09:33 - 05/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 05/09/2022 ĐẾN 11/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(15:18 - 29/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 29/08/2022 ĐẾN 04/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(08:32 - 17/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 22/08/2022 ĐẾN 28/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(08:20 - 12/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 15/08/2022 ĐẾN 21/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(09:17 - 05/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 08/08/2022 ĐẾN 14/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(22:07 - 26/07/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 01/08/2022 ĐẾN 07/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(13:51 - 21/07/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 25/07/2022 ĐẾN 31/07/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...