Lĩnh vực hoạt động

Dịch vụ sửa chữa điện

Đăng bởi | 16:37 | 06/07/2021

Công ty Điện lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện theo công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện từ ngày 12/07/2021 đến 18/07/2021

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực Cái Nước, thành phố Cà Mau, Phú Tân, Đầm Dơi, Năm Căn, Ngọc Hiển, Trần Văn Thời, U Minh, Thới Bình thực hiện công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện. Để thực hiện các công tác nêu trên, Công ty Điện lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện cụ thể như sau:

1. Thứ Hai, ngày 12/07/2021

- Từ 08h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Một phần Ấp 18, xã Biển Bạch, huyện Thới Bình.

- Từ 09h00 đến 11h00.

Khu vực mất điện: Kinh 11, ấp Hà Phúc Ứng, xã Biển Bạch, huyện Thới Bình.

- Từ 13h00 đến 15h00.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Hữu Thời, xã Biển Bạch Đông, huyện Thới Bình.

- Từ 08h30 đến 09h10.

Khu vực mất điện: Một phần Khóm 4, thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển.

- Từ 09h50 đến 10h30.

Khu vực mất điện: tram DNTN Huy Ngân 1, huyện Ngọc Hiển.

- Từ 10h50 đến 11h30.

Khu vực mất điện: Trạm DNTN Huy Ngân 2, huyện Ngọc Hiển.

- Từ 13h30 đến 14h10.

Khu vực mất điện: Một phần Khóm 8, thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc hiển.

- Từ 15h00 đến 16h40.

Khu vực mất điện: Một phần Khóm 1,thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển.

- Từ 08h30 đến 14h30.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Kinh Giữa, xã Khánh Hải, Huyện Trần Văn Thời.

- Từ 09h00 đến 11h00.

Khu vực mất điện: Một phần Ấp 2, Ấp 5, xã An Xuyên, một phần Khóm 2, 3, phường Tân Xuyên, TP. Cà Mau.

- Từ 09h00 đến 12h00.

Khu vực mất điện: Một phần Khóm 4, thị trấn Đầm Dơi, xã Ngọc Chánh, xã Thanh Tùng, huyện Đầm Dơi.

- Từ 13h00 đến 15h30.

Khu vực mất điện: Toàn bộ trạm Cái Đôi 11, thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân.

2. Thứ Ba, ngày 13/07/2021

- Từ 06h30 đến 06h40.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Xưởng Tiện, xã Viên An Đông, Khóm 1, 3, 4, 6, 7, 8, ấp Tam Hiệp, ấp Đường Đào, ấp Kinh Đào, thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển.

- Từ 06h50 đến 07h00.

Khu vực mất điện: Một phần Khóm 7, Khóm 8, thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển.

- Từ 07h20 đến 07h30.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Xẻo Mắm, xã Tân Ân, huyện Ngọc Hiển.

- Từ 09h00 đến 12h00.

Khu vực mất điện:  Một phần ấp Đường Dây, ấp đường Kéo, xã Tân Ân Tây, một phần Khóm 8, thị trấn Rạch Gốc, một phần xã Tam Giang Tây, huyện Ngọc Hiển.

- Từ 12h20 đến 12h30.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Xưởng Tiện, xã Viên An Đông, Khóm 1, 3, 4, 6, 7, 8, ấp Tam Hiệp, ấp Đường Đào, ấp Kinh Đào, thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển.

- Từ 12h40 đến 12h50.

Khu vực mất điện: Một phần Khóm 7, Khóm 8, thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển.

- Từ 13h20 đến 13h30.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Xẻo Mắm, xã Tân Ân, huyện Ngọc Hiển.

- Từ 08h00 đến 09h30.

Khu vực mất điện: Nội bộ Công ty TNHH Cao Phong (Chợ Lớn), ấp Bà Điều,  xã Lý Văn Lâm, TP. Cà Mau.

- Từ 08h00 đến 10h00.

Khu vực mất điện: Đường Kinh Cái Tràm, Khóm 3, phường Tân Thành, TP. Cà Mau.

- Từ 08h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Đường Ngô Quyền (từ ngã tư Võ Văn Tần đến vòng xoay), Phường 1, Phường 9, TP. Cà Mau.

- Từ 09h30 đến 11h00.

Khu vực mất điện: Nội bộ DNTN XX Bà Điều, xã Lý Văn Lâm, TP. Cà Mau.

- Từ 09h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Đường Lộ Bà Đệ, Ấp 4, xã An Xuyên, TP. Cà Mau.

- Từ 11h00 đến 13h00.

Khu vực mất điện: Nội bộ Công ty Hưng Thịnh, khu Dân cư Tài Lộc, xã Lý Văn Lâm, TP. Cà Mau.

- Từ 13h00 đến 14h30.

Khu vực mất điện: Nội bộ khu Đông lạnh Thanh Đoàn, Phường 8, TP. Cà Mau.

- Từ 08h00 đến 09h30.

Khu vực mất điện: Một phần Ấp 4, xã Tân Lộc Đông, huyện Thới Bình.

- Từ 08h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Lua Cua, một phần Ấp 8, 9, xã Trí Lực, một phần Ấp 3, xã Tân Lộc Đông, huyện Thới Bình.

- Từ 09h45 đến 11h45.

Khu vực mất điện: Một phần Ấp 5, xã Tân Lộc Đông, huyện Thới Bình.

- Từ 12h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Một Phần Ấp 5, xã Tân Lộc Đông, huyện Thới Bình.

- Từ 08h30 đến 09h00.

Khu vực mất điện: Toàn bộ trạm Việt Khái 3A, xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân.

- Từ 08h30 đến 11h30.

Khu vực mất điện: Một phần xã Phú Tân, huyện Phú Tân.

- Từ 09h30 đến 10h30.

Khu vực mất điện: Toàn bộ trạm Việt Khái 4A, xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân.

- Từ 11h30 đến 15h00.

Khu vực mất điện: Một phần Kinh Xáng Cùng, Tập Đoàn, xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân.

- Từ 08h30 đến 14h30.

Khu vực mất điện:

+ Một phần ấp Thuận Hòa, xã Tân Thuận, huyện Đầm Dơi.

+ Một phần ấp Kinh Giữa, xã Khánh Hải, Huyện Trần Văn Thời.

- Từ 09h00 đến 15h00.

Khu vực mất điện: Kinh Già Dông, Kinh Cùng, xã Khánh Bình Đông, một phần Ấp 3, xã Khánh Bình Tây Bắc, Huyện Trần Văn Thời.

- Từ 09h00 đến 13h00.

Khu vực mất điện: Một phần Ấp 10, xã Khánh An, một phần Ấp 1, 2, xã Nguyễn Phích, huyện U Minh.

3. Thứ Tư, ngày 14/07/2021

- Từ 08h00 đến 09h30.

Khu vực mất điện: Nội bộ Công ty TNHH Đức Tâm Hiệp, Khóm 7, Phường 8, TP. Cà Mau.

- Từ 08h00 đến 11h00.

Khu vực mất điện: Một phần đường Lý Thường Kiệt (từ Nhà thờ đến UBND Phường 6), TP. Cà Mau.

- Từ 09h30 đến 11h00.

Khu vực mất điện: Nội bộ Công ty TNHH XD Đông Triều, Khóm 7, Phường 8, TP. Cà Mau.

- Từ 11h00 đến 13h00.

Khu vực mất điện: Nội bộ Công ty TNHH Cơ khí Thăng Long, ấp Thạnh Điền, xã Lý Văn Lâm, TP. Cà Mau.

- Từ 11h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Một phần hẻm Thị đội, Phường 9, TP. Cà Mau.

- Từ 13h00 đến 14h30.

Khu vực mất điện: Nội bộ Công ty Bê tông Sài gòn, đường Lý Văn Lâm, Phường 1, TP. Cà Mau.

- Từ 08h30 đến 13h00.

Khu vực mất điện: Nột phần xã Việt Thắng, xã Tân Hưng Tây, xã Phú Thuận, huyện Phú Tân.

- Từ 08h30 đến 14h30.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Trung Cang, Tân Trung, xã Tân Trung, một phần Khóm 1, thị trấn Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi.

- Từ 09h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Khóm 2, 3, 5, thị trấn Đầm Dơi, một phần xã Tạ An Khương Nam, Tân Đức, Tân Dân và xã Tân Tiến, Nguyễn Huân, huyện Đầm Dơi.

- Từ 08h30 đến 14h30.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Kinh Giữa, xã Khánh Hải, Huyện Trần Văn Thời.

- Từ 09h00 đến 15h00.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Kinh Hảng C, xã Khánh Hưng, Huyện Trần Văn Thời.

- Từ 09h00 đến 11h00.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Trương Thoại, Ấp 18, Kinh 13, xã Biển Bạch, huyện Thới Bình.

  • Từ 13h00 đến 15h00.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Thanh Tùng, xã Biển Bạch, huyện Thới Bình.

- Từ 09h00 đến 12h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Ấp 15, 17, 19, 20, 21, xã Khánh Thuận, huyện U Minh.

4. Thứ Năm, ngày 15/07/2021

- Từ 08h00 đến 09h00.

Khu vực mất điện: Một phần đường Rạch Rập, Khóm 2, Phường 8, TP. Cà Mau.

- Từ 08h00 đến 11h00.

Khu vực mất điện: Một phần đường Rạch Rập (từ đường Lộ Mới đến trạm Y tế Phường 8), Khóm 2, Phường 8, TP. Cà Mau.

- Từ 08h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Một phần đường Rạch Rập (từ trạm Y tế Phường 8 đến đường Trương Phùng Xuân), Khóm 2, Phường 8, TP. Cà Mau.

- Từ 09h00 đến 11h00.

Khu vực mất điện: Một phần Đường 19 Tháng 5 và một phần đường Nguyễn Trung Trực, Khóm 1, Phường 8, TP. Cà Mau.

- Từ 08h00 đến 09h45.

Khu vực mất điện: Một phần Ấp 1, 2, Tân Lộc Đông, huyện Thới Bình.

- Từ 08h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Đường Đào, xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình.

- Từ 10h00 đến 11h30.

Khu vực mất điện: Một phần Ấp 1, xã Tân Lộc Đông, huyện Thới Bình.

- Từ 11h45 đến 14h30.

Khu vực mất điện: Một phần Ấp 6, xã Tân Lộc Đông, huyện Thới Bình.

- Từ 08h30 đến 13h00.

Khu vực mất điện: Một phần kinh Lung Lá , kinh Giồng Nổi, xã Phú Tân, huyện Phú Tân.

- Từ 08h30 đến 14h30.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Trung Cang, xã Tân Trung, huyện Đầm Dơi.

- Từ 09h00 đến 13h00.

Khu vực mất điện: Một phần Ấp 8, Nguyễn Phích, huyện U Minh.

- Từ 10h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Một phần Ấp 4, 5, xã Khánh An, huyện U Minh.

- Từ 09h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện:  Một phần ấp Tân Lâp, xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển.

- Từ 09h00 đến 15h00.

Khu vực mất điện:

+ Kinh Bảy Cảnh, Kinh Xưởng Tầm, Kinh Ông Bình, Kinh Xào Lũy, Ấp 4, xã Hiệp Tùng, huyện Năm Căn.

+ Một phần ấp Kinh Hòn Bắc, xã Khánh Bình Tây, Kinh Ranh, xã Khánh Bình, kinh Sáu Thước, xã Khánh Lộc, Huyện Trần Văn Thời.

5. Thứ Sáu, ngày 16/07/2021

- Từ 08h00 đến 11h00.

Khu vực mất điện: Nội bộ hộ nuôi tôm công nghiệp Lê Thanh Mộng, ấp Bình Định, xã Tân Thành, ấp Tân Phong B, Tân Phong A, ấp Tân Hóa A, Tân Hóa, Hòa Trung, xã Hòa Thành, TP. Cà Mau.

- Từ 08h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Đường Ngô Quyền (từ ngã tư Võ Văn Tần đến vòng xoay), Phường 1, Phường 9, TP. Cà Mau.

- Từ 12h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Một phần đường Tạ Uyên và nội bộ Đại học Y dược, Khóm 5, Phường 9, TP. Cà Mau.

- Từ 08h30 đến 14h30.

Khu vực mất điện: Một phần xã Tân Duyệt, Trần Phán, Tân Trung, ấp Thuận Hòa B, xã Tân Thuận, huyện Đầm Dơi.

- Từ 09h00 đến 14h30.

Khu vực mất điện: Toàn bộ xã Tạ An Khương, Tạ An Khương Nam, Tạ An Khương Đông và xã Tân Đức, huyện Đầm Dơi.

- Từ 13h00 đến 15h00.

Khu vực mất điện: Ấp Tân Trung, xã Tân Trung và ấp Mương Điều, Mương Đường, xã Tạ An Khương, huyện Đầm Dơi.

- Từ 09h00 đến 11h00.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Cây Khô, xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình.

- Từ 13h00 đến 16h00.

Khu vực mất điện: Một phần Ấp 7, Ấp 8, xã Thới Bình, huyện Thới Bình.

- Từ 09h00 đến 13h00.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Kinh Năm, ấp Tắc Gốc, xã Viên An, toàn bộ xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển.

- Từ 09h00 đến 15h00.

Khu vực mất điện: 

+ Một phần ấp Chợ Thủ A, xã Tam giang Tây, huyện Ngọc Hiển.

+ Kinh Sáu Thước Cùng, Vàm Sáu Mênh, xã Khánh Lộc, Huyện Trần Văn Thời.

+ Một phần Ấp 9, 10, 11, 12, 18, xã Khánh Thuận, huyện U Minh.

6. Thứ Bảy, ngày 17/07/2021

- Từ 08h00 đến 09h00.

Khu vực mất điện: Đường Nguyễn Phi Hùng, Nam Cao, Tuệ Tĩnh, ấp Bùng Binh 1, ấp Xóm Chùa, ấp Cái Su, xã Hòa Tân, TP. Cà Mau.

- Từ 08h00 đến 11h00.

Khu vực mất điện: Đường Đỗ Thừa Luông, Đỗ Thừa Tự, Nguyễn Thị Nho, Trần Văn Bảy, Huỳnh Tấn Phát, khu Dân cư Phường 1, Phường 9, TP. Cà Mau.

- Từ 08h00 đến 12h00.

Khu vực mất điện: Ấp Bùng Binh 1, Bùng Binh 2, Hòa Đông, ấp Gành Hào 1, Gành Hào 2, xã Hòa Tân, TP. Cà Mau.

- Từ 10h00 đến 11h00.

Khu vực mất điện: Một phần đường Tạ Uyên, khu Dân cư Minh Thắng, Khóm 5, Phường 9, TP. Cà Mau.

- Từ 12h00 đến 16h00.

Khu vực mất điện: Ấp Hòa Đông, xã Hòa Tân, ấp Hòa Nam, xã Hòa Thành, ấp Bùng Binh 2, xã Hòa Tân, TP. Cà Mau.

- Từ 08h00 đến 13h00.

Khu vực mất điện: Một phần Ấp 14, 15, xã Khánh An, huyện U Minh.

- Từ 08h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện:

+ Một phần Ấp 7, 11, 12, 14, 15, xã Khánh Lâm và một phần Ấp 4, 7, 9, xã Khánh Hội, huyện U Minh.

+ Một phần Ấp 18, ấp Thanh Tùng, xã Biển Bạch, huyện Thới Bình

- Từ 09h00 đến 15h00.

Khu vực mất điện: 

+ Một phần Khóm 8, thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển.

+ Một phần ấp Kinh Hội, xã Khánh Bình, một phần ấp Mũi Tràm B, xã Khánh Bình Tây Bắc, Huyện Trần Văn Thời.

7. Chủ Nhật, ngày 18/07/2021

- Từ 08h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện:  Ấp Đường Đào, ấp Cái Bát, một phấn ấp Tắc Thủ, xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình.

- Từ 08h30 đến 14h30.

Khu vực mất điện: Ấp Khai Hoang, xã Quách Phẩm, huyện Đầm Dơi.

Chú ý:

- Khi đóng điện lại sẽ không thông báo, báo trước.

- Thời gian đóng điện lại có thể thay đổi theo tiến độ công tác.

- Khi có sự cố trên hệ thống điện, Công ty Điện lực Cà Mau sẽ cắt tải khẩn cấp một số phát tuyến ngoài thông báo này.


TIN LIÊN QUAN

(10:45 - 23/11/2021)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 29/11/2021 ĐẾN 05/12/2021

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(10:59 - 12/11/2021)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 15/11/2021 ĐẾN 21/11/2021

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(08:41 - 02/11/2021)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 01/11/2021 ĐẾN 07/11/2021

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(13:55 - 20/10/2021)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 25/10/2021 ĐẾN 31/10/2021

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(09:49 - 15/10/2021)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 16/10/2021 ĐẾN 24/10/2021

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(08:13 - 30/09/2021)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 03/10/2021 ĐẾN 10/10/2021

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(08:55 - 17/09/2021)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 20/09/2021 ĐẾN 26/09/2021

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của thành phố Cà Mau, thực...

(16:28 - 18/08/2021)

Công ty Điện lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện theo công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện từ ngày 23/08/2021 đến 29/08/2021

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực Cái Nước, thành phố Cà Mau, Phú Tân, Đầm Dơi,...

(14:56 - 10/08/2021)

Công ty Điện lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện theo công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện từ ngày 16/08/2021 đến 22/08/2021

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực Cái Nước, thành phố Cà Mau, Phú Tân, Đầm Dơi,...

(09:00 - 27/07/2021)

Công ty Điện lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện theo công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện từ ngày 02/08/2021 đến 08/08/2021

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực Cái Nước, thành phố Cà Mau, Phú Tân, Đầm Dơi,...