Lĩnh vực hoạt động

Dịch vụ sửa chữa điện

Đăng bởi | 08:40 | 05/07/2021

Công ty Điện lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện theo công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện từ ngày 05/07/2021 đến 11/07/2021

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực Cái Nước, thành phố Cà Mau, Phú Tân, Đầm Dơi, Năm Căn, Ngọc Hiển, Trần Văn Thời, U Minh, Thới Bình thực hiện công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện. Để thực hiện các công tác nêu trên, Công ty Điện lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện cụ thể như sau:

1. Thứ Hai, ngày 05/07/2021

 •  Từ 08h30 đến 12h00.

    Khu vực mất điện: Toàn bộ trạm Bảy Háp, xã Rạch Chèo, huyện Phú Tân.

 •  Từ 09h00 đến 11h00.

    Khu vực mất điện:  Một phần ấp Duyên Hải, xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển.

    -  Từ 09h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Ấp Tham Trơi, xã Khánh Bình Đông, Huyện Trần Văn Thời.

 •  Từ 09h30 đến 10h30.

    Khu vực mất điện: Một phần kinh Má Tám, xã Việt Thắng, huyện Phú Tân.

 • Từ 13h00 đến 16h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Duyên Hải, ấp Ông Như, xã Tân Ân Tây, ấp Xóm Mới, xã Viên An Đông, huyện Ngọc Hiển.

    2. Thứ Ba, ngày 06/07/2021

 •  Từ 08h00 đến 09h30.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Xí Nghiệp, xã Tam Giang Tây Tây, huyện Ngọc Hiển.

 •  Từ 08h30 đến 14h30.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Xí Nghiệp, ấp Ba Nhất, ấp Kại Lá, xã Tam Giang Tây, huyện Ngọc Hiển.

 •  Từ 10h00 đến 11h30.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Xí Nghiệp, xã Tam Giang Tây Tây, huyện Ngọc Hiển.

 •  Từ 13h00 đến 14h30.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Ba Nhất, xã Tam Giang Tây, huyện Ngọc Hiển.

 •  Từ 15h00 đến 16h30.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Ba Nhất, xã Tam Giang Tây, huyện Ngọc Hiển.

    -  Từ 08h00 đến 11h00.

    Khu vực mất điện: Nội bộ DNTN XX Hưng Hòa, Phường 5, Hộ KDCT Tám Tuồng, phường Tân Xuyên, TP. Cà Mau.

 •  Từ 12h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Nội bộ Hộ KDCT Minh Hương, xã An Xuyên, TP. Cà Mau.

 •  Từ 08h30 đến 14h30.

    Khu vực mất điện:

+ Một phần Khóm 4, thị trấn Sông Đốc, Huyện Trần Văn Thời.

+ Một phần kinh Trời Đánh, xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân.

    3. Thứ Tư, ngày 07/07/2021

    -  Từ 08h00 đến 11h00.

    Khu vực mất điện: Nội bộ Cty Mỹ Phượng, Cửa hàng vật liệu xây dựng Đức Anh, ấp Bà Điều, xã Lý Văn Lâm, TP. Cà Mau.

 •  Từ 12h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Nội bộ DNTN Cơ khí Thăng Long, ấp Thạnh Điền, xã Lý Văn Lâm, TP. Cà Mau.

 •  Từ 08h30 đến 13h30.

    Khu vực mất điện: Một phần kinh Ba Khôn, xã Phú Mỹ, huyện Phú Tân.

 •  Từ 08h30 đến 14h30.

    Khu vực mất điện: Một phần Khóm 4, thị trấn Sông Đốc, Huyện Trần Văn Thời.

 •  Từ 10h00 đến 11h30.

    Khu vực mất điện: Ấp Tân Hiệp, xã Tân Dân, huyện Đầm Dơi.

    4. Thứ Năm, ngày 08/07/2021

    - Từ 08h00 đến 09h30.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Kại Lá, xã Tam Giang Tây, huyện Ngọc Hiển.

 •  Từ 10h00 đến 12h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Kại Lá, xã Tam Giang Tây, huyện Ngọc Hiển.

 •  Từ 13h00 đến 14h30.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Kại Lá, xã Tam Giang Tây, huyện Ngọc Hiển.

 •  Từ 15h00 đến 16h30.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Kại Lá, xã Tam Giang Tây, huyện Ngọc Hiển.

-  Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Nội bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau.

 •  Từ 08h30 đến 12h00.

    Khu vực mất điện: Một phần kinh Tân Phú Thành, kinh Đầu Sấu xã Tân Hưng Tây, huyện Phú Tân.

 •  Từ 08h30 đến 14h30.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Bảy Ghe, xã Khánh Hải, Huyện Trần Văn Thời.

    5. Thứ Sáu, ngày 09/07/2021

    -  Từ 08h00 đến 11h00.

    Khu vực mất điện: Nội bộ Trường Đại học Bình Dương và nội bộ Bảo hiểm Xã hội tỉnh Cà Mau, Phường 5, TP. Cà Mau.

 •  Từ 08h30 đến 13h30.

    Khu vực mất điện: Một phần kinh Cây Me, xã Phú Mỹ, huyện Phú Tân.

    6. Thứ Bảy, ngày 10/07/2021

    -  Từ 08h00 đến 11h00.

    Khu vực mất điện: Đường Bùi thị Trường (từ ngã tư Hùng Vương đến ngã 4 đường Trần Hưng Đạo) và một phần đường Trần Hưng Đạo (từ ngã tư đường Bùi Thị Trường đến Khách sạn Đông Anh), Phường 5, TP. Cà Mau.

 •  Từ 09h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần đường Kinh Xáng Phụng Hiệp, Ấp 6, xã Tân Thành, TP. Cà Mau.

 •  Từ 12h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Đường Danh Thị Tươi, Sở Thông tin Truyền thông, Sở Công thương , HĐND Tỉnh, Điện lực TP. Cà Mau, Phường 5, TP. Cà Mau.

 •  Từ 08h30 đến 09h30.

    Khu vực mất điện: Toàn bộ trạm Cái Đôi 8, thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân.

 •  Từ 08h30 đến 12h30.

    Khu vực mất điện: Một phần kinh Ông Xe, xã Tân Hưng Tây, huyện Phú Tân.

 •  Từ 08h30 đến 14h30.

    Khu vực mất điện:

+ Xã Tân Trung và một phần xã Tạ An Khương, Tân Duyệt và xã Trần Phán, huyện Đầm Dơi.

+ Một phần ấp Trùm Thuật xã Khánh Hải, Huyện Trần Văn Thời.

    7. Chủ Nhật, ngày 11/07/2021

    -  Từ 08h30 đến 14h30.

    Khu vực mất điện:

+ Toàn bộ xã Quách Phẩm và một phần xã Thanh Tùng, huyện Đầm Dơi.

+ Một phần ấp Trùm Thuật, xã Khánh Hải, Huyện Trần Văn Thời.

Chú ý:

- Khi đóng điện lại sẽ không thông báo, báo trước.

- Thời gian đóng điện lại có thể thay đổi theo tiến độ công tác.

- Khi có sự cố trên hệ thống điện, Công ty Điện lực Cà Mau sẽ cắt tải khẩn cấp một số phát tuyến ngoài thông báo này.


TIN LIÊN QUAN

(10:45 - 23/11/2021)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 29/11/2021 ĐẾN 05/12/2021

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(10:59 - 12/11/2021)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 15/11/2021 ĐẾN 21/11/2021

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(08:41 - 02/11/2021)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 01/11/2021 ĐẾN 07/11/2021

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(13:55 - 20/10/2021)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 25/10/2021 ĐẾN 31/10/2021

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(09:49 - 15/10/2021)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 16/10/2021 ĐẾN 24/10/2021

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(08:13 - 30/09/2021)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 03/10/2021 ĐẾN 10/10/2021

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(08:55 - 17/09/2021)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 20/09/2021 ĐẾN 26/09/2021

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của thành phố Cà Mau, thực...

(16:28 - 18/08/2021)

Công ty Điện lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện theo công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện từ ngày 23/08/2021 đến 29/08/2021

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực Cái Nước, thành phố Cà Mau, Phú Tân, Đầm Dơi,...

(14:56 - 10/08/2021)

Công ty Điện lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện theo công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện từ ngày 16/08/2021 đến 22/08/2021

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực Cái Nước, thành phố Cà Mau, Phú Tân, Đầm Dơi,...

(09:00 - 27/07/2021)

Công ty Điện lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện theo công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện từ ngày 02/08/2021 đến 08/08/2021

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực Cái Nước, thành phố Cà Mau, Phú Tân, Đầm Dơi,...