Tin tức & hoạt động

Tin tức & hoạt động

Đăng bởi | 08:53 | 23/06/2021

Ngăn dịch từ trong ra ngoài

“Triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; kích hoạt, cập nhật các phương án sẵn sàng ứng phó những tình huống của dịch bệnh, lưu ý chia sẻ kinh nghiệm thực hiện giữa các đơn vị”, đó là một trong những nội dung quan trọng trong công văn của Công ty Ðiện lực Cà Mau gởi các phòng, ban và điện lực trực thuộc trước tình hình dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp như hiện nay.

Theo đó, để công tác phòng, chống dịch bệnh đúng theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và của UBND tỉnh, Công ty Ðiện lực Cà Mau yêu cầu các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm các nội dung phòng, chống dịch theo hướng dẫn tại Văn bản số 3979/EVN SPC-TCNS ngày 11/5/2021 của Tổng Công ty về việc thực hiện gấp công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Riêng trên địa bàn tỉnh, văn phòng của công ty phối hợp công đoàn, Ðoàn thanh niên đẩy mạnh truyền thông, tuyên truyền về tình hình, diễn biến dịch bệnh cho toàn thể công nhân viên (CNV) trong công ty biết. Ðặt biệt, lưu ý CNV không chia sẻ, phát tán thông tin chưa được kiểm chứng, gây ảnh hưởng không tốt đến tâm lý những người xung quanh, nhằm góp phần bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng.

Phòng công nghệ thông tin tiến hành rà soát lại hạ tầng công nghệ thông tin, bao gồm cả hạ tầng phần cứng và các phần mềm phục vụ điều hành sản xuất kinh doanh, hội nghị trực tuyến; rà soát công tác vận hành hệ thống công nghệ thông tin nhằm đảm bảo việc tổ chức hội nghị trực tuyến, làm việc từ xa, đảm bảo vận hành thông suốt, không để xảy ra sự cố khi tổ chức cuộc họp.

Văn phòng phối hợp với các phòng, ban, đơn vị thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 tại công ty, kiểm soát chặt người ra, vào công ty. Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình, diễn biến của dịch Covid-19 để kịp thời tham mưu cho lãnh đạo công ty các giải pháp, biện pháp phòng, chống dịch covid-19 được kịp thời, hiệu quả.

Các phòng, ban, các điện lực trực thuộc duy trì giữ vệ sinh nơi làm việc, sinh hoạt; kiểm soát chặt người vào, ra trụ sở làm việc. Chủ động cập nhật, bổ sung phương án, kịch bản phòng, chống dịch trong trường hợp đơn vị có CNV dương tính với Covid-19. Tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở CNV tự bảo vệ sức khoẻ, thực hiện nghiêm thông điệp 5K và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.


Trong quá trình hoạt động, nhân viên ngành điện luôn tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch, nhất là việc đeo khẩu trang.

Ngành điện là ngành đặc thù, CNV ngành luôn phải di chuyển và hoạt động trên diện rộng, không chỉ trong các trụ sở mà còn ở mọi địa điểm, khu vực có lưới điện đi qua. Do đó, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 như hiện nay, CNV ngành điện là đối tượng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Từ đó, việc nâng cao ý thức để CNV ngành điện tự bảo vệ mình chính là để bảo vệ cộng đồng cũng như đảm bảo việc cấp điện liên tục, an toàn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, sinh hoạt của người dân đặc biệt là phục vụ cho công tác phòng, chống dịch bệnh của các tổ chức, đơn vị chuyên môn./.

Phan Ngọc Ẩn


TIN LIÊN QUAN

(07:39 - 13/12/2022)

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN “Lô 1: Tài sản cố định, công cụ dụng cụ, vật tư thiết bị thanh lý có CTNH”

(07:37 - 13/12/2022)

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN “Lô 2: Vật tư thiết bị thanh lý thông thường”

(14:00 - 08/12/2022)

THÔNG BÁO Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Căn cứ Thông báo số: 3501/TB-PCCM ngày 25/11/2022 của Công ty Điện lực...

(08:27 - 28/11/2022)

Thông báo Về việc lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá vật tư, tài sản thanh lý năm 2022 của Công ty Điện lực Cà Mau

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc hội nước...

(15:43 - 29/08/2022)

Hưởng ứng ngày môi trường thế giới năm 2022

(15:41 - 29/08/2022)

Công ty Điện lực Cà Mau áp dụng mẫu hóa đơn điện tử mới theo quy định của Bộ Tài Chính

(15:39 - 29/08/2022)

ĐẢM BẢO CUNG CẤP ĐIỆN PHỤC VỤ NGÀY HỘI TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC TẠI XÃ HƯNG MỸ (huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau)

(15:37 - 29/08/2022)

PCCM – Tổ chức huấn luyện PCCC&CNCH, diễn tập Phòng cháy chữa cháy năm 2022

(15:37 - 29/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU ĐẢM BẢO CUNG CẤP ĐIỆN TRONG DỊP LỄ 02/09/2022

(10:57 - 01/07/2022)

CÀ MAU TỔ CHỨC TẬP HUẤN CHƯƠNG TRÌNH CMIS 3.0 VÀ CHƯƠNG TRÌNH THU THẬP VÀ QUẢN LÝ DỮ LIỆU ĐO ĐẾM TỪ XA (MDMS)