Lĩnh vực hoạt động

Dịch vụ sửa chữa điện

Đăng bởi | 08:49 | 23/06/2021

Công ty Điện lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện theo công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện từ ngày 28/06/2021 đến 04/07/2021

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực Cái Nước, thành phố Cà Mau, Phú Tân, Đầm Dơi, Năm Căn, Ngọc Hiển, Trần Văn Thời, U Minh, Thới Bình thực hiện công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện. Để thực hiện các công tác nêu trên, Công ty Điện lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện cụ thể như sau:

1. Thứ Hai, ngày 28/06/2021

 •  Từ 08h00 đến 10h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Cái Su, xã Hòa Tân, một phần khu Dân cư Tài Lộc, ấp Bà Điều, xã Lý Văn Lâm, TP. Cà Mau.

-  Từ 08h00 đến 12h00.

    Khu vực mất điện: Một phần khu Dân cư Minh Thắng, Phường 9, TP. Cà Mau.

 •  Từ 09h00 đến 10h00.

    Khu vực mất điện: Một phần đường Lý Văn Lâm, Phường 1, TP. Cà Mau.

 •  Từ 10h00 đến 11h00.

    Khu vực mất điện: Một phần đường Quốc Lộ 63 và đường Kinh Thầy Phó, Khóm 3, phường Tân Xuyên, TP. Cà Mau.

 •  Từ 10h00 đến 13h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Bùng Binh 2, xã Hòa Tân, TP. Cà Mau.

 •  Từ 11h00 đến 12h00.

    Khu vực mất điện: Một phần đường Quản Lộ Phụng Hiệp, Khóm 3, phường Tân Thành, TP. Cà Mau.

 •  Từ 12h00 đến 16h00.

    Khu vực mất điện: Một phần đường Lâm Thành Mậu, Phường 4 và một phần đường Kinh Xáng Phụng Hiệp, Phường Tân Xuyên, TP. Cà Mau.

 •  Từ 08h30 đến 10h30.

    Khu vực mất điện: Ấp Chà Là, xã Trần Phán, huyện Đầm Dơi.

 •  Từ 11h30 đến 12h30.

    Khu vực mất điện: Ba Ngải, ấp Trung Cang, xã Tân Trung, huyện Đầm Dơi.

 •  Từ 13h30 đến 14h30.

    Khu vực mất điện: Ấp Công Điền xã Tân Duyệt, Thành Vọng, xã Tân Trung và Nhị Nguyệt, xã Trần Phán, huyện Đầm Dơi.

 •  Từ 08h30 đến 12h30.

    Khu vực mất điện: Một phần kinh Đầu Dừa, xã Tân Hưng Tây, huyện Phú Tân.

 •  Từ 09h00 đến 10h00.

    Khu vực mất điện: Một phần kinh Rạch Chèo 3A, xã Rạch Chèo, huyện Phú Tân.

 •  Từ 08h30 đến 14h30.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Tân Tạo A, ấp Chín Biện, xã Tam Giang Tây, huyện Ngọc Hiển.

 •  Từ 09h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Mũi Tràm A, xã Khánh Bình Tây Bắc, Huyện Trần Văn Thời .

    2. Thứ Ba, ngày 29/06/2021

 •  Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện:

+ Toàn bộ ấp Trung Thành, Trung Hưng và một phần ấp Hòa Trung, Bào Bèo, xã Lương Thế Trân, huyện Cái Nước.

+ Một phần Ấp 6, xã Khánh Hòa, huyện U Minh.

 •  Từ 08h30 đến 14h30.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Xí Nghiệp, xã Tam Giang Tây, huyện Ngọc Hiển.

 •  Từ 09h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Biện Nhạn, ấp Cây Phước, xã Viên An Đông, huyện Ngọc Hiển.

 •  Từ 09h00 đến 10h30.

    Khu vực mất điện: Ấp Phú Hiệp, Tân Hùng, xã Ngọc Chánh, huyện Đầm Dơi.

 •  Từ 09h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện:

+ Một phần ấp kinh Hòn Bắc, xã Khánh Bình Tây, một phần Ấp 3, Ấp 4, Ấp 5, xã Trần Hợi, Huyện Trần Văn Thời .

+ Một phần đường Kinh Thống Nhất, Khóm 5, Phường 9, TP. Cà Mau.

 •  Từ 10h00 đến 11h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Xóm Lung Lá, Ấp 3, xã Tắc Vân, TP. Cà Mau.

 •  Từ 11h00 đến 12h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Ấp 1, xã Tắc Vân, một phần Ấp 2, xã Tân Thành, TP. Cà Mau.

 •  Từ 12h00 đến 13h00.

    Khu vực mất điện: Một phần đường Kinh Bào Sơn, Bàu Ráng, ấp Bào Sơn, xã Lý Văn Lâm, TP. Cà Mau.

 •  Từ 13h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần đường Kinh Xáng Phụng Hiệp, Khóm 1, Phường Tân Thành, TP. Cà Mau.

 •  Từ 14h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Một phần đường Lý Thường Kiệt, Khóm 7, Phường 6. TP. Cà Mau.

 •  Từ 11h00 đến 13h00.

    Khu vực mất điện: Một phần đường Kinh Bào Sơn, Bàu Ráng, ấp Bào Sơn, xã Lý Văn Lâm, TP. Cà Mau.

    3. Thứ Tư, ngày 30/06/2021

    -  Từ 09h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Ấp 4, 5, xã Khánh Bình Tây Bắc, Huyện Trần Văn Thời .

 •  Từ 08h00 đến 09h00.

    Khu vực mất điện: Một phần đường Nguyễn Tất Thành, ấp Tân Hưng, xã Lý Văn Lâm, TP. Cà Mau.

 •  Từ 08h00 đến 09h00.

    Khu vực mất điện: Một phần khu Đô thị Hoàng Tâm, ấp Bà Điều, xã Lý Văn Lâm, TP. Cà Mau.

 •  Từ 09h00 đến 10h00.

    Khu vực mất điện: Một phần đường Lê Anh Xuân, đường Nguyễn Mai, đường Nguyễn Ngọc Cung, Khóm 7, Phường 8. TP. Cà Mau.

 •  Từ 10h00 đến 11h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Đường 19/05 và một phần đường Nguyễn Trung Trực, Khóm 1, Phường 8, TP. Cà Mau.

 •  Từ 10h00 đến 12h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Nguyễn Tất Thành, ấp Bà Điều, xã Lý Văn Lâm, TP. Cà Mau.

 •  Từ 12h00 đến 13h00.

    Khu vực mất điện: Một phần đường Kinh Rạch Rập, Phường 8, TP. Cà Mau.

 •  Từ 12h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Một phần đường Nguyễn Tất Thành, ấp Bà Điều, xã Lý Văn Lâm, TP. Cà Mau.

 •  Từ 13h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần đường Quang Trung, Khóm 5, Phường 5, TP. Cà Mau.

 •  Từ 14h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Một phần đường Bông Văn Dĩa, Chung Thành Châu và Chợ Nông sản, Khóm 5, Phường 5, TP. Cà Mau.

 •  Từ 08h30 đến 13h30.

    Khu vực mất điện: Toàn bộ trạm Kinh 50-2, xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân.

    4. Thứ Năm, ngày 01/07/2021

    -  Từ 08h00 đến 09h30.

    Khu vực mất điện: Một phần Ấp 5, xã Tân Thành, TP. Cà Mau.

 •  Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Nội bộ DNTN Dương Lý, Phường 5 và nội bộ nhà Công vụ Khí Điện Đạm Cà Mau, Phường 1, TP. Cà Mau.

 •  Từ 09h30 đến 11h00.

    Khu vực mất điện: Một phần đường Lý Thường Kiệt, ấp Cây Trâm, xã Định Bình, TP. Cà Mau.

 •  Từ 11h00 đến 12h30.

    Khu vực mất điện: Một phần đường Lý Thường Kiệt, ấp Cây Trâm, xã Định Bình, TP. Cà Mau.

 •  Từ 12h30 đến 13h30.

    Khu vực mất điện: Một phần  Ấp 3, xã Tắc Vân, TP. Cà Mau.

 •  Từ 13h30 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Một phần  Ấp 2, xã Tắc Vân, TP. Cà Mau.

    5. Thứ Sáu, ngày 02/07/2021

 •  Từ 08h00 đến 09h30.

    Khu vực mất điện: Một phần  đường Ngô Quyền, Phường 1, Phường 9, TP. Cà Mau.

 •  Từ 08h00 đến 11h00.

    Khu vực mất điện: Một phần  đường Trần Hưng Đạo (từ ngã tư Tô Hiến Thành đến Dường 3 Tháng 2), Phường 5, TP. Cà Mau.

 •  Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Nội bộ Khách sạn Phú Cường, Phường 4, TP. Cà Mau.

 •  Từ 09h30 đến 11h00.

    Khu vực mất điện: Một phần đường Nguyễn Du (từ ngã 4 đường Trần Hưng Đạo đến ngã ba Đường 3/2), đường Lê Công Nhân, khu Bờ hồ, Phường 5, TP. Cà Mau.

 •  Từ 11h00 đến 12h00.

    Khu vực mất điện: Nội bộ Hội Văn học Nghệ thuật, Phường 5, TP. Cà Mau.

 •  Từ 12h00 đến 13h00.

    Khu vực mất điện: Nội bộ Trung tâm Y học Dự phòng, một phần đường  Lý Thường Kiệt, Khóm 4, Phường 6, TP. Cà Mau.

 •  Từ 13h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Một phần đường Phan Ngọc Hiển, hẻm Chùa Cao Đài,  Phường 5, TP. Cà Mau.

    - Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Ấp 6, xã Khánh Hòa, huyện U Minh.

 •  Từ 08h30 đến 09h10.

    Khu vực mất điện: Một phần Khóm 1, thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển.

 • Từ 09h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Bà Thanh, xã Tân Ân Tây, một phần xã Tam Giang Tây, huyện Ngọc Hiển.

 •  Từ 09h50 đến 10h30.

    Khu vực mất điện: Một phần Khóm 1, thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển.

 •  Từ 11h10 đến 11h50.

    Khu vực mất điện: Một phần Khóm 1, thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển.

 •  Từ 14h00 đến 14h40.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Nhà Diệu, xã Tân Ân, huyện Ngọc Hiển.

 •  Từ 08h30 đến 14h30.

    Khu vực mất điện: Một phần kinh Cầu Sắt, xã Phú Mỹ, huyện Phú Tân.

 •  Từ 09h00 đến 13h00.

    Khu vực mất điện: Một phần kinh Cống Mới, xã Tân Hưng Tây, huyện Phú Tân.

 •  Từ 09h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Ấp Tân Thới, Tân Thới A, Gành Hào, Tân An A, Tân An B,  xã Tạ An khương Đông, huyện Đâm Dơi.

 •  Từ 09h00 đến 16h00.

    Khu vực mất điện: Toàn bộ khu vực Sông Đốc A thị trấn Sông Đốc, xã Khánh Hải, một phần xã Khánh Hưng, Huyện Trần Văn Thời.

    6. Thứ Bảy, ngày 03/07/2021

    -  Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện:

+ Một phần Ấp 1, 2, xã Khánh Hội, huyện U Minh.

+ Nội bộ DNTN NĐ Quách Minh, xã Tắc Vân, TP. Cà Mau.

 •  Từ 11h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần đường Trương Phùng Xuân, một phần kinh Bà Cai Di, Khóm 4, 5, Phường 8, TP. Cà Mau.

    7. Chủ Nhật, ngày 04/07/2021

    - Từ 08h30 đến 13h00.

    Khu vực mất điện: Một thị tấn Cái Đôi Vàm huyện Phú Tân.

 •  Từ 08h30 đến 14h30.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Xí Nghiệp, ấp Ba Nhất, ấp Kại Lá, xã Tam Giang Tây, huyện Ngọc Hiển.

Chú ý:

- Khi đóng điện lại sẽ không thông báo, báo trước.

- Thời gian đóng điện lại có thể thay đổi theo tiến độ công tác.

- Khi có sự cố trên hệ thống điện, Công ty Điện lực Cà Mau sẽ cắt tải khẩn cấp một số phát tuyến ngoài thông báo này.


TIN LIÊN QUAN

(10:45 - 23/11/2021)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 29/11/2021 ĐẾN 05/12/2021

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(10:59 - 12/11/2021)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 15/11/2021 ĐẾN 21/11/2021

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(08:41 - 02/11/2021)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 01/11/2021 ĐẾN 07/11/2021

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(13:55 - 20/10/2021)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 25/10/2021 ĐẾN 31/10/2021

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(09:49 - 15/10/2021)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 16/10/2021 ĐẾN 24/10/2021

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(08:13 - 30/09/2021)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 03/10/2021 ĐẾN 10/10/2021

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(08:55 - 17/09/2021)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 20/09/2021 ĐẾN 26/09/2021

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của thành phố Cà Mau, thực...

(16:28 - 18/08/2021)

Công ty Điện lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện theo công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện từ ngày 23/08/2021 đến 29/08/2021

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực Cái Nước, thành phố Cà Mau, Phú Tân, Đầm Dơi,...

(14:56 - 10/08/2021)

Công ty Điện lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện theo công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện từ ngày 16/08/2021 đến 22/08/2021

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực Cái Nước, thành phố Cà Mau, Phú Tân, Đầm Dơi,...

(09:00 - 27/07/2021)

Công ty Điện lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện theo công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện từ ngày 02/08/2021 đến 08/08/2021

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực Cái Nước, thành phố Cà Mau, Phú Tân, Đầm Dơi,...