Tin tức & hoạt động

Lịch ngừng, giảm cung cấp điện

Đăng bởi | 16:39 | 15/06/2021

Công ty Điện lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện theo công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện từ ngày 21/06/2021 đến 27/06/2021

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực Cái Nước, thành phố Cà Mau, Phú Tân, Đầm Dơi, Năm Căn, Ngọc Hiển, Trần Văn Thời, U Minh, Thới Bình thực hiện công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện. Để thực hiện các công tác nêu trên, Công ty Điện lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện cụ thể như sau:

 1. Thứ Hai, ngày 21/06/2021
 •  Từ 08h00 đến 10h00.

    Khu vực mất điện: Đường Ngô Quyền (từ vòng xoay đến ngã tư đường Võ Văn Tần), Phường 1, TP. Cà Mau.

 •  Từ 08h00 đến 10h30.

    Khu vực mất điện: Nội bộ khu Đông lạnh JOTOCO, Phường 8, TP. Cà Mau.

 •  Từ 10h30 đến 11h30.

    Khu vực mất điện: Một phần đường Hải Thượng Lãng Ông, Khóm 7, Phường 7, TP. Cà Mau.

 •  Từ 12h00 đến 13h30.

    Khu vực mất điện: Một phần đường Kinh Xáng Phụng Hiệp, Khóm 1, phường Tân Thành, TP. Cà Mau.

 •  Từ 13h30 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Một phần đường Kinh Xàng Phụng Hiệp, Ấp 6, xã Tân Thành, TP. Cà Mau.

    - Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Lung Trường, xã Phong Lạc, Huyện Trần Văn Thời.

    -  Từ 09h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần xã Khánh Bình Đông, Huyện Trần Văn Thời.

 •  Từ 08h30 đến 14h30.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Ông Quyền, ấp Nam Nghĩa, xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển.

 •  Từ 09h00 đến 11h00.

    Khu vực mất điện: Ấp Bá Quê, Bào Sen, xã Tân Duyệt, huyện Đầm Dơi.

    2. Thứ Ba, ngày 22/06/2021

 •  Từ 08h00 đến 09h00.

    Khu vực mất điện: Một phần đường Lộ Thạnh Điền, kinh Chín Diên, ấp Thạnh Điền, ấp Chánh, xã Lý Văn Lâm, TP. Cà Mau.

 •  Từ 08h00 đến 10h00.

    Khu vực mất điện: Nội bộ Cty TNHH TM DV Triều Thâm 2, Ấp Gành Hào 1, Gành Hào 2, Cái Su, Hòa Đông, Bùng Binh 1, xã Hòa Tân, Hòa Nam, xã Hòa Thành, TP. Cà Mau.

 •  Từ 08h00 đến 12h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Hòa Nam, xã Hòa Thành, TP. Cà Mau.

 •  Từ 08h00 đến 13h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Khu B2, phường Tân Xuyên, TP. Cà Mau.

 •  Từ 09h00 đến 11h00.

    Khu vực mất điện: Đường Trần Quang Diệu (từ ngã tư đường Trần Quang Diệu, Mậu Thân đến khu Chung cư 7), đường Đoàn Giỏi, một phần Vành Đai 2, Phường 9, TP. Cà Mau.

 •  Từ 11h00 đến 13h00.

    Khu vực mất điện: Đường Lý Bôn (từ ngã tư Hoàng Diệu đến ngã ba Lê Lợi), một phần đường Hoàng Diệu, Phường 2, TP. Cà Mau.

 •  Từ 08h00 đến 11h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Ấp 1, xã Tân Lộc, huyện Thới Bình.

 •  Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Ấp 7, 8, xã Thới Bình, huyện Thới Bình.

 •  Từ 12h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Ấp 1, xã Tân Lộc, huyện Thới Bình.

 •  Từ 08h00 đến 13h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Ấp 1, xã Nguyễn Phích, một phần Khóm 1, thị trấn U Minh, huyện U Minh.

 •  Từ 08h30 đến 12h30.

    Khu vực mất điện: Một phần kinh Ông Xe 3, xã Tân Hưng Tây, huyện Phú Tân.

 •  Từ 08h30 đến 14h30.

    Khu vực mất điện:

+ Một phần kinh Làng Cá,thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân.

+ Một phần ấp Trung Cang, xã Tân Trung, huyện Đầm Dơi.

+ Kinh Đường Ranh, xã Khánh Hải, Huyện Trần Văn Thời.

    -  Từ 09h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Ấp Cỏ Xước, xã Lợi An, một phần ấp Mũi Tràm A, xã Khánh Bình Tây Bắc, một phần xã Phong Điền, Huyện Trần Văn Thời.

3. Thứ Tư, ngày 23/06/2021

 • Từ 08h00 đến 11h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Cây Khô, xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình.

 •  Từ 13h00 đến 16h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Ấp 8, xã Thới Bình, huyện Thới Bình.

 •  Từ 08h30 đến 12h30.

    Khu vực mất điện: Một phần Chợ xã Phú Tân, huyện Phú Tân.

 •  Từ 13h00 đến 16h00.

    Khu vực mất điện: Một phần xã Phú Tân Huyện Phú Tân.

    -  Từ 09h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Ấp Giao Vàm, xã Lợi An, một phần ấp Sào Lưới, Sào Lưới A, xã Khánh Bình Tây Bắc, Huyện Trần Văn Thời.

    4. Thứ Năm, ngày 24/06/2021

 •  Từ 08h00 đến 10h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Bùng Binh, xã Hòa Thành, TP. Cà Mau.

 •  Từ 09h30 đến 11h00.

    Khu vực mất điện: Nội bộ DNTN Xay Xát Bà Điều, xã Lý Văn Lâm, TP. Cà Mau.

 •  Từ 11h00 đến 13h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Xóm Lung, xã Định Bình, nội bộ Cty Hưng Thịnh,  khu Dân cư Tài Lộc, xã Lý Văn Lâm, TP. Cà Mau.

 •  Từ 13h00 đến 14h30.

    Khu vực mất điện: Nội bộ khu Đông lạnh Thanh Đoàn, Phường 8, TP. Cà Mau.

 •  Từ 08h00 đến 11h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Ấp 1, 6, xã Tân Lộc, huyện Thới Bình.

 •  Từ 08h00 đến 12h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Ấp 18, ấp Thanh Tùng, xã Biển Bạch, huyện Thới Bình.

 •  Từ 09h00 đến 12h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Ấp 8, xã Tân Lộc, huyện Thới Bình.

 •  Từ 08h30 đến 11h30.

    Khu vực mất điện: Toàn bộ trạm Tấn Đạt 5, thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân.

 •  Từ 08h30 đến 13h30.

    Khu vực mất điện: Một phần Kinh Ngang, xã Phú Thuận, huyện Phú Tân.

 •  Từ 09h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Kinh Cùng, xã Phú Tân, huyện Phú Tân.

 •  Từ 14h30 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Toàn bộ trạm Việt Khái 3, xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân.

 •  Từ 16h00 đến 16h30.

    Khu vực mất điện: Toàn bộ trạm Rạch Chèo 1A, xã Rạch Chèo, huyện Phú Tân.

 •  Từ 08h30 đến 14h30.

    Khu vực mất điện: Môt phần xã Quách Phẩm, huyện Đầm Dơi.

 •  Từ 09h00 đến 11h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Xẻo Mắm xã Tân Ân, huyện Ngọc Hiển.

 •  Từ 09h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Ấp Kinh 17, Bông Súng, Nhà Luận, Nhà Hội, toàn bộ xã Tam Giang Đông, huyện Năm Căn.

    -  Từ 09h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Ấp 4, 5, ấp Kinh Dớn, xã Khánh Bình Tây Bắc, kinh Xẻo Giá, ấp Cỏ Xước, xã Lợi An, Huyện Trần Văn Thời.

 • Từ 10h00 đến 12h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp 17, 20 xã Khánh Thuận huyện U Minh.

    5. Thứ Sáu, ngày 25/06/2021

 •  Từ 08h00 đến 09h30.

    Khu vực mất điện: Nội bộ DNTN Tân Toàn Thắng, ấp Bà Điều, xã Lý Văn Lâm, một phần Đường 19/5 và một phần đường Nguyễn Trung Trực, Khóm 1, Phường 8, TP. Cà Mau.

 •  Từ 08h00 đến 11h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Gành Hào 1, xã Hòa Tân, TP. Cà Mau.

 •  Từ 08h00 đến 12h00.

    Khu vực mất điện: Một phần đường Huỳnh Thúc Kháng, Khóm 7, Phường 7, TP. Cà Mau.

 •  Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Nội bộ DNTN Trần Chánh Uyên Thâm, DNTN Anh Thư, DNTN Quách Nghiệp, TP. Cà Mau.

 •  Từ 09h30 đến 11h00.

    Khu vực mất điện: Nội bộ DNTN Ý Như, ấp Bà Điều, xã Lý Văn Lâm, TP. Cà Mau.

 •  Từ 10h00 đến 13h00.

    Khu vực mất điện: Ấp Gành Hào 1, xã Hòa Tân, TP. Cà Mau.

 •  Từ 11h00 đến 13h00.

    Khu vực mất điện: Nội bộ Cty Quỳnh Liên, ấp Bà Điều, xã Lý Văn Lâm, TP. Cà Mau.

 •  Từ 12h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Một phần đường Lý Văn Lâm, một phần  đường Lương Thế Vinh, Phường 1, TP. Cà Mau.

 •  Từ 13h00 đến 14h30.

    Khu vực mất điện: Nội bộ DNTN Anh Thư, phường Tân Xuyên, TP. Cà Mau.

 •  Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp cây khô, ấp Cái Bát, xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình.

 •  Từ 08h30 đến 10h00.

    Khu vực mất điện: Toàn bộ trạm DNTN Vĩnh Phát, xã Phú Tân, huyện Phú Tân.

 •  Từ 11h00 đến 12h00.

    Khu vực mất điện: Toàn bộ trạm Trâm Bầu, xã Tân Hưng Tây, huyện Phú Tân.

 •  Từ 08h30 đến 12h30.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Nhà Máy A, xã Khánh Hưng, Huyện Trần Văn Thời.

 •  Từ 08h30 đến 14h30.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Tân Tạo A, ấp Chín Biện, xã Tam Giang Tây, huyện Ngọc Hiển.

 •  Từ 11h00 đến 13h00.

    Khu vực mất điện: Toàn bộ xã Tân Đức và một phần xã Tạ An Khương Nam và Tân Thuận, huyện Đầm Dơi.

    -  Từ 09h00 đến 14h30.

    Khu vực mất điện: Ấp Tân Phước, xã Tân Đức, huyện Đầm Dơi.

6. Thứ Bảy, ngày 26/06/2021

 •  Từ 08h00 đến 10h00.

    Khu vực mất điện: Nội bộ Sở Khoa học và Công nghệ, Phường 5, TP. Cà Mau.

 •  Từ 08h00 đến 12h00.

    Khu vực mất điện: Ấp 3, 4, xã Tân Thành, Khóm 4, 5, phường Tân Thành, một phần Khóm 9, Phường 6, TP. Cà Mau.

 •  Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Phường Tân Thành, một phần Khóm 9, Phường 6, TP. Cà Mau.

 •  Từ 11h00 đến 12h00.

    Khu vực mất điện: Một phần đường Danh Thị Tươi và một phần đường Bà Triệu, Khóm 8, Phường 5, TP. Cà Mau.

 •  Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện:

+ Một phần Ấp 2, 3, xã Tân Lộc Đông, huyện Thới Bình.

+ Một phần Ấp 2, 3, xã Khánh An, một phần Ấp 6, 7, 8, 9, Nguyễn Phích, huyện U Minh.

    + Toàn bộ xã Phong Lạc và một phần xã Phong Điền, Huyện Trần Văn Thời .

 •  Từ 09h00 đến 10h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Tân Phong, xã Phong Lạc, Huyện Trần Văn Thời.

 •  Từ 08h30 đến 14h30.

    Khu vực mất điện:

+ Một phần ấp Xí nghiệp, ấp Ba Nhất, ấp Cại Lá, xã Tam Giang Tây, huyện Ngọc Hiển.

+ Một phần kinh Nông Trường, xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân.

    7. Chủ Nhật, ngày 27/06/2021

 • Từ 08h30 đến 14h30.

    Khu vực mất điện:

+ Một phần ấp Trung Cang, xã Tân Trung, huyện Đầm Dơi.

+ Một phần ấp Ông Quyền, xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển.

    -  Từ 09h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Đá Bạc, Kinh Hòn, Kinh Hòn Bắc, xã Khánh Bình Tây, Huyện Trần Văn Thời.

Chú ý:

- Khi đóng điện lại sẽ không thông báo, báo trước.

- Thời gian đóng điện lại có thể thay đổi theo tiến độ công tác.

- Khi có sự cố trên hệ thống điện, Công ty Điện lực Cà Mau sẽ cắt tải khẩn cấp một số phát tuyến ngoài thông báo này.


TIN LIÊN QUAN

(10:22 - 26/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 26/09/2022 ĐẾN 02/10/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(10:48 - 14/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 19/09/2022 ĐẾN 25/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(07:45 - 06/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 12/09/2022 ĐẾN 18/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(09:33 - 05/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 05/09/2022 ĐẾN 11/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(15:18 - 29/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 29/08/2022 ĐẾN 04/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(08:32 - 17/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 22/08/2022 ĐẾN 28/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(08:20 - 12/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 15/08/2022 ĐẾN 21/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(09:17 - 05/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 08/08/2022 ĐẾN 14/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(22:07 - 26/07/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 01/08/2022 ĐẾN 07/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(13:51 - 21/07/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 25/07/2022 ĐẾN 31/07/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...