Tin tức & hoạt động

Lịch ngừng, giảm cung cấp điện

Đăng bởi | 08:47 | 10/06/2021

Công ty Điện lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện theo công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện từ ngày 14/06/2021 đến 20/06/2021

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực Cái Nước, thành phố Cà Mau, Phú Tân, Đầm Dơi, Năm Căn, Ngọc Hiển, Trần Văn Thời, U Minh, Thới Bình thực hiện công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện. Để thực hiện các công tác nêu trên, Công ty Điện lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện cụ thể như sau:

 1. Thứ Hai, ngày 14/06/2021
 • Từ 08h00 đến 09h00.

Khu vực mất điện: Một phần kinh Hai Sỹ, xã Khánh Bình Đông, huyện Trần Văn Thời .

 • Từ 09h00 đến 10h00.

Khu vực mất điện: Một phần kinh Hai Sỹ, xã Khánh Bình Đông, Huyện Trần Văn Thời.

 • Từ 11h00 đến 12h00.

Khu vực mất điện: Một phần kinh Hai Sỹ, xã Khánh Bình Đông, Huyện Trần Văn Thời.

 • Từ 13h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Một phần kinh Tân Mốc, xã Khánh Bình Đông, Huyện Trần Văn Thời .

 • Từ 14h00 đến 15h00.

Khu vực mất điện: Một phần kinh Tân Mốc, xã Khánh Bình Đông, Huyện Trần Văn Thời .

-  Từ 08h00 đến 09h30.

Khu vực mất điện: Một phần hẻm Hoài Thu, Phường 9, TP. Cà Mau.

 • Từ 08h00 đến 10h00.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Cái Su, xã Hòa Tân, TP. Cà Mau.

 • Từ 09h30 đến 11h00.

Khu vực mất điện: Một phần đường Ngô Quyền, Khóm 1, Phường 9, TP. Cà Mau.

 • Từ 11h00 đến 13h00.

Khu vực mất điện: Một phần đường Mậu Thân, Phường 9, TP. Cà Mau.

 • Từ 13h00 đến 14h30.

Khu vực mất điện: Một phần đường Tạ Uyên, Khóm 5, Phường 9, TP. Cà Mau.

 • Từ 14h30 đến 16h00.

Khu vực mất điện: Một phần đường Ngô Quyền,  Khóm 5, Phường 1, TP. Cà Mau.

 • Từ 08h30 đến 14h30.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Xí nghiệp, xã Tam Giang Tây Tây, huyện Ngọc Hiển.

 • Từ 09h00 đến 11h30.

Khu vực mất điện: Một phần phần ấp Kinh Ranh, xã Viên An Đông, huyện Ngọc Hiển.

 • Từ 09h00 đến 11h00.

Khu vực mất điện:  Ấp Tân Hồng, xã Tạ An Khương Nam, huyện Đầm Dơi.

 • Từ 13h00 đến 15h00.

Khu vực mất điện: Ấp Tân Long B, xã Tân Dân, huyện Đầm Dơi.

2. Thứ Ba, ngày 15/06/2021

 • Từ 08h00 đến 09h00.

Khu vực mất điện: Một phần kinh Cả Tàu, xã Khánh Bình Đông, Huyện Trần Văn Thời.

 • Từ 08h00 đến 13h00.

Khu vực mất điện: Một phần Ấp 2 (Kinh Đội 12), xã Khánh Bình Tây Bắc, Huyện Trần Văn Thời.

 • Từ 09h00 đến 10h00.

Khu vực mất điện: Một phần kinh Cả Tàu, xã Khánh Bình Đông, Huyện Trần Văn Thời.

 • Từ 09h00 đến 12h00.

Khu vực mất điện: Kênh Phủ Lý, Khóm 12, thị trấn Sông Đốc, Huyện Trần Văn Thời.

 • Từ 09h00 đến 15h00.

Khu vực mất điện: Ấp Rạch Bào, ấp Ông Bích, Ấp 19/5, Ấp 1/5, xã Khánh Bình, Huyện Trần Văn Thời.

 • Từ 13h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Đường Cuốc, xã Lợi An, Huyện Trần Văn Thời.

 • Từ 14h00 đến 15h00.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Đường Cuốc, xã Lợi An, Huyện Trần Văn Thời.

 • Từ 14h00 đến 17h00.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Sào Lưới, xã Khánh Bình Tây Bắc, Huyện Trần Văn Thời.

 • Từ 08h00 đến 09h30.

Khu vực mất điện: Đường kinh Khóm 5, Phường 9, TP. Cà Mau.

 • Từ 08h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Đường Lạc Long Quân, đường Âu Cơ, Phường 7 và nội bộ Cty XLBĐ Cà Mau, Phường 8, nội bộ Thư viện Tỉnh, Phường 5, TP.Cà Mau.

 • Từ 09h30 đến 11h00.

Khu vực mất điện: Nội bộ Giếng bơm Ngô Quyền, Phường 1, TP.Cà Mau.

 • Từ 11h00 đến 13h00.

Khu vực mất điện: Một phần đường Kinh Giồng Kè khóm 1 Phường Tân Xuyên, TP. Cà Mau.

 • Từ 13h00 đến 14h30.

Khu vực mất điện: Một phần đường kinh Bạch Ngưu, Khóm 1, phường Tân Xuyên, TP. Cà Mau.

 • Từ 14h30 đến 16h00.

Khu vực mất điện: Một phần đường Quốc Lộ 63, Ấp 3, xã An Xuyên, TP. Cà Mau.

 • Từ 08h00 đến 11h00.

Khu vực mất điện: Kinh 5, ấp Nguyễn Huế, xã Tân Bằng, huyện Thới Bình.

 • Từ 08h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện:  Ấp 2, xã Thới Bình, huyện Thới Bình.

 • Từ 13h00 đến 16h00.

Khu vực mất điện:  Một phần Ấp 3, xã Thới Bình, huyện Thới Bình.

 • Từ 08h00 đến 11h00.

Khu vực mất điện: Một phần Ấp 6, 8, xã Khánh Hội, huyện U Minh.

 • Từ 08h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Một phần Ấp 16, xã Khánh An, huyện U Minh.

 • Từ 13h00 đến 16h00.

Khu vực mất điện: Một phần Ấp 2, 5, xã Khánh Hòa, Ấp 4, 8, 9, 10, xã Khánh Tiến, huyện U Minh.

 • Từ 08h30 đến 12h30.

Khu vực mất điện: Một phần kinh Lung Tràm, xã Tân Hưng Tây, một phần kinh Xẻo Say, xã Phú Thuận, huyện Phú Tân.

 • Từ 08h30 đến 14h30.

Khu vực mất điện:

+ Một phần kinh Ba Dựa, xã Phú Mỹ, huyện Phú Tân.

+ Một phần ấp Ông Quyền, xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển.

 • Từ 09h00 đến 11h00.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Kinh Năm, xã Viên An, huyện Ngọc Hiển.

-    Từ 09h00 đến 12h00.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Duyên Hải, ấp Tân Tiến, ấp Ông Định, xã Tân ân Tây, huyện Ngọc Hiển.

 • Từ 08h30 đến 14h30.

Khu vực mất điện: Môt phần xã Quách Phẩm, huyện Đầm Dơi.

 • Từ 10h00 đến 15h00.

Khu vực mất điện: Một phần xã Tân Thuận, huyện Đầm Dơi.

3. Thứ Tư, ngày 16/06/2021

 • Từ 08h00 đến 09h00.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Rạch ruộng A, xã Khánh Lộc, Huyện Trần Văn Thời .

 • Từ 09h00 đến 10h00.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Rạch ruộng A, xã Khánh Lộc, Huyện Trần Văn Thời .

 • Từ 09h00 đến 15h00.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Mũi Tràm A, xã Khánh Bình Tây Bắc, Huyện Trần Văn Thời .

 • Từ 11h00 đến 12h00.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Rạch ruộng A, xã Khánh Lộc, Huyện Trần Văn Thời .

 • Từ 13h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Rạch ruộng A, xã Khánh Lộc, Huyện Trần Văn Thời .

 • Từ 14h00 đến 15h00.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Độc Lập, xã Khánh Lộc, Huyện Trần Văn Thời .

-   Từ 08h00 đến 09h30.

Khu vực mất điện: Một phần đường kinh Rạch Rập, Khóm 2, Phường 8, TP. Cà Mau.

 • Từ 08h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Nội bộ Rada Sân Bay Phường 5, nội bộ Rada 23 phường 6 và hộ NTCN Lê Thanh Sự, phường Tân Xuyên, TP. Cà Mau.

 • Từ 09h30 đến 11h00.

Khu vực mất điện: Một phần đường kinh Rạch Rập, Khóm 2, Phường 8, TP. Cà Mau.

 • Từ 11h00 đến 13h00.

Khu vực mất điện: Một phần đường kinh Ngã Cái, ấp Xóm Lớn, xã Lý Văn Lâm, TP. Cà Mau.

 • Từ 13h00 đến 14h30.

Khu vực mất điện: Một phần đường kinh Đập Lung Dừa, ấp Lung Dừa, xã Lý Văn Lâm, TP. Cà Mau.

 • Từ 14h30 đến 16h00.

Khu vực mất điện: Một phần đường kinh Ông Muộn, ấp Ông Muộn, xã Lý Văn Lâm, TP. Cà Mau.

 • Từ 08h30 đến 14h30.

Khu vực mất điện: Một phần Ấp Trung Cang, xã Tân Trung, huyện Đầm Dơi.

 • Từ 09h00 đến 11h00.

Khu vực mất điện: Hộ NTCN Huỳnh Văn Khải Khóm 1, thị trấn Rạch gốc, huyện Ngọc Hiển.

 • Từ 12h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Hộ NTCN Nguyễn Phát Triển, thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển.

4. Thứ Năm, ngày 17/06/2021

-   Từ 08h00 đến 09h00.

Khu vực mất điện: Một phần Khóm 2, thị trấn Trần Văn Thời, Huyện Trần Văn Thời.

 • Từ 09h00 đến 10h00.

Khu vực mất điện: Một phần kinh Sáu Thước Cùng, xã Khánh Lộc, Huyện Trần Văn Thời.

 • Từ 09h00 đến 15h00.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Cơi Sáu A, ấp Cơi Sáu, xã Khánh Bình Tây, một phần Ấp 6, xã Khánh Bình Đông, Ấp 4, Ấp 1/5, xã Khánh Bình, Huyện Trần Văn Thời .

 • Từ 11h00 đến 12h00.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Kinh Tư, xã Khánh Lộc, Huyện Trần Văn Thời.

 • Từ 13h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Kinh Ba, xã Phong Lạc, Huyện Trần Văn Thời.

 • Từ 14h00 đến 15h00.

Khu vực mất điện: Một phần kinh Bào Nai, xã Phong Điền, Huyện Trần Văn Thời.

 • Từ 08h00 đến 09h30.

Khu vực mất điện: Một phần đường Nguyễn Tất Thành, ấp Bà Điều, xã Lý Văn Lâm, TP. Cà Mau.

 • Từ 08h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Nội bộ café Thiên Văn, Nhà hàng 555, Trường Đại học Bình Dương, Phường 5, TP. Cà Mau.

 • Từ 09h30 đến 11h00.

Khu vực mất điện: Khu tập thể Bưu điện, ấp Bà Điều, xã Lý Văn Lâm, TP. Cà Mau.

 • Từ 11h00 đến 13h00.

Khu vực mất điện: Một phần đường kinh Rạch Rập, ấp Xóm Lớn, xã Lý Văn Lâm, TP. Cà Mau.

 • Từ 13h00 đến 14h30.

Khu vực mất điện: Một phần đường kinh Rạch Rập, ấp Bà Điều, xã Lý Văn Lâm, TP. Cà Mau.

 • Từ 14h30 đến 16h00.

Khu vực mất điện: Một phần Đường 19 Tháng 5 và một phần đường Nguyễn Trung Trực, Khóm 1, Phường 8, TP Cà Mau.

 • Từ 08h00 đến 11h00.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Cái Bát, xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình.

 • Từ 09h00 đến 12h00.

Khu vực mất điện: Một phần xã Tân Lộc Bắc, ấp Giao Khẩu, ấp Đầu Nai, xã Tân Phú, Ấp 1, xã Thới Bình, huyện Thới Bình.

 • Từ 13h00 đến 17h00.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Xóm Sở, xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình.

 • Từ 08h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Một phần Ấp 2, xã Khánh Hội, huyện U Minh.

 • Từ 08h30 đến 11h30.

Khu vực mất điện: Một phần kinh Cống Mới, xã Tân Hưng Tây, huyện Phú Tân.

 • Từ 08h30 đến 12h30.

Khu vực mất điện: Một phần kinh Bờ Cản, xã Phú Tân, huyện Phú Tân.

 • Từ 08h30 đến 13h30.

Khu vực mất điện: Một phần kinh Đầu Dừa, xã Tân Hưng Tây, huyện Phú Tân.

 • Từ 08h30 đến 14h30.

Khu vực mất điện:

+ Một phần Khóm 1 và Khóm 6 thị trấn Đầm Dơi, xã Tân Trung, Tân Duyệt, huyện Đầm Dơi.

+ Một phần ấp Chín Biện, xã Tam Giang Tây, huyện Ngọc Hiển.

-    Từ 09h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Biện Nhạn, ấp Cây Phước, xã Viên An Đông, huyện Ngọc Hiển.

5. Thứ Sáu, ngày 18/06/2021

-  Từ 08h00 đến 09h00.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Tân Phong, xã Phong Lạc, Huyện Trần Văn Thời.

 • Từ 09h00 đến 10h00.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Xóm Giữa, xã Phong Lạc, Huyện Trần Văn Thời.

 • Từ 09h00 đến 15h00.

Khu vực mất điện: Một phần Ấp 2, xã Khánh Bình Tây Bắc, Huyện Trần Văn Thời.

 • Từ 11h00 đến 12h00.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Thị Kẹo, xã Phong Điền, Huyện Trần Văn Thời.

 • Từ 13h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Thị Kẹo, xã Phong Điền, Huyện Trần Văn Thời.

 • Từ 14h00 đến 15h00.

Khu vực mất điện: Một phần kinh Tư Mầu, xã Phong Điền, Huyện Trần Văn Thời.

 • Từ 08h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện:

+ Một phần Ấp 1, xã Khánh An, Ấp 9, xã Nguyễn Phích, Ấp 12, xã Khánh Thuận, huyện U Minh.

+Một phần Ấp 1, xã Tắc Vân, Ấp 2, 4, 5, ấp Bình Định, xã Tân Thành và một phần phường Tân Thành, TP. Cà Mau.

 • Từ 09h30 đến 11h00.

Khu vực mất điện: Một phần đường Lý Thường Kiệt, ấp Cây Trâm, xã Định Bình, TP. Cà Mau.

 • Từ 11h00 đến 13h00.

Khu vực mất điện: Một phần đường Lý Thường Kiệt, ấp Cây Trâm, xã Định Bình, TP. Cà Mau.

 • Từ 13h00 đến 14h30.

Khu vực mất điện: Một phần  Ấp 3, xã Tắc Vân, TP. Cà Mau.

 • Từ 14h30 đến 16h00.

Khu vực mất điện: Một phần  Ấp 2, xã Tắc Vân, TP. Cà Mau.

 • Từ 08h30 đến 14h30.   

Khu vực mất điện: Một phần ấp Trung Cang, xã Tân Trung, huyện Đầm Dơi.

 • Từ 13h30 đến 16h30.

Khu vực mất điện: Một phần kinh Năm Luông, xã Phú Mỹ, huyện Phú Tân.

6. Thứ Bảy, ngày 19/06/2021

-  Từ 08h00 đến 09h30.

Khu vực mất điện: Nội bộ Hội Văn học Nghệ thuật, Phường 5, TP. Cà Mau.

 • Từ 08h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Nội bộ Ngân hàng Phương Đông Phường 8, một phần đường Lưu Tấn Tài, Nhà khách Công đoàn, Liên đoàn Lao động Tỉnh, Phường 5, TP. Cà Mau.

 • Từ 09h30 đến 11h00.

Khu vực mất điện: Một phần đường Phan Ngọc Hiển, hẻm Chùa Cao đài,  Phường 5, TP. Cà Mau.

 • Từ 11h00 đến 13h00.

Khu vực mất điện: Một phần đường Nguyễn Du (từ ngã 4 đường Trần Hưng Đạo đến ngã ba Đường 3 Tháng 2), đường Lê Công Nhân, khu Bờ hồ Phường 5, TP. Cà Mau.

 • Từ 13h00 đến 14h30.

Khu vực mất điện: Nội bộ cơ quan Kế Hoạch hóa gia đình, một phần đường  Danh Thị Tươi, Phường 5, TP. Cà Mau.

 • Từ 14h30 đến 16h00.

Khu vực mất điện: Nội bộ Trung tâm Y học Dự phòng,  một phần đường  Lý Thường Kiệt, Khóm 4, Phường 6, TP. Cà Mau.

 • Từ 08h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Kinh Tân Mốc, xã Khánh Bình Đông, Huyện Trần Văn Thời.

 • Từ 09h00 đến 15h00.

Khu vực mất điện: Kinh Cơi Nhì, xã Khánh Hưng, một phần ấp Liên Hòa, xã Khánh Hải, xã Khánh Bình, Huyện Trần Văn Thời.

 • Từ 08h30 đến 12h30.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Quảng Phú, xã Tân Hưng Tây, huyện Phú Tân.

 • Từ 08h30 đến 14h30.

Khu vực mất điện:

+ Một phần kinh Thanh Đạm, thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân.

+ Một phần ấp Chín Biện, xã Tam Giang Tây, huyện Ngọc Hiển.

 • Từ 09h00 đến 12h30.

Khu vực mất điện:

+ Một phần xã Nguyễn Phích, xã Khánh Thuận, huyện U Minh.

+ Ấp Xóm Sở, Ấp 1, Ấp 2, ấp Cây Khô, ấp Cây Sộp, một phần ấp Đường Đào, xã Hồ Thị Kỷ, thị trấn Thới Bình, Ấp 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, xã Thới Bình, toàn bộ xã Tân Bằng, xã Biển Bạch, một phần xã Biển Bạch Đông, huyện Thới Bình.

 • Từ 13h00 đến 16h00.

Khu vực mất điện: Ấp 7, 11 xã Thới Bình, một phần Ấp 1 xã Thới Bình, một phần Ấp 2 xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình.

7. Chủ Nhật, ngày 20/06/2021

 • Từ 08h30 đến 13h30.

Khu vực mất điện: Một phần xã Phú Tân, huyện Phú Tân.

          -   Từ 08h00 đến 14h30.

Khu vực mất điện: Toàn bộ xã Quách Phẩm và một phần xã Thanh Tùng, huyện Đầm Dơi.

Chú ý:

- Khi đóng điện lại sẽ không thông báo, báo trước.

- Thời gian đóng điện lại có thể thay đổi theo tiến độ công tác.

- Khi có sự cố trên hệ thống điện, Công ty Điện lực Cà Mau sẽ cắt tải khẩn cấp một số phát tuyến ngoài thông báo này.


TIN LIÊN QUAN

(10:22 - 26/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 26/09/2022 ĐẾN 02/10/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(10:48 - 14/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 19/09/2022 ĐẾN 25/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(07:45 - 06/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 12/09/2022 ĐẾN 18/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(09:33 - 05/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 05/09/2022 ĐẾN 11/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(15:18 - 29/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 29/08/2022 ĐẾN 04/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(08:32 - 17/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 22/08/2022 ĐẾN 28/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(08:20 - 12/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 15/08/2022 ĐẾN 21/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(09:17 - 05/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 08/08/2022 ĐẾN 14/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(22:07 - 26/07/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 01/08/2022 ĐẾN 07/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(13:51 - 21/07/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 25/07/2022 ĐẾN 31/07/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...