Lĩnh vực hoạt động

Dịch vụ sửa chữa điện

Đăng bởi | 09:24 | 03/06/2021

Công ty Điện lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện theo công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện từ ngày 07/06/2021 đến 13/06/2021

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực Cái Nước, thành phố Cà Mau, Phú Tân, Đầm Dơi, Năm Căn, Ngọc Hiển, Trần Văn Thời, U Minh, Thới Bình thực hiện công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện. Để thực hiện các công tác nêu trên, Công ty Điện lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện cụ thể như sau:

1. Thứ Hai, ngày 07/06/2021

    -    Từ 08h00 đến 11h00.

    Khu vực mất điện: Kinh Nỗng Kè Nhỏ, ấp Bến Gỗ, xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình.

 • Từ 08h00 đến 13h00.

    Khu vực mất điện: Kinh Trại Trú, Ấp 9, xã Thới Bình, huyện Thới Bình.

 • Từ 08h30 đến 13h30.

    Khu vực mất điện: Toàn bộ trạm Ba Dựa 1A, toàn bộ trạm Ba Dựa 1, xã Phú Mỹ, huyện Phú Tân.

    2. Thứ Ba, ngày 08/06/2021

    -    Từ 08h00 đến 10h00.

    Khu vực mất điện: Nội bộ hộ KDCT Quốc Nam, Phường 7, TP. Cà Mau.

 • Từ 08h00 đến 13h00.

    Khu vực mất điện: Đường Trần Quang Diệu (từ ngã tư đường Trần Quang Diệu, Mậu Thân đến khu Chung Cư 7), đường Đoàn Giỏi, một phần Vành Đai 2, Phường 9, TP. Cà Mau.

 • Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Đường 19 Tháng 5 và một phần đường Nguyễn Trung Trực, Khóm 1, Phường 8, đường kinh Cái Cùng, Ấp 4, xã An Xuyên, TP. Cà Mau.

 • Từ 09h00 đến 11h00.

    Khu vực mất điện: Một phần khu B2, phường Tân Xuyên, TP. Cà Mau.

 • Từ 08h00 đến 11h00.

    Khu vực mất điện: Kinh Cái Sắn, ấp Cái Sắn, xã Biển Bạch Đông, huyện Thới Bình.

 • Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Kinh 7, Tân Bằng, ấp Tân Công, xã Tân Bằng, huyện Thới Bình.

 • Từ 08h30 đến 13h30.

    Khu vực mất điện: Một phần kinh Cái Chim, xã Phú Thuận, huyện Phú Tân.

 • Từ 09h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Trung Cang, xã Tân Trung, huyện Đầm Dơi.

    3. Thứ Tư, ngày 09/06/2021

    -    Từ 08h00 đến 10h00.

    Khu vực mất điện: Một phần đường Kim Đồng, khu Đô thị Hoàng Tâm, xã Lý Văn Lâm, TP. Cà Mau.

 • Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Đường Ninh Bình, khu Đô thị Hoàng Tâm, xã Lý Văn Lâm, TP. Cà Mau.

 • Từ 10h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần đường Hải Thượng Lãng Ông, Khóm 7, Phường 7. TP. Cà Mau.

 • Từ 08h00 đến 11h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Kinh 1, ấp 6 LaCua, xã Biển Bạch Đông, huyện Thới Bình.

 • Từ 08h30 đến 14h30.

    Khu vực mất điện: Một phần kinh Lung Chim, xã Phú Mỹ, huyện Phú Tân.

 • Từ 09h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Trung Cang, xã Tân Trung, huyện Đầm Dơi.

    4. Thứ Năm, ngày 10/06/2021

 • Từ 08h00 đến 08h40.

    Khu vực mất điện: Một phần Khóm 1, thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển.

 • Từ 09h00 đến 09h40.

    Khu vực mất điện: Một phần khóm 1, thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển.

 • Từ 10h00 đến 10h40.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Nhà Diệu, xã Tân Ân, huyện Ngọc Hiển.

 • Từ 11h00 đến 11h40.

    Khu vực mất điện: Một phần khóm 7, khóm 8, thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển.

 • Từ 14h00 đến 14h40.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Ông Định, xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển.

 • Từ 15h10 đến 15h50.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Ông Như, xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển.

 • Từ 09h00 đến 09h40.

    Khu vực mất điện: Một phần khóm 1, thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển.

    -    Từ 08h00 đến 12h00.

    Khu vực mất điện: Một phần đường Huỳnh Thúc Kháng, Khóm 7, Phường 7. TP. Cà Mau.

 • Từ 08h30 đến 11h30.

    Khu vực mất điện: Toàn bộ khách hàng trạm Quảng Phú xã Tân Hưng Tây huyện Phú Tân.

 • Từ 08h30 đến 14h30.

    Khu vực mất điện: Một phần khách hàng kinh Ba Tiệm xã Phú Mỹ huyện Phú Tân.

    5. Thứ Sáu, ngày 11/06/2021

    -    Từ 08h00 đến 11h00.

    Khu vực mất điện: Đường Kinh Cái Cùng ấp 4 Xã An Xuyên TP Cà Mau.

 • Từ 08h30 đến 13h30.

    Khu vực mất điện: Một phần kinh Bà Hô, xã Phú Mỹ, huyện Phú Tân.

 • Từ 09h00 đến 13h00.

    Khu vực mất điện: Một phần kinh Mang Rổ, xã Rạch Chèo, huyện Phú Tân.

 • Từ 13h30 đến 16h30.

    Khu vực mất điện: Toàn bộ trạm Lô 2-7, xã Tân hải, huyện Phú Tân.

 • Từ 09h00 đến 12h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Xưởng Tiện, xã Viên An Đông, một phần Khóm 1, Khóm 3, ấp Đường Đào, ấp Kinh Đào, thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển.

    6. Thứ Bảy, ngày 12/06/2021

 • Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện:

+ Một phần Khóm 1, thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển.

+ Một phần ấp Tắc Thủ, ấp Bào Nhàn, ấp Xóm Lá, xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình.

+ Một phần thị trấn Cái Nước, xã Trần Thới, huyện Cái Nước.

+ Một phần xã Việt Thắng, huyện Phú Tân.

 • Từ 08h30 đến 12h30.

    Khu vực mất điện: Một phần xã Tân Hải, một phần thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân.

 • Từ 08h30 đến 14h30.

    Khu vực mất điện: Toàn bộ trạm Cái Đôi 8, thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân.

 • Từ 13h30 đến 16h30.

    Khu vực mất điện: Một phần xã Việt Thắng, huyện Phú Tân.

 • Từ 08h00 đến 16h00.

 Khu vực mất điện: Một phần đường Ngô Quyền (từ vòng xoay nhà Công vụ Khí Điện Đạm Cà Mau đến Lâm Viên 19/05), Phường 1, 9, TP. Cà Mau.

 • Từ 08h30 đến 12h30.

    Khu vực mất điện: Một phần Ấp 7, 11, 12, 14, 15, xã Khánh Lâm và một phần Ấp 4, 7, 9, xã Khánh Hội, huyện U Minh.

 • Từ 09h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Chà Là xã, Trần Phán, huyện Đầm Dơi.

 • Từ 09h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Ấp 3 (kinh Bạch Đàn), xã Khánh Bình Tây Bắc, Huyện Trần Văn Thời.

    7. Chủ Nhật, ngày 13/06/2021

 • Từ 08h00 đến 12h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Đường Trương Phùng Xuân, kinh Bà Cai Di, một phần đường Lý Văn Lâm (từ Lưu Bồng đến Cống Giồng Kè), Khóm 4, 5, Phường 1 và Khóm 4, 5, 6, Ông Muôn, Phường 8, TP. Cà Mau.

 • Từ 08h00 đến 13h00.

    Khu vực mất điện: Một phần thị trấn U Minh (khu hành chính), huyện U Minh.

    -    Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần đường Lý Văn Lâm, Khóm 4, Phường 1, TP. Cà Mau.

 • Từ 08h30 đến 13h30.

    Khu vực mất điện: Một phần kinh Rạch Mới, kinh Tân Phú Thành, xã Tân Hưng Tây, huyện Phú Tân.

 • Từ 09h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện:

+ Một phần Ấp 3 (Kinh Đào), xã Khánh Bình Tây Bắc, Huyện Trần Văn Thời .

+ Một phần ấp Ba Nhất, xã Tam Giang Tây, huyện Ngọc Hiển.

Chú ý:

- Khi đóng điện lại sẽ không thông báo, báo trước.

- Thời gian đóng điện lại có thể thay đổi theo tiến độ công tác.

- Khi có sự cố trên hệ thống điện, Công ty Điện lực Cà Mau sẽ cắt tải khẩn cấp một số phát tuyến ngoài thông báo này.


TIN LIÊN QUAN

(10:45 - 23/11/2021)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 29/11/2021 ĐẾN 05/12/2021

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(10:59 - 12/11/2021)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 15/11/2021 ĐẾN 21/11/2021

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(08:41 - 02/11/2021)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 01/11/2021 ĐẾN 07/11/2021

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(13:55 - 20/10/2021)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 25/10/2021 ĐẾN 31/10/2021

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(09:49 - 15/10/2021)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 16/10/2021 ĐẾN 24/10/2021

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(08:13 - 30/09/2021)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 03/10/2021 ĐẾN 10/10/2021

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(08:55 - 17/09/2021)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 20/09/2021 ĐẾN 26/09/2021

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của thành phố Cà Mau, thực...

(16:28 - 18/08/2021)

Công ty Điện lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện theo công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện từ ngày 23/08/2021 đến 29/08/2021

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực Cái Nước, thành phố Cà Mau, Phú Tân, Đầm Dơi,...

(14:56 - 10/08/2021)

Công ty Điện lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện theo công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện từ ngày 16/08/2021 đến 22/08/2021

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực Cái Nước, thành phố Cà Mau, Phú Tân, Đầm Dơi,...

(09:00 - 27/07/2021)

Công ty Điện lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện theo công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện từ ngày 02/08/2021 đến 08/08/2021

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực Cái Nước, thành phố Cà Mau, Phú Tân, Đầm Dơi,...