Tin tức & hoạt động

Lịch ngừng, giảm cung cấp điện

Đăng bởi | 07:48 | 20/05/2021

Công ty Điện lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện theo công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện từ ngày 24/05/2021 đến 30/05/2021

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực Cái Nước, thành phố Cà Mau, Phú Tân, Đầm Dơi, Năm Căn, Ngọc Hiển, Trần Văn Thời, U Minh, Thới Bình thực hiện công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện. Để thực hiện các công tác nêu trên, Công ty Điện lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện cụ thể như sau:

 1. Thứ Hai, ngày 24/05/2021
 • Từ 08h00 đến 08h15.

    Khu vực mất điện: trạm NTCN Lê Văn Năng, huyện Phú Tân.

 • Từ 08h45 đến 09h00.

    Khu vực mất điện: Toàn bộ trạm NTCN Lê Việt Triều, huyện Phú Tân.

 • Từ 09h30 đến 09h45.

    Khu vực mất điện: Toàn bộ trạm NTCN Nguyễn Minh Nhiều, huyện Phú Tân.

 • Từ 10h15 đến 10h30.

    Khu vực mất điện: Toàn bộ trạm NTCN Kiều Thị Út, huyện Phú Tân.

 • Từ 11h00 đến 11h15.

    Khu vực mất điện: Toàn bộ trạm NTCN Lê Hồng Liêm, huyện Phú Tân.

 • Từ 11h45 đến 12h00.

    Khu vực mất điện: toàn bộ  trạm NTCN Khưu Thị Thanh, huyện Phú Tân.

 • Từ 12h30 đến 12h45.

    Khu vực mất điện: Toàn bộ trạm  NTCN Nguyễn Hòa Đông, huyện Phú Tân.

 • Từ 13h15 đến 13h30.

    Khu vực mất điện: Toàn bộ trạm Nguyễn Thanh Phong, huyện Phú Tân.

 • Từ 14h00 đến 14h15.

    Khu vực mất điện: toàn bộ trạm Ngô Tấn Dữ, huyện Phú Tân.

 • Từ 14h45 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Toàn bộ trạm NTCN Trần Văn Thoái, huyện Phú Tân.

 • Từ 15h15 đến 15h30.

    Khu vực mất điện: Toàn bộ trạm NTCN Nguyễn Thanh Phú, huyện Phú Tân.

 • Từ 15h45 đến 16h00.

    Khu vực mất điện: Toàn bộ trạm NTCN Nguyễn Văn Hây, huyện Phú Tân.

 • Từ 16h30 đến 16h45.

    Khu vực mất điện: Toàn bộ  trạm Lâm Việt Hải, huyện Phú Tân.

 • Từ 16h45 đến 17h00.

    Khu vực mất điện: Toàn bộ  trạm Trương Vĩnh Thảo, huyện Phú Tân.

 • Từ 08h00 đến 09h00.

Khu vực mất điện: Một phần Kinh Tân Mốc, xã Khánh Bình Đông, Huyện Trần Văn Thời.

 • Từ 09h00 đến 10h00.

Khu vực mất điện: Một phần Kinh Tân Mốc, xã Khánh Bình Đông, Huyện Trần Văn Thời.

 • Từ 11h00 đến 12h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Kinh Cả Tàu, xã Khánh Bình Đông, Huyện Trần Văn Thời.

 • Từ 13h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Kinh Cả Tàu Xã Khánh Bình Đông, Huyện Trần Văn Thời.

 • Từ 14h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Kinh Cây Táo, xã Khánh Bình Đông, Huyện Trần Văn Thời.

 • Từ 09h00 đến 10h00.

    Khu vực mất điện: Ấp Tân An Ninh, xã Tạ An Khương Nam, huyện Đầm Dơi.

-    Từ 09h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Ấp Khai Hoang, xã Quách Phẩm, huyện Đầm Dơi.

    2. Thứ Ba, ngày 25/5/2021

    -    Từ 08h00 đến 08h15.

    Khu vực mất điện: Toàn bộ trạm NTCN Trần Hữu Hạnh, huyện Phú Tân.

 • Từ 08h45 đến 09h00.

    Khu vực mất điện: Toàn bộ trạm NTCN Hứa Quốc Doanh, huyện Phú Tân.

 • Từ 09h30 đến 09h45.

    Khu vực mất điện: Toàn bộ  trạm NTCN Khổng Nghí, huyện Phú Tân.

 • Từ 10h00 đến 10h40.

    Khu vực mất điện: Cắt  CB tổng trạm Tân Ân 81 trụ 317/05, huyện Phú Tân.

 • Từ 10h15 đến 10h30.

    Khu vực mất điện: Toàn bộ trạm NTCN Lữ Minh Hồng, huyện Phú Tân.

 • Từ 11h00 đến 11h15.

    Khu vực mất điện: Toàn bộ trạm NTCN Nguyễn Văn Quang, huyện Phú Tân.

 • Từ 11h45 đến 12h00.

    Khu vực mất điện: Toàn bộ trạm NTCN Nguyễn Văn Tố, huyện Phú Tân.

 • Từ 12h30 đến 12h45.

    Khu vực mất điện: Toàn bộ trạm NTCN Nguyễn Hoàng Anh, huyện Phú Tân.

 • Từ 13h15 đến 13h30.

    Khu vực mất điện: Toàn bộ trạm NTCN Phạm Tấn Đạt, huyện Phú Tân.

 • Từ 14h00 đến 14h15.

    Khu vực mất điện: Toàn bộ trạm NTCN Hồ Văn Quang, huyện Phú Tân.

 • Từ 14h45 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Toàn bộ trạm NTCN Chế Thị Thanh Liệt, huyện Phú Tân.

 • Từ 15h15 đến 15h30.

    Khu vực mất điện: Toàn bộ trạm NTCN Phạm Hồng Công, huyện Phú Tân.

 • Từ 15h45 đến 16h00.

    Khu vực mất điện: Toàn bộ trạm NTCN Văn Ngọc Hương, huyện Phú Tân.

 • Từ 16h30 đến 16h45.

    Khu vực mất điện: Toàn bộ Trạm NTCN Hoàng Kiếm, huyện Phú Tân.

-    Từ 08h00 đến 08h40.

    Khu vực mất điện: Một phần Khóm 1, Khóm 3, thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển.

 • Từ 09h00 đến 09h50.

    Khu vực mất điện: Một phần Khóm 4, thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển.

 • Từ 11h00 đến 11h40.

    Khu vực mất điện: Một phần Khóm 4, 6, thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển.

 • Từ 12h00 đến 12h40.

    Khu vực mất điện: Một phần Khóm 7, 8, thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển.

 • Từ 14h00 đến 14h40.

    Khu vực mất điện: Một phần Khóm 8, thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển.

 • Từ 15h00 đến 15h40.

    Khu vực mất điện: Hộ NTCN Lưu Văn Khởi, Khóm 4, thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển.

 • Từ 16h00 đến 16h40.

    Khu vực mất điện: Hộ NTCNNguyễn Văn Sử, Khóm 1, thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển.

 • Từ 08h00 đến 09h00.

    Khu vực mất điện: Kinh Bến Mã, xã Khánh Bình Đông, Huyện Trần Văn Thời.

 • Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Kinh vườn Xoài, Vườn Giữa, xã Khánh Bình Đông, Huyện Trần Văn Thời.

 • Từ 09h00 đến 10h00.

    Khu vực mất điện: Kinh Vàm Tham Trơi, xã Khánh Bình Đông, Huyện Trần Văn Thời.

 • Từ 11h00 đến 12h00.

    Khu vực mất điện: Lộ xe Thăm Chơi, xã Khánh Bình Đông, Huyện Trần Văn Thời.

 • Từ 13h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Kinh Bến Mã, xã Khánh Bình Đông, Huyện Trần Văn Thời.

 • Từ 14h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Lộ xe, Rạch Nhum, xã Khánh Bình Đông, Huyện Trần Văn Thời.

 • Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Đường vào UBND xã Lý Văn Lâm, TP. Cà Mau.

 • Từ 09h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Đường Hải Thương Lãng Ông, Khóm 7, Phường 7, một phần đường Kinh Thống Nhất, Phường 9, TP. Cà Mau.

 • Từ 11h00 đến 13h00.

    Khu vực mất điện: Một phần đường Kinh Bào Sơn, Bàu Ráng, ấp Bào Sơn, xã Lý Văn Lâm, TP .Cà Mau.

 • Từ 09h00 đến 11h00.

    Khu vực mất điện: Ấp Thuận Thành, Hiệp Thành, xã Tân Tiến, huyện Đầm Dơi.

 • Từ 09h00 đến 11h30.

    Khu vực mất điện: Ấp Tân Long, Tân Long A, xã Tân Tiến, huyện Đầm Dơi.

 • Từ 09h00 đến 12h00.

    Khu vực mất điện: Ấp Tân Phú, xã Tân Dân, huyện Đầm Dơi.

 • Từ 09h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Ấp Khai Hoang, xã Quách Phẩm, ấp Tân Thành, Đông Tâm B, xã Tân Duyệt và ấp Tân Hòa, xã Trần Phán, huyện Đầm Dơi.

 • Từ 09h00 đến 12h00.

    Khu vực mất điện: ấp Láng Chiếu, Bùi Mắc, Tắc 5 Căn A, Xóm Mới, xã Đất Mới, huyện Năm Căn.

    3. Thứ Tư, ngày 26/5/2021

 • Từ 08h00 đến 08h40.

    Khu vực mất điện: Toàn bộ trạm NTCN Nguyễn Chí Ngoan, huyện Phú Tân.

 • Từ 08h10 đến 08h40.

    Khu vực mất điện: Toàn bộ trạm NTCN Nguyễn Chí Hưng 2, huyện Phú Tân.

 • Từ 08h50 đến 09h10.

    Khu vực mất điện: Toàn bộ trạm NTCN Nguyễn Rô Bin, huyện Phú Tân.

 • Từ 09h30 đến 10h00.

    Khu vực mất điện: Trạm NTCN Nguyễn Nguyễn Văn Hào, huyện Phú Tân.

 • Từ 10h00 đến 10h30.

    Khu vực mất điện: Trạm NTCN Võ Văn Dễ, huyện Phú Tân.

 • Từ 10h20 đến 11h00.

    Khu vực mất điện: trạm NTCN Nguyễn Văn Hào, huyện Phú Tân.

 • Từ 11h30 đến 12h00.

    Khu vực mất điện: Trạm NTCN Đinh Hữu Nghị, huyện Phú Tân.

 • Từ 13h00 đến 13h30.

    Khu vực mất điện: Trạm NTCN Đặng Văn Nhã, huyện Phú Tân.

 • Từ 13h30 đến 14h00.

    Khu vực mất điện:  Trạm NTCN Nguyễn Văn Hào, huyện Phú Tân.

 • Từ 14h00 đến 14h30.

    Khu vực mất điện: Trạm NTCN Lữ Trung Nguyên, huyện Phú Tân.

 • Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện:

+ Ấp 17, 18, 19, 20, 21, xã Khánh Thuận, huyện U Minh.

    + Một phần đường Lý Văn Lâm, một phần  đường Lương Thế Vinh, Phường 1, một phần đường Trương Phùng Xuân, Khóm 2, Phường 8,TP. Cà Mau.

+ Ấp Kinh Tám, xã Khánh Bình Tây, Huyện Trần Văn Thời.

 • Từ 08h00 đến 09h00.

    Khu vực mất điện: Kinh Tham Trơi, xã Khánh Bình Đông, Huyện Trần Văn Thời.

 • Từ 09h00 đến 10h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Tham Trơi, xã Khánh Bình Đông, Huyện Trần Văn Thời.

 • Từ 09h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Kênh Cơi Nhất, xã Trần Hợi, Huyện Trần Văn Thời.

 • Từ 11h00 đến 12h00.

    Khu vực mất điện: Kinh Tham Trơi, xã Khánh Bình Đông, Huyện Trần Văn Thời.

 • Từ 13h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Kinh Tham Trơi, xã Khánh Bình Đông, Huyện Trần Văn Thời.

 • Từ 14h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Kinh Tham Trơi, xã Khánh Bình Đông, Huyện Trần Văn Thời.

 • Từ 08h20 đến 09h00.

    Khu vực mất điện: Hộ NTCN Ngô Diệu Linh, ấp Xẻo Mắm, xã Tân Ân, huyện Ngọc Hiển.

 • Từ 09h30 đến 10h10.

    Khu vực mất điện: Hộ NTCN Như Ý Cát Tường, ấp Xẻo Mắm, xã Tân Ân, huyện Ngọc Hiển.

 • Từ 10h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Cại Lá, Ba Nhất, Xí Nghiệp, xã Tam Giang Tây Tây, huyện Ngọc Hiển.

 • Từ 10h40 đến 11h20.

    Khu vực mất điện: Hộ NTCN Trần Văn Tèo, xã Tam Giang Tây, huyện Ngọc Hiển.

 • Từ 14h00 đến 14h40.

    Khu vực mất điện: Hộ NTCN Phạm Ngọc Lớn, xã Tam Giang Tây, huyện Ngọc Hiển.

 • Từ 15h20 đến 16h00.

    Khu vực mất điện: Hộ NTCN Đỗ Thành Trung, xã Tam Giang Tây, huyện Ngọc Hiển.

 • Từ 09h00 đến 10h00.

    Khu vực mất điện: Ấp Hải An, xã Nguyễn Huân, huyện Đầm Dơi.

 • Từ 09h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Ấp Tân Long B, xã Tân Tiến, huyện Đầm Dơi.

 • Từ 09h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Xóm Lớn Trong, xã Hàng Vịnh, huyện Năm Căn.

  4. Thứ Năm, ngày 27/05/2021

 • Từ 08h00 đến 08h30.

    Khu vực mất điện: Trạm NTCN Nguyễn Văn Lùm, huyện Phú Tân.

 • Từ 09h00 đến 09h30.

    Khu vực mất điện: Trạm NTCN Nguyễn Nhựt Thẩm, huyện Phú Tân.

 • Từ 09h40 đến 10h00.

    Khu vực mất điện: Trạm NTCN Huỳnh Thành Trung, huyện Phú Tân.

 • Từ 10h20 đến 11h00.

    Khu vực mất điện: Trạm NTCN Trầm Văn Tèo, huyện Phú Tân.

 • Từ 11h30 đến 12h00.

    Khu vực mất điện: trạm NTCN Đinh Công Luận, huyện Phú Tân.

 • Từ 13h00 đến 13h30.

    Khu vực mất điện: Trạm NTCN Lư Minh Giám, huyện Phú Tân.

 • Từ 08h00 đến 09h00.

    Khu vực mất điện: Kinh Rạch Nhum, xã Khánh Bình Đông, Huyện Trần Văn Thời.

 • Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Kinh Kiểu Mẫu, xã Khánh Bình Đông, một phần ấp Cơi 6, xã Khánh Bình Tây, Huyện Trần Văn Thời.

 • Từ 09h00 đến 10h00.

    Khu vực mất điện: Kinh Đường Cuốc, xã Khánh Bình Đông, Huyện Trần Văn Thời.

 • Từ 09h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Bình Minh 2, ấp Công Nghiệp B, ấp Nhà Máy A, xã Khánh Hưng, Đội Ba, ấp Vồ Dơi, xã Trần Hợi, Huyện Trần Văn Thời.

 • Từ 11h00 đến 12h00.

    Khu vực mất điện: Kinh Đường Cuốc, xã Khánh Bình Đông, Huyện Trần Văn Thời.

 • Từ 13h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Kinh Ngay, xã Khánh Bình Đông, Huyện Trần Văn Thời.

 • Từ 14h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Kinh Khuyến Nông, xã Khánh Bình Đông, Huyện Trần Văn Thời.

 • Từ 15h00 đến 16h00.

    Khu vực mất điện: Kinh Lung Xã Tiểu, xã Khánh Bình Đông, Huyện Trần Văn Thời.

    -    Từ 08h00 đến 11h00.

    Khu vực mất điện: Trung tâm Ứng cứu Kỹ thuật Bưu điện, ấp Tân Hưng, xã Lý Văn Lâm, TP. Cà Mau.

 • Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Khu Tập thể Bưu điện ấp Tân Hưng, xã Lý Văn Lâm, một phần đường Trương Phùng Xuân, Khóm 2, Phường 8,TP. Cà Mau.

 • Từ 08h00 đến 11h00.

    Khu vực mất điện: Ấp 12, xã Khánh Lâm, huyện U Minh.

 • Từ 08h00 đến 13h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Ấp 6, 11, xã Khánh An, huyện U Minh.

 • Từ 12h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Ấp 12, xã Khánh Lâm, huyện U Minh.

 • Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Tân Tạo B, ấp Dinh Củ, xã Tam Giang Tây, huyện Ngọc Hiển.

 • Từ 09h10 đến 09h50.

    Khu vực mất điện: Trạm Công ty TNHH DL Khai Long, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển.

 • Từ 10h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: ấp Xí Nghiệp, ấp Ba Nhất, xã Tam Giang Tây Tây, huyện Ngọc Hiển.

 • Từ 10h40 đến 11h20.

    Khu vực mất điện: Trạm DNTN Nguyễn Ngọc Sương, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển.

 • Từ 08h00 đến 16h00.

    Khu vực mất điện:

+ Một phần thị trấn Cái Nước, xã Trần Thới huyện Cái Nước.

+ Một phần xã Việt Thắng, huyện Phú Tân.

 • Từ 09h00 đến 10h00.

    Khu vực mất điện: Ấp Tân Hiệp, xã Tân Tiến, huyện Đầm Dơi.

 • Từ 09h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện:

+ Ấp Tân Điền, Thành Vọng, xã Tân Duyệt, ấp Thuận Hòa, một phần Hòa Lập, xã Tân Thuận, huyện Đầm Dơi.

+ Ấp Trại Lưới A, Phòng Hộ, Xóm Mới, Tắc Năm Căn A, xã Đất Mới, huyện Năm Căn.

    5. Thứ Sáu, ngày 28/05/2021

    -    Từ 08h00 đến 12h00.

    Khu vực mất điện: Một phần khu Đô thị Hoàng Tâm, ấp Bà Điều, xã Lý Văn Lâm, Điện lực TP Cà Mau, Sở Công thương, Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh, Phường 5, TP. Cà Mau.

 • Từ 08h00 đến 13h00.

    Khu vực mất điện: Một phần đường Trần Văn Thời, Hẻm 221, Khóm 3, Phường 6, TP. Cà Mau.

 • Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần đường Quốc Lộ 63 và Cống Lộ Đứt, Ấp 2, xã An Xuyên, TP. Cà Mau.

 • Từ 09h00 đến 11h00.

    Khu vực mất điện: Một phần đường Quang Trung (đoạn hẻm Bùng Binh), Khóm 4, 5, Phường 5, TP. Cà Mau.

 • Từ 08h30 đến 09h00.

    Khu vực mất điện: trạm NTCN Nguyễn Thanh Tuấn, huyện Phú Tân.

 • Từ 10h30 đến 11h00.

    Khu vực mất điện: Trạm NTCN Lê Quang Chiêu, huyện Phú Tân.

 • Từ 11h30 đến 12h00.

    Khu vực mất điện: Trạm  NTCN Hồng Trường An, huyện Phú Tân.

 • Từ 11h40 đến 12h00.

    Khu vực mất điện: Trạm NTCN Trịnh Kim Đến, huyện Phú Tân.

 • Từ 13h30 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Trạm NTCN Huỳnh Phúc Khẹn, huyện Phú Tân.

 • Từ 14h30 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Trạm NTCN Lê Văn Linh, huyện Phú Tân.

 • Từ 09h00 đến 12h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Rạch Thọ, toàn bộ ấp Rạch Tàu, Rạch Tàu Đông, Rạch TàuTây, Kinh Đào, Kinh Đào Đông, Kinh Đào Tây, Lạch Vàm, Cồn Mũi, Mũi, xã Đát Mũi, huyện Ngọc Hiển.

 • Từ 09h00 đến 13h00.

    Khu vực mất điện: Ấp Phú Hiệp A, Phú Qúy, xã Thanh Tùng, huyện Đầm Dơi.

 • Từ 09h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Kênh Chủ Mía, Kênh Bờ Tre, ấp Lung Tràm, xã Khánh Hải, Huyện Trần Văn Thời.

    6. Thứ Bảy, ngày 29/05/2021

 • Từ 08h00 đến 12h00.

    Khu vực mất điện: Một phần xã Lợi An, Huyện Trần Văn Thời.

    -    Từ 08h00 đến 13h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Ấp 8, 9, 10, 11, 12, xã Khánh Tiến, huyện U Minh.

 • Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần xã Lương Thế Trân, huyện Cái Nước.

 • Từ 08h00 đến 16h00.

    Khu vực mất điện:

+ Một phần thị trấn Cái Nước, xã Trần Thới, huyện Cái Nước.

+ Một phần xã Việt Thắng, huyện Phú Tân.

 • Từ 09h00 đến 11h00.

    Khu vực mất điện: Ấp Xóm Lớn Trong, xã Hàng Vịnh, huyện Năm Căn.

 • Từ 11h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Xóm Lớn Trong, xã Hàng Vịnh, huyện Năm Căn.

    7. Chủ Nhật, ngày 30/05/2021

    -    Từ 09h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Xã Trần Hợi, Khánh Bình Tây, Khánh Bình Tây Bắc, một phần xã Khánh Hưng, Huyện Trần Văn Thời.

Chú ý:

- Khi đóng điện lại sẽ không thông báo, báo trước.

- Thời gian đóng điện lại có thể thay đổi theo tiến độ công tác.

- Khi có sự cố trên hệ thống điện, Công ty Điện lực Cà Mau sẽ cắt tải khẩn cấp một số phát tuyến ngoài thông báo này.


TIN LIÊN QUAN

(10:22 - 26/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 26/09/2022 ĐẾN 02/10/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(10:48 - 14/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 19/09/2022 ĐẾN 25/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(07:45 - 06/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 12/09/2022 ĐẾN 18/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(09:33 - 05/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 05/09/2022 ĐẾN 11/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(15:18 - 29/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 29/08/2022 ĐẾN 04/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(08:32 - 17/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 22/08/2022 ĐẾN 28/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(08:20 - 12/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 15/08/2022 ĐẾN 21/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(09:17 - 05/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 08/08/2022 ĐẾN 14/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(22:07 - 26/07/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 01/08/2022 ĐẾN 07/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(13:51 - 21/07/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 25/07/2022 ĐẾN 31/07/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...