Tin tức & hoạt động

Lịch ngừng, giảm cung cấp điện

Đăng bởi | 14:22 | 14/05/2021

Công ty Điện lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện theo công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện từ ngày 1705/2021 đến 23/05/2021

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực Cái Nước, thành phố Cà Mau, Phú Tân, Đầm Dơi, Năm Căn, Ngọc Hiển, Trần Văn Thời, U Minh, Thới Bình thực hiện công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện. Để thực hiện các công tác nêu trên, Công ty Điện lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện cụ thể như sau:

1. Thứ Hai, ngày 17/05/2021

 • Từ 08h00 đến 12h00.

    Khu vực mất điện: Một phần khu Dân cư Minh Thắng, Khóm 5, Phường 9,  TP. Cà Mau.

 • Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện:

+ Một phần đường Trương Phùng Xuân, Khóm 2, Phường 8, TP. Cà Mau.

+ Kinh Rạch Đình, ấp Xóm Sở, xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình.

+ Một phần Ấp 1, 4, 5, ấp Kinh Dớn, xã Khánh Bình Tây Bắc, Huyện Trần Văn Thời.

+ Một phần ấp Chợ Thủ B, xã Tam Giang Tây Tây, huyện Ngọc Hiển.

    -    Từ 09h00 đến 12h00.

    Khu vực mất điện: Một phần kinh Gò Công 3-4, xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân.

 • Từ 14h00 đến 17h00.

    Khu vực mất điện: Một phần kinh Rạch Lạc, xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân.

 • Từ 09h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Ấp Xóm Lớn Trong, xã Hàng Vịnh, huyện Năm Căn.

    2. Thứ Ba, ngày 18/05/2021

 • Từ 08h00 đến 10h00.

    Khu vực mất điện: Đường Lý Thường Kiệt, đường Kinh Xáng Bạc Liêu (từ Nhà Thờ đến Cty Khai thác nước Ngầm), Phường 6, một phần đường Ngô Quyền (đoạn Khách sạn Nam Kiều), Phường 1, TP. Cà Mau.

 • Từ 08h00 đến 11h00.

    Khu vực mất điện: Ấp Bùng Binh 1, ấp Xóm Chùa, ấp Cái Su, xã Hòa Tân, TP. Cà Mau.

 • Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần đường Trương Phùng Xuân, Khóm 2, Phường 8, TP. Cà Mau.

 • Từ 10h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Một phần khu Dân cư Tài Lộc, ấp Bà Điều, xã Lý Văn Lâm, TP. Cà Mau.

 • Từ 11h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Ấp Tân Hóa, Tân Hóa A, Hòa Trung, Tân Phong, xã Hòa Thành, TP. Cà Mau.

 • Từ 08h00 đến 11h00.

    Khu vực mất điện: Cây xăng Thương nghiệp, ấp Tắc Thủ, xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình.

 • Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Xẻo Lá, ấp Kinh Ba, xã Viên An Đông, huyện Ngọc Hiển.

 • Từ 09h00 đến 11h00.

    Khu vực mất điện: Xã Tân Ân, huyện Ngọc Hiển.

    -    Từ 09h00 đến 12h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Khóm 4, 6, thị trấn Rạch Gốc, huyện ngọc Hiển.

 • Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Ấp Rạch Bào, ấp Ông Bích, Ấp 19/5 và Ấp 1/5, xã Khánh Bình, Huyện Trần Văn Thời. 

 • Từ 09h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Ấp Vồ Dơi, xã Trần Hợi, Huyện Trần Văn Thời.

 • Từ 09h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Toàn bộ xã Quách Phẩm và một phần xã Thanh Tùng, huyện Đầm Dơi.

    3. Thứ Tư, ngày 19/05/2021

 • Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện:

+ Kinh Xáng Vuông, ấp Tắc Thủ, xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình.

+ Một phần Ấp 7, Lung Xã Tiểu, xã Khánh Bình Đông, Huyện Trần Văn Thời .

+ Một phần ấp Tân Tạo B, ấp Dinh Củ, xã Tam Giang Tây, huyện Ngọc Hiển.

+ Đường Lý Văn Lâm (từ Cống Bến tàu A củ đến hẻm Nông sản thực phẩm), Phường 1, TP. Cà Mau.

 • Từ 08h00 đến 13h00.

    Khu vực mất điện: Đường Cao Thắng (đoạn chân Cầu Gành Hào), Phường 8, TP. Cà Mau.

    -    Từ 08h30 đến 11h30.

    Khu vực mất điện: Một phần xã Tân Hải, huyện Phú Tân.

 • Từ 11h00 đến 12h30.

    Khu vực mất điện: Trạm nuôi tôm công nghiệp Nguyễn Chí Hưng, xã Tân Hải, huyện Phú Tân.

    4. Thứ Năm, ngày 20/05/2021

 • Từ 08h00 đến 10h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Rạch Ruộng, xã Khánh Lộc, Huyện Trần Văn Thời.

 • Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Ấp 2, Ấp 2A và Ấp 5, xã Khánh Bình Đông và Khánh Bình, Huyện Trần Văn Thời.

 • Từ 09h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Kinh Mới, xã Khánh Hải, kinh Rạch Lùm, xã Khánh Hưng, Huyện Trần Văn Thời.

 • Từ 13h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Kinh Tư Vườn Tre, xã Khánh Lộc, Huyện Trần Văn Thời.

 • Từ 08h00 đến 13h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Ấp 15, 16, xã Nguyễn Phích, huyện U Minh.

 • Từ 09h00 đến 11h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Đường Kéo, ấp Đường Dây, xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển.

    -    Từ 09h00 đến 11h30.

    Khu vực mất điện: Trạm NTCN Trần Hữu Hạnh, thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân.

 • Từ 10h30 đến 11h30.

    Khu vực mất điện: Toàn bộ trạm Cái Đôi 4, thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân.

 • Từ 09h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Ấp Xóm Lớn Trong, xã Hàng Vịnh, huyện Năm Căn.

    5. Thứ Sáu, ngày 21/05/2021

    - Từ 08h00 đến 11h00.

    Khu vực mất điện: Một phần đường Quản Lộ Phụng Hiệp, Khóm 2, phường Tân Thành và  nội bộ Trường mầm non Quỳnh Anh, phường Tân Xuyên, TP. Cà Mau.

 • Từ 13h00 đến 16h00.

    Khu vực mất điện: Một phần đường kinh Lệ Huyền, ấp Lung Dừa, xã Lý Văn Lâm, nội bộ Trường THCS, Phường 7, đường Hải Thượng Lãng Ông, Phường 7, TP. Cà Mau.

 • Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện:

+ Kinh Hai Sỹ, xã Khánh Bình Đông, huyện Trần Văn Thời.

+ Ấp Tắc Thủ, ấp Bến Gỗ, xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình.

 • Từ 08h30 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Ấp 6 LaCua, xã Biển Bạch Đông, Ấp 7, 8, xã Trí Lực, huyện Thới Bình.

 • Từ 08h30 đến 14h30.

    Khu vực mất điện: Một phần xã Việt Thắng, xã Phú Mỹ, xã Phú Thuận, xã Tân Hưng Tây, huyện Phú Tân.

    6. Thứ Bảy, ngày 22/05/2021

    -    Từ 08h00 đến 10h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Ba Dinh, xã Định Bình, TP. Cà Mau.

 • Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Đường Kim Đồng, một phần khu Đô thị Hoàng Tâm, ấp Bà Điều, xã Lý Văn Lâm, TP. Cà Mau.

 • Từ 10h00 đến 12h00.

    Khu vực mất điện: Ấp Cái Rô, xã Định Bình, ấp Xóm Chùa, xã Hòa Thành, TP. Cà Mau.

 • Từ 14h00 đến 16h00.

    Khu vực mất điện: Ấp Bùng Binh 2, xã Hòa Tân, TP. Cà Mau.

 • Từ 08h00 đến 10h00.

    Khu vực mất điện: Trạm Trung tâm TDTT, Huyện Trần Văn Thời.

 • Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Ấp Cỏ Xước, 1 phần xã Lợi An, một phần xã Khánh Bình Tây, Khánh Bình Tây Bắc, Huyện Trần Văn Thời.

 • Từ 13h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Khóm 9, thị trấn Trần Văn Thời, Huyện Trần Văn Thời.

    7. Chủ Nhật, ngày 23/05/2021

    - Từ 09h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Ấp Xóm Lớn Trong, xã Hàng Vịnh, huyện Năm Căn.

Chú ý:

- Khi đóng điện lại sẽ không thông báo, báo trước.

- Thời gian đóng điện lại có thể thay đổi theo tiến độ công tác.

- Khi có sự cố trên hệ thống điện, Công ty Điện lực Cà Mau sẽ cắt tải khẩn cấp một số phát tuyến ngoài thông báo này.


TIN LIÊN QUAN

(10:22 - 26/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 26/09/2022 ĐẾN 02/10/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(10:48 - 14/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 19/09/2022 ĐẾN 25/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(07:45 - 06/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 12/09/2022 ĐẾN 18/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(09:33 - 05/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 05/09/2022 ĐẾN 11/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(15:18 - 29/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 29/08/2022 ĐẾN 04/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(08:32 - 17/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 22/08/2022 ĐẾN 28/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(08:20 - 12/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 15/08/2022 ĐẾN 21/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(09:17 - 05/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 08/08/2022 ĐẾN 14/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(22:07 - 26/07/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 01/08/2022 ĐẾN 07/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(13:51 - 21/07/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 25/07/2022 ĐẾN 31/07/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...