Tin tức & hoạt động

Tin tức & hoạt động

Đăng bởi | 16:44 | 05/05/2021

Công ty Điện lực Cà Mau tập huấn triển khai chương trình quản lý nguồn nhân lực - HRMS.

Để nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý tổ chức nhân sự, lao động tiền lương đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT vào trong công tác quản lý: Chương trình phần mềm Quản lý nguồn nhân lực (HRMS) hoạt động ổn định, hiệu quả trong toàn PC Cà Mau, góp phần nâng cao chất lượng công tác chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng khối lượng công việc ngày càng tăng trong công tác tổ chức cán bộ cũng như lao động tiền lương.

Ngày 23/04/2021 Công ty Điện lực Cà Mau tổ chức lớp tập huấn khai thác HRMS phục vụ công tác chuyên môn nghiệp vụ cho các đơn vị trực thuộc PC Cà Mau với hơn 35 thành viên tham dự đến từ các đơn vị trực thuộc Công ty

 

 

Ảnh đang tập huấn

Nội dung đào tạo đã đi sâu vào các vấn đề liên quan đến công tác vận hành khai thác chương trình HRMS như:

- Cách thức vận hành chương trình mới.

- Cách khai thác các báo cáo, tìm kiếm dữ liệu phục vụ công tác chuyên môn

- Giới thiệu phân hệ mới đang sửa đổi, chuẩn bị đưa vào ứng dụng.

  Đặc biệt tại buổi tập huấn cán bộ phụ trách chương trình HRMS của Công ty đã giải đáp những vướng mắc của bộ phận trực tiếp quản lý chương trình, chuyên trách công tác báo cáo đồng thời hỗ trợ cán bộ sau khi về đơn vị đảm bảo chương trình vận hành hiệu quả thực hiện theo tiến độ chung của EVNSPC và PC Cà Mau đề ra.

Lớp tập huấn cũng là dịp để các đơn vị trao đổi kinh nghiệm trong công tác quản lý hồ sơ lưu trữ, khai thác HRMS và các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ khác.

Lâm Thanh Long - phòng TCNS.


TIN LIÊN QUAN

(07:39 - 13/12/2022)

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN “Lô 1: Tài sản cố định, công cụ dụng cụ, vật tư thiết bị thanh lý có CTNH”

(07:37 - 13/12/2022)

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN “Lô 2: Vật tư thiết bị thanh lý thông thường”

(14:00 - 08/12/2022)

THÔNG BÁO Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Căn cứ Thông báo số: 3501/TB-PCCM ngày 25/11/2022 của Công ty Điện lực...

(08:27 - 28/11/2022)

Thông báo Về việc lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá vật tư, tài sản thanh lý năm 2022 của Công ty Điện lực Cà Mau

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc hội nước...

(15:43 - 29/08/2022)

Hưởng ứng ngày môi trường thế giới năm 2022

(15:41 - 29/08/2022)

Công ty Điện lực Cà Mau áp dụng mẫu hóa đơn điện tử mới theo quy định của Bộ Tài Chính

(15:39 - 29/08/2022)

ĐẢM BẢO CUNG CẤP ĐIỆN PHỤC VỤ NGÀY HỘI TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC TẠI XÃ HƯNG MỸ (huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau)

(15:37 - 29/08/2022)

PCCM – Tổ chức huấn luyện PCCC&CNCH, diễn tập Phòng cháy chữa cháy năm 2022

(15:37 - 29/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU ĐẢM BẢO CUNG CẤP ĐIỆN TRONG DỊP LỄ 02/09/2022

(10:57 - 01/07/2022)

CÀ MAU TỔ CHỨC TẬP HUẤN CHƯƠNG TRÌNH CMIS 3.0 VÀ CHƯƠNG TRÌNH THU THẬP VÀ QUẢN LÝ DỮ LIỆU ĐO ĐẾM TỪ XA (MDMS)