Tin tức & hoạt động

Lịch ngừng, giảm cung cấp điện

Đăng bởi | 10:13 | 29/04/2021

Công ty Điện lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện theo công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện từ ngày 03/05/2021 đến 09/05/2021

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực Cái Nước, thành phố Cà Mau, Phú Tân, Đầm Dơi, Năm Căn, Ngọc Hiển, Trần Văn Thời, U Minh, Thới Bình thực hiện công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện. Để thực hiện các công tác nêu trên, Công ty Điện lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện cụ thể như sau:

1. Thứ Hai, ngày 03/05/2021

 • Từ 09h00 đến 12h00.

    Khu vực mất điện: Một phần kinh Đường Ven, xã Tân Hưng Tây, huyện Phú Tân.

    -    Từ 09h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Khóm 1, thị trấn Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi.

    2. Thứ Ba, ngày 04/05/2021

    -    Từ 09h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Khóm 1, thị trấn Đầm Dơi và một phần ấp Tân Thành, xã Tân Duyệt, huyện Đầm Dơi.

    3. Thứ Tư, ngày 05/05/2021

 • Từ 08h00 đến 13h00.

    Khu vực mất điện: Đường Nguyễn Tất Thành (từ khu Đô thị Bạch Đằng đến Cầu Lương Thế Trân), khu Đô thị Hoàng Tâm, khu Đô thị Bạch Đằng ấp Bà Điều, ấp Bào Sơn, một phần Kinh Xáng Lương Thế Trân, ấp Tân Hưng, xã Lý Văn Lâm, TP. Cà Mau.

 • Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần khu Đô thị Hoàng Tâm, ấp Bà Điều, xã Lý Văn Lâm, TP. Cà Mau.

 • Từ 09h00 đến 13h00.

    Khu vực mất điện: Một phần đường Nguyễn Trãi, đường Lý Văn Lâm, Khóm 1, 2, Phường 1, Phường 9, TP. Cà Mau.

 • Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Kinh Dớn, ấp Sào Lưới, xã Khánh Bình Tây Bắc, Huyện Trần Văn Thời.

    -    Từ 08h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Kinh Dớn, ấp Sào Lưới, xã Khánh Bình Tây Bắc, Huyện Trần Văn Thời.

 • Từ 09h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Khóm 1, thị trấn Đầm Dơi và một phần ấp Tân Thành, xã Tân Duyệt, huyện Đầm Dơi.

    4. Thứ Năm, ngày 06/05/2021

    -    Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Thời Hưng, xã Khánh Bình Tây, Huyện Trần Văn Thời .

 • Từ 09h00 đến 13h00.

    Khu vực mất điện: Đường Nguyễn Tất Thành (đoạn chân Cầu Gành Hào), Phường 8, TP. Cà Mau.

 • Từ 09h30 đến 10h15.

    Khu vực mất điện: Một phần kinh Tân Nghiệp, Kết Nghĩa, xã Tân Hải, huyện Phú Tân.

    5. Thứ Sáu, ngày 07/05/2021

    -    Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện:

+ Kinh Vườn Xoài, Vườn Giữa, xã Khánh Bình Đông, Huyện Trần Văn Thời.

+ Một phần đường Trương Phùng Xuân, Khóm 4, phường 8, TP. Cà Mau.

 • Từ 09h00 đến 11h00.

    Khu vực mất điện: Đường Kinh Xáng Phụng Hiệp, Khóm 6, phường Tân Thành và Ấp 6, xã Tân Thành, TP. Cà Mau.

 • Từ 13h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Đường Kinh 01 Tháng 6, Ấp 5, xã Tân Thành, TP. Cà Mau.

    6. Thứ Bảy, ngày 08/05/2021

 • Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện:

+ Một phần Ấp 6, 7, 8, xã Khánh An, huyện U Minh.

+ Một phần xã Khánh Bình, Huyện Trần Văn Thời.

+ Một phần đường Trương Phùng Xuân, Khóm 5, Phường 8, một phần đường Phan Bội Châu (từ Cầu Gành Hào đến Bến đò Phường 10), Phường 7, TP. Cà Mau.

 • Từ 09h00 đến 11h00.

    Khu vực mất điện: Một phần kinh Ấp 8, xã An Xuyên, TP. Cà Mau.

 • Từ 09h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần kinh Ấp 8, xã An Xuyên, TP. Cà Mau.

 • Từ 08h00 đến 10h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Xưởng Tiện, xã Viên An Đông, một phần ấp Tam Hiệp, ấp Đường Đào, ấp Kinh Đào, Khóm 1, 3, 4, 6, 7, 8, thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển.

 • Từ 10h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện:

+ Toàn bộ huyện Năn Căn.

+ Toàn bộ huyện Ngọc Hiển.

    + Toàn bộ huyện Cái Nước.

+ Toàn bộ huyện Đầm Dơi (ngoại trừ ấp Lưu Hoa Thanh, xã Tân Thuận, huyện Đầm Dơi).

 • Từ 09h00 đến 09h45.

    Khu vực mất điện: Một phần xã Rạch Chèo, huyện Phú Tân.

 • Từ 10h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần xã Việt Thắng, huyện Phú Tân.

    7. Chủ Nhật, ngày 09/05/2021

 • Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Thời Hưng, xã Khánh Bình Tây, Huyện Trần Văn Thời.

 • Từ 09h00 đến 09h45.

    Khu vực mất điện: Một phần kênh Chằng Bè, xã Rạch Chèo, huyện Phú Tân.

Chú ý:

- Khi đóng điện lại sẽ không thông báo, báo trước.

- Thời gian đóng điện lại có thể thay đổi theo tiến độ công tác.

- Khi có sự cố trên hệ thống điện, Công ty Điện lực Cà Mau sẽ cắt tải khẩn cấp một số phát tuyến ngoài thông báo này.


TIN LIÊN QUAN

(10:22 - 26/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 26/09/2022 ĐẾN 02/10/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(10:48 - 14/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 19/09/2022 ĐẾN 25/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(07:45 - 06/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 12/09/2022 ĐẾN 18/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(09:33 - 05/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 05/09/2022 ĐẾN 11/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(15:18 - 29/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 29/08/2022 ĐẾN 04/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(08:32 - 17/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 22/08/2022 ĐẾN 28/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(08:20 - 12/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 15/08/2022 ĐẾN 21/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(09:17 - 05/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 08/08/2022 ĐẾN 14/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(22:07 - 26/07/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 01/08/2022 ĐẾN 07/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(13:51 - 21/07/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 25/07/2022 ĐẾN 31/07/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...