Tin tức & hoạt động

Tin tức & hoạt động

Đăng bởi | 08:05 | 14/04/2021

EVNSPC làm việc với PC Cà Mau về công tác KD&DVKH

Đoàn công tác do ông Nguyễn Văn Lý – Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) dẫn đầu đã đến làm việc với Công ty Điện lực Cà Mau (PC Cà Mau). Cùng đi còn có lãnh đạo các Ban Kinh doanh, Truyền thông, Kế hoạch, Viễn thông Công nghệ thông tin, Trung tâm CSKH, Văn phòng Tổng công ty. Tại buổi làm việc, đoàn đã nghe Lãnh đạo Công ty Điện lực Cà Mau báo cáo công tác quý 1/2021, nhiệm vụ những tháng còn lại trong năm 2021, những khó khăn vướng mắc cần tháo gỡ.

Giám Đốc PC Cà Mau - Huỳnh Hữu Quang báo cáo đoàn công tác của EVNSPC

 

Nhiệm vụ đạt được trong quý I/2021

Điện thương phẩm 344.905.693 kWh, giảm 0,58% so cùng kỳ, đạt 21,76% so với kế hoạch giao. Tiết kiệm được 8,211 triệu kWh, đạt 2,32% sản lượng điện thương phẩm. Tổn thất điện năng thực hiện 6,9%, giảm 1,47% so với củng kỳ, tăng 1,43% so với kế hoạch. Giá bán điện bình quân đạt 1.880,58 đ/kWh giảm 14,30đ/kWh so với cùng kỳ và thấp hơn 28,02đ/kWh so với kế hoạch giao.

Phó Giám Đốc phụ trách Kinh doanh PC Cà Mau - Hồ Mộng Đợi báo cáo tình hình SXKD quý 1/2021 của PC Cà Mau

Công ty đã đưa vào vận hành 79 công trình lưới điện trung áp với thời gian trung bình là 1,83 ngày/1 công trình. Giải quyết cấp điện cho 3.491/3.491 khách hàng, đạt 100% thời gian theo quy định về chỉ số tiếp cận điện năng.

Công tác phát triển Điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN): Công ty đã phát triển được 1226 khách hàng NLMTMN với sản lượng điện phát lên lưới trong tháng 03/2021 là 12.761.021 kWh. Quý 1/2021 là 26.883.720 kWh tương ứng số tiền đã trả cho khách hàng là 52.118.359.866 đồng (chưa thuế).

Công tác ứng dụng công nghệ đo ghi từ xa trong công tác giảm TTĐN khâu kinh doanh qua chương trình MDAS: Quý 1/2021 Công ty có 01 HTĐĐ trạm khách hàng hư hỏng, truy thu được 546 kWh. Tỷ lệ khách hàng giao dịch 12 dịch vụ cung cấp điện qua Trung tâm Chăm sóc khách hàng (TTCSKH) và các Trung tâm/Cổng Dịch vụ công Quốc gia (TT/DVCQG): Lũy kế 03 tháng là 99,84%, cao hơn 4,84% so với kế hoạch giao.

Ông Nguyễn Thanh Hiếu - Giám đốc Điện lực Phú Tân trình bày những khó khăn vướng mắc tại đơn vị

Tỷ lệ khách hàng sử dụng dịch vụ cung cấp điện trực tuyến cấp độ 4 là 97,86 %, cao hơn 2,86 % so với kế hoạch giao. Tỷ lệ khách hàng giao dịch qua Cổng dịch vụ công quốc gia (DVCQG) lũy kế 03 tháng là 27,32 %, thấp hơn 12,68 % so với kế hoạch giao. Điện tử hóa toàn bộ quá trình cung cấp dịch vụ điện, tỷ lệ giao dịch điện tử đạt 91,04 %, thấp hơn 3,96 % so với kế hoạch giao. Tỷ lệ khách hàng sử dụng dịch vụ cung cấp điện qua môi trường mạng email/ App/Zalo... đạt 160.124 lượt cài đặt/ 344.606 khách hàng. Hiện đại hóa đo ghi từ xa đến tháng 3/2021 đã lắp đặt 213.682/346.021 công tơ điện tử, chiếm tỷ lệ 61,81% tổng số công tơ khách hàng.

Thanh toán không dùng tiền mặt: Thực hiện tháng 3 năm 2021 là 66,80%, thấp hơn 23,2% so với Tổng Công ty giao năm 2021. Tỷ lệ doanh thu thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện tháng 3 năm 2021 là 90,83%, thấp hơn 7,17% so với kế hoạch giao. Đến hết tháng 03/2021, Công ty Điện lực Cà Mau thực hiện ngưng thu tại nhà khách hàng đạt tỷ lệ 100% khu vực thành thị, khu vực nông thôn đạt 69%. Mức độ hài lòng khách hàng sử dụng điện: > 8,27 điểm.

Ông Ngô Văn Huấn - Giám đốc Điện lực Trần Văn Thời trình bày kiến nghị với đoàn công tác

         Công tác dịch vụ khách hàng khi vào mùa nắng nóng: Công ty đã triển khai tuyên truyền phòng tránh hóa đơn tiền điện tăng cao trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội. Hướng dẫn cài app CSKH + Zalo đến khách hàng sử dụng điện ánh sáng sinh hoạt có sản lượng từ 200kWh/tháng trở lên.

          Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Văn Lý đánh giá cao sự nỗ lực của Công ty Điện lực Cà Mau đã thực hiện công tác cung cấp điện, công tác chăm sóc dịch vụ khách hàng, các Điện lực trực thuộc đã khắc phục những khó khăn trở ngại do địa bàn vùng sâu, vùng xa hoàn thành xứ mệnh được Công ty giao.

Ông Hà Ngọc Hởi - Giám đốc Điện lực TP Cà Mau chia sẻ công tác KD&DVKH tại buổi làm việc

Những khó khăn vướng mắc

           Bên cạnh những chỉ tiêu đã đạt được, hiện tại Công ty Điện lực cũng còn gặp nhiều khó khăn vướng mắc. Trong đó có 09 vấn đề được trình lên Phó Tổng Giám đốc xem xét chỉ đạo:

- Công tác triển khai thanh toán không dùng tiền mặt, ngưng thu tại nhà khách hàng: Sở Công thương, UBND tỉnh Cà Mau vẫn chưa đồng ý cho phép triển khai ngưng thu tiền mặt tại nhà ở khu vực nông thôn. 

- Về dự báo phụ tải: Tỷ lệ dự báo sai số lớn tại các Điện lực còn nhiều, đặc biệt là sai số trong dự báo đối với khách hàng lớn hơn 1 triệu kWh.

- Giá bán bình quân chưa đạt, thực hiện thấp hơn kế hoạch giao.

- Chỉ tiêu dịch vụ trực tuyến: Cài app CSKH + Zalo; Tiếp nhận yêu cầu qua Cổng DVCQG chưa thực hiện đạt kế hoạch giao.

- Công tác ghi chỉ số còn ghi sai chỉ số do nguyên nhân chủ quan.

- Tổn thất điện năng còn cao hơn kế hoạch giao.

- Phối hợp với Trung tâm CSKH: Chưa được giải quyết yêu cầu đúng thời gian quy định, còn tình trạng cuộc gọi nhiều lần.

- Công tác Quản lý Công suất NLMT: sản lượng hàng tháng bất thường trong mua điện từ khách hàng NLMTMN, có thể xảy ra trong thời gian tới do khách hàng tự ý tăng công suất ngoài hợp đồng, điện bán sụt giảm bất thường, ngưng bán điện nhiều tháng, ghi sai chỉ số mua điện….

- Công tác đo xa: Tỷ lệ công tơ điện tử còn thấp, đạt 56,6% / tổng số công tơ 01 pha khách hàng.

       Phó Tổng Giám đốc ghi nhận và chia sẻ với những khó khăn vướng mắc mà đơn vị đang gặp phải. Đặc biệt là các ý kiến thực tế của Giám đốc các Điện lực trực thuộc được Phó Tổng Giám đốc có ý kiến giải quyết tại cuộc họp.

Giải pháp nhiệm vụ những tháng còn lại năm 2021

   Về giải pháp nhiệm vụ công tác những tháng còn lại năm 2021, Công ty Điện lực Cà Mau xác định:

- Công tác triển khai thanh toán không dùng tiền mặt, ngưng thu tại nhà khách hàng: Quyết tâm thực hiện triệt để công tác ngưng thu tại nhà, chậm nhất trước tháng 12 năm 2021 phải cơ bản hoàn thành 90% tổng số khách hàng. Tập trung quyết liệt các giải pháp, tiếp tục phối hợp với các TCTG để khắc phục các tồn tại hiện nay.

- Dự báo phụ tải: Chủ động làm việc với các khách hàng lớn (khách hàng 2, 3 phân kỳ) để nắm bắt nhu cầu phụ tải hàng tháng. Phân tích đặc điểm phụ tải theo mùa vụ tại địa phương, có kết hợp với các yếu tố về điều kiện tự nhiên, xã hội: thời tiết, tình hình dịch bệnh, nhu cầu xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp …để dự báo phụ tải. Giao chỉ tiêu dự báo điện thương phẩm hàng tháng đến các Điện lực để thực hiện.

- Các chỉ tiêu dịch vụ trực tuyến: Chỉ đạo các Điện lực nỗ lực phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu Cài app CSKH + Zalo; Tiếp nhận yêu cầu qua Cổng DVCQG hoàn thành trước ngày 01/6/2021.

- Công tác ghi chỉ số: Tổ chức chấn chỉnh công tác ghi điện trong đó quy định rõ, xử lý trách nhiệm của từng cá nhân liên quan nếu để xảy ra sai sót chủ quan trong công tác ghi điện. Tăng cường công tác phúc tra chỉ số, đặc biệt là các tháng nắng nóng.

- Công tác giảm Tổn thất điện năng: Tăng cường công tác kiểm tra, tập trung vào các đơn vị có tỷ lệ TTĐN cao, bên cạnh theo dõi, giám sát chặc chẽ các đơn vị triển khai các giải pháp TTĐN theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo giảm TTĐN Công ty.

- Công tác phối hợp với TTCSKH: Tổ chức chấn chỉnh rút kinh nghiệm ở các Điện lực còn tồn tại việc thực hiện chưa tốt Quy trình phối hợp xử lý yêu cầu của khách hàng. Theo dõi, giám sát tiến độ thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ KD&DVKH từ các Điện lực; xử lý kịp thời, không để xảy ra các trường hợp: tiếp nhận trễ hạn, xử lý trễ hạn, hoàn tất phiếu khi chưa giải quyết xong yêu cầu khách hàng. Hàng tháng tổ chức kiểm điểm trách nhiệm tập thể, các nhân để xảy ra sai sót trong công tác này.

- Quản lý NLMTMN: Phân công trách nhiệm cho các đơn vị trong theo dõi giám sát sản lượng bất thường hàng tháng trong việc mua điện từ khách hàng NLMTMN (khách hàng tự ý tăng công suất ngoài hợp đồng, điện bán sụt giảm bất thường, ngưng bán điện nhiều tháng, ghi sai chỉ số mua điện…. Xử lý kịp thời các trường hợp có công suất vượt quy định.

- Công tác đo xa: Đối với công tác điện tử hóa công tơ khách hàng + nâng cao tỷ lệ đo xa, Công ty Điện lực Cà Mau kiến nghị Tổng Công ty xem xét hỗ trợ, có kế hoạch mua sắm, phân bổ thiết bị để Công ty Điện lực Cà Mau triển khai hoàn thành mục tiêu đã đề ra, nâng cao hiệu quả quản lý, năng suất lao động.

Toàn cảnh buổi làm việc của EVNSPC tại PC Cà Mau

     Lắng nghe những ý kiến của các Điện lực, các phòng Ban của Công ty Điện lực Cà Mau. Các Ban của Tổng Công ty đã đóng góp ý kiến, thông tin về những nội dung đang triển khai theo yêu cầu của đơn vị, đề xuất những định hướng xem xét áp dụng, triển khai trong thời gian tới tại đơn vị để nâng cao hiệu quả hoạt động.

     Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Văn Lý chỉ đạo kết luận, xác định các nội dung trọng tâm Công ty Điện lực Cà Mau cần chú trọng triển khai, các yêu cầu phối hợp địa phương để thúc đẩy tiến trình công tác theo mục tiêu sản xuất kinh doanh của Tổng công ty, đồng thời Phó Tổng Giám đốc chỉ đạo các Ban Tổng công ty ghi nhận những  vướng mắc để phối hợp Công ty Điện lực Cà Mau xử lý nhanh chóng, động viên toàn thể  cán bộ nhân viên Công ty Điện lực Cà Mau đoàn kết , nỗ lực hoạt động đạt thành tích cao nhằm góp phần vào thành công chung của Tổng công ty năm 2021.

Nguyễn Văn Quang - Phan Ngọc Ẩn


TIN LIÊN QUAN

(07:39 - 13/12/2022)

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN “Lô 1: Tài sản cố định, công cụ dụng cụ, vật tư thiết bị thanh lý có CTNH”

(07:37 - 13/12/2022)

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN “Lô 2: Vật tư thiết bị thanh lý thông thường”

(14:00 - 08/12/2022)

THÔNG BÁO Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Căn cứ Thông báo số: 3501/TB-PCCM ngày 25/11/2022 của Công ty Điện lực...

(08:27 - 28/11/2022)

Thông báo Về việc lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá vật tư, tài sản thanh lý năm 2022 của Công ty Điện lực Cà Mau

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc hội nước...

(15:43 - 29/08/2022)

Hưởng ứng ngày môi trường thế giới năm 2022

(15:41 - 29/08/2022)

Công ty Điện lực Cà Mau áp dụng mẫu hóa đơn điện tử mới theo quy định của Bộ Tài Chính

(15:39 - 29/08/2022)

ĐẢM BẢO CUNG CẤP ĐIỆN PHỤC VỤ NGÀY HỘI TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC TẠI XÃ HƯNG MỸ (huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau)

(15:37 - 29/08/2022)

PCCM – Tổ chức huấn luyện PCCC&CNCH, diễn tập Phòng cháy chữa cháy năm 2022

(15:37 - 29/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU ĐẢM BẢO CUNG CẤP ĐIỆN TRONG DỊP LỄ 02/09/2022

(10:57 - 01/07/2022)

CÀ MAU TỔ CHỨC TẬP HUẤN CHƯƠNG TRÌNH CMIS 3.0 VÀ CHƯƠNG TRÌNH THU THẬP VÀ QUẢN LÝ DỮ LIỆU ĐO ĐẾM TỪ XA (MDMS)