Tin tức & hoạt động

Lịch ngừng, giảm cung cấp điện

Đăng bởi | 14:01 | 08/04/2021

Công ty Điện lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện theo công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện từ ngày 12/04/2021 đến 18/04/2021

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực Cái Nước, thành phố Cà Mau, Phú Tân, Đầm Dơi, Năm Căn, Ngọc Hiển, Trần Văn Thời, U Minh, Thới Bình thực hiện công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện. Để thực hiện các công tác nêu trên, Công ty Điện lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện cụ thể như sau:

1. Thứ Hai, ngày 12/04/2021

    -    Từ 09h00 đến 11h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Khóm 4, 6, thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển.

-    Từ 09h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Khóm 1 thị trấn Đầm Dơi, ấp Tân Thành, Tân Long, Tân Trung, xã Tân Duyệt và ấp Bờ Đập, xã Trần Phán, huyện Đầm Dơi.

    2. Thứ Ba, ngày 13/04/2021

 • Từ 08h00 đến 08h30.

    Khu vực mất điện: trạm Cấp nước thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển.

 • Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện:

+ Một phần ấp Voi Vàm, xã Tam Giang Tây, huyện Ngọc Hiển.

+ Một phần Ấp 3, 7, xã Khánh Tiến, huyện U Minh.

+ Ấp Nguyễn Huế, xã Tân Bằng, Kinh Láng Trâm Tư Xa, xã Thới Bình, Kinh Tràm Tròn, xã Tân Phú, huyện Thới Bình.

 • Từ 08h30 đến 10h00.

    Khu vực mất điện: Toàn bộ ấp Cái Cám, xã Tân Hải, huyện Phú Tân.

 • Từ 09h00 đến 09h30.

    Khu vực mất điện: Trạm Ban Chỉ huy quân sự thị trấn Rạch Gốc, Khóm 1, thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển.

 • Từ 10h00 đến 10h30.

    Khu vực mất điện: Trạm cán tol Chí Toàn, Khóm 6, thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển.

 • Từ 11h00 đến 11h30.

    Khu vực mất điện: Một phần Khóm 1, thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển.

 • Từ 12h00 đến 12h30.

    Khu vực mất điện: Một phần Khóm 7, 8, thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển.

 • Từ 13h30 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Khóm 8, thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển.

 • Từ 14h30 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Đường Kéo, ấp Đường Đào, xã Tam Giang Tây, huyện Ngọc Hiển.

    -    Từ 09h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Ấp Tân Hồng, xã Tạ An Khương Nam, Ấp Mỹ Tân xã Tạ An Khương và một phần ấp Tân Thới, xã Tạ An Khương Đông, huyện Đầm Dơi.

 • Từ 13h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Ấp Hàng Còng, Mỹ Tân, Tân Phú, Tân Điền, Tân Điền A, B, Mỹ Phú, Mương Đường, xã Tạ An Khương, huyện Đầm Dơi.

    3. Thứ Tư, ngày 14/04/2021

 • Từ 08h00 đến 11h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Sào Lưới A, xã Khánh Bình Tây Bắc, Huyện Trần Văn Thời .

 • Từ 13h00 đến 16h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Sào Lưới A, xã Khánh Bình Tây Bắc, Huyện Trần Văn Thời .

    -    Từ 08h00 đến 11h00.

    Khu vực mất điện: Một phần đường Võ Văn Kiệt, Khóm 1, phường Tân Xuyên, ấp Xóm Chùa,  ấp Bùng Binh, xã Hòa Thành, ấp Cái Rô, xã Định Bình, TP. Cà Mau.

 • Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Nội bộ Chợ Phường 7, Trường Kinh tế Kỹ thuật, Phường 8, Công ty  Đức Tâm Hiệp, Công ty cổ phần Đức Tài, DNTN Cơ khí Thăng Long, ấp Thạnh Điền, TP. Cà Mau.

 • Từ 11h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Cái Ngang, xã Định Bình, TP. Cà Mau.

 • Từ 13h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Đường Nguyễn Trãi (từ Trường Chính trị đến UBND Phường 9), khu Dân cư Trường Chính trị, khu tập thể Ngân hàng Phường 9, TP. Cà Mau.

Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện:

+ Một phần Ấp 8, xã Khánh An, huyện U Minh.

+ Kinh Nhà Nước, kinh Đầu Nai, Ấp 1, xã Thới Bình, huyện Thới Bình.

+ Một phần ấp Voi Vàm, xã Tam Giang Tây, một phần Tân Trung, xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển.

 • Từ 08h30 đến 11h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Đường Kéo, xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển.

 • Từ 09h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Tắc Gốc, xã Viên An, toàn bộ xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển.

 • Từ 13h30 đến 16h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Tam Hiệp, thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển.

 • Từ 08h30 đến 14h30.

    Khu vực mất điện: Một phần xã Tân Hưng Tây, xã Rạch Chèo, huyện Phú Tân.

    4. Thứ Năm, ngày 15/04/2021

    -    Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện:

+ Kinh Hạt Miễu, xã Biển Bạch, kinh Công Nghiệp, xã Trí Phải, huyện Thới Bình.

+ Một phần Khóm 8, thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển.

 • Từ 08h30 đến 11h30.

    Khu vực mất điện: Toàn bộ kinh Tân Điền, xã Phú Tân, huyện Phú Tân.

    Từ 09h00 đến 10h00.

    Khu vực mất điện: Một phần kinh Lung Tra, xã Tân Hưng Tây, huyện Phú Tân.

 • Từ 14h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Một phần xã Tân Hưng Tây, xã Việt Thắng, huyện Phú Tân.

    5. Thứ Sáu, ngày 16/04/2021

 • Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Ấp Cây Khô, ấp Cây Sộp, xã Hồ Thị Kỷ, kinh Rạch Mới, kinh Láng Trâm, Ấp 9, xã Tân Lộc, Ấp 11, xã Thới Bình, huyện Thới Bình.

    -    Từ 09h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Ấp Tân Long, Tân Long A, xã Tân Tiến, ấp Xóm Tắc, xã Tân Thuận, huyện Đầm Dơi.

 • Từ 11h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Toàn bộ kinh Rạch Dơi, xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân.

 • Từ 09h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Thời Hưng, xã Khánh Bình Tây, Huyện Trần Văn Thời .

    6. Thứ Bảy, ngày 17/04/2021

 • Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện:

+ Một phần ấp Tắt Thủ, xã Hồ Thị Kỷ, Kinh Kiểm, xã Trí Phải, xã Trí Lực, huyện Thới Bình.

    + Đường Lý Văn Lâm (từ Cống Bến tàu A củ đến hẻm Nông sản thực phẩm), Phường 1, Ấp Xóm Lung, ấp Xóm Lẫm, Cái Rô, xã Định Bình, Nội bộ Xay xát Hưng Hòa,  Khách sạn Khanh Lan, Công ty Phát triển Đô thị Dầu Khí, doanh nghiệp Đang Tuấn,  Sở Khoa học Công nghệ Cà Mau,  Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Phường 5, TP. Cà Mau.

 • Từ 12h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Đường Lý Văn Lâm (từ Nước đá Thịnh Đạt đến hẻm Nông sản), khu UBND Phường 1, TP. Cà Mau.

 • Từ 08h30 đến 11h30.

    Khu vực mất điện: Toàn bộ trạm Cái Đôi 8, Khóm 1, thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân.

    7. Chủ Nhật, ngày 18/04/2021

    -    Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện:

+ Một phần Ấp 6, 7, 8, xã Khánh An, huyện U Minh.

+ Một phần xã Khánh Bình, Huyện Trần Văn Thời.

 • Từ 09h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Cơi Năm A, Cơi Năm B, Cơi Sáu, xã Khánh Bình Tây, Huyện Trần Văn Thời.

Chú ý:

- Khi đóng điện lại sẽ không thông báo, báo trước.

- Thời gian đóng điện lại có thể thay đổi theo tiến độ công tác.

- Khi có sự cố trên hệ thống điện, Công ty Điện lực Cà Mau sẽ cắt tải khẩn cấp một số phát tuyến ngoài thông báo này.


TIN LIÊN QUAN

(10:22 - 26/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 26/09/2022 ĐẾN 02/10/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(10:48 - 14/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 19/09/2022 ĐẾN 25/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(07:45 - 06/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 12/09/2022 ĐẾN 18/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(09:33 - 05/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 05/09/2022 ĐẾN 11/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(15:18 - 29/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 29/08/2022 ĐẾN 04/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(08:32 - 17/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 22/08/2022 ĐẾN 28/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(08:20 - 12/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 15/08/2022 ĐẾN 21/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(09:17 - 05/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 08/08/2022 ĐẾN 14/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(22:07 - 26/07/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 01/08/2022 ĐẾN 07/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(13:51 - 21/07/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 25/07/2022 ĐẾN 31/07/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...