Tin tức & hoạt động

Đảng và đoàn thể

Đăng bởi | 15:39 | 05/04/2021

Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau giai đoạn 2020 - 2025

Đảng Ủy Công ty Điện lực Cà Mau tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau giai đoạn 2020 - 2025.

Ngày 23/3/2021, Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty Điện Lực Cà Mau tổ chức Hội nghị cho cán bộ học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với sự tham dự của đồng chí Trương Minh Thịnh - Phó Bí Thư thường trực Đảng Uỷ Dân chính Đảng và đồng chí Trần Hoàng Hổ - Trưởng Ban Tuyên Giáo Dân chính Đảng tỉnh Cà Mau cùng hơn 150 Đảng viên Đảng Uỷ Công ty Điện Lực Cà Mau cùng tham dự.
Qua triển khai tại Hội nghị, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XVI thể hiện tâm huyết, khát vọng phát triển vươn lên, quyết tâm đổi mới sáng tạo của toàn Đảng bộ, dân và quân tỉnh  Cà Mau. Vì vậy, phải triển khai, quán triệt sâu rộng Nghị quyết đến toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân trong tỉnh, trên cơ sở đó cụ thể hóa Nghị quyết và tổ chức thực hiện đạt kết quả cao nhất.

Đồng chí Trần Hoàng Hổ - Trưởng ban Tuyên Giáo - Dân Chính Đảng tỉnh Cà Mau triển khai Nghị Quyết tại Hội nghị.


Những điểm mới được nêu trong các văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XVI, nhất là quán triệt rõ 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá được Đại hội xác định. Từ đó liên hệ với những yêu cầu, điều kiện cụ thể ở mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị, để xác định những nội dung cụ thể và chỉ đạo thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm và các khâu đột phá đạt kết quả cao nhất. Các cấp uỷ đảng, cán bộ, đảng viên thực hiện tốt công tác tư tưởng, đồng thời tuyên truyền rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân về kết quả Đại hội lần thứ XVI; tạo sự thống nhất cao về tư tưởng và hành động trong đảng bộ và nhân dân; đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, thù địch, kịp thời uốn nắn những nhận thức lệch lạc, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XVI đề ra.
Sau hội nghị, các đại biểu tham dự sẽ viết thu hoạch cá nhân, đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp triển khai thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết, gửi về Đảng ủy Dân Chính Đảng  để tổng hợp báo cáo Thường trực Tỉnh ủy. Việc tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết và viết bài thu hoạch cá nhân là một căn cứ để đánh giá, phân loại và bình xét thi đua cuối năm đối với cán bộ, đảng viên Công ty Điện Lực Cà Mau./.


TIN LIÊN QUAN

(13:37 - 03/10/2022)

ĐIỆN LỰC PHÚ TÂN VUI TẾT TRUNG THU NĂM 2022

(15:42 - 29/08/2022)

Đại hội Chi bộ Điện lực TP Cà Mau, nhiệm kỳ 2022-2025: Đoàn kết – Đổi mới – Dân chủ - Hiệu quả

Vừa qua, Chi bộ Điện lực Cà Mau tổ chức Đại hội Đảng viên lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 -...

(15:41 - 29/08/2022)

Chi bộ Khối Kỹ thuật tổ chức thành công Đại hội Đảng Viên lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 - 2025

(15:40 - 29/08/2022)

CHI BỘ ĐIỆN LỰC PHÚ TÂN TỔ CHỨC LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI

(15:40 - 29/08/2022)

Công ty Điện lực Cà Mau tham gia Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương đảng lần thứ V, khóa XIII

(15:38 - 29/08/2022)

TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT VÀ KỶ LUẬT TRONG ĐẢNG

(10:59 - 01/07/2022)

HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI, QUÁN TRIỆT, HỌC TẬP CHUYÊN ĐỀ NĂM 2022 VÀ NGHỊ QUYẾT SỐ 06-NQ/TW

(10:57 - 01/07/2022)

Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Bí thư chi Bộ khối Kinh Doanh

(10:56 - 01/07/2022)

TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM TRONG CÔNG TÁC ĐIỀU ĐỘ VẬN HÀNH LƯỚI ĐIỆN 22KV

(15:16 - 14/06/2022)

Công ty Điện lực Cà Mau quán triệt học tập chuyên đề năm 2022 Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh