Tin tức & hoạt động

Lịch ngừng, giảm cung cấp điện

Đăng bởi | 16:34 | 01/04/2021

Công ty Điện lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện theo công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện từ ngày 05/04/2021 đến 11/04/2021

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực Cái Nước, thành phố Cà Mau, Phú Tân, Đầm Dơi, Năm Căn, Ngọc Hiển, Trần Văn Thời, U Minh, Thới Bình thực hiện công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện. Để thực hiện các công tác nêu trên, Công ty Điện lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện cụ thể như sau:

 1. Thứ Hai, ngày 05/04/2021
 •    Từ 07h30 đến 13h30.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Lộ Xe,  xã Phú Hưng, huyện Cái Nước.

    -    Từ 09h30 đến 15h30.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Lộ Xe xã Phú Hưng, huyện Cái Nước.

    -   Từ 08h00 đến 11h00.

    Khu vực mất điện: Ấp Xóm Chùa, xã Hòa Thành, TP. Cà Mau.

 • Từ 08h00 đến 13h00.

    Khu vực mất điện: Ấp 1, xã Tắc Vân, TP. Cà Mau.

 • Từ 08h00 đến 13h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Ấp 1, xã Tắc Vân, một phần Ấp 2, ấp Bình Định, xã Tân Thành, TP. Cà Mau.

 • Từ 11h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Cái Ngang, xã Định Bình, TP. Cà Mau.

 • Từ 10h00 đến 10h15.

    Khu vực mất điện: Một phần xã Viên An Đông, toàn bộ xã Tân Ân Tây, xã Tân Ân, xã Tam Giang Tây, thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển.

 • Từ 10h05 đến 13h00.

    Khu vực mất điện: Một phần xã Tân Ân Tây, xã Tam Giang Tây, huyện Ngọc Hiển.

 • Từ 13h00 đến 13h15.

    Khu vực mất điện: Một phần xã Viên An Đông, toàn bộ xã Tân Ân Tây, xã Tân Ân, xã Tam Giang Tây, thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển.

    2. Thứ Ba, ngày 06/04/2021

    -   Từ 08h00 đến 10h00.

    Khu vực mất điện: Đường Đỗ Thừa Luông, Đỗ Thừa Tự, Nguyễn Thị Nho, Trần Văn Bảy, Huỳnh Tấn Phát, một phần đường Tạ Uyên, một phần đường Nam Cao, Phường 9 và một phần Phường 1, TP. Cà Mau.

 • Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện:

+ Một phần đường Huỳnh Thúc Kháng, Khóm 7, 8, Phường 7, TP.Cà Mau.

+ Một phần ấp Kinh Hội, xã Khánh Bình, Huyện Trần Văn Thời .

 • Từ 13h00 đến 14h30.

    Khu vực mất điện: Ấp Hiệp Hòa, Phú Hiệp, xã Thanh Tùng, Hiệp Hòa Tây, Phú Hiệp, xã Ngọc Chánh, huyện Đầm Dơi.

    3. Thứ Tư, ngày 07/04/2021

    -   Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Ấp Tân Hóa A, Tân Hóa, Hòa Trung, xã Hòa Thành, một phần đường Lý Thường Kiệt, ấp Cây Trâm, xã Định Bình, TP. Cà Mau.

 • Từ 09h00 đến 11h00.

    Khu vực mất điện: Một xã Viên An Đông, toàn bộ xã Viên An và xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển.

 • Từ 09h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Ấp Tân Long B, Hiệp Thành, xã Tân Tiến, huyện Đầm Dơi.

    4. Thứ Năm, ngày 08/04/2021

    -    Từ 07h30 đến 13h30.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Lộ Xe, xã Phú Hưng, huyện Cái Nước.

 • Từ 09h30 đến 15h30.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Cái Rắn A, xã Phú Hưng, huyện Cái Nước.

    -   Từ 09h00 đến 12h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Kinh Xáng Phụng Hiệp, Khóm 4, Phường 4, kinh Ông Ả, Kinh Xáng Phụng Hiệp, Khóm 4, phường Tân Xuyên, ấp Tân Thuộc, Ụ Đập, ấp Tân Hiệp, ấp Tân Thời, ấp Tân Dân, kinh Tập Đoàn 1, 3, kinh Bàu Thúi, Ấp 6,  xã An Xuyên, TP. Cà Mau.

 • Từ 13h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Đường kinh Nàng Huy, Ấp 5, xã An Xuyên và một phần phường Tân Xuyên, TP. Cà Mau.

 • Từ 09h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện:

+ Một phần ấp Sào Lưới, một phần ấp Kinh Dớn, xã Khánh Bình Tây Bắc, Huyện Trần Văn Thời.

+ Ấp Tân Điền B và một phần Tân Điền A, Mỹ Phú, xã Tạ An Khương,huyện Đầm Dơi.

+ Một phần ấp Tắc Năm Căn A, xã Đất Mới, huyện Năm Căn.

    5. Thứ Sáu, ngày 09/04/2021

    -    Từ 07h30 đến 13h30.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Cái Rắn, xã Phú Hưng, huyện Cái Nước.

 • Từ 09h30 đến 15h30.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Cái Rắn, xã Phú Hưng, huyện Cái Nước.

    -   Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần đường Huỳnh Thúc Kháng, Khóm 7, 8, Phường 7, TP. Cà Mau.

 • Từ 08h30 đến 14h30.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Quảng Phú, xã Tân Hưng Tây, huyện Phú Tân.

 • Từ 09h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Mũi Tràm, xã Khánh Bình Tây Bắc, Huyện Trần Văn Thời .

 • Từ 09h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Ấp Xẻo Lớn, Nà Lớn, Kinh Đào, Cồn Cát, Nà Chim, xã Lâm Hải, huyện Năm Căn.

    6. Thứ Bảy, ngày 10/04/2021

    -   Từ 08h00 đến 13h00.

    Khu vực mất điện: Đường Rạch Rập (từ đường Trương Phùng Xuân đến Kinh Xáng Lương Thế Trân), đường Trương Phùng Xuân (tù đường Rạch Rập đến Kinh Đạo), Kinh 26/03, Khóm 2, 3, 4, 6, Phường 8 và một phấn ấp Bà Điều, ấp Lung Dừa, ấp Tân Hưng, ấp Xóm Lớn, Ông Muộn, kinh Ngã Cái, kinh Lệ Huyền và UBND xã Lý Văn Lâm, TP. Cà Mau.

 • Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện:

+ Một phần ấp Cái Rắn A, xã Phú Hưng, huyện Cái Nước.

+ Một phần Ấp 6, 7, 8, xã Khánh An, một phần Khóm 1, 2, 4, thị trấn U Minh, Ấp 2, 5, 8, 14, xã Khánh Hòa, một phần Ấp 1, 3, 4, xã Khánh Thuận, toàn bộ xã Khánh Tiến, một phần Ấp 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, xã Khánh Lâm, một phần Ấp 2, 5, 7, xã Khánh Hòa, huyện U Minh.

+ Một phần xã Khánh Bình, Huyện Trần Văn Thời.

 • Từ 09h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện:

+ Một phần ấp Đá Bạc, ấp Cơi Tư, Cơi Năm A, xã Khánh Bình Tây, Huyện Trần Văn Thời.

+ Ấp Tân Điền, Tân Khánh, xã Tân Duyệt và một phần ấp Nhị Nguyệt, xã Trần Phán, huyện Đầm Dơi.

 • Từ 08h30 đến 14h30.

    Khu vực mất điện: Một phần thị trấn Cái Đôi Vàm, một phần xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân.

    7. Chủ Nhật, ngày 11/04/2021

    -   Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện:

+ Một phần Ấp 1, xã Tắc Vân, Ấp 2, 4, 5, ấp Bình Định, xã Tân Thành, TP. Cà Mau.

+ Xã Trí Phải, một phần xã Trí Lực, xã Tân Phú, Ấp 2, 3, 4, 5, xã Thới Bình, huyện Thới Bình.

 • Từ 08h30 đến 14h30.

    Khu vực mất điện: Một phần xã Phú Thuận, xã Phú Mỹ, huyện Phú Tân.

Chú ý:

- Khi đóng điện lại sẽ không thông báo, báo trước.

- Thời gian đóng điện lại có thể thay đổi theo tiến độ công tác.

- Khi có sự cố trên hệ thống điện, Công ty Điện lực Cà Mau sẽ cắt tải khẩn cấp một số phát tuyến ngoài thông báo này.


TIN LIÊN QUAN

(10:22 - 26/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 26/09/2022 ĐẾN 02/10/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(10:48 - 14/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 19/09/2022 ĐẾN 25/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(07:45 - 06/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 12/09/2022 ĐẾN 18/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(09:33 - 05/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 05/09/2022 ĐẾN 11/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(15:18 - 29/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 29/08/2022 ĐẾN 04/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(08:32 - 17/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 22/08/2022 ĐẾN 28/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(08:20 - 12/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 15/08/2022 ĐẾN 21/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(09:17 - 05/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 08/08/2022 ĐẾN 14/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(22:07 - 26/07/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 01/08/2022 ĐẾN 07/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(13:51 - 21/07/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 25/07/2022 ĐẾN 31/07/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...