Tin tức & hoạt động

Lịch ngừng, giảm cung cấp điện

Đăng bởi | 14:32 | 23/03/2021

Công ty Điện lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện theo công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện từ ngày 29/03/2021 đến 04/04/2021

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực Cái Nước, thành phố Cà Mau, Phú Tân, Đầm Dơi, Năm Căn, Ngọc Hiển, Trần Văn Thời, U Minh, Thới Bình thực hiện công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện. Để thực hiện các công tác nêu trên, Công ty Điện lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện cụ thể như sau:

   1. Thứ Hai, ngày 29/03/2021

 • Từ 08h00 đến 11h00.

    Khu vực mất điện: Ấp Cái Su, ấp Bùng Binh, ấp Bùng Binh 1, xã Hòa Tân, TP. Cà Mau.

 • Từ 08h00 đến 13h00.

    Khu vực mất điện: Nội bộ khu Dân cư Sao Mai, ấp Bà Điều, xã Lý Văn Lâm, TP. Cà Mau.

 • Từ 13h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Ấp Tân Phong, ấp Tân Phong A, xã Hòa Thành,  TP. Cà Mau.

 • Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: 

+ Ấp Huỳnh Nuôi, xã Biển Bạch Đông, một phần ấp Tắt Thủ, ấp Đường Đào, xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình.

+ Một phần Ấp 8, xã Nguyễn Phích, Ấp 9, 10, 11, xã Khánh An, huyện U Minh.

 • Từ 08h30 đến 10h30.

    Khu vực mất điện: Ấp Nhưng Miên, ấp Kinh Ranh, Biên Nhạn, ấp Bàn Quỳ, ấp Đồng Khởi, ấp Kinh Ráng, xã Viên An Đông, huyện Ngọc Hiển.

 • Từ 08h30 đến 13h00.

    Khu vực mất điện:

+ Một phần kinh Lô I, thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân.

+Ấp Hố Gùi, xã Tam Giang Đông, huyện Năm Căn.

 • Từ 09h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện:

+ Ấp Thuận Hòa, xã Tân Đức, một phần ấp Thuận Hòa, xã Tân Thuận, huyện Đầm Dơi.

+ Một phần ấp Sào Lưới, xã Khánh Bình Tây Bắc, Huyện Trần Văn Thời.

    2. Thứ Ba, ngày 30/03/2021

 • Từ 06h30 đến 06h35.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Nam Nghĩa, ấp Ông Định, ấp Đường Kéo, ấp Đường Dây xã Tân Ân Tây, ấp Dinh Củ, ấp Đường Kéo, xã Tam Giang Tây, huyện Ngọc Hiển.

 • Từ 06h35 đến 06h40.

    Khu vực mất điện: ấp Xưởng Tiện, xã Viên An Đông, ấp Tam Hiệp, ấp Đường Đào, ấp Kinh Đào, Khóm 1, 3, 4, 6, 7, 8, thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển.

 • Từ 09h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Nam Nghĩa, ấp Ông Định, ấp Đường Kéo, xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển.

 • Từ 17h00 đến 17h05.

    Khu vực mất điện: ấp Đường Kéo, ấp Đường Dây xã Tân Ân Tây, ấp Dinh Củ, ấp Đường Kéo, xã Tam Giang Tây, ấp Xưởng Tiện, xã Viên An Đông, ấp Tam Hiệp, ấp Đường Đào, ấp Kinh Đào, Khóm 1, 3, 4, 6, 7, 8, thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển.

 • Từ 17h05 đến 17h10.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Nam Nghĩa, ấp Ông Định, xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển.

 •    Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Ấp Xóm Lung, ấp Xóm Lẫm, Cái Rô, xã Định Bình, Đường Trương Phùng Xuân (từ Cầu Rạch Rập đến Kinh Đao, Kinh 26/03), Phường 8, TP. Cà Mau.

 • Từ 09h00 đến 12h00.

    Khu vực mất điện: Ấp 1, xã Tắc Vân, TP. Cà Mau.

 • Từ 12h00 đến 16h00.

    Khu vực mất điện: Ấp 3, xã Tắc Vân, TP. Cà Mau.

 • Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện:

+ Ấp 6 LaCua, xã Biển Bạch Đông, Ấp 7, 8, Kinh 11, 10, 9, xã Trí Phải, xã Trí Lực, kinh Láng Trâm, xã Tân Lộc, một phần xã Thới Bình, huyện Thới Bình.

+ Một phần Ấp 6, 7, xã Nguyễn Phích, huyện U Minh.

    -   Từ 08h30 đến 12h00.

    Khu vực mất điện: Ấp Lung Đước, xã Tam Giang, huyện Năm Căn.

 • Từ 13h00 đến 16h00.

    Khu vực mất điện: Ấp Bến Dựa, xã Tam Giang, huyện Năm Căn.

 • Từ 09h00 đến 12h00.

    Khu vực mất điện:  Xã Quách Phẩm Bắc và  xã Trần Phán, huyện Đầm Dơi.

 • Từ 09h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện:

+ Một phần xã Tân Tiến và xã Nguyễn Huân, huyện Đầm Dơi

+ Một phần ấp Kinh Tám, xã Khánh Bình Tây, Huyện Trần Văn Thời.

- Từ 08h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Một phần Ấp 8, xã Nguyễn Phích, huyện U Minh.

    3. Thứ Tư, ngày 31/03/2021

    -   Từ 08h00 đến 11h00.

    Khu vực mất điện: Một phần đường Huỳnh Thúc Kháng, Khóm 8, Phường 7, TP. Cà Mau.

 • Từ 09h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần đường Lý Thường Kiệt, Khóm 7, Phường 6,  TP. Cà Mau.

 • Từ 12h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Kinh Xáng Bạc Liêu (từ Kho Dầu đến trường Quân Sự địa phương), Khóm 8, Phường 6, TP. Cà Mau.

 • Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện:

+ Kinh 7, xã Trí Phải, xã Trí Lực, kinh Số 3, Khóm 5, một phần ấp Tắt Thủ, xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình.

+ Một phần Ấp 8, xã Nguyễn Phích, huyện U Minh.

+ Một phần ấp Khai Long, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển.

    4. Thứ Năm, ngày 01/04/2021

    -   Từ 08h00 đến 11h00.

    Khu vực mất điện: Một phần đường Lý Văn Lâm (từ Lưu Bồng đến Cống Giồng Kè), Khóm 4, 5, Phường 1 và Khóm 4, 5, 6, kinh Bà Cai Di, Ông Muôn, Phường 8, TP. Cà Mau.

 • Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Đường Trương Phùng Xuân, kinh Bà Cai Di, Khóm 4, Phường 8, TP. Cà Mau.

 • Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Cái Ngang, xã Hòa Thành, ấp Xóm Lung, ấp Ba Dinh, ấp Cái Rô , ấp Bình Thành, xã Định Bình, TP. Cà Mau.

 • Từ 11h00 đến 13h00.

    Khu vực mất điện: Một phần đường kinh Bạch Ngưu, kinh Cả Giữa, Khóm 1, 2, 3, phường Tân Xuyên, TP. Cà Mau.

 • Từ 09h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Ấp Gành Hào, Thới Phong, Tân An A, Tân An B, xã Tạ An Khương Đông, huyện Đầm Dơi.

 • Từ 09h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Xã Quách Phẩm và một phần xã Thanh Tùng, huyện Đầm Dơi.

 • Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Ấp 4, 5, xã Khánh An, huyện U Minh.

 • Từ 08h30 đến 10h00.

    Khu vực mất điện: Một phần kinh Đìa Lớn, xã Phú Thuận, huyện Phú Tân.

 • Từ 11h30 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Đất Sét, xã Phú Thuận, huyện Phú Tân.

 • Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Khóm 4, 6, 7, 8, ấp Rạch Gốc B, ấp Tam Hiệp, thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển.

5. Thứ Sáu, ngày 02/04/2021

 • Từ 06h30 đến 06h35.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Nam Nghĩa, ấp Ông Định, ấp Đường Kéo, ấp Đường Dây xã Tân Ân Tây, ấp Dinh Củ, ấp Đường Kéo, xã Tam Giang Tây, ấp Tam Hiệp, Khóm 7, 8, thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển.

 • Từ 06h35 đến 06h40.

    Khu vực mất điện: ấp Xưởng Tiện, xã Viên An Đông, ấp Tam Hiệp, ấp Đường Đào, ấp Kinh Đào, Khóm 1, 3, 4, 6, 7, 8, thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển.

 • Từ 17h00 đến 17h05.

    Khu vực mất điện: Ấp Đường Kéo, ấp Đường Dây, xã Tân Ân Tây, ấp Dinh Củ, ấp Đường Kéo, xã Tam Giang Tây, ấp Xưởng Tiện, xã Viên An Đông, ấp Tam Hiệp, ấp Đường Đào, ấp Kinh Đào, Khóm 1, 3, 4, 6, 7, 8, thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển.

 • Từ 17h05 đến 17h10.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Nam Nghĩa, ấp Ông Định, xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển.

 • Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Tân Trung, một phần ấp Nam Nghĩa, xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển.

 • Từ 09h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Đường Kéo, ấp Đường Dây, xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển.

 • Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần kinh Rạch Mới, xã Thới Bình, huyện Thới Bình.

 • Từ 09h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Ấp Lưu Hoa Thanh, Đồng Giác, Hiệp Hải, xã Tân Thuận, huyện Đầm Dơi.

 • Từ 09h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Công Nghiệp A, Công Nghiệp B, Công Nghiệp C, Mình Minh 2, Kinh Hảng B, Nhà Máy A, xã Khánh Hưng, Huyện Trần Văn Thời.

    -   Từ 13h00 đến 16h00.

    Khu vực mất điện: Một phần đường Tạ Uyên, Khóm 5, Phường 9, TP. Cà Mau.

- Từ 09h30 đến 14h30.

Khu vực mất điện: Xã Tân Thuận, huyện Đầm Dơi. 

    6. Thứ Bảy, ngày 03/04/2021

    -   Từ 08h00 đến 10h00.

    Khu vực mất điện: Một phần đường Trần Văn Thời, nội bộ Bệnh viện Quân Dân Y, Khóm 3, Phường 6, TP. Cà Mau.

 • Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện:

+ Đường Lý Bôn (từ ngã tư đường Ngô Quyền đến ngã ba đường Bùi Thị Xuân), hẻm Thanh Tuyến, Phường 4, đường Nguyễn Hữu Lễ (từ Ngã năm đến ngã ba Lý Thái Tôn), đường Phan Đình Phùng (từ ngã tư nguyễn Hữu Lễ đến ngã tư Phan Ngọc Hiển), đường Lý Thái Tôn (từ Bệnh viện Thành phố đến ngã tư Phan Ngọc Hiển), đường Đề Thám (từ Ngã năm đến Ngã ba đường Phan Chu Trinh), Phường 2, TP. Cà Mau.

+ Xã Tân Lộc, xã Tân Lộc Đông, xã Tân Lộc Bắc, ấp Đầu Nai, xã Tân Phú, Ấp 1, xã Thới Bình, một Phần ấp Tắc Thủ, xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình.

+ Một phần Ấp 5, xã Khánh An, huyện U Minh.

 • Từ 11h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện:

+ Một phần Ấp 9, 10, 11, 12, 13, 14, xã Khánh An, huyện U Minh.

+ Một phần ấp Vồ Dơi, xã Trần Hợi, Huyện Trần Văn Thời.

 • Từ 08h30 đến 11h30.

    Khu vực mất điện: Một phần thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân.

 • Từ 08h30 đến 13h30.

    Khu vực mất điện: Một phần xã Phú Tân, xã Phú Mỹ, xã Tân Hưng Tây, huyện Phú Tân.

 • Từ 09h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Ấp Cây Thơ, Láng Chiếu, Bùi Mắc, Lô Ráng, Phòng Hộ, Xóm Mới, Ông Chừng, Xẻo Ớt, xã Đất Mới, ấp Xóm Lớn Trong, xã Hàng Vịnh, huyện Năm Căn.

    7. Chủ Nhật, ngày 04/04/2021

    - Từ 08h00 đến 13h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Ấp 1, xã Tắc Vân và một phần xã Tân Thành, TP. Cà Mau.

 • Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Ấp 9, 10, 11, 12, 13, 16, 18, xã Khánh Thuận, huyện U Minh.

Chú ý:

- Khi đóng điện lại sẽ không thông báo, báo trước.

- Thời gian đóng điện lại có thể thay đổi theo tiến độ công tác.

- Khi có sự cố trên hệ thống điện, Công ty Điện lực Cà Mau sẽ cắt tải khẩn cấp một số phát tuyến ngoài thông báo này.


TIN LIÊN QUAN

(10:22 - 26/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 26/09/2022 ĐẾN 02/10/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(10:48 - 14/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 19/09/2022 ĐẾN 25/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(07:45 - 06/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 12/09/2022 ĐẾN 18/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(09:33 - 05/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 05/09/2022 ĐẾN 11/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(15:18 - 29/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 29/08/2022 ĐẾN 04/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(08:32 - 17/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 22/08/2022 ĐẾN 28/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(08:20 - 12/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 15/08/2022 ĐẾN 21/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(09:17 - 05/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 08/08/2022 ĐẾN 14/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(22:07 - 26/07/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 01/08/2022 ĐẾN 07/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(13:51 - 21/07/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 25/07/2022 ĐẾN 31/07/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...