Lĩnh vực hoạt động

Dịch vụ sửa chữa điện

Đăng bởi | 11:07 | 16/03/2021

Công ty Điện lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện theo công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện từ ngày 22/03/2021 đến 28/03/2021

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực Cái Nước, thành phố Cà Mau, Phú Tân, Đầm Dơi, Năm Căn, Ngọc Hiển, Trần Văn Thời, U Minh, Thới Bình thực hiện công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện. Để thực hiện các công tác nêu trên, Công ty Điện lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện cụ thể như sau:

1. Thứ Hai, ngày 22/03/2021

- Từ 08h00 đến 11h00.

Khu vực mất điện: Ấp Xóm Chùa, xã Hòa Thành, TP. Cà Mau.

- Từ 09h00 đến 10h00.

Khu vực mất điện: Nội bộ DNTN Nhơn Hòa, Phường 8, TP. Cà Mau.

- Từ 08h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện:

+ Một phần Ấp 4, xã Khánh Lâm, một phần Ấp 8, 9, 10, xã Khánh An, huyện U Minh.

+ Một phần ấp Duyên Hải, xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển.

+ Kinh Bào Mướp, xã Thới Bình, một phần ấp Kinh 8, xã Tân Bằng, huyện Thới Bình.

- Từ 10h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Một phần Ngọn Kinh 9, xã Tân Bằng, huyện Thới Bình.

- Từ 09h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện:

+ Một phần ấp Mũi Tràm B, ấp Mũi Tràm C, xã Khánh Bình Tây Bắc, một phần ấp Trùm Thuật B, xã Khánh Hải, Huyện Trần Văn Thời.

+ Ấp Tân Hiệp Lợi A, xã Tân Đức, huyện Đầm Dơi.

2. Thứ Ba, ngày 23/03/2021

- Từ 08h00 đến 10h00.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Tân Trung, ấp Đồng Khởi, ấp Tân Tiến, ấp Duyên Hải, xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển.

- Từ 08h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Tắc Gốc, xã Viên An, toàn bộ xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển.

- Từ 09h00 đến 13h00.

Khu vực mất điện: Một phần Khóm 1, Khóm 3, ấp Kinh Đào, ấp Đường Đào, thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển.

- Từ 10h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Tân Tiến, ấp Duyên Hải, xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển.

- Từ 08h00 đến 11h00.

Khu vực mất điện: Ấp Ba Dinh, ấp Cái Ngang, ấp Cái Rô Xã Định Bình, một phần kinh Bà Cai Di, Khóm 5, Phường 8, TP Cà Mau.

- Từ 11h00 đến 15h00.

Khu vực mất điện: Một phần Ấp Cái Ngang, xã Định Bình, TP. Cà Mau.

- Từ 08h00 đến 12h00.

Khu vực mất điện: Ấp Xóm Mới, Khai Hoang, Bà Hính, xã Quách Phẩm, huyện Đầm Dơi.

- Từ 12h30 đến 16h00.

Khu vực mất điện: Ấp Xóm Mới, Khai Hoang, Bà Hính, xã Quách Phẩm, huyện Đầm Dơi.

- Từ 08h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện:

+ Kinh Hàng Gòn, Kinh 6 Thước, xã Tân Lộc Bắc, kinh Ngọn Cái, xã Tân Lộc, một phần ấp Cây Khô, xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình.

+ Một phần Ấp 7, 8, xã Khánh An, một phần Ấp 9, 10, 11, 12, xã Khánh Thuận, một phần ấp 2, xã Nguyễn Phích,  huyện U Minh.

- Từ 09h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Ấp Đất Biển, một phần ấp Đất Mới, xã Phong Điền, Huyện Trần Văn Thời.

- Từ 09h00 đến 15h00.

Khu vực mất điện: ấp Xẻo Sao, Trại Lưới B, Nà Lớn, Cồn cát, Nà Chim, kinh Đào Ồng Ngươn, Trường Đức, xã Lâm Hải, ấp Trại Lưới A, Xóm Mới, Phòng Hộ, xã Đất Mới, huyện Năm Căn.

3. Thứ Tư, ngày 24/03/2021

- Từ 08h00 đến 11h00.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Bình Thành, xã Định Bình, TP. Cà Mau.

- Từ 08h00 đến 12h00.

Khu vực mất điện: Nội bộ khu Tây Nam đường Ngô Quyền, Phường 9, TP. Cà Mau.

- Từ 08h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện:

+ Ấp Đầu Nai, xã Tân Phú, Ấp 1, Một phần kinh Rạch Mới, xã Thới Bình, Kinh 7, xã Trí Phải, xã Trí Lực, huyện Thới Bình.

+ Một phần Ấp 9, xã Khánh Lâm, Ấp 3, 7, một phần Ấp 3, 7, xã Khánh Tiến, một phần Khóm 4, thị trấn U Minh, một phần Ấp 13, xã Khánh Thuận, một phần Ấp 14, 16, xã Nguyễn Phích, huyện U Minh.

+ Một phần ấp Lung Trường, xã Phong Lạc, một phần ấp Kinh Hội, xã Khánh Bình, Huyện Trần Văn Thời.

- Từ 09h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện:

+ Một phần Khóm 6B, thị trấn Sông Đốc, một phần ấp Mũi Tràm C, xã Khánh Bình Tây Bắc, Huyện Trần Văn Thời.

+ Ấp Thuận Hòa, Thuận Lợi, xã Tân Đức, huyện Đầm Dơi.

- Từ 08h30 đến 14h30.

Khu vực mất điện: Một phần xã Việt Thắng, xã Tân Hưng Tây, huyện Phú Tân.

4. Thứ Năm, ngày 25/03/2021

- Từ 06h30 đến 06h40.

Khu vực mất điện: Một phần Khóm 7, Khóm 8, thị trấn Rạch Gốc, xã Tân Ân, huyện Ngọc Hiển.

- Từ 08h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện:

+ Ấp Chợ Thủ B, Ấp Xẻo Mắm, xã Tân Ân, một phần ấp Dinh Củ, xã Tam Giang Tây, huyện Ngọc Hiển.

- Từ 09h00 đến 12h00.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Đường Kéo, ấp Đường Dây, xã Tân Ân Tây, một phần Đường Kéo, ấp Dinh Cũ, ấp Bảo Vĩ, xã Tam Giang Tây, một phần ấp Xẻo Mắm, xã Tân Ân, một phần Khóm 8, thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển.

- Từ 12h30 đến 12h40.

Khu vực mất điện: Một phần Khóm 7, Khóm 8, thị trấn Rạch Gốc; xã Tân Ân, huyện Ngọc Hiển.

- Từ 08h00 đến 13h00.

Khu vực mất điện: Ấp Cái Su, ấp Gành Hào 2, xã Hòa Tân, TP. Cà Mau.

- Từ 08h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện:

+ Kinh 2 Ngó, Ấp 2, 3, Kinh 11, xã Trí Lực, kinh Bào Mướp, xã Thới Bình, huyện Thới Bình.

+ Một phần Ấp 9, 10, 11, 12, 13, 16, 18, xã Khánh Thuận, huyện U Minh.

+ Một phần ấp Tân Phong, xã Phong Lạc, Huyện Trần Văn Thời.

- Từ 09h00 đến 15h00.

Khu vực mất điện: Một phần xã Trần Hợi, xã Khánh Hưng, xã Khánh Bình Tây, Huyện Trần Văn Thời.

5. Thứ Sáu, ngày 26/03/2021

- Từ 08h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện:

+ Một phần Ấp 8, xã Nguyễn Phích, huyện U Minh.

+ Một phần xã Tân Lộc Đông, xã Tân Lộc Đông, Kinh 6 LaCua, xã Biển Bạch Đông, xã Trí Lực, kinh Nỗng Kè Nhỏ, xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình.

+ Một phần ấp xã Tân Thuận, xã Phong Điền, Huyện Trần Văn Thời .

- Từ 09h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện:

+ Một phần ấp Thời Hưng, xã Khánh Bình Tây, Huyện Trần Văn Thời .

+ Ấp Tân Thới B, Tạ An Khương Đông, huyện Đầm Dơi.

- Từ 08h30 đến 14h30.

Khu vực mất điện: Một phần xã Phú Tân, xã Phú Mỹ, huyện Phú Tân.

6. Thứ Bảy, ngày 27/03/2021

- Từ 08h00 đến 10h00.

Khu vực mất điện: Nội bộ đường Xí nghiệp gỗ, Phường 8, TP. Cà Mau.

- Từ 08h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện:

+ Nội bộ khu khu Dân cư Thanh Đoàn, Phường 8, TP. Cà Mau.

+ Khóm 8, thị trấn Trần Văn Thời, xã  Khánh Bình Đông, một phần xã Khánh Bình, một xã Lợi An, Huyện Trần Văn Thời.

+ Ấp Đầu Nai, xã Tân Phú, Ấp 1, xã Thới Bình, một phần ấp Kinh 5A, xã Tân Phú, một phần ấp Tắc Thủ, xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình.

+ Một phần Khóm 1, 2, 4 thị trấn U Minh, Ấp 2, 5, 8, 14, xã Khánh Hòa, một phần Ấp 1, 3, 4, xã Khánh Thuận, huyện U Minh.

+ Một phần Khóm 7, Khóm 8, thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển.

- Từ 08h30 đến 14h30.

Khu vực mất điện: Toàn bộ thị trấn Cái Đôi Vàm và một phần xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân.

- Từ 09h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Ấp Tân Long A, xã Tân Tiến, Ấp Hải An, Ông Mao, ấp Hiệp Dư, Vàm Đầm, xã Nguyễn Huân, huyện Đầm Dơi.

7. Chủ Nhật, ngày 28/03/2021

- Từ 08h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện:

+ Một phần Ấp 1, xã Tắc Vân, Ấp 2, 4, 5, ấp Bình Định, xã Tân Thành, TP. Cà Mau.

+ Toàn bộ xã Khánh Tiến, một phần Ấp 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, xã Khánh Lâm, một phần Ấp 2, 5, 7, xã Khánh Hòa, huyện U Minh.

- Từ 08h30 đến 14h30.

Khu vực mất điện: Một phần xã Phú Thuận, xã Phú Mỹ, huyện Phú Tân.

- Từ 09h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Đá Bạc, xã Khánh Bình Tây, Huyện Trần Văn Thời.

Chú ý:

- Khi đóng điện lại sẽ không thông báo, báo trước.

- Thời gian đóng điện lại có thể thay đổi theo tiến độ công tác.

- Khi có sự cố trên hệ thống điện, Công ty Điện lực Cà Mau sẽ cắt tải khẩn cấp một số phát tuyến ngoài thông báo này.


TIN LIÊN QUAN

(10:45 - 23/11/2021)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 29/11/2021 ĐẾN 05/12/2021

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(10:59 - 12/11/2021)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 15/11/2021 ĐẾN 21/11/2021

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(08:41 - 02/11/2021)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 01/11/2021 ĐẾN 07/11/2021

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(13:55 - 20/10/2021)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 25/10/2021 ĐẾN 31/10/2021

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(09:49 - 15/10/2021)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 16/10/2021 ĐẾN 24/10/2021

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(08:13 - 30/09/2021)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 03/10/2021 ĐẾN 10/10/2021

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(08:55 - 17/09/2021)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 20/09/2021 ĐẾN 26/09/2021

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của thành phố Cà Mau, thực...

(16:28 - 18/08/2021)

Công ty Điện lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện theo công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện từ ngày 23/08/2021 đến 29/08/2021

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực Cái Nước, thành phố Cà Mau, Phú Tân, Đầm Dơi,...

(14:56 - 10/08/2021)

Công ty Điện lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện theo công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện từ ngày 16/08/2021 đến 22/08/2021

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực Cái Nước, thành phố Cà Mau, Phú Tân, Đầm Dơi,...

(09:00 - 27/07/2021)

Công ty Điện lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện theo công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện từ ngày 02/08/2021 đến 08/08/2021

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực Cái Nước, thành phố Cà Mau, Phú Tân, Đầm Dơi,...