Tin tức & hoạt động

Tin tức & hoạt động

Đăng bởi | 10:37 | 12/03/2021

PHƯƠNG ÁN, MỤC TIÊU CẤP ĐIỆN CHO NĂM 2021 TẠI CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU

Năm 2021, Công ty Điện lực Cà Mau xác định là một năm đầy khó khăn thách thức đối với nhiệm vụ cung cấp điện cho phát triển kinh tế xã hội và đời sống nhân dân tỉnh Cà Mau. Do đó công việc đầu tiên là củng cố sức mạnh đoàn kết của tập thể người lao động, trên dưới một lòng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ Tổng công ty giao trong năm.

Triển khai thực hiện tốt công tác dự báo phụ tải, phối hợp với chính quyền địa phương khảo sát thiết kế xây dựng mới các công trình trọng điểm, công trình bức xúc phục vụ nhu cầu về điện cho nhân dân. Cải tạo nâng cấp các công trình có hiện tượng quá tải, những đường dây điện xuống cấp, nâng cao độ tin cậy lưới điện và chỉ số tiếp cận điện năng. Hiện đại hóa thiết bị đo ghi, đưa vào vận hành các thiết bị vận hành lưới điện thông minh.

 

 

 

 

Nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng, triển khai đa dạng hóa các kênh thông tin giao dịch, các điểm thu, cách thức thu tiền điện hiệu quả. Khôi phục tình trạng mất điện kịp thời đúng quy định, không để tình trạng mất điện kéo dài, mất điện lây lan trên diện rộng. Tăng cường công tác tuyên truyền sử dụng điện an toàn tiết kiệm hiệu quả, đặc biệt là ngăn ngừa tai nạn điện trong dân.

 

 

 

 

Để thực hiện tốt nhiệm vụ đó, Công ty Điện lực Cà Mau rất mong nhận được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời sâu sát của Tổng công ty Điện lực miền Nam, cũng như của UBND tỉnh Cà Mau, sự phối hợp có hiệu quả của các cấp các ngành. Đặc biệt là sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ thì nhiệm vụ cung cấp điện sẽ hoàn thành đúng mục tiêu đề ra như đã cam kết với Đảng và Nhà nước./.

Huỳnh Hồng Ngân + Nguyễn Chiến Thắng


TIN LIÊN QUAN

(07:39 - 13/12/2022)

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN “Lô 1: Tài sản cố định, công cụ dụng cụ, vật tư thiết bị thanh lý có CTNH”

(07:37 - 13/12/2022)

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN “Lô 2: Vật tư thiết bị thanh lý thông thường”

(14:00 - 08/12/2022)

THÔNG BÁO Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Căn cứ Thông báo số: 3501/TB-PCCM ngày 25/11/2022 của Công ty Điện lực...

(08:27 - 28/11/2022)

Thông báo Về việc lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá vật tư, tài sản thanh lý năm 2022 của Công ty Điện lực Cà Mau

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc hội nước...

(15:43 - 29/08/2022)

Hưởng ứng ngày môi trường thế giới năm 2022

(15:41 - 29/08/2022)

Công ty Điện lực Cà Mau áp dụng mẫu hóa đơn điện tử mới theo quy định của Bộ Tài Chính

(15:39 - 29/08/2022)

ĐẢM BẢO CUNG CẤP ĐIỆN PHỤC VỤ NGÀY HỘI TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC TẠI XÃ HƯNG MỸ (huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau)

(15:37 - 29/08/2022)

PCCM – Tổ chức huấn luyện PCCC&CNCH, diễn tập Phòng cháy chữa cháy năm 2022

(15:37 - 29/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU ĐẢM BẢO CUNG CẤP ĐIỆN TRONG DỊP LỄ 02/09/2022

(10:57 - 01/07/2022)

CÀ MAU TỔ CHỨC TẬP HUẤN CHƯƠNG TRÌNH CMIS 3.0 VÀ CHƯƠNG TRÌNH THU THẬP VÀ QUẢN LÝ DỮ LIỆU ĐO ĐẾM TỪ XA (MDMS)