Tin tức & hoạt động

Lịch ngừng, giảm cung cấp điện

Đăng bởi | 10:24 | 12/03/2021

Công ty Điện lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện theo công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện từ ngày 15/03/2021 đến 21/03/2021

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực Cái Nước, thành phố Cà Mau, Phú Tân, Đầm Dơi, Năm Căn, Ngọc Hiển, Trần Văn Thời, U Minh, Thới Bình thực hiện công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện. Để thực hiện các công tác nêu trên, Công ty Điện lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện cụ thể như sau:

1. Thứ Hai, ngày 15/03/2021

- Từ 08h00 đến 11h00.

Khu vực mất điện: Ấp Tân Phong A, xã Hòa Thành, TP. Cà Mau.

- Từ 08h00 đến 12h00.

Khu vực mất điện: Nội bộ DNTN Nguyễn Ngân Bình, Phường 8, hộ nuôi tôm công nghiệp Nguyễn Văn Nhạn, Công ty Khang Minh, xã Lý Văn Lâm, TP. Cà Mau.

- Từ 12h30 đến 16h00.

Khu vực mất điện: Nội bộ Trung tâm Phát sóng Truyền hình, DNTN Trần Thống, DNTN Hoàng Gia Max, xã Lý Văn Lâm, DNTN Ngọc Dung, Phường 8, TP. Cà Mau.

 • Từ 08h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện:

+ Một phần ấp Đường Đào, xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình.

+ Một phần ấp Chợ Thủ A, xã Tam Giang Tây Tây, huyện Ngọc Hiển.

 • Từ 08h30 đến 10h30.

Khu vực mất điện: Một phần Ấp Nguyễn Quyền, So Đủa, Xã Viên An và một phần ấp Kinh Ranh, xã Viên An Đông, huyện Ngọc Hiển.

 • Từ 13h30 đến 15h30.

Khu vực mất điện: Hãng nước đá Thùy Trang, xã Viên An, huyện Ngọc Hiển.

 • Từ 09h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Mũi Tràm B, xã Khánh Bình Tây Bắc, Ấp Kinh Giửa, xã Khánh Hải, một phần ấp Công Nghiệp B, ấp Kinh Hảng B, xã Khánh Hưng, Huyện Trần Văn Thời.

 • Từ 08h30 đến 14h30.

Khu vực mất điện: Toàn bộ kinh Mà Ca, xã Phú Thuận, huyện Phú Tân.

2. Thứ Ba, ngày 16/03/2021

- Từ 08h00 đến 12h00.

Khu vực mất điện: Một phần đường kinh Đập Lung Dừa, xã Lý Văn Lâm, hộ nuôi tôm công nghiệp Phan Văn Danh, Trung tâm Văn hóa Tắc Vân, hộ kinh doanh cá thể Nguyễn Ngọc Trân, TP. Cà Mau.

 • Từ 08h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Cái Ngang, xã Hòa Thành, ấp Xóm Lung, ấp Ba Dinh, ấp Cái Rô, xã Định Bình, TP. Cà Mau.

 • Từ 12h00 đến 16h00.

Khu vực mất điện: Một phần đường Lệ Huyền, kinh Ông Muộn, xã Lý Văn Lâm, TP. Cà Mau.

 • Từ 12h30 đến 16h00.

Khu vực mất điện: Nội bộ Trung tâm Bảo trợ Xã hội, ấp Cây Trâm, xã Định Bình, Ban Điều hành Bến xe, Phường 6, TP. Cà Mau.

 • Từ 08h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện:

+ Kinh 6, Kinh 7, Tân Bằng, xã Tân Bằng, Kinh Xáng Giữa, ấp Tắc Thủ, xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình.

 • Từ 09h00 đến 10h30.

Khu vực mất điện: Ấp Hiệp Hòa, Phú Hiệp, xã Ngọc Chánh, huyện Đầm Dơi.

 • Từ 09h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Xã Tạ An Khương Đông, huyện Đầm Dơi.

 • Từ 09h00 đến 15h00.

Khu vực mất điện: Ấp Tân Điền, xã Tân Duyệt, huyện Đầm Dơi.

 • Từ 11h00 đến 12h30.

Khu vực mất điện: Ấp Xóm Mới, Khai Hoang, Bà Hính, xã Quách Phẩm và Tân Điền B, kinh Biện Gấm, xã Thanh Tùng, huyện Đầm Dơi.

 • Từ 09h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Sào Lưới A, xã Khánh Bình Tây Bắc, Một phần ấp Trùm Thuật, Trùm Thuật A, xã  Khánh Hải, Huyện Trần Văn Thời.

 • Từ 09h00 đến 15h00.

Khu vực mất điện:

+ Kinh Rạch Lùm, xã Khánh Hưng, Huyện Trần Văn Thời.

+ Ấp Cây Thơ, Bùi Mắc, Lô Ráng, Xóm Mới,  Phòng Hộ, xã Đất Mới, huyện Năm Căn.

3. Thứ Tư, ngày 17/03/2021

- Từ 08h00 đến 12h00.

Khu vực mất điện: Nội bộ đèn chiếu sáng đường Nguyễn Trãi, Phường 9, TP. Cà Mau.

 • Từ 09h00 đến 15h00.

Khu vực mất điện: Một phần Đường 3 Tháng 2 (từ ngã tư đường Tôn Đức Thắng đến Tỉnh đội), Phường 5, TP. Cà Mau.

 • Từ 12h30 đến 16h00.

Khu vực mất điện: Nội bộ hộ nuôi tôm công nghiệp Phạm Hoàng Huynh, xã An Xuyên, Cty Quang Minh, Bưu điện Ngô Quyền, Phường 9, một phần đường Huỳnh Thúc Kháng, Phường 7, TP. Cà Mau.

 • Từ 08h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện:

+ Kinh 9, Kinh 10, Kinh 11, xã Trí Phải, xã Trí Lực, một phần ấp Đường Đào, xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình.

+ Một phần Ấp 1 Tháng 5, Ấp 4, Ấp 19 Tháng 5, xã Khánh Bình, Huyện Trần Văn Thời.

 • Từ 09h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện:

+ Một phần ấp Trùm Thuật B, toàn bộ ấp Bảy Ghe, xã  Khánh Hải, một phần ấp Sào Lưới A, xã Khánh Bình Tây Bắc, Huyện Trần Văn Thời.

+ Ấp Nhị Nguyệt xã Trần Phán, Ấp Tân Điền, xã Tân Trung, Tân Điền, Tân Duyệt, huyện Đầm Dơi.

 • Từ 08h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Ông Như, xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển.

 • Từ 10h00 đến 12h00.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Biện Nhạn, xã Viên An Đông, huyện Ngọc Hiển.

 • Từ 08h30 đến 14h30.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Gò Công, xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân.

4. Thứ Năm, ngày 18/03/2021

 • Từ 08h00 đến 11h00.

Khu vực mất điện: Một phần đường kinh Chín Diên, ấp Thạnh Điền, xã Lý Văn Lâm, TP. Cà Mau.

 • Từ 09h00 đến 13h00.

Khu vực mất điện: Một phần đường Lý Thường Kiệt, ấp Cây Trâm, xã Định Bình và một phần Ấp 1, xã Tắc Vân, TP. Cà Mau.

 • Từ 12h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Một phần đường  Đại Đức Hữu Nhem, Phường 1, TP. Cà Mau.

- Từ 08h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện:

+ Kinh Xáng Vuông, kinh Xáng Giửa, kinh Xáng Vuông, ấp Tắc Thủ, xã Hồ Thị Kỷ, Kinh 7, xã Trí Phải, xã Trí Lực,  huyện Thới Bình.

+ Một phần Ấp 8, xã Nguyễn Phích, huyện U Minh.

+ Một phần ấp Rạch Gốc B, ấp Tam Hiệp, Khóm 4, 6, 7, 8, thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển.

 • Từ 09h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Mũi Tràm A, xã Khánh Bình Tây Bắc, Một phần ấp Trùm Thuật, xã  Khánh Hải, Huyện Trần Văn Thời .

 • Từ 08h30 đến 14h30.

Khu vực mất điện: Một phần xã Tân Hưng Tây, xã Rạch Chèo, huyện Phú Tân.

5. Thứ Sáu, ngày 19/03/2021

 • Từ 08h00 đến 10h00.

Khu vực mất điện: Một phần đường Tạ Uyên, Khóm 5, Phường 9, nội bộ Cảng cá, nước đá Cty DV Thủy sản Cà Mau, một phần đường Trương Phùng Xuân, Khóm 7, Phường 8, TP. Cà Mau.

 • Từ 08h00 đến 13h00.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Bình Định, Ấp 2, 5, ấp Bình Định, xã Tân Thành, TP. Cà Mau.

 • Từ 11h00 đến 13h00.

Khu vực mất điện: Một phần đường Hùng Vương, đường Bông Văn Dĩa, đường Chung Thành Châu,  Khóm 4, Phường 5, TP. Cà Mau.

 • Từ 11h00 đến 15h00.

Khu vực mất điện: Một phần đường Quang Trung, Khóm 5, Phường 5, một phần  đường Kinh Xáng Phụng Hiệp, Khóm 1, phường Tân Thành, TP. Cà Mau.

 • Từ 08h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện:

+ Kinh 9, Kinh 10, Kinh 11, xã Trí Phải, xã Trí Lực,  huyện Thới Bình.

 • Từ 09h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện:

+ Ấp Thuận Hòa, Hiệp Hải, ấp Thuận Lợi, Thuận Lợi A, xã Tân Thuận, huyện Đầm Dơi.

+ Một phần ấp Trùm Thuật, xã  Khánh Hải, một phần ấp Mũi Tràm A, xã Khánh Bình Tây Bắc, Huyện Trần Văn Thời.

 • Từ 09h00 đến 15h00.

Khu vực mất điện: ấp Cây Thơ, Bùi Mắc, Lô Ráng, Xóm Mới, Phòng Hộ, xã Đất Mới, huyện Năm Căn.

 • Từ 11h25 đến 11h35.

Khu vực mất điện: Một phần xã Viên An Đông, toàn bộ xã Tân Ân Tây, xã Tân Ân, xã Tam Giang Tây, thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển.

 • Từ 11h30 đến 12h00.

Khu vực mất điện: Một phần xã Tân Ân Tây, xã Viên An Đông, thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển.

- Từ 12h00 đến 12h10.

Khu vực mất điện: Một phần xã Viên An Đông, toàn bộ xã Tân Ân Tây, xã Tân Ân, xã Tam Giang Tây, thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển.

6. Thứ Bảy, ngày 20/03/2021

- Từ 08h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện:

+ Một phần đường kinh Rạch Rập, Khóm 3, Phường 8, ấp Xóm Lớn, ấp Bà Điều, ấp Lung Dừa, ấp Tân Hưng, Ông Muộn, xã Lý Văn Lâm, TP. Cà Mau.

+ Một phần Ấp 16, 17, xã Khánh An, Ấp 10, 11, xã Nguyễn Phích, Ấp 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 15, xã Khánh Lâm, Ấp 2, 5, 7, xã Khánh Hòa, toàn bộ xã Khánh Hội và Khánh Tiến, huyện U Minh.

+ Một phần xã Tân Bằng, xã Biển Bạch, ấp Đầu Nai, xã Tân Phú, Ấp 1, xã Thới Bình, một Phần ấp Tắc Thủ, xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình.

+ Một phần Khóm 8, thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển.

+ Toàn bộ xã Khánh Bình và một phần xã Khánh Bình Đông, Huyện Trần Văn Thời.

 • Từ 09h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Sào Lưới B, xã Khánh Bình Tây Bắc, một phần ấp Trùm Thuật B, một phần ấp Kinh Tư, xã  Khánh Hải, ấp Công Điền, ấp Công Bình, xã Phong Lạc, Huyện Trần Văn Thời.

 • Từ 08h30 đến 11h30.

Khu vực mất điện: Một phần thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân.

 • Từ 08h30 đến 14h30.

Khu vực mất điện: Một phần xã Tân Hưng Tây, xã Phú Thuận, xã Phú Mỹ, xã Việt Thắng, huyện Phú Tân.

7. Chủ Nhật, ngày 21/03/2021

- Từ 08h00 đến 13h00.

Khu vực mất điện: Một phần Ấp 2, 5, ấp Bình Định, xã Tân Thành, TP. Cà Mau.

 • Từ 08h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện:

+ Một phần Khóm 1, Khóm 02, Khóm 7 thị trấn Thới Bình, Ấp 2, 3,4, 5, xã Thới Bình, huyện Thới Bình.

+ Kinh Tư, ấp Vườn Tre, xã Khánh Lộc, Huyện Trần Văn Thời.

 • Từ 09h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Một phần Ấp 5, xã Khánh Bình Tây Bắc, Huyện Trần Văn Thời.

 • Từ 08h30 đến 14h30.

Khu vực mất điện: Toàn bộ kinh Cái Nước Biển, xã Phú Tân, huyện Phú Tân.


TIN LIÊN QUAN

(10:22 - 26/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 26/09/2022 ĐẾN 02/10/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(10:48 - 14/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 19/09/2022 ĐẾN 25/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(07:45 - 06/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 12/09/2022 ĐẾN 18/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(09:33 - 05/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 05/09/2022 ĐẾN 11/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(15:18 - 29/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 29/08/2022 ĐẾN 04/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(08:32 - 17/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 22/08/2022 ĐẾN 28/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(08:20 - 12/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 15/08/2022 ĐẾN 21/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(09:17 - 05/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 08/08/2022 ĐẾN 14/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(22:07 - 26/07/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 01/08/2022 ĐẾN 07/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(13:51 - 21/07/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 25/07/2022 ĐẾN 31/07/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...