Tin tức & hoạt động

Lịch ngừng, giảm cung cấp điện

Đăng bởi | 08:55 | 03/03/2021

Công ty Điện lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện theo công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện từ ngày 08/03/2021 đến 14/03/2021

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực Cái Nước, thành phố Cà Mau, Phú Tân, Đầm Dơi, Năm Căn, Ngọc Hiển, Trần Văn Thời, U Minh, Thới Bình thực hiện công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện. Để thực hiện các công tác nêu trên, Công ty Điện lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện cụ thể như sau:

1. Thứ Hai, ngày 08/03/2021

 • Từ 08h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện:

+ Một phần Ấp 8, xã Nguyễn Phích, huyện U Minh.

+ Ấp Đường Đào, ấp Cây Khô, ấp Cái Bát, xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình.

- Từ 08h30 đến 14h30.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Cái Nước Biển, xã Phú Tân, huyện Phú Tân.

 • Từ 09h00 đến 15h00.

Khu vực mất điện: Ấp Cây Thơ; Bùi Mắc, Lô Ráng, Xóm Mới, Phòng Hộ, xã Đất Mới, huyện Năm Căn.

2. Thứ Ba, ngày 09/03/2021

 • Từ 08h00 đến 11h00.

Khu vực mất điện: Một phần đường Nguyễn Trãi (từ hẻm Hoài Thu đến đường Số 11), Phường 9, TP. Cà Mau.

 • Từ 08h00 đến 12h00.

Khu vực mất điện: Nội bộ DNTN Nhật Duy 222, Cty TNHH MTV KS Thiên Lộc,  Cty TNHH Nga Thủy, NDTN Hải Thủy, Hải Thủy 1, phường Tân Thành, TP. Cà Mau.

 • Từ 09h00 đến 15h00.

Khu vực mất điện: Nội bộ khu Đô thị Nam Bắc, ấp Bà Điều, xã Lý Văn Lâm, TP. Cà Mau.

 • Từ 12h30 đến 16h00.

Khu vực mất điện: Nội bộ cơ sở Tám Tuồng, Hộ NTCN Nguyễn Văn Gìn, phường Tân Xuyên, TP. Cà Mau.

 • Từ 08h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện:

+ Một phần Ấp 9, 10 xã Khánh An và một phần Ấp 9, xã Khánh Lâm, huyện U Minh.

+ Ấp Cây Khô, ấp Cái Bát, xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình.

 • Từ 08h30 đến 14h30.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Vàm Xáng, toàn bộ kinh Mỹ Bình, xã Phú Mỹ, toàn bộ kinh Số 1, xã Phú Tân, huyện Phú Tân.

 • Từ 10h00 đến 11h30.

Khu vực mất điện: Toàn bộ kinh Rạch Vọp, xã Phú Tân, huyện Phú Tân.

 • Từ 09h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Ấp Hàng Còng, xã Tạ An Khương, huyện Đầm Dơi.

- Từ 09h00 đến 15h00.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Công Nghiệp, xã Khánh Hưng, Huyện Trần Văn Thời.

3. Thứ Tư, ngày 10/03/2021

 • Từ 08h00 đến 12h00.

Khu vực mất điện: Nội bộ Trường Trung học Phường 7, hộ kinh doanh cá thể Lâm Văn Long, Trung tâm Viễn thông Phường 7, nhà trọ Phước Tín, DNTN Tỷ Phúc, Phường 7, TP. Cà Mau.

 • Từ 08h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Một phần Ấp 1, xã Tắc Vân, Ấp 2, 4, 5, ấp Bình Định, xã Tân Thành, TP. Cà Mau.

 • Từ 09h00 đến 15h00.

Khu vực mất điện: Kinh Lệ Huyền, kinh Bào Môn, kinh Bào Mướp, ấp Lung Dừa và một phần ấp Ông Muộn, ấp Xóm Lớn, xã Lý Văn Lâm, TP. Cà Mau.

 • Từ 12h30 đến 16h00.

Khu vực mất điện: Nội bộ Cty Nam Thắng Ấp 6, xã Tân Thành, Cty Thái Dương phường Tân Xuyên và hộ Kinh Doanh cá thể Nguyễn Văn Thả, Phường 1, TP. Cà Mau.

 • Từ 08h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện:

+ Một phần Ấp 4, 5, xã Khánh An, huyện U Minh.

+ Một phần ấp Thanh Tùng, xã Biển Bạch, huyện Thới Bình.

 • Từ 08h30 đến 13h30.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Má Tám, xã Việt Thắng, huyện Phú Tân.

 • Từ 09h00 đến 13h00.

Khu vực mất điện: Trạm Dọp Nhỏ 1, huyện Đầm Dơi.

 • Từ 09h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện:

+ Ấp Lung Trường ,xã Quách Phẩm, huyện Đầm Dơi.

+ Kinh Tạm Cấp, xã Khánh Bình Tây Bắc, Huyện Trần Văn Thời.

 • Từ 09h00 đến 15h00.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Công Nghiệp, xã Khánh Hưng, Huyện Trần Văn Thời.

4. Thứ Năm, ngày 11/03/2021

 • Từ 08h00 đến 10h00.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Tân Thuộc và ấp Tân Dân, ấp Tân Hiệp, xã An Xuyên, TP. Cà Mau.

 • Từ 08h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Ấp Tân Phong, Tân Hóa, Hòa Trung, xã Hòa Thành, TP. Cà Mau.

 • Từ 09h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Kinh Dân Quân và một phần Kinh Xáng Phụng Hiệp, Ấp 6, xã Tân Thành, TP. Cà Mau

 • Từ 10h30 đến 12h30.

Khu vực mất điện: Kinh Ông Ả, một phần kinh Ụ Đập, một phần ấp Tân Thuộc, xã An Xuyên, TP. Cà Mau.

 • Từ 11h00 đến 13h00.

Khu vực mất điện: Đường Kinh Xáng Phụng Hiệp, Khóm 6, phường Tân Thành và Ấp 6, xã Tân Thành, TP. Cà Mau.

 • Từ 13h30 đến 16h00.

Khu vực mất điện: Đường kinh Nàng Huy và một phần đường Quốc Lộ 63, nội bộ Trung tâm Khuyết tật Mồ côi Nhân Ái, phường Tân Xuyên, TP. Cà Mau.

 • Từ 08h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện:

+ Ấp 6 LaCua, xã Biển Bạch Đông, một phần Ấp 7, 8, xã Trí Lực, huyện Thới Bình.

+ Một phần Ấp 9, 10, 11, xã Khánh An, huyện U Minh.

 • Từ 08h30 đến 10h30.

Khu vực mất điện: Một phần kinh Bà Ký, xã Phú Thuận, huyện Phú Tân.

 • Từ 08h30 đến 14h30.

Khu vực mất điện: Một phần kinh Bào Láng, xã Tân Hưng Tây, huyện Phú Tân.

 • Từ 10h30 đến 14h30.

Khu vực mất điện: Toàn bộ kinh Cây Me, xã Phú Thuận, huyện Phú Tân.

 • Từ 09h00 đến 12h00.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Ông Quyền, ấp Tân Lập, ấp Nam Nghĩa, xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển.

 • Từ 09h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Một phần Khóm 2, thị trấn Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi.

- Từ 09h00 đến 15h00.

Khu vực mất điện:

+ Một phần ấp Công Nghiệp, xã Khánh Hưng, Huyện Trần Văn Thời.

+ Ấp Ông Chừng, Cây Thơ; Bùi Mắc, Lô Ráng, Xóm Mới, Phòng Hộ, xã Đất Mới, huyện Năm Căn.

5. Thứ Sáu, ngày 12/03/2021

 • Từ 08h00 đến 12h00.

Khu vực mất điện: Nội bộ Trường Mầm non Phổ Trí Nhân Phường 6, hộ kinh doanh cá thể Huỳnh Phụng Kiều, Hội Văn học Nghệ thuật Phường 5, TP. Cà Mau.

 • Từ 09h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Một phần đường Quỳnh Quãng, khu Đô thị Hoàng Tâm, ấp Bà Điều, xã Lý Văn Lâm, TP. Cà Mau.

 • Từ 09h00 đến 15h00.

Khu vực mất điện: Kinh Đập Chùa, Khóm 4, phường Tân Thành, TP. Cà Mau.

 • Từ 11h00 đến 13h00.

Khu vực mất điện: Một phần Khóm 4, 5, phường Tân Thành, UBND phường Tân Thành, Khóm 9, Phường 6, Ấp 3, 4, 5, xã Tân Thành, TP. Cà Mau.

 • Từ 12h30 đến 16h00.

Khu vực mất điện: Nội bộ hộ nuôi tôm công nghiệp Lý Công Xua, Trần Văn Lâm, Cty Thái Dương 1, phường Tân Xuyên, TP. Cà Mau.

 • Từ 08h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện:

+ Một phần Ấp 8, 10, xã Nguyễn Phích và một phần Ấp 4, xã khánh Lâm, huyện U Minh.

+ Một phần ấp Thanh Tùng, xã Biển Bạch, huyện Thới Bình.

 • Từ 08h30 đến 14h30.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Giáp Nước, xã Phú Thuận, một phần ấp Thọ Mai, xã Phú Mỹ, một phần kinh Mỹ Hưng, xã Tân Hải, huyện Phú Tân.

 • Từ 09h00 đến 12h00.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Xẻo Mắm, xã Tân Ân , huyện Ngọc Hiển.

- Từ 09h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện:

+ Kinh Bảy Ghe, xã Khánh Hải, một phần ấp Sào Lưới A, xã Khánh Bình Tây Bắc, Huyện Trần Văn Thời.

+ Ấp Xóm Mới, Khai Hoang, xã Quách Phẩm, một phần ấp Hòa Lập, Tân Phước, Tân Thành Lập, Tân Bình, xã Tân Đức, huyện Đầm Dơi.

6. Thứ Bảy, ngày 13/03/2021

 • Từ 08h00 đến 09h00.

Khu vực mất điện: Một phần Ấp 6, 7 xã Khánh An, huyện U Minh.

 • Từ 08h00 đến 12h00.

Khu vực mất điện: Nội bộ Cảnh sát PCCC, Trường Nguyễn Thị Minh Khai, cơ sở Đồng Hiệp, Nhà nghỉ 69, Phường 9, TP. Cà Mau.

 • Từ 08h00 đến 13h00.

Khu vực mất điện: Nội bộ Cục Thống Kê đường Ngô Quyền, Phường 9, Một phần đường Bùi Thị Trường (từ ngã tư đường Trần Hưng Đạo đến ngã tư đường Nguyễn Ngọc Sanh), Phường 5, TP. Cà Mau.

 • Từ 08h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện:

+ Ấp Đầu Nai, xã Tân Phú, Ấp 1, xã Thới Bình, ấp Bến Gỗ, ấp Đường Đào, xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình.

+ Một phần ấp Ông Như, xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển.

+ Một phần Ấp 9, 10, 11, 12, 13, 14, xã Khánh An, một phần ấp Vồ Dơi, xã Trần Hợi, Huyện Trần Văn Thời.

 • Từ 09h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Kênh Cựa Gà, thị trấn Sông Đốc, Một phần ấp Kinh Dớn, Mũi Tràm C, xã Khánh Bình Tây Bắc, Huyện Trần Văn Thời.

 • Từ 09h00 đến 15h00.

Khu vực mất điện: Một phần kinh Công Nghiệp, xã Khánh Hưng, Huyện Trần Văn Thời.

- Từ 08h30 đến 14h30.

Khu vực mất điện: Toàn bộ Khóm 5, 6, 7, thị trấn Cái Đôi Vàm, một phần kinh Lung Bổn, xã Tân Hưng Tây, huyện Phú Tân.

 • Từ 09h00 đến 12h00.

Khu vực mất điện: Xã Nguyễn Huân huyện Đầm Dơi.

 • Từ 09h00 đến 13h00.

Khu vực mất điện: Một phần Khóm 2, thị trấn Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi.

- Từ 08h00 đến 16h00.

Khu vực mất điện: Kinh Số 1, Khóm 4 thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình.    

7. Chủ Nhật, ngày 14/03/2021

 • Từ 08h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện:

+ Một phần Ấp 1, xã Tắc Vân, Ấp 2, 4, 5, ấp Bình Định, xã Tân Thành, TP. Cà Mau.

+ Ấp Quyền Thiện, Ấp 6 LaCua, xã Biển Bạch Đông, một phần Ấp 7, 8, xã Trí Lực, huyện Thới Bình.

- Từ 09h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Kinh Dớn, Ấp 5, xã Khánh Bình Tây Bắc, Huyện Trần Văn Thời .

 • Từ 09h00 đến 15h00.

Khu vực mất điện: Ấp Cây Thơ; Bùi Mắc, Lô Ráng, Xóm Mới, Phòng Hộ, xã Đất Mới, huyện Năm Căn.

Chú ý:

- Khi đóng điện lại sẽ không thông báo, báo trước.

- Thời gian đóng điện lại có thể thay đổi theo tiến độ công tác.

- Khi có sự cố trên hệ thống điện, Công ty Điện lực Cà Mau sẽ cắt tải khẩn cấp một số phát tuyến ngoài thông báo này.


TIN LIÊN QUAN

(10:22 - 26/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 26/09/2022 ĐẾN 02/10/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(10:48 - 14/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 19/09/2022 ĐẾN 25/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(07:45 - 06/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 12/09/2022 ĐẾN 18/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(09:33 - 05/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 05/09/2022 ĐẾN 11/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(15:18 - 29/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 29/08/2022 ĐẾN 04/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(08:32 - 17/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 22/08/2022 ĐẾN 28/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(08:20 - 12/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 15/08/2022 ĐẾN 21/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(09:17 - 05/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 08/08/2022 ĐẾN 14/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(22:07 - 26/07/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 01/08/2022 ĐẾN 07/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(13:51 - 21/07/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 25/07/2022 ĐẾN 31/07/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...