Tin tức & hoạt động

Lịch ngừng, giảm cung cấp điện

Đăng bởi | 09:24 | 24/02/2021

Công ty Điện lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện theo công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện từ ngày 01/03/2021 đến 07/03/2021

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực Cái Nước, thành phố Cà Mau, Phú Tân, Đầm Dơi, Năm Căn, Ngọc Hiển, Trần Văn Thời, U Minh, Thới Bình thực hiện công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện. Để thực hiện các công tác nêu trên, Công ty Điện lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện cụ thể như sau:

1. Thứ Hai, ngày 01/03/2021

- Từ 07h30 đến 09h30.

Khu vực mất điện: Ấp Tân Hóa, Tân Hóa A, Hòa Trung, Gành Hào 1, Gành Hào 2, Cái Su, Hòa Đông, Bùng Binh 1 xã Hòa Tân, ấp Hòa Nam, Tân Phong B, Tân Phong xã Hòa Thành, một phần đường Huỳnh Thúc Kháng, Khóm 7 và Khóm 8, Phường 7, TP. Cà Mau.

 • Từ 10h30 đến 13h30.

Khu vực mất điện: Ấp Bùng Binh 2, xã Hòa Tân, TP. Cà Mau.

 • Từ 08h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Kinh 7, xã Tân Bằng, huyện Thới Bình.

- Từ 08h30 đến 14h30.

 Khu vực mất điện: Một phần ấp Bào Chấu, xã Việt Thắng, một phần kinh Cống Mới, xã Rạch Chèo, huyện Phú Tân.

 • Từ 09h00 đến 10h00.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Tân Thành Mới, xã Rạch Chèo, huyện Phú Tân.

 • Từ 09h00 đến 15h00.

Khu vực mất điện:

+ Một phần ấp Bình Minh 1 xã Trần Hợi, Huyện Trần Văn Thời.

+ Một phần xã Đất Mới, huyện Năm Căn.

2. Thứ Ba, ngày 02/03/2021

 • Từ 08h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện:

+ Đường Lý Thường Kiệt (từ Nhà thờ đến UBND Phường 6), một phần Ấp 1, xã Tắc Vân, Ấp 2, 4, 5, ấp Bình Định, xã Tân Thành, TP. Cà Mau.

+ Ấp 8, 14, xã Khánh Hòa, huyện U Minh.

+  Kinh 9, xã Tân Bằng, ấp Cây Khô, ấp Cây Sộp, xã Hồ Thị Kỷ và một phần kinh Rạch Mới, xã Thới Bình, huyện Thới Bình.

 • Từ 08h30 đến 11h30.

Khu vực mất điện: Một phần kinh Bào Thùng, xã Rạch Chèo, huyện Phú Tân.

 • Từ 08h30 đến 14h30.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Kinh Đứng, ấp Cái Nước Biển, xã Phú Tân, một phần kinh Ngang, xã Việt Thắng, huyện Phú Tân.

 • Từ 13h00 đến 16h00.

Khu vực mất điện: Một phần kinh Xáng Hậu, xã Rạch Chèo, huyện Phú Tân.

- Từ 09h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Xã Tân Tiến, Nguyễn Huân, một phần Ấp Mương Điều, xã Tạ An Khương, huyện Đầm Dơi.

 • Từ 09h00 đến 15h00.

Khu vực mất điện: Một Phần ấp So Le, xã Trần Hợi, Huyện Trần Văn Thời.

3. Thứ Tư, ngày 03/03/2021

 • Từ 08h00 đến 13h00.

Khu vực mất điện: Nội bộ khu Tây Nam, đường Ngô Quyền, Phường 9, TP. Cà Mau.

- Từ 08h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện:

+ Kinh 10, xã Biển Bạch, Kinh C4 Lão Thứ, xã Tân Lộc Đông, huyện Thới Bình.

+ Một phần Khóm 4, 6, 7, 8, ấp Rạch Gốc B, ấp Tam Hiệp, thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển.

+ Một phần Khóm 4, thị trấn U Minh, một phần Ấp 13, xã Khánh Thuận, một phần Ấp 3, 7, xã Khánh Tiến, huyện U Minh.

+ Một phần ấp Đất Cháy, xã Phong lạc, Huyện Trần văn Thời.

 • Từ 09h00 đến 15h00.

Khu vực mất điện:

+ Một Phần ấp Kinh Đứng, xã Khánh Hưng, Huyện Trần Văn Thời.

+ Một phần xã Đất Mới, huyện Năm Căn.

 • Từ 08h30 đến 14h30.

Khu vực mất điện: Một phần kinh Đậu Lợi, xã Việt Thắng, một phần ấp Rạch Chèo, xã Rạch Chèo, huyện Phú Tân.

 • Từ 09h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Một phần Khóm 1, thị trấn Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi.

4. Thứ Năm, ngày 04/03/2021

- Từ 08h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện:

+ Một phần ấp Duyên Hải, ấp Ông Như, xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển.

+ Một phần Ấp 9, 10, 11, 12, 13, 16, xã Khánh Thuận, một phần Khóm 1, thị trấn U Minh, huyện U Minh.

+ Đường Nguyễn Trãi (từ Cao Thắng  đến hẻm Hoài Thu), Phường 9, TP. Cà Mau.

+ Một phần ấp Thanh Tùng, xã Biển Bạch, một phần ấp Xóm Sỡ, xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình.

 • Từ 08h30 đến 14h30.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Bào Láng, xã Tân Hưng Tây, huyện Phú Tân.

 • Từ 09h00 đến 15h00.

Khu vực mất điện: Một phần 10A, ấp 10B, ấp Kinh Chùa, ấp Cơi Tư, xã Trần Hợi, Huyện Trần Văn Thời.

5. Thứ Sáu, ngày 05/03/2021

- Từ 08h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện:

+ Kinh 10, xã Biển Bạch, huyện Thới Bình.

+ Một phần ấp Đồng Khởi, xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển.

 • Từ 08h10 đến 08h20.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Tân Lập, ấp Ông Định, xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển.

- Từ 08h30 đến 14h30.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Đồng Khởi, ấp Ông Quyền, xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển.

 • Từ 15h00 đến 15h10.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Tân Lập, ấp Ông Định, xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển.

 • Từ 08h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện:

+ Một phần Ấp 2 xã Khánh Hội, Ấp 1, xã Khánh Tiến và Ấp 9, 10, xã Khánh Lâm, huyện U Minh.

+ Đường Lê Lợi, Phường 2, TP. Cà Mau.

+ Trạm Trung Tâm Thể Dục Thể Thao Trần Văn Thời, Huyện Trần văn Thời.

 • Từ 09h00 đến 15h00.

Khu vực mất điện:

+ Một Phần ấp Xóm Thớt, xã Khánh Hưng, Huyện Trần Văn Thời.

+ Một phần xã Đất Mới, huyện Năm Căn.

6. Thứ Bảy, ngày 06/03/2021

 • Từ 08h00 đến 13h00.

Khu vực mất điện: Một phần Ấp 3, 7, xã Khánh Tiến, huyện U Minh.

- Từ 08h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện:

+ Một phần Ấp 7, 8, xã Khánh An, một phần Ấp 3, 7, xã Khánh Tiến, huyện U Minh.

+ Đường Đinh Tiên Hoàng, đường Hoa Lư, Phường 9, TP. Cà Mau.

+ Một phần Khóm 7, 8, thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển.

+ Ấp Cây Khô, ấp Cái Bát, xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình.

+ Toàn bộ xã Khánh Bình, Ấp Thị Kẹo, xã Phong Điền, Huyện Trần Văn Thời.

 • Từ 09h00 đến 15h00.

Khu vực mất điện:

+ Một phần ấp Đòn Dong, xã Khánh Hưng, một phần ấp Công Nghiệp B, Công Nghiệp C, Bình Minh 2, Kinh Hảng B, Nhà Máy A, xã Khánh Hưng, xã Khánh Bình, Huyện Trần Văn Thời.

+ Một phần Ấp 4, Ấp 5, xã Hiệp Tùng, huyện Năm Căn.

 • Từ 08h30 đến 14h30.

Khu vực mất điện: Một phần kinh Lung Bổn, xã Tân Hưng Tây, huyện Phú Tân.

7. Chủ Nhật, ngày 07/03/2021

- Từ 08h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện:

+ Một phần Ấp 1, xã Tắc Vân, Ấp 2, 4, 5, ấp Bình Định, xã Tân Thành, TP. Cà Mau.

+ Một phần ấp Đất Cháy, xã Phong Lạc, Huyện Trần Văn Thời.

+ Một phần Ấp 1, 2, xã Khánh Hội, huyện U Minh.

Chú ý:

- Khi đóng điện lại sẽ không thông báo, báo trước.

- Thời gian đóng điện lại có thể thay đổi theo tiến độ công tác.

- Khi có sự cố trên hệ thống điện, Công ty Điện lực Cà Mau sẽ cắt tải khẩn cấp một số phát tuyến ngoài thông báo này.


TIN LIÊN QUAN

(10:22 - 26/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 26/09/2022 ĐẾN 02/10/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(10:48 - 14/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 19/09/2022 ĐẾN 25/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(07:45 - 06/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 12/09/2022 ĐẾN 18/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(09:33 - 05/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 05/09/2022 ĐẾN 11/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(15:18 - 29/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 29/08/2022 ĐẾN 04/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(08:32 - 17/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 22/08/2022 ĐẾN 28/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(08:20 - 12/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 15/08/2022 ĐẾN 21/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(09:17 - 05/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 08/08/2022 ĐẾN 14/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(22:07 - 26/07/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 01/08/2022 ĐẾN 07/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(13:51 - 21/07/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 25/07/2022 ĐẾN 31/07/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...