Lĩnh vực hoạt động

Dịch vụ sửa chữa điện

Đăng bởi | 09:35 | 29/01/2021

Công ty Điện lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện theo công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện từ ngày 01/02/2021 đến 07/02/2021

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực Cái Nước, thành phố Cà Mau, Phú Tân, Đầm Dơi, Năm Căn, Ngọc Hiển, Trần Văn Thời, U Minh, Thới Bình thực hiện công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện. Để thực hiện các công tác nêu trên, Công ty Điện lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện cụ thể như sau:

1. Thứ Năm, ngày 04/02/2021

    - Từ 08h00 đến 10h00.

    Khu vực mất điện: Đường đầu Lộ Tân Thành, Khóm 9, Phường 6, TP. Cà Mau.

    - Từ 08h00 đến 11h00.

    Khu vực mất điện: Một phần đường Lê Hồng Phong, Lưu Hữu Phước, khu Phố Thương mại Phường 8, Khóm 7, Phường 8, TP. Cà Mau.

    - Từ 08h30 đến 10h30.

    Khu vực mất điện: Đường Trương Phùng Xuân (từ Cầu Rạch Rập đến Kinh Đào, Kinh 26/03), Phường 8, TP. Cà Mau.

    - Từ 10h00 đến 12h00.

    Khu vực mất điện: Đường đầu Lộ Tân Thành, Khóm 4, phường Tân Thành, TP. Cà Mau.

    - Từ 11h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Một phần đường Võ Văn Kiệt  (Cầu Bạch Ngưu), Khóm 1, phường Tân Xuyên, TP. Cà Mau.

    - Từ 12h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Đường đầu Lộ Tân Thành, Khóm 5, phường Tân Thành, TP. Cà Mau.

    - Từ 08h00 đến 12h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Ấp 3, 4, xã Khánh Thuận, huyện U Minh.

    - Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện:

+ Ấp 6, 7, 8, 9, xã Khánh Hội, một phần Ấp 3, 7, xã Khánh Tiến, huyện U Minh.

    + Xã Tân Lộc, xã Tân Lộc Đông, xã Tân Lộc Bắc, ấp Giao Khẩu, ấp Đầu Nai, xã Tân Phú, Ấp 1, Ấp 11, xã Thới Bình, ấp Cây Khô, ấp Cây Sộp, xã Hồ Thị Kỷ, một phần Ấp 6, xã Thới Bình, huyện Thới Bình.

+ Một phần Khóm 4, 6, 7, 8, ấp Rạch Gốc B, ấp Tam Hiệp, thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển.

    - Từ 09h30 đến 13h30.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Ba Nhất, ấp Xí Nghiệp, ấp Cại Lá, xã Tam Giang Tây Tây, huyện Ngọc Hiển.

    - Từ 11h00 đến 14h30.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Chợ Thủ A, xã Tam Giang Tây Tây, huyện Ngọc Hiển.

    - Từ 09h00 đến 10h30.

    Khu vực mất điện: Ấp Thanh Tùng, Phú Hiệp, xã Thanh Tùng và ấp Phú Hiệp, xã Ngọc Chánh, huyện Đầm Dơi.

    - Từ 09h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện:  Ấp Tân Long, Tân Long C, Tân Hiệp, Tân Thành, Tân Hòa A, B xã Tân Tiến, xã Nguyễn Huân, ấp Nam Chánh, ấp Phú Hiệp, xã Thanh Tùng xã Ngọc Chánh, ấp Lung Trường, Mười Hội, Khai Hoang, xã Quách Phẩm và một phần ấp Tân Điền, xã Thanh Tùng, huyện Đầm Dơi.

    - Từ 09h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Kinh Quảng Hảo, xã Trần Hợi, Huyện Trần Văn Thời.

    2. Thứ Sáu, ngày 05/02/2021

    - Từ 08h00 đến 10h00.

    Khu vực mất điện: Hẻm Y Học Dự Phòng, Khóm 4, Phường 6, một phần Kinh Xáng Bạc Liêu, Khóm 6, Phường 6, TP. Cà Mau.

    - Từ 08h00 đến 12h00.

    Khu vực mất điện: Nội bộ trạm Đèn Đường, Hải Thượng Lãng Ông, Đèn Đường Lý Thường Kiệt, DNTN Nguyên Hương ,Trạm Y tế, xã Tắc Vân, TP. Cà Mau.

    - Từ 09h00 đến 11h00.

    Khu vực mất điện: Đường Lộ Thạnh Điền, ấp Thạnh Điền, ấp Chánh, xã Lý Văn Lâm, TP. Cà Mau.

    - Từ 10h00 đến 12h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Kinh Xáng Bạc Liêu, Khóm 8, Phường 6, TP. Cà Mau.

    - Từ 12h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Đường Đại Đức Hữu Nhem, Phường 1, một phần Kinh Xáng Bạc Liêu, Khóm 10, Phường 6, TP. Cà Mau.

- Từ 12h30 đến 16h00.

    Khu vực mất điện: Nội bộ Nhà Nghỉ Gia Huy,  Đèn Đường Lương Thế Trân, Đèn Đường Nguyễn Tất Thành,  Đèn Đường Lư Bồng, Hộ nuôi tôm công nghiệp  Lê Thanh Sự, TP. Cà Mau.

    - Từ 14h00 đến 16h00.

    Khu vực mất điện: Một phần kinh Bào Chứa, Khóm 9, Phường 6, một phần kinh Bào Chứa, ấp Bình Định, Tân Thành, TP. Cà Mau.

    - Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện:

+ Ấp 7, xã Khánh Hội, huyện U Minh.

    + Một phần Khóm 2, thị trấn Thới Bình, một phần ấp Kinh 9, xã Tân Bằng, huyện Thới Bình.

    + Một phần ấp Duyên Hải, ấp Ông Như, xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển.

 

+ Toàn bộ khu vực Sông Đốc A, thị trấn Sông Đốc, Huyện Trần Văn Thời.    

    - Từ 09h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Bình Minh 2, xã Trần Hợi, Huyện Trần Văn Thời.

    - Từ 09h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Xã Tân Thuận, huyện Đầm Dơi.

    3. Thứ Bảy, ngày 06/02/2021

- Từ 08h00 đến 08h10.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Tân Lập, ấp Ông Định, xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển.

    - Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Khóm 7, 8, thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển.

    - Từ 08h30 đến 14h30.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Đồng Khởi, ấp Ông Quyền, xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển.

    - Từ 15h00 đến 15h10.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Tân Lập, ấp Ông Định, xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển.

    - Từ 08h30 đến 10h30.

    Khu vực mất điện: Một phần đường Lê Hồng Phong, Khóm 7, Phường 8, TP. Cà Mau.

    - Từ 09h00 đến 11h00.

    Khu vực mất điện: Một phần đường Kinh 26/03 và nội bộ Trường Lương Thế Vinh, Phường 8, TP. Cà Mau.

    - Từ 10h30 đến 12h30.

    Khu vực mất điện: Nội bộ UBND, TP. Cà Mau.

    - Từ 11h30 đến 14h30.

    Khu vực mất điện: Một phần đường Huùng Vương, đường Bông Văn Dĩa, đường Chung Thành Châu,  Khóm 4, Phường 5, TP. Cà Mau.

    - Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện:

+ Xã Trí Phải, xã Trí Lực, xã Tân Phú (Trừ ấp Giao Khẩu, ấp Đầu Nai), Ấp 2, 4, 5, xã Thới Bình, huyện Thới Bình.  

+ Một phần Ấp 3, 7 xã Khánh Tiến, một phần Ấp 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, xã Khánh An, huyện U Minh.

    + Một phần ấp Vồ Dơi xã Trần Hợi huyện Trần Văn Thời.

    - Từ 09h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Cơi Tư, xã Trần Hợi, Huyện Trần Văn Thời.

    4. Chủ Nhật, ngày 07/02/2021

    - Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện:

+ Một phần Ấp 1 xã Tắc Vân, Ấp 2, 4, 5, ấp Bình Định, xã Tân Thành, TP. Cà Mau.

+ Ấp 6, xã Khánh Hòa, huyện U Minh.

+ Một phần ấp Tấn Công, xã Tân Bằng, huyện Thới Bình.

    - Từ 09h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Cơi Tư, xã Trần Hợi, Huyện Trần Văn Thời.

Chú ý:

- Khi đóng điện lại sẽ không thông báo, báo trước.

- Thời gian đóng điện lại có thể thay đổi theo tiến độ công tác.

- Khi có sự cố trên hệ thống điện, Công ty Điện lực Cà Mau sẽ cắt tải khẩn cấp một số phát tuyến ngoài thông báo này.


TIN LIÊN QUAN

(10:45 - 23/11/2021)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 29/11/2021 ĐẾN 05/12/2021

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(10:59 - 12/11/2021)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 15/11/2021 ĐẾN 21/11/2021

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(08:41 - 02/11/2021)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 01/11/2021 ĐẾN 07/11/2021

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(13:55 - 20/10/2021)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 25/10/2021 ĐẾN 31/10/2021

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(09:49 - 15/10/2021)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 16/10/2021 ĐẾN 24/10/2021

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(08:13 - 30/09/2021)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 03/10/2021 ĐẾN 10/10/2021

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(08:55 - 17/09/2021)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 20/09/2021 ĐẾN 26/09/2021

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của thành phố Cà Mau, thực...

(16:28 - 18/08/2021)

Công ty Điện lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện theo công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện từ ngày 23/08/2021 đến 29/08/2021

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực Cái Nước, thành phố Cà Mau, Phú Tân, Đầm Dơi,...

(14:56 - 10/08/2021)

Công ty Điện lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện theo công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện từ ngày 16/08/2021 đến 22/08/2021

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực Cái Nước, thành phố Cà Mau, Phú Tân, Đầm Dơi,...

(09:00 - 27/07/2021)

Công ty Điện lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện theo công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện từ ngày 02/08/2021 đến 08/08/2021

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực Cái Nước, thành phố Cà Mau, Phú Tân, Đầm Dơi,...