Tin tức & hoạt động

Lịch ngừng, giảm cung cấp điện

Đăng bởi | 10:22 | 14/01/2021

Công ty Điện lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện theo công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện từ ngày 18/01/2021 đến 24/01/2021

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực Cái Nước, thành phố Cà Mau, Phú Tân, Đầm Dơi, Năm Căn, Ngọc Hiển, Trần Văn Thời, U Minh, Thới Bình thực hiện công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện. Để thực hiện các công tác nêu trên, Công ty Điện lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện cụ thể như sau:

1. Thứ Hai, ngày 18/01/2021

    - Từ 08h00 đến 10h00.

    Khu vực mất điện: Một phần  ấp Ba Dinh, một phần ấp Cái Rô, xã Định Bình, TP. Cà Mau.

    - Từ 10h00 đến 12h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Ba Dinh, một phần ấp Cái Rô, xã Định Bình, TP. Cà Mau.

    - Từ 12h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần  ấp Cái Su, xã Hòa Tân, TP. Cà Mau.

    - Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện:

+ Một phần ấp Công Nghiệp A, Công Nghiệp B, Công Nghiệp C, Mình Minh 2, Kinh Hảng B, Nhà Máy A xã Khánh Hưng, một phần xã Khánh Hưng, xã Khánh Bình Tây, Khánh Bình Tây Bắc, Huyện Trần Văn Thời.

    + Một phần Khóm 4, thị trấn U Minh, một phần Ấp 18, 19, xã Khánh Thuận, huyện U Minh.

+ Một phần Ấp 4, xã Thới Bình, huyện Thới Bình.

    2. Thứ Ba, ngày 19/01/2021

    - Từ 08h00 đến 13h00.

    Khu vực mất điện: Một phần  đường Lý Thường Kiệt, Khóm 4, 5, Phường 6, TP. Cà Mau.

    - Từ 09h00 đến 12h00.

    Khu vực mất điện: Một phần  đường Lý Thường Kiệt, Khóm 7, Phường 6, và một phần ấp Thạnh Điền, xã Lý Văn Lâm, TP. Cà Mau.

    - Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện:

+  Một phần Khóm 2, thị trấn Trần Văn Thời, Huyện Trần Văn Thời.

+ Kinh Cái Sắn, xã Biển Bạch Đông, huyện Thới Bình.

    - Từ 08h30 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần kinh Công Nghiệp, xã Tân Hải, một phần ấp Đất Sét, xã Phú Thuận, huyện Phú Tân.

    - Từ 09h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Mai Hoa, Hiệp Dư xã Nguyễn Huân, huyện Đầm Dơi.

3. Thứ Tư, ngày 20/01/2021

    - Từ 08h00 đến 09h00.

    Khu vực mất điện: Đường Kinh Mới, Khóm 6, Phường 9 và Khóm 2, 4, phường Tân Xuyên, TP. Cà Mau.

    - Từ 08h00 đến 13h00.

    Khu vực mất điện: Một phần đường Bùi Thị Trường, Khóm 4, Phường 5, TP, Cà Mau.

    - Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Đường Kinh Mới, Khóm 2, 4, phường Tân Xuyên, TP. Cà Mau.

    - Từ 12h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Đường Kinh Mới, Kinh Mới, Khóm 6, Phường 9 và Khóm 2, 4, phường Tân Xuyên, TP. Cà Mau.

    - Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện:

+ Ấp 8, 14, xã Khánh Hòa, huyện U Minh.

    + Một phần Ấp 4, xã Thới Bình, huyện Thới Bình.

    - Từ 08h30 đến 10h30.

    Khu vực mất điện: Kinh Trại Trú, xã Thới Bình, huyện Thới Bình.

    - Từ 11h30 đến 13h30.

    Khu vực mất điện: Kinh Bào Mướp, xã Thới Bình, huyện Thới Bình.

    - Từ 14h00 đến 16h00.

    Khu vực mất điện: Kinh Cây Khô, ấp Cây Khô, ấp Cây Sộp, xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình.

    - Từ 08h30 đến 14h30.

    Khu vực mất điện:

+ Một phần kinh Ủy Ban, xã Nguyễn Việt Khái, một phần kinh Bà ký, xã Phú Thuận, kinh Xáng Thọ Mai, xã Phú Mỹ, huyện Phú Tân.

    - Từ 09h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Thuận Tạo xã Tân Tiến, một phần ấp Chánh Tài, Hồng Phước, Phú Nhuận, xã Nguyễn Huân, huyện Đầm Dơi.

    4. Thứ Năm, ngày 21/01/2021

    - Từ 08h00 đến 13h00.

    Khu vực mất điện: Một phần  đường Phan Bội Châu và một phần đường Hùng Vương, Khóm 4, Phường 7, TP. Cà Mau.

    - Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện:

+ Kinh Tràm Thẻ, xã Tân Phú, kinh Thị Phụng, xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình.

    + Một phần ấp 14, 15 Xã Khánh An huyện U Minh.

    - Từ 08h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Duyên Hải, ấp Ông Như, xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển.

    5. Thứ Sáu, ngày 22/01/2021

    - Từ 07h30 đến 07h40.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Tân Lập, ấp Ông Định, xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển.

    - Từ 08h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Đồng Khởi, ấp Ông Quyền, xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển.

    - Từ 15h30 đến 15h40.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Tân Lập, ấp Ông Định, xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển.

    - Từ 08h00 đến 13h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Đường 3 Tháng 2, một phần đường Trần Văn Thời, đường Lê Khắc Xương, Tỉnh đội Cà Mau, Nhà khách Ninh Kiểu, Khóm 3, Phường 6, TP. Cà Mau.

    - Từ 08h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện:

    + Một phần các ấp 09, 10,11,12, 13, 15, 16,18 xã Khánh Thuận huyện U Minh.

    + Một phần ấp Cái Đôi, ấp Kinh Xáng, xã Phú Tân, huyện Phú Tân.

    - Từ 08h30 đến 14h30.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Má Tám, xã Việt Thắng, huyện Phú Tân.

    - Từ 09h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Thuận Tạo, xã Tân Tiến, ấp Thuận Phước, ấp Xóm Tắc, một phần ấp Đồng Giác, xã Tân Thuận, huyện Đầm Dơi.

    6. Thứ Bảy, ngày 23/01/2021

    - Từ 08h00 đến 11h00.

    Khu vực mất điện: Một phần đường Ngô Quyền, đường Đề Thám, đường Trưng Trắc, Phường 2, TP. Cà Mau.

- Từ 08h00 đến 13h00.

    Khu vực mất điện: Đường Lý Văn Lâm (từ hẻm Nông sản đến Lâm viên và khu Dân cư Tỉnh đoàn), nội bộ Lâm viên 19/05, Phường 1, TP. Cà Mau.

    - Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Ấp Xóm Lung, Cái Rô, ấp Bình Thành, xã Định Bình, TP. Cà Mau.

- Từ 08h00 đến 11h00.

    Khu vực mất điện: Toàn bộ xã Khánh Hội, huyện U Minh.

- Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện:

+ Một phần Ấp 3, 7, xã Khánh Tiến, huyện U Minh.

+ Một phần Khóm 8, thị trấn Trần Văn Thời, xã Khánh Bình Đông, Huyện Trần Văn Thời.

+ Xã Tân Lộc, xã Tân Lộc Đông, xã Tân Lộc Bắc, ấp Giao Khẩu, ấp Đầu Nai, xã Tân Phú, Ấp 1, Ấp 11, xã Thới Bình, huyện Thới Bình.     

    - Từ 08h30 đến 14h30.

    Khu vực mất điện: Một phần thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân.

- Từ 08h00 đến 08h10.

Khu vực mất điện: Ấp Dinh Hạn, ấp Nhà Diệu, ấp Rạch Gốc, ấp Ô Rô, xã Tân Ân, huyện Ngọc Hiển.

- Từ 08h00 đến 12h00.

Khu vực mất điện: Âp Nhưng Miên, ấp Biện Nhạn, ấp Kinh Ranh, xã Viên An Đông, huyện Ngọc Hiển.

- Từ 08h30 đến 14h30.

Khu vực mất điện: Ấp Xẻo Mắm, xã Tân Ân, huyện Ngọc Hiển.

- Từ 15h00 đến 15h10.

Khu vực mất điện: Ấp Dinh Hạn, ấp Nhà Diệu, ấp Rạch Gốc, ấp Ô Rô, xã Tân Ân, huyện Ngọc Hiển.

    7. Chủ Nhật, ngày 24/01/2021

    - Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện:

+ Khu vực Sông Đốc A, thị trấn Sông Đốc, Huyện Trần Văn Thời.

+ Ấp 8, 14, xã Khánh Hòa huyện U Minh.

+ Ấp Cây Khô, ấp Cái Bát, xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình.

Chú ý:

- Khi đóng điện lại sẽ không thông báo, báo trước.

- Thời gian đóng điện lại có thể thay đổi theo tiến độ công tác.

- Khi có sự cố trên hệ thống điện, Công ty Điện lực Cà Mau sẽ cắt tải khẩn cấp một số phát tuyến ngoài thông báo này.


TIN LIÊN QUAN

(10:22 - 26/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 26/09/2022 ĐẾN 02/10/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(10:48 - 14/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 19/09/2022 ĐẾN 25/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(07:45 - 06/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 12/09/2022 ĐẾN 18/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(09:33 - 05/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 05/09/2022 ĐẾN 11/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(15:18 - 29/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 29/08/2022 ĐẾN 04/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(08:32 - 17/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 22/08/2022 ĐẾN 28/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(08:20 - 12/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 15/08/2022 ĐẾN 21/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(09:17 - 05/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 08/08/2022 ĐẾN 14/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(22:07 - 26/07/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 01/08/2022 ĐẾN 07/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(13:51 - 21/07/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 25/07/2022 ĐẾN 31/07/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...