Lĩnh vực hoạt động

Dịch vụ sửa chữa điện

Đăng bởi | 14:58 | 30/12/2020

Công ty Điện lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện theo công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện từ ngày 04/01/2021 đến 10/01/2021

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực Cái Nước, thành phố Cà Mau, Phú Tân, Đầm Dơi, Năm Căn, Ngọc Hiển, Trần Văn Thời, U Minh, Thới Bình thực hiện công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện. Để thực hiện các công tác nêu trên, Công ty Điện lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện cụ thể như sau:

1. Thứ Hai, ngày 04/01/2021

    - Từ 08h00 đến 10h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Hòa Trung, xã Hòa Thành, TP. Cà Mau.

    - Từ 08h00 đến 10h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Hòa Nam, xã Hòa Thành, TP. Cà Mau.

    - Từ 11h00 đến 13h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Hòa Trung, xã Hòa Thành, TP. Cà Mau.

    - Từ 11h00 đến 13h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Cái Su, xã Hòa Tân, TP. Cà Mau.

    -Từ 14h00 đến 16h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Gành Hào 2, xã Hòa Tân, TP. Cà Mau.

    - Từ 14h00 đến 16h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Bùng Binh 1, xã Hòa Tân, TP. Cà Mau.

    2. Thứ Ba, ngày 05/01/2021

    - Từ 08h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Cái Ngang, xã Hòa Thành, ấp Xóm Lung, ấp Ba Dinh, ấp Cái Rô, xã Định Bình, TP. Cà Mau.

    - Từ 08h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Đường Rạch Rập, Khóm 2, Phường 8, TP. Cà Mau.

    - Từ 09h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Mai Hoa, Hiệp Dư, xã Nguyễn Huân, huyện Đầm Dơi.

    3. Thứ Tư, ngày 06/01/2021

    - Từ 08h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Xóm Lung, xã Định Bình, TP. Cà Mau.

    - Từ 09h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Mai Hoa, Hiệp Dư, xã Nguyễn Huân, huyện Đầm Dơi.

    - Từ 08h00 đến 16h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Ấp 4, xã Thới Bình, huyện Thới Bình.

    4. Thứ Năm, ngày 07/01/2021

    - Từ 09h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Mai Hoa, Hiệp Dư, xã Nguyễn Huân, huyện Đầm Dơi.

    - Từ 08h00 đến 16h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Cái Sắn, xã Biển Bạch Đông, huyện Thới Bình.

    5. Thứ Sáu, ngày 08/01/2021

    - Từ 08h00 đến 16h00.

Khu vực mất điện: Một phần Ấp 4, xã Thới Bình, huyện Thới Bình.

    - Từ 09h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Ấp Hồng Phước, Ánh Dân, xã Nguyễn Huân, huyện Đầm Dơi.

    6. Thứ Bảy, ngày 09/01/2021

    - Từ 08h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Đường Rạch Rập, hẻm Y Tế, Khóm 2, Phường 8, TP. Cà Mau.

    - Từ 08h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Hòa Nam, xã Hòa Thành, TP. Cà Mau.

    7. Chủ Nhật, ngày 10/01/2021

    - Từ 08h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Xóm Lung, xã Định Bình, TP. Cà Mau.

Chú ý:

- Khi đóng điện lại sẽ không thông báo, báo trước.

- Thời gian đóng điện lại có thể thay đổi theo tiến độ công tác.

- Khi có sự cố trên hệ thống điện, Công ty Điện lực Cà Mau sẽ cắt tải khẩn cấp một số phát tuyến ngoài thông báo này.


TIN LIÊN QUAN

(10:45 - 23/11/2021)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 29/11/2021 ĐẾN 05/12/2021

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(10:59 - 12/11/2021)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 15/11/2021 ĐẾN 21/11/2021

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(08:41 - 02/11/2021)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 01/11/2021 ĐẾN 07/11/2021

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(13:55 - 20/10/2021)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 25/10/2021 ĐẾN 31/10/2021

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(09:49 - 15/10/2021)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 16/10/2021 ĐẾN 24/10/2021

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(08:13 - 30/09/2021)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 03/10/2021 ĐẾN 10/10/2021

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(08:55 - 17/09/2021)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 20/09/2021 ĐẾN 26/09/2021

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của thành phố Cà Mau, thực...

(16:28 - 18/08/2021)

Công ty Điện lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện theo công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện từ ngày 23/08/2021 đến 29/08/2021

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực Cái Nước, thành phố Cà Mau, Phú Tân, Đầm Dơi,...

(14:56 - 10/08/2021)

Công ty Điện lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện theo công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện từ ngày 16/08/2021 đến 22/08/2021

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực Cái Nước, thành phố Cà Mau, Phú Tân, Đầm Dơi,...

(09:00 - 27/07/2021)

Công ty Điện lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện theo công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện từ ngày 02/08/2021 đến 08/08/2021

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực Cái Nước, thành phố Cà Mau, Phú Tân, Đầm Dơi,...