Tin tức & hoạt động

Tin tức & hoạt động

Đăng bởi | 09:49 | 25/12/2020

Đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ phát triển tỉnh Cà Mau.

Thực hiện theo chỉ đạo của lãnh đạo Đảng ủy và lãnh đạo Công ty Điện lực Cà Mau, các đơn vị trực thuộc đã triển khai sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng đường dây trung hạ áp và trạm 110kV, phối hợp phát hoang hành lang an toàn lưới Điện cao áp. Đảm bảo cung cấp Điện an toàn, liên tục hưởng ứng kỹ niệm 80 năm ngày truyền thống cách mạng của Đảng bộ, quân và dân tỉnh Cà Mau.  

 

Công nhân đội QLVHĐD&TBA và Đội QLTH Đá bạc  chuẩn bị ra quân sửa chữa lưới điện và phát hoang HLATLĐCA

Tham gia công tác sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng đường dây trung hạ áp và trạm 110kV, kết hợp công tác phát hoang hành lang an toàn lưới Điện cao áp gồm có các công nhân quản lý vận hành lưới điện lành nghề của 09 Điện lực và 09 trạm 110kV gồm: Điện lực và trạm 110kV  TP.Cà Mau, Cái nước, Năm Căn, Ngọc Hiển, Phú Tân, Trần Văn Thời, U Minh, Thới Bình Và Đầm Dơi, thời gian thực hiện công tác bắt đầu từ ngày 01 tháng 12 đến ngày 31 tháng 12 năm 2020.

                                Công nhân đội QLVHĐD&TBA, bảo dưỡng LBS và DCL tuyến 477SĐ, ảnh: Nguyễn Bái Tại –PTVT.

Nội dung công tác có 2 phần gồm: Sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng đường dây trung hạ áp và trạm 110kV, kiểm tra phát hoang hành lang an toàn lưới điện cao áp. Đây cũng là công tác định kỳ hàng năm, nhằm đảm bảo cho lưới điện vận hành an toàn , liên tục.

                                    Công nhân đội QLTH Đá Bạc tổ chức phát hpoang tuyến 477TVT, ảnh: Nguyễn Bái Tại –PTVT.

 Qua công tác sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng và phát hoang hành lang an toàn lưới điện cao áp, nhằm giúp cho người công nhân có kiến thức thực tế trong công tác quản lý vận hành lưới điện trung hạ áp và trạm 110kV, cũng như đảm bảo lưới điện vận hành an toàn, liên tục, nâng cao ý thức, tránh nhiệm của người lao động trong công ty, đảm bảo độ tin cậy cung cấp điện, góp phần hưởng ứng kỹ niệm 80 năm ngày truyền thống cách mạng của Đảng bộ, quân và dân tỉnh Cà Mau./.

Nguyễn Văn Luy - Nguyễn Bá Tại- Vũ Văn Huân


TIN LIÊN QUAN

(07:39 - 13/12/2022)

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN “Lô 1: Tài sản cố định, công cụ dụng cụ, vật tư thiết bị thanh lý có CTNH”

(07:37 - 13/12/2022)

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN “Lô 2: Vật tư thiết bị thanh lý thông thường”

(14:00 - 08/12/2022)

THÔNG BÁO Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Căn cứ Thông báo số: 3501/TB-PCCM ngày 25/11/2022 của Công ty Điện lực...

(08:27 - 28/11/2022)

Thông báo Về việc lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá vật tư, tài sản thanh lý năm 2022 của Công ty Điện lực Cà Mau

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc hội nước...

(15:43 - 29/08/2022)

Hưởng ứng ngày môi trường thế giới năm 2022

(15:41 - 29/08/2022)

Công ty Điện lực Cà Mau áp dụng mẫu hóa đơn điện tử mới theo quy định của Bộ Tài Chính

(15:39 - 29/08/2022)

ĐẢM BẢO CUNG CẤP ĐIỆN PHỤC VỤ NGÀY HỘI TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC TẠI XÃ HƯNG MỸ (huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau)

(15:37 - 29/08/2022)

PCCM – Tổ chức huấn luyện PCCC&CNCH, diễn tập Phòng cháy chữa cháy năm 2022

(15:37 - 29/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU ĐẢM BẢO CUNG CẤP ĐIỆN TRONG DỊP LỄ 02/09/2022

(10:57 - 01/07/2022)

CÀ MAU TỔ CHỨC TẬP HUẤN CHƯƠNG TRÌNH CMIS 3.0 VÀ CHƯƠNG TRÌNH THU THẬP VÀ QUẢN LÝ DỮ LIỆU ĐO ĐẾM TỪ XA (MDMS)